Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
07:06 23 04 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Ședință a Consiliului Local Municipal Constanța. Ordinea de zi completă (DOCUMENTE)

ro

22 Mar, 2024 18:09 760 Marime text
Se convoacă Consiliul local al municipiului Constanţa în şedinţă ordinară, joi, 28.03.2024, ora 15.00, în sala „Remus Opreanu” a Consiliului Județean Constanța.


Proiectul ordinii de zi
 
 1. Depunerea jurământului de către domnul consilier local Muctat Serdin;
 
 1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 14.02.2024;
 
 1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 27.02.2024;
 
 1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 29.02.2024;
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 146/2024 privind rectificarea bugetului local pe anul 2024;
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- aviz Comisia de specialitate nr. 1

 
 1. Proiect de hotărâre nr. 116/2024 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța;
iniţiator: primar Vergil Chiţac
-avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3, nr. 4 şi nr. 5

 
 1. Proiect de hotărâre nr. 117/2024 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 al societății Termoficare Constanța SRL;
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5

 
 1. Proiect de hotărâre nr. 122/2024 pentru modificarea HCL nr. 49/2021 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică – activitatea de transport, distribuție și furnizare a energiei termice nr. 116750/10.06.2021, cu modificările și completările ulterioare;
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5

 
 1. Proiect de hotărâre nr. 119/2024 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 al societății CT BUS S.A.;
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5

 
 1. Proiect de hotărâre nr. 125/2024 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Confort Urban S.R.L. Constanța pentru anul 2024;
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5

 
 1. Proiect de hotărâre nr. 142/2024 pentru modificarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local din municipiul Constanța;
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5

 
 1. Proiect de hotărâre nr. 121/2024 pentru aprobarea programului de acțiune comunitară al municipiului Constanța destinat prevenirii și combaterii riscului de marginalizare și excluziune socială pentru anul 2024;
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 4 şi nr. 5

 
 1. Proiect de hotărâre nr. 143/2024 privind aprobarea devizului general actualizat în etapa Proiect tehnic pentru obiectivul de investiții „Modernizare rețea de transport public prin construire/modificare/reabilitare stații de transport în comun la capete de linii”;
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 3

 
 1. Proiect de hotărâre nr. 135/2024 privind aproabrea devizului general actualizat în etapa Proiect tehnic pentru obiectivul de investiții „Amenajare locuri de joacă noi (10 locații)”;
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 3

 
 1. Proiect de hotărâre nr. 140/2024 privind emiterea avizului Consiliului local al municipiului Constanța pentru prestarea serviciilor funerare de către operatorul Casa Balașa Funeral S.R.L.;
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 3 şi nr. 5

 
 1. Proiect de hotărâre nr. 152/2024 pentru modificarea și completarea HCL nr. 302/2017 privind acordarea de facilități la transportul public de călători pentru categoriile de persoane beneficiare din municipiul Constanța, cu modificările și completările ulterioare;
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5

 
 1. Proiect de hotărare nr. 151/2024 pentru modificarea și completarea HCL nr. 50/2023 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a principalilor indicatori tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu program prelungit nr.6, Constanța″;
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 4

 
 1. Proiect de hotărâre nr. 149/2024 pentru modificarea și completarea  HCL nr. 106/2023 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a principalilor indicatori tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii «Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu program prelungit "Azur", Constanța»;
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 4

 
 1. Proiect de hotărâre nr. 150/2024 pentru modificarea și completarea HCL nr. 107/2023 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a principalilor indicatori tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii «Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu program prelungit nr. 57, Constanța»;
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 4

 
 1. Proiect de hotărâre nr. 127/2024 pentru modificarea HCL nr. 415/2023 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a principalilor indicatori tehnico–economici pentru obiectivul de investiţii «Creșterea eficienței energetice a imobilului Şcoala Gimnazială nr. 36 „Comandor Dimitrie Ştiubei” Constanța»;
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 4

 
 1. Proiect de hotărâre nr. 128/2024 pentru modificarea HCL nr. 416/2023 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a principalilor indicatori tehnico–economici pentru obiectivul de investiţii „Creșterea eficienței energetice a imobilului Școala Gimnazială nr. 6, Constanța″;
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 4

 
 1. Proiect de hotărâre nr. 148/2024 privind darea în folosință gratuită pe durata existenței construcției Parohiei „Sfinții Patru Martiri de la Niculițel”- Faleză Nord a imobilului teren în suprafață de 343,00 mp, situat în municipiul Constanța, str. Unirii, între blocurile U1 și U2;
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 şi nr. 5

 
 1. Proiect de hotărâre nr. 130/2024 privind alipirea imobilului teren situat în municipiul Constanța, la intersecția dintre str. Cumpenei și bd. I. C. Brătianu și a imobilului teren situat în municipiul Constanța, str. Cumpenei nr. 61C în vederea înscrierii în cartea funciară;
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

 
 1. Proiect de hotărâre nr. 118/2024 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Constanța a unor imobile situate în municipiul Constanța;
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

 
 1. Proiect de hotărâre nr. 132/2024 privind preluarea în domeniul privat al municipiului Constanța a imobilului-anexă parter-spațiu comercial, situat în municipiul Constanța, aleea Melodiei nr. 3, în incinta Grupului Școlar Economic cu clasele I-XII „Virgil Madgearu”;
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

 
 1. Proiect de hotărâre nr. 141/2024 privind închirierea prin licitație publică a terenului situat în municipiul Constanța, aleea Cameliei nr. 2, amplasat în curtea Școlii Gimnaziale nr. 6 „Nicolae Titulescu”, în suprafață de 946 mp, cu destinația – activități instructiv-educative din domeniul sportiv;
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

 
 1. Proiect de hotărâre nr. 123/2024 privind închirierea prin licitație publică a spațiului Sală de clasă în suprafață construită de 54 mp, amplasat în corpul C1 al Școlii Gimnaziale nr. 38 „Dimitrie Cantemir”, situat în municipiul Constanța, strada Cpt. Dobrilă Eugeniu nr. 12, cu destinația – activități de învățământ;
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

 
 1. Proiect de hotărâre nr. 131/2024 privind constituirea unui drept de administrare în favoarea Direcției Generale de Asistență Socială Constanța asupra imobilului teren în suprafață de 1.415 mp, situat în municipiul Constanța, strada Barbu Șt. Delavrancea lot 1, identificat cu nr. cadastral 259716, proprietatea privată a municipiului Constanța;
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5

 
 1. Proiect de hotărâre nr. 145/2024 privind constituirea dreptului de superfície cu titlu onerosa supra imobilului teren în suprafață de 467 mp, situat în municipiul Constanța, b-dul Tomis nr. 96, Club SNC în favoarea societății Șantierul Naval Constanța S.A.;
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

 
 1. Proiect de hotărâre nr. 144/2024 privind aprobarea „Regulamentului de intervenție pentru reabilitarea clădirilor din zonele protejate construite ale municipiului Constanța” și a studiilor de fundamentare corespunzătoare: studiu istoric, studiu stilistic, studiu fotografic;
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 2 şi nr. 5

 
 1. Proiect de hotărâre nr. 136/2024 privind aprobarea Planului de Acțiune pentru Energie Durabilă și Climă (PAEDC) al municipiului Constanța;
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

 
 1. Proiect de hotărâre nr. 115/2024 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire locuință și dependințe, str. Iosif Ivanovici nr. 1A, investitor Budeanu Mihai;
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- aviz Comisia de specialitate nr. 2

 
 1. Proiect de hotărâre nr. 124/2024 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu pentru modificarea reglementărilor urbanistice privind retragerile față de limitele laterale și posterioară de proprietate pentru construire imobil S+P+1E – locuință unifamilială, împrejmuire teren și organizare de șantier, str. Maior Gheorghe Murea nr. 12-14, investitor Dăscălescu Elena;
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- aviz Comisia de specialitate nr. 2

 
 1. Proiect de hotărâre nr. 114/2024 pentru modificarea HCL nr. 338/2021 privind aprobarea componenței și a regulamentului de organizare și funcționare a comisiei de vânzare prin licitație publică a bunurilor imobile proprietate privată a municipiului Constanța, cu modificările ulterioare;
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

 
 1. Proiect de hotărâre nr. 126/2024 privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață de 53 mp situat în municipiul Constanța, Stațiunea Mamaia, identificat cu număr cadastral 234609, proprietatea privată a municipiului Constanța, aferent activului C1-Grup sanitar Albatros, cu respectarea dreptului de preempțiune al societății Laurette Due SRL;
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

 
 1. Proiect de hotărâre nr. 133/2024 privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață de 48 mp situat în municipiul Constanța, str. Pandurului nr. 53B, identificat cu număr cadastral 259705, proprietatea privată a municipiului Constanța;
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

 
 1. Proiect de hotărâre nr. 137/2024 privind aprobarea vânzării prin licitație publică, a caietului de sarcini, a fișei de date a procedurii, precum și a raportului de evaluare ce stabilește prețul minim de pornire a vânzării terenului în suprafață de 692 mp situat în municipiul Constanța, Aleea Universității nr. 48C (Baza Nautică Ceronav), identificat cu număr cadastral 259433, proprietatea privată a municipiului Constanța;
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

 
 1. Proiect de hotărâre nr. 134/2024 privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață de 138 mp situat în municipiul Constanța, str. Radu Logofătu nr. 11B, identificat cu număr cadastral 258876, proprietatea privată a municipiului Constanța;
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

 
 1. Proiect de hotărâre nr. 138/2024 privind aprobarea vânzării prin licitație publică, a caietului de sarcini, a fișei de date a procedurii, precum și a raportului de evaluare ce stabilește prețul minim de pornire a vânzării terenului în suprafață de 87 mp situat în municipiul Constanța, str. Flămânda nr. 19D, identificat cu număr cadastral 259259, proprietatea privată a municipiului Constanța;
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

 
 1. Proiect de hotărâre nr. 139/2024 privind aprobarea vânzării prin licitație publică, a caietului de sarcini, a fișei de date a procedurii, precum și a raportului de evaluare ce stabilește prețul minim de pornire a vânzării terenului în suprafață de 2905 mp situat în municipiul Constanța, str.Justiției nr.1-Depozit Nord 2b, identificat cu număr cadastral 205320, proprietatea privată a municipiului Constanța, cu respectarea dreptului de preemțiune al societății Tehno Construct SRL;
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

 
 1. Proiect de hotărâre nr. 613/2023 privind aprobarea raportului de evaluare nr. AEC 558/23.11.2023 înregistrat la Primăria municipiului Constanța sub nr. 230030/ 27.11.2023, ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a modificării reglementărilor și funcțiunilor urbanistice ale terenului situat în stațiunea Mamaia, Sat Vacanță – Luna Parc, lot 20, în suprafață totală de 260 mp (128 mp + 132 mp);
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

 
 1. Proiect de hotărâre nr. 68/2024 privind aprobarea raportului de evaluare nr. A.E.C. 73/12.02.2024, înregistrat la Primăria municipiului Constanța sub nr. 31288/ 13.02.2024, ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a modificării reglementărilor și funcțiunilor urbanistice ale terenului situat în stațiunea Mamaia, zona Restaurant Dacia, în suprafață de 684 mp;
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

 
 1. Proiect de hotărâre nr. 147/2024 privind constituirea unei comisii pentru renegocierea chiriei spațiului folosit de Primăria municipiului Constanța cu destinația de sediu administrativ din b-dul Alexandru Lăpușneanu nr. 116C (City Park Mall);
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 3

 
 1. Proiect de hotărâre nr. 129/2024 privind numirea a doi membri provizorii în Consiliul de administrație al societății Telegondola-Mamaia S.R.L.;
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 3 şi nr. 5

 
 1. Proiect de hotărâre nr. 113/2024 privind alegerea președintelui de ședință.
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- aviz Comisia de specialitate nr. 5Citește și:

LIVE VIDEO + TEXTȘedință în format fizic a Consiliului Local al municipiului Constanţa! Iată ce proiecte au fost adoptate (GALERIE FOTO+VIDEO+DOCUMENTE)
 
Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii