Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
04:07 22 06 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

A fost convocat Consiliul Local Municipal Constanța. 61 de proiecte pe ordinea de zi. Lista completă a proiectelor

ro

25 Jul, 2020 01:34 1928 Marime text
 
  • Decebal Făgădău, primarul municipiului Constanța a convocat ședința Consiliului local, în  şedinţă ordinară  joi, 30 iulie 2020, ora 12.00.

Ședința se va desfășura prin mijloace electronice, printr-o platformă online de videoconferință.

Iată, integral, proiectul ordinii de zi
 
Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 29.05.2020;
 
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2020;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al CT BUS SA pe anul 2020;
          iniţiator: primar Decebal Făgădău
   
3. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 411/2019 privind delegarea gestiunii serviciului public de transport local de persoane către societatea CT BUS SA și atribuirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin concesiune în municipiul Constanța;
          iniţiator: primar Decebal Făgădău
          
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice aferente obiectivului de investiții „Complex sportiv Constanța” – etapa Studiu de prefezabilitate;
          iniţiator: primar Decebal Făgădău
       
5. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 58/2019 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a principaliilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea, modernizarea și dotarea grădiniței cu program prelungit Amicii, Constanța”;
          iniţiator: primar Decebal Făgădău
   
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei Smart City a municipiului Constanța realizată în cadrul proiectului Smart CT;
          iniţiator: primar Decebal Făgădău
           
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul ‟Planificare Strategică Integrată și administrație publică eficientă la nivelul Polului de Creștere Zona Metropolitană Constanța‟, cod SIPOCA 849/MySMIS 135502;
          iniţiator: primar Decebal Făgădău
     
8. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 2 din HCL 95/2019 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare, modernizare și dotare Grădinița cu Program Prelungit Mugurel, municipiul Constanța”;
          iniţiator: primar Decebal Făgădău
       
9. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 391/2017 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea, modernizarea și mansardarea Creșei nr. 1, str. Adamclisi nr. 1, municipiul Constanța”;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
         
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea și modernizarea Creşei nr. 1, str. Adamclisi nr. 1, municipiul Constanța”;
          iniţiator: primar Decebal Făgădău
         
11. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 395/2017 privind asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea, modernizarea și mansardarea Creșei nr. 1, str. Adamclisi nr. 1, municipiul Constanța”;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
         
12. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 392/2017 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea, modernizarea și mansardarea Creșei nr. 2, aleea Mălinului nr. 4, municipiul Constanța”;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
      
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea și modernizarea Creşei nr. 2, str. Mălinului nr. 4, municipiul Constanța”;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
         
14. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 396/2017 privind asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea, modernizarea și mansardarea Creșei nr. 2, aleea Mălinului nr. 4, municipiul Constanța”;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
           
15. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 393/2017 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea, modernizarea și mansardarea Creşei nr. 5, aleea Mimozelor nr. 4, municipiul Constanța”;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
  
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea și modernizarea Creşei nr. 5, aleea Mimozelor nr. 4, municipiul Constanța”;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
        
17. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 397/2017 privind asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea, modernizarea și mansardarea Creşei nr. 5, aleea Mimozelor nr. 4, municipiul Constanța”;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
         

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Lucrări de demolare a unor active amplasate pe amplasamentul obiectivului de investiții Sală Sport Polivalentă 5000 de locuri zona Badea Cârțan, inclusiv proiectarea”;
          iniţiator: primar Decebal Făgădău

      
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul obiectivului de investiții de utilitate publică și de interes local „Amenajarea zonei adiacente accesului principal în Complexul Muzeal de Științe ale Naturii prin fluidizarea circulației pe b-dul. Mamaia, municipiul Constanța;
          iniţiator: primar Decebal Făgădău
     
20. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru premierea sportivului constănțean din cadrul Asociației „C.S. Yorga” Constanța care a obținut performanțe deosebite la competiția oficială internațională din perioada mai-iunie 2019;
          iniţiator: primar Decebal Făgădău
  
21. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru premierea sportivilor constănțeni și a antrenorilor principali constănțeni din cadrul Clubului Sportiv „Farul” Constanța care au obținut performanțe deosebite la competițiile internaționale oficiale din perioada august – decembrie 2019;
          iniţiator: primar Decebal Făgădău
      
22. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru finanțarea activităților sportive în anul competițional 2020 și sezonul competițional 2020 - 2021;
          iniţiator: primar Decebal Făgădău
  
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea liniilor de subvenționare prioritare în domeniul asistenței sociale, respectiv unitățile de asistență socială și capitolele de cheltuieli pentru care asociațiile, fundațiile și cultele recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, pot solicita subvenții de la bugetul local;
          iniţiator: primar Decebal Făgădău
       
24. Proiect de hotărâre privind activitatea asistenților personali ai persoanelor încadrate în gradul de handicap grav în perioada ianuarie-iunie 2020;
          iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției generale de asistență socială Constanța;
          iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
26. Proiect de hotărâre privind repartizarea și extinderea unor spații de locuit din fondul locativ, situate pe raza municipiului Constanța;
          iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
27. Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelului chiriilor, ca urmare a repartizării locuințelor sociale în baza Legii nr. 114/1996, situate pe raza municipiului Constanța;
          iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
28. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului local practicat de către RADET Constanța începând din 01.07.2020 pentru energia termică destinată consumului populației (casnic) și pentru energia termică destinată consumatorilor noncasnici;
          iniţiator: primar Decebal Făgădău
   
29. Proiect de hotărâre privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței în perioada sezonului rece noiembrie-martie;
          iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
30. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire bază sportivă, sediu administrativ și locuințe individuale, str. Crișului nr. 20, investitor Andrei Constantin;
          iniţiator: primar Decebal Făgădău
     
31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire imobil locuire colectivă, str. Mihai Viteazu nr. 58, investitor SC Bel Transport SA;
          iniţiator: primar Decebal Făgădău
        
32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de șos. Mangaliei, str. Caraiman și limite cadastrale, inițiator SC Carmeco SA;
          iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
33. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de str. Nicolae Iorga, str. Bucovinei, str. Bogdan Vodă și limita ZRL4, inițiator SC Blue Bike Development SRL;
          iniţiator: primar Decebal Făgădău
         
34. Proiect de hotărâre privind valabilitatea HCL nr. 363/2018;
          iniţiator: primar Decebal Făgădău

35. Proiect de hotărâre privind valabilitatea HCL nr. 257/2017;
          iniţiator: primar Decebal Făgădău
          - aviz Comisia de specialitate nr. 2
 
36. Proiect de hotărâre privind completarea şi actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Constanța;
          iniţiator: primar Decebal Făgădău
          
37. Proiect de hotărâre privind radierea unor imobile din inventarul bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Constanţa;
          iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
38. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 1.682,00 mp situat în municipiul Constanța, str. Murelor nr. 3, în favoarea societăţii Tonis Trade SRL;
          iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
39. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicabilităţii HCL nr. 23/2013 privind acceptarea donației făcută de SC Gamaro Black Sea SRL către municipiul Constanța, reprezentând terenurile în suprafață totală de 1090,00 mp, situate în municipiul Constanța, b-dul Mamaia nr. 564, cu destinația de „drumuri publice”;
          iniţiator: primar Decebal Făgădău
  
40. Proiect de hotărâre privind alipirea unor imobile aflate în domeniul privat al municipiului Constanța, situate în str. Smârdan nr. 6 și str. Smârdan nr. 6A (lot 1.2), în vederea înscrierii în cartea funciară;
          iniţiator: primar Decebal Făgădău
          
41. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de uz și servitute în favoarea E-Distribuție Dobrogea SA asupra terenului în suprafață de 39,00 mp situat în stațiunea Mamaia, bd. Mamaia nr. 341L, în vederea realizării serviciului public de distribuție a energiei electrice;
          iniţiator: primar Decebal Făgădău
          - aviz Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5
 
42. Proiect de hotărâre privind trecerea unor bunuri din domeniul privat al municipiului Constanța în domeniul public al acestuia;
          iniţiator: primar Decebal Făgădău
       
43. Proiect de hotărâre privind aprobarea ieșirii din indiviziune cu sultă a imobilului situat în municipiul Constanța, str. Chiliei nr. 27;
          iniţiator: primar Decebal Făgădău
           
44. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr.115/2017 privind transmiterea în folosință gratuită către Serviciului public de asistență socială Constanța a unor imobile situate în municipiul Constanța, cu modificările și completările ulterioare;
          iniţiator: primar Decebal Făgădău
      
45. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a modificării reglementărilor urbanistice ale terenurilor situate în municipiul Constanța, stațiunea Mamaia, bd. Mamaia nr. 526 (zona Tabără Turist);
          iniţiator: primar Decebal Făgădău
       
46. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a modificării reglementărilor urbanistice ale terenului situat în stațiunea Mamaia, zona Complex Savoy, aferent activului chioșc Complex Savoy;
          iniţiator: primar Decebal Făgădău
           
47. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a modificării reglementărilor urbanistice ale terenului situat în municipiul Constanța, stațiunea Mamaia, bd. Mamaia nr. 507;
          iniţiator: primar Decebal Făgădău
           
48. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a modificării reglementărilor urbanistice ale terenului situat în municipiul Constanța, stațiunea Mamaia, aleea Lamia nr. 4;
          iniţiator: primar Decebal Făgădău
      
49. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a modificării reglementărilor urbanistice ale terenului situat în municipiul Constanța, stațiunea Mamaia, bd. Mamaia nr. 341K;
          iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
50. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe și a raportului de evaluare ce stabilește prețul de vânzare al bunului imobil, proprietate privată a municipiului Constanța, situat în str. Tabla Buții FN, taluz, faleză Nord, în suprafață de 76 mp, către Muhscină Sorin;
          iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
51. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe și a raportului de evaluare ce stabilește prețul de vânzare al bunului imobil, proprietate privată a municipiului Constanța, situat în str. Daciei nr. 9, ce face obiectul contractului de închiriere nr. 6218/31.05.2016, adiționat, încheiat de RAEDPP Constanța, către Cerchez Georgeta-Mădălina;
          iniţiator: primar Decebal Făgădău
      
52. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe și a raportului de evaluare ce stabilește prețul de vânzare al bunului imobil-teren, proprietate privată a municipiului Constanța, situat în str. Ștefan Mihăileanu nr. 44, lot 1, în suprafață de 170 mp către Gur Bilal, ce face, parțial, obiectul contractului de închiriere nr. 28940/2019, adiționat, încheiat de RAEDPP Constanța;
          iniţiator: primar Decebal Făgădău
    
53. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării directe a imobilului-teren situat în municipiul Constanța, str. Decebal nr. 4, lot 1, în suprafața indiviză de 14,77 mp, ce face obiectul contractului de închiriere nr. 8351C/28.11.2019, încheiat de RAEDPP Constanța, către Bâclea Adolf și Bâclea Irina;
          iniţiator: primar Decebal Făgădău
         
54.
Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării directe a imobilului-teren situat în municipiul Constanța, str. Decebal nr. 4, lot 2, în suprafața indiviză de 46,93 mp, ce face obiectul contractului de închiriere nr. 8351B/28.11.2019, încheiat de RAEDPP Constanța, către Bâclea Adolf și Bâclea Irina;
          iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
55. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării directe a imobilului-teren situat în municipiul Constanța, str. Decebal nr.4, lot 3, în suprafața indiviză de 39,56 mp, ce face obiectul contractului de închiriere nr. 8351A/28.11.2019, încheiat de RAEDPP Constanța , către Bâclea Adolf și Bâclea Irina;
          iniţiator: primar Decebal Făgădău
         
56.
Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării directe a terenului situat în municipiul Constanţa, str. Avram Iancu nr.31, în suprafaţă de 578 mp, ocupat de activul ”C1-Depozit-parter”, către SC Doris Trading SRL;
          iniţiator: primar Decebal Făgădău
       
57. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a terenului situat în municipiul Constanța, stațiunea Mamaia, zona Bufet Doruleț, în suprafață de 94 mp;
          iniţiator: primar Decebal Făgădău
    

58. Proiect de hotărâre privind stabilirea și sancționarea contravențiilor cu privire la utilizarea locurilor de parcare de pe raza municipiului Constanța;
          iniţiator: primar Decebal Făgădău
  

59. Proiect de hotărâre privind subvenționarea activității de administrare de către RAEDPP Constanța a fondului locativ proprietate a municipiului Constanța;
          iniţiator: primar Decebal Făgădău
   
60. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța pe anul 2019;
          iniţiator: primar Decebal Făgădău
     
61. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință;
          iniţiator: primar Decebal Făgădău
        
 
Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii