Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
10:15 19 09 2019 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Proiectele de acte normative aprobate sau de care Guvernul a luat act în ședința de azi, 27 august 2019

ro

27 Aug, 2019 19:04 366 Marime text

Proiectele de acte normative aprobate sau de care Guvernul a luat act în ședința din 27 august 2019:
 
PROIECTE DE CARE GUVERNUL A LUAT ACT – ANALIZE

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal(PRIMĂ LECTURĂ) 

PROIECTE APROBATE

PROIECTE DE LEGE

PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Scrisorii de înţelegere privind avansul pentru pregătirea Proiectului de dezvoltare propus, "Cartierul pentru justiţie", dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnată la Bruxelles la 30 mai 2019 şi la Bucureşti la 6 iunie 2019
PROIECT DE LEGE privind pensiile ocupaționale 
ORDONANŢE

ORDONANŢĂ pentru privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2016/589 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 aprilie 2016 privind o reţea europeană de servicii de ocupare a forţei de muncă (EURES), accesul lucrătorilor la servicii de mobilitate şi integrarea mai bună a pieţelorforţei de muncă şi de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 492/2011 şi (UE) nr. 1296/2013

ORDONANȚĂ pentru modificarea și completarea Ordionanței Guvernului nr.83/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple și serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor

ORDONANȚĂ pentru modificarea Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe și pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală

ORDONANȚĂ privind prorogarea termenului prevăzut la art.106 din Legea nr.196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor

ORDONANȚĂ pentru modificarea art.137 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.111/2011 privind comunicațiile electronice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.140/2012, cu modificările și completările ulterioare

ORDONANȚĂ pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul sănătății

ORDONANŢĂpentru modificarea şi completarea Ordonanței de Urgenţă nr.13/2013 privind serviciile poștale, cu modificările şi completările ulterioare 
ORDONANȚE DE URGENȚĂ

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanțe de urgență a Guvernului nr.98/2010 privind identificarea, desemnarea și protecția infrastructurilor critice

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență nr.34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență și a Ordonanței de Urgență nr.111/2011 privind comunicațiile electronice 
HOTĂRÂRI

HOTĂRÂREprivind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2019 privind stabilirea contingentului de lucrători nou-admişi pe piaţaforţei de muncă în anul 2019

HOTĂRÂREprivind acordarea de stimulente financiare absolvenţilor care au obţinut media 10 la evaluarea naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a 2019 şi la examenul de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2019

HOTĂRÂREpentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1231/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Autostrada Orăştie-Sibiu"

HOTĂRÂREpentru suplimentarea pe anul 2019 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 843/2014 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Programul VI de reabilitare a drumurilor, Lot C Reabilitare DN 1H, km 75+446 - km 128+823, Zalău-Răstoci", precum şi modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 843/2014

HOTĂRÂRE privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Varianta de ocolire Bârlad''

HOTĂRÂRE privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Drum expres Craiova-Piteşti şi legăturile la drumurile existente'', Tronsonul 2, aflate pe raza localităţiiRobăneşti, din judeţul Dolj

HOTĂRÂREprivind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor părţi de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, constituite din construcţii şi amenajări la terenuri, situate în judeţele Vrancea, Timiş, Ialomiţa, Constanţa, Ilfov, Caraş-Severin şi municipiul Bucureşti, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora şi pentru modificarea anexei nr.4 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

HOTĂRÂREprivind aprobarea unor modificări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţeleConstanţa, Brăila, Galaţi, Buzău, Tulcea, Iaşi, Timiş, Giurgiu, Gorj, Dolj, Cluj şi municipiul Bucureşti

HOTĂRÂREprivind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru organizarea şi desfăşurarea în România a Reuniunii Miniştrilor Apărării din Europa de Sud-Est, în perioada 14-17 octombrie 2019

HOTĂRÂREprivind acordarea cetățeniei domnului "Richard KristopherJameill"

HOTĂRÂREpentru suspendarea aplicării prevederilor art.3 alin.(3) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 20/2012 privind aprobarea Programului multianual de marketing şi promovare turistică şi a Programului multianual de dezvoltare a destinaţiilor, formelor şi produselor turistice

HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului comunei Gugeşti, judeţul Vrancea

HOTĂRÂREprivind aprobarea stemei comunei Ciocăneşti, judeţulDâmboviţa

HOTĂRÂRE privind deschiderea punctului internațional de trecere a frontierei de stat româno-sârbe pentru pasageri și transportul de mărfuri cu vehicule, în regim de bac și pietonal, între localitățile Moldova Nouă (România) și Golubac (Republica Serbia) și a punctului vamal

HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcționale a drumurilor publice și a drumurilor de utilitate privată deschise circulației publice

HOTĂRÂRE privind trecerea unui imobil teren situat în localitatea Ghiroda, jud. Timiș, din domeniul privat al statului în domeniul public al acestuia și darea în administrarea Ministerului Transporturilor, precum și modificarea Anexei nr.16 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea Națională de Radiocomunicații - S.A, aflată sub autoritatea Ministerului Comunicațiilor şi Societății Informaționale

HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 857/2011 privind stabilirea şi sancționarea contravențiilor la normele din domeniul sănătății publice, cu completările ulterioare

HOTĂRÂRE pentrumodificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 537/2001 privind înfiinţarea Centrului de Pregătire şi Perfecționare al Inspecţiei Muncii, precum şi pentru modificareaHotărârii Guvernului nr. 488/2017 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a inspecției muncii

HOTĂRÂRE privind modificarea unor acte normative referitoare la Programul pentru compensarea cu 90% a prețului de referinţă al medicamentelor pentru pensionari

HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acțiunilor necesare pentru alegerea Președintelui României în anul 2019

HOTĂRÂRE privind stabilirea măsurilor pentru buna organizare şi desfășurare a alegerilor pentru PreședinteleRomâniei din anul 2019

HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului şi a cheltuielilor necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfășurarea alegerilor pentru Președintele României din anul 2019

HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 326/2019 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor / programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2019 - 2020

HOTĂRÂRE pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 318/2019 privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi școlarizați în anul universitar 2019-2020

HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Iaşi de către doamna Iosub Valentina

HOTĂRÂRE privind aplicarea mobilității pentru domnul Rujan Ion-Cristinel în funcţia publică de prefect al județului Gorj 
MEMORANDUMURI

MEMORANDUMcu tema: Dizolvarea Companiei Naţionale de Radiocomunicaţii Navale ”Radionav” – S.A. Constanţa 

NOTE

NOTĂcu privire la Lista priorităților legislative ale Guvernului pentru cea de a doua sesiune ordinară parlamentară a anului 2019

NOTĂprivind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Municipiului Deva, judeţul Hunedoara, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unui imobil din domeniul public al municipiului Deva în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Hunedoara din subordinea Ministerului Afacerilor Interne 

PUNCTE DE VEDERE

PUNCT DE VEDEREreferitor la propunerea legislativă pentru declararea zilei de 4 iunie Ziua Tratatului de la Trianon 

PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă privind instituirea zilei de 30 septembrie ca „Ziua națională a antreprenorului român”

PUNCT DE VEDEREreferitor la propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții

PUNCT DE VEDEREreferitor la propunerea legislativă privind instituirea zilei de 12 octombrie-Ziua limbii, alfabetului și culturii armene

PUNCT DE VEDERE cu privire referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, precum și a Legii nr. 194/2011 privind combaterea operațiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare

PUNCT DE VEDEREreferitor la proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 104/2008 privind prevenirea și combaterea producerii și traficului ilicit de substanțe dopante cu grad mare de risc

PUNCT DE VEDEREreferitor lapropunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18 din 1991 şi pentru modificarea şi completarea art. III din Legea nr.169 din 1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991

PUNCT DE VEDEREreferitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii  nr. 227/2015 privind Codul Fiscal al României 

PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcţii şi pentru completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

PUNCT DE VEDEREreferitor la propunerea legislativă pentru înființarea Băncilor de Lapte Matern

PUNCT DE VEDEREreferitor la propunerea legislativă pentru completarea Anexei nr. III la Lege-cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

PUNCT DE VEDEREreferitor la propunerea legislativă pentru clasificarea maternităţilor ca Spitale Prieten al Copilului, în vederea promovării şi susţinerii alăptării şi reducerii gradului de mortalitate şi morbiditate infantilă

PUNCT DE VEDEREreferitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii - REPUBLICARE

PUNCT DE VEDEREreferitor la propunerea legislativă pentru completarea articolului 75 din Legea nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare

PUNCT DE VEDEREreferitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România

PUNCT DE VEDEREreferitor la propunerea legislativă pentru modificarea art.387 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal

PUNCT DE VEDEREreferitor la propunerea legislativă pentru desfiinţareaSecţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

PUNCT DE VEDEREreferitor la propunerea legislativă pentru completarea unor legi electorale.

Ti-a placut articolul?

Comentarii