Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
06:36 23 07 2019 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Este ședință de Guvern. Ordinea de zi completă. Am subliniat ce ni s-a părut important. Ce se discută despre Constanța

ro

26 Oct, 2016 05:21 1744 Marime text
Astăzi va fi ședință de Guvern.
Potrivit unei informații de presă proiectele de acte normative care ar putea fi incluse pe agenda şedinţei Guvernului României sunt următoarele:
 
I.  PROIECT DE LEGE

1. PROIECTUL LEGII asistenţei medicale comunitare

II.   PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ

2. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind aprobarea Programului pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 50 de unități de învățământ preuniversitar de stat
 
III.  PROIECTE DE HOTĂRÂRE

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea programului de interes naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi ''Înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză şi locuinţe protejate în vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate''

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Programului Naţional de Reabilitare a Infrastructurii Principale de Irigaţii din România

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea anexelor nr.4, 5, 6 şi 7 la Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă şi evidenţa persoanelor

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Protocolului de cooperare între Ministerul Afacerilor Interne din România şi Ministerul Afacerilor Interne din Republica Moldova în domeniul formării personalului, semnat la 28 aprilie 2016 la Bucureşti

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.791/2009 privind condiţiile pentru certificarea aeroporturilor civile internaţionale sau deschise traficului aerian internaţional

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2016/426 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2016 privind aparatele consumatoare de combustibili gazoşi şi de abrogare a Directivei 2009/142/CE

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind plata contribuţiei financiare voluntare a României către fondul de finanţare extrabugetară al Agenţiei Internaţionale pentru Energia Atomică (AIEA), în sprijinul activităţilor de verificare desfăşurate de AIEA în Republica Islamică Iran

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind asistenţa acordată de către statul român cu titlu gratuit pentru Afganistan, în vederea formării de specialişti în domenii de interes pentru acest stat

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, imobile aflate în administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice prin Universitatea Maritimă din Constanţa, instituţie care funcţionează în coordonarea ministerului

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru stabilirea contribuţiei financiare a României în anul 2016 la programele opţionale ale Agenţiei Spaţiale Europene (ESA)

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Amendamentului nr.4 convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 22 decembrie 2014, la 24 februarie 2016, la 3 martie 2016 şi la Luxemburg la 8 ianuarie 2016, între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Căi Ferate ''C.F.R''-S.A la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Căi Ferate ''C.F.R''-S.A privind finanţarea Proiectului de reabilitare a liniei de cale ferată Curtici- Simeria, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2005 şi la Luxemburg la 27 decembrie 2005

13. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe

14. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Tulcea, Olt, Hunedoara, Ilfov, Bihor, Iaşi, Cluj, Constanţa, Neamţ, Bacău şi municipiul Bucureşti

15. PROIECTE DE HOTĂRÂRE privind acordarea cetăţeniei române unor persoane:
-doamnei Walker Ashley Janeen
-domnului Simone Tempestini

16. PROIECTE DE HOTĂRÂRI privind numiri/eliberări de prefecţi şi/sau subprefecţi

17. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor privind pregătirea şi atestarea profesională a managerilor de transport în regim de taxi şi închiriere

18. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.479/2003

19. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru stabilirea cotelor procentuale prevăzute la art.177, alin.(3)4 şi (3)5 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr.123/2012
 
IV.  MEMORANDUMURI

1. MEMORANDUM cu tema: Semnarea Acordului în domeniul securităţii sociale între România şi Statele Unite ale Americii

2. MEMORANDUM cu tema: Negocierea şi semnarea Aranjamentului administrativ între autorităţile competente din România şi din statele Unite ale Americii pentru aplicarea Acordului în domeniul securităţii sociale între România şi Statele Unite ale Americii

3. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea numirii doamnei Iolanda Mihaela Stăniloiu, secretar de stat în cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, ca membru în Consiliul de administraţie al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică-Cercetări Avansate-ICPE-CA Bucureşti

4. MEMORANDUM cu tema: Rezultatele negocierilor referitoare la încheierea unui Acord de ţară între România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) referitor la Reprezentanţa BERD în România şi acordarea deplinelor puteri pentru semnarea Acordului

5. MEMORANDUM cu tema: mandatul delegaţiei române participante la cea de-a IX-a sesiune a Comisiei mixte interguvernamentale de colaborare economică între România şi Republica Moldova (Chişinău, 3-4 noiembrie 2016)

6. MEMORANDUM cu tema: Desemnarea Agenţiei Spaţiale Române ca Autoritate PRS Competentă (Competent PRS Authority-CPA) pentru România şi nominalizarea acesteia ca Punct de Contact pentru Serviciul Public Reglementat-PRS, în vederea deschiderii accesului la PRS, conform prevederilor Deciziei nr.1104/2011 UE

7. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea transmiterii de către Guvern, prin Secretariatul General al Guvernului, a unei cereri către Consiliul Local al Municipiului Drăgăşani, privind emiterea unei hotărâri care are ca obiect transmiterea unui imobil din domeniul public al Municipiului Drăgăşani în domeniul public al statului, în vederea dării lui în administrarea Ministerului Justiţiei

8. MEMORANDUM cu tema: Transmiterea unei cereri către Consiliul Judeţean Cluj în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unui imobil din domeniul public al judeţului Cluj în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Sănătăţii
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii