Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
20:00 22 01 2019 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Rechizitoriu Trimitere în judecată Constantin Chera şi Virgil Lungu (partea 2)

ro

27 Sep, 2014 00:00 2116 Marime text
La data de 14.07.2009, între SC Deprom SRL şi Asocierea FCC Construccion SA/Astaldi SPA JV a fost încheiat actul adiţional nr.1 la contractul de management arheologic nr.2301/01 din 23.01.2009.
Prin încheierea acestui act adiţional, SC Deprom SRL şi-a asumat în raporturile cu beneficiarul, aceleaşi obligaţii pe care MINAC şi le asumase faţă de ea prin contractul de prestări servicii nr.2105/01 din 21.05.2009 (vol.I fila 95).
Mai mult, în cuprinsul acestui act adiţional, SC Deprom SRL şi Asocierea FCC Construccion SA/Astaldi SPA JV conveneau asupra următoarelor tarife pe m2 şi m3: 42,58 lei + TVA în cazul aşezărilor romane şi romano-bizantine, 31,64 lei + TVA pentru necropole antice, tumulare şi romane şi respectiv 22,49 lei + TVA pentru aşezările sporadice (vol.I, fila
95).
 
Acestea sunt de fapt tarifele solicitate de MINAC în oferta nr.2020/29.10.2007 (vol.IV, fila 151) şi cuprinse în contractul de prestări servicii încheiat de MINAC cu SC Deprom SRL (vol.IV, fila149).
Toate acestea fac proba că SC Deprom SRL a constituit o simplă interfaţă a MINAC care a deturnat o parte din veniturile cuvenite acestuia din urmă.
Ulterior, între Asocierea FCC Construccion SA/Astaldi SPA JV, SC Deprom SRL şi MINAC a fost încheiat actul adiţional nr.2 la contractul de management arheologic nr.2301/01 din 23.01.2009.
Conform art.1,  începând  cu  data  de  15.09.2009  SC  Deprom  SRL predă activitatea ştiinţifică de supraveghere şi cercetare arheologică desfăşurată la cererea beneficiarului pentru obiectivul Autostrada Centura Ocolitoare a mun.Constanţa.

Potrivit art.2, activitatea ştiinţifică de supraveghere şi cercetare arheologică  pentru  obiectivul  Autostrada  Centura  Ocolitoare  a mun.Constanţa a fost preluată de către MINAC (vol.I, filele 98, 99).
Tarifele pentru activitatea prestată de MINAC, conform acestui act adiţional au fost aceleaşi cu cele menţionate în oferta nr.2020/29.10.2007 şi cuprinse în contractul de prestări servicii încheiat de MINAC cu SC Deprom SRL, precum şi în actul adiţional nr.1 încheiat între SC Deprom SRL şi Asocierea FCC Construccion SA/Astaldi SPA JV, la care se adăuga un tarif de 300 lei/zi pentru supravegherea arheologică.
În acest mod, după ce SC Deprom SRL a încasat, sau şi-a asigurat încasarea unor sume mari de bani de la constructorul autostrăzii, MINAC a ajuns să presteze singur şi direct către beneficiarul lor lucrările de cercetare şi supraveghere arheologică pe care anterior le refuzase sub motivul că nu deţine logistica şi resursele necesare.
 
SC Deprom SRL, în calitate de prestator, a încheiat cu Asocierea JV Astaldi  S.p.A  –  Max  Bogl,  în  calitate  de  beneficiar,  contractul  de management arheologic nr.1205/12.05.2009 (vol.XVII, filele 178-181).
Potrivit acestui contract, SC Deprom SRL se angaja să asigure managementul lucrărilor de arheologie de pe terenul pe care urma să se construiască Autostrada Medgidia Constanţa.
Tarifele practicate de SC Deprom SRL pentru aceste activităţi au fost aceleaşi cu cele arătate anterior (vol.XVII, fila 179).
La data de 01.02.2011, între SC Deprom SRL şi Asocierea JV Astaldi
 
S.p.A  –  Max  Bogl  a  fost  încheiat  actul  adiţional  nr.1  la  contractul  de management  arheologic  nr.1205/12.05.2009,  prin  care  a  fost  prelungită durata acestui contract (vol.XVII, fila 182).
 
La data de 21.02.2011 a fost încheiat actul adiţional nr.2 la contractul de management arheologic nr.1205/12.05.2009 prin care prestatorul SC Deprom   SRL   s-a   obligat   să   realizeze   o   documentaţie   privitoare   la modalităţile de obţinere a noi criterii de eficienţă pentru cercetarea arheologică aferentă Proiectului Autostrada Medgidia Constanţa în conformitate cu minuta întâlnirii din 07.02.2011 (vol.XVII, filele 183-195).
Încheierea acestui act adiţional a constituit motivul pentru care SC Deprom SRL a încheiat o serie de convenţii civile individuale cu arheologii angajaţi ai MINAC, amintite anterior în cuprinsul prezentului rechizitoriu (fila 22).
De altfel, împrejurarea că la executarea obligaţiilor contractuale asumate de SC Deprom SRL au fost folosiţi angajaţii MINAC, rezultă şi din corespondenţa purtată de cele două entităţi (vol.XVII, filele 190 -192).
La data de 23.07.2009, între SC Deprom SRL, în calitate de prestator şi Asocierea JV Astaldi S.p.A – Max Bogl, în calitate de beneficiar a fost încheiat contractul de management arheologic nr.2307/01/23.07.2009 (vol.XVII, filele 174-177).
Conform clauzelor contractuale, SC Deprom SRL se angaja să efectueze în totalitate managementul lucrărilor de arheologie pe terenul pe care  urma  să  se  construiască  organizarea  de  şantier  din  zona  pădurii Murfatlar (vol.XVII, fila 174).
Astfel cum rezultă din declaraţiile martorilor audiaţi în cauză, toate obligaţiile  asumate  de  SC  Deprom  SRL  în  legătură  cu  lucrările  de

cercetare/supraveghere arheologică au fost îndeplinite de către arheologii angajaţi la MINAC.
Aceştia au prestat în fapt lucrările respective şi au fost remuneraţi de către SC Deprom SRL, aspect confirmat şi de înscrisurile ridicate cu ocazia percheziţiilor efectuate în cauză (state de lichidare, convenţii civile, etc.).
Deşi contractele încheiate de SC Deprom SRL cu societăţile constructoare ale autostrăzii A2 şi ale Centurii Ocolitoare a mun.Constanţa au fost intitulate de management arheologic, în esenţă, SC Deprom SRL s-a angajat să presteze activităţi de supraveghere şi cercetare arheologică deşi nu avea personalul necesar sau vreo specializare aparte în acest sens şi deşi pentru aceste activităţi Ministerul Culturii şi Cultelor şi DJCCPCN desemnaseră prin două avize emise în exercitarea atribuţiilor legale, MINAC ca instituţia abilitată să presteze cercetare şi supraveghere arheologică pe traseul celor două drumuri.
În acest sens sunt chiar prevederile contractelor respective, încheiate de către SC Deprom SRL în care se arată, în mod neechivoc, faptul că societatea a efectuat lucrări de supraveghere şi cercetare arheologică (vol.I, filele 90, 98, vol.IV, fila179).
Prin rezoluţia nr.9/P/2010 din data de 09.07.2013 a DNA – Serviciul Teritorial Constanţa s-a dispus efectuarea unui raport de constatare tehnico- ştiinţifică de către specialiştii din cadrul Direcţiei, fiind stabilite următoarele obiective:
·   Care   este   totalul   sumelor   plătite   de   ASOCIEREA   FCC ASTALDI JV, ASOCIEREA FCC ASTALDI -MAX BOGL JV precum şi de ASOCIEREA MAX BOGL-ASTALDI CERNAVODĂ către SC DEPROM SRL Constanţa, în cadrul contractelor de management arheologic

încheiate pentru descărcare de sarcină arheologică a traseului  autostrăzii
 
Cernavodă-Constanţa şi centurii ocolitoare a municipiului Constanţa ;
 
·   Care este totalul sumelor plătite de către SC DEPROM SRL Constanţa către Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa, în cadrul contractului încheiat între cele două entităţi în vederea descărcării de sarcină arheologică a traseului autostrăzii Cernavodă-Constanţa şi centurii ocolitoare a municipiului Constanţa ;
·   Care   este   totalul   sumelor   plătite   de   ASOCIEREA   FCC ASTALDI JV, ASOCIEREA FCC ASTALDI -MAX BOGL JV precum şi de ASOCIEREA  MAX BOGL-ASTALDI CERNAVODĂ către Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa în cadrul contractului încheiat între cele două entităţi în vederea descărcării de sarcină arheologică a traseului  autostrăzii  Cernavodă-Constanţa  şi  centurii  ocolitoare  a municipiului Constanţa .
 
 
Concluziile specialistului au fost următoarele:
 
·        Muzeul     de  Istorie     Naţională  şi  Arheologie Constanţa  a fost  desemnat, în calitate de  entitate  autorizată pentru efectuarea activităţii de  cercetare arheologică ca  parte integrantă  a    activităţii  de  cercetare    ştiinţifică,    ca  fiind instituţia   prin  care se va asigura,  atât  finanţarea  cercetărilor arheologice preventive pe toată suprafaţa supusă investiţiei prin încheierea unor contracte de cercetare arheologică preventivă cu beneficiarul Compania Naţională   de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale   din   România,   pentru   tronsonul       Medgidia   - Constanţa,  cât  şi     finanţarea     activităţii  de  supraveghere

arheologică,     pe  întreaga  durată  a  lucrărilor,     în  vederea acordării asistenţei   de specialitate beneficiarului Compania Naţională  de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România,  pe tot parcursul lucrărilor de infrastructură, până la finalizarea acestora. De asemenea,   Institutul de Arheologie   „ Vasile Pârvan” Bucureşti a fost   desemnat, în calitate de   entitate autorizată pentru efectuarea activităţii de  cercetare arheologică ca  parte integrantă a  activităţii de cercetare ştiinţifică, ca fiind instituţia     prin care se va asigura,  atât finanţarea cercetărilor arheologice preventive pe toată suprafaţa supusă investiţiei prin încheierea unor contracte de cercetare arheologică preventivă cu beneficiarul Compania Naţională   de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale   din   România,   pentru   tronsonul   Cernavodă   – Medgidia, cât şi    finanţarea activităţii de supraveghere arheologică,     pe  întreaga  durată  a  lucrărilor,     în  vederea acordării asistenţei de specialitate beneficiarului Compania Naţională  de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România, pe tot parcursul lucrărilor de infrastructură, până la finalizarea acestora.
·        Muzeul   de   Istorie   Naţională   şi   Arheologie Constanţa   a asigurat,   din data de 17.08.2009, prin arheologi experţi   desemnaţi de conducerea instituţiei   să   coordoneze lucrările pentru  cele  28 puncte de lucru  stabilite în Avizul nr.
313/09.03.2009, managementului    cercetărilor arheologice preventive de pe traseul autostrăzii de centură a Constanţei.

·        Certificatele  de descărcare de sarcină arheologică existente la dosarul cauzei  menţionează  în cuprinsul lor faptul că,   acestea au fost emise în conformitate cu  prevederile  art. 5 alin. 1 – 3 şi 5   din O.G. nr.43/2000, pe baza   Raportului de cercetare arheologică conţinând rezultatele cercetărilor arheologice   desfăşurate conform standardelor şi procedurilor arheologice, în   baza   autorizaţiilor   de cercetare arheologică preventivă     nr.  258/2009,  260/2009,  273/2009,  262/2009,
261/2009, 287/2009, 288/2009, 289/2009,   pentru Muzeul de
 
Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa.
 
·        S.C.  „  DEPROM”  S.R.L    Constanţa  a  emis  în perioada  25.02.2009  –  31.07.2012,  un  număr  total  de  35( treizeci şi cinci) facturi fiscale în baza contractelor de management arheologic încheiate pentru descărcare de sarcină arheologică a traseului autostrăzii Cernavodă - Constanţa   şi centurii ocolitoare a municipiului Constanţa în valoare totală de
7.828.693,11 lei,  din care valoarea fără TVA de  6.336.632,76 lei  cu  TVA  aferentă  de     1.492.060,  34  lei,  detaliată  pe beneficiari  şi obiective, astfel :
-   ASOCIEREA FCC ASTALDI JV , CUI(…),     pentru obiectivul     „ Centura     ocolitoare  a  municipiului  Constanţa”  -     valoare  totală  de
1.103.616,25 lei ,  din care valoarea fără TVA de 911.652,31 lei  cu TVA
 
aferentă de 191.963,94 lei;
 
- ASOCIEREA J.V.   ASTALDI   S. p. A.   MAX BOGL, CUI(…), pentru
 
obiectivul „ Autostrada   MEDGIDIA -  CONSTANŢA” -  valoare totală de

2.316.728,06  lei,  din care valoarea fără TVA de  1.869.860,45 lei cu TVA
 
aferentă de 446.867,60 lei;
 
- ASOCIEREA ASTALDI S. p. A - MAX BOEGL   CERNAVOSA , ASTALDI   S p   A   ITALIA, SUCURSALA ROMANIA BUCURESTI, CUI, (…), pentru obiectivul „ Autostrada   A 2 tronsonul Cernavodă – Medgidia” - valoare totală de  4.408.348,80 lei,  din care valoarea fără TVA de 3.555.120,00 lei cu TVA aferentă de 853.228,80 lei;
·        Din totalul sumelor facturate de S.C. „ DEPROM” S.R.L   Constanţa   pe baza celor 35 ( treizeci şi cinci) facturi fiscale emise pe baza contractelor de management   arheologic încheiate   pentru descărcare de sarcină arheologică a traseului autostrăzii Cernavodă-Constanţa şi centurii ocolitoare a municipiului Constanţa în valoare totală de    7.828.693,11 lei, suma  de    5.825.353,84 lei,  a fost  încasată de prestator prin contul   bancar nr. RO (…) deschis în lei(…),   Sucursala Constanţa,   iar pentru diferenţa de 2.003.339,27 lei nu au fost identificate documentele privind decontarea;
·        Totalul sumelor plătite de către S.C. „DEPROM” S.R.L.    Constanţa către Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa, în cadrul contractului încheiat între cele două  entităţi  în  vederea  descărcării  de sarcină  arheologică a traseului autostrăzii Cernavodă-Constanţa şi centurii ocolitoare a municipiului Constanţa este de  1.419.297,73 lei.
·       Totalul   sumelor plătite de ASOCIEREA FCC ASTALDI JV, ASOCIEREA FCC ASTALDI -MAX BOGL JV precum   şi   de   ASOCIEREA       MAX   BOGL-ASTALDI

CERNAVODĂ către Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa în cadrul contractului încheiat între cele două entităţi în vederea descărcării de sarcină arheologică a traseului autostrăzii Cernavodă-Constanţa şi centurii ocolitoare a municipiului Constanţa este de  2.406.363,90 lei.
(vol.XVI, filele 82-85).
 
Prin urmare, pentru întreaga activitate arheologică prestată în legătură cu realizarea Autostrăzii A2, sectorul Cernavodă-Constanţa şi a Centurii Ocolitoare a mun.Constanţa, MINAC a încasat în total suma de 3.825.661,63 lei.
 
Pentru comparaţie, SC Deprom SRL a încasat de la beneficiari suma de 5.825.353,84 lei (din totalul de 7.828.693,11 lei facturaţi) şi a achitat MINAC suma de 1.419.297,73 lei, obţinând pe această cale un profit de
4.406.056,11 lei.
 
Prin rezoluţia nr.9/P/2010 din data de 10.10.2013 a DNA – ST Constanţa s-a dispus efectuarea unui supliment  la raportul de constatare tehnico-ştiinţifică din data de 09.07.2013, cu următoarele obiective:
1. Care este cuantumul sumelor facturate de Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa către S.C. „DEPROM” S.R.L. Constanţa,    în  cadrul  contractelor  de  management  arheologic  încheiate pentru descărcare de sarcină arheologică a traseului autostrăzii  Constanţa - Cernavodă şi centurii ocolitoare a municipiului Constanţa, detaliate pe lucrări executate;

2.   Care este cuantumul  sumelor facturate de S.C. „DEPROM” S.R.L. Constanţa, către    ASOCIEREA FCC ASTALDI JV, ASOCIEREA FCC ASTALDI -MAX BOGL JV şi ASOCIEREA ASTALDI S. p. A - MAX  BOEGL     CERNAVODA  ,     ASTALDI     S  p     A     ITALIA, SUCURSALA ROMANIA BUCURESTI, în cadrul contractelor de management arheologic încheiate pentru descărcare de sarcină arheologică a traseului   autostrăzii   Medgidia   -   Constanţa   şi   centurii   ocolitoare   a municipiului Constanţa, detaliate pe lucrări executate;
3. Care este cuantumul sumelor facturate   de   Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa către S.C. „DEPROM” S.R.L. Constanţa, reprezentând lucrări de cercetare arheologică  şi nefacturate de acesta constructorului în cadrul contractelor de management arheologic încheiate pentru descărcare de sarcină arheologică a traseului  autostrăzii Constanţa - Cernavodă şi centurii ocolitoare a municipiului Constanţa, detaliate pe lucrări executate;
4.  Care  este  cuantumul  sumelor  facturate    de    S.C.  „DEPROM” S.R.L.  Constanţa  către  ASOCIEREA  FCC  ASTALDI  JV,  ASOCIEREA FCC ASTALDI -MAX BOGL JV şi ASTALDI   S p   A   ITALIA, SUCURSALA ROMANIA BUCURESTI,    în cadrul contractelor de management arheologic încheiate pentru descărcare de sarcină arheologică a traseului autostrăzii Constanţa - Cernavodă şi centurii ocolitoare a municipiului Constanţa şi nefacturate de Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa către  S.C. „DEPROM” S.R.L. Constanţa ; detaliate pe lucrări executate.

Concluziile  specialistului  DNA  au  fost  în  sensul  că  Muzeul    de Istorie   Naţională şi Arheologie   Constanţa, în calitate de   entitate autorizată  pentru  efectuarea  activităţii  de    cercetare  arheologică  ca parte integrantă a   activităţii de cercetare   ştiinţifică,   desemnată de Guvernul României   prin Ministerul Culturii şi Cultelor, avizat favorabil, prin Avizul nr. 245/17.11.2005, ca  fiind instituţia   prin  care se va asigura,   atât   finanţarea   cercetărilor arheologice preventive pe toată suprafaţa supusă investiţiei prin încheierea unor contracte de cercetare arheologică preventivă cu beneficiarul Compania Naţională  de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România, pentru tronsonul  Medgidia -  Constanţa, cât şi  finanţarea  activităţii de supraveghere arheologică,  pe întreaga durată a lucrărilor,   în vederea acordării asistenţei   de specialitate beneficiarului Compania Naţională  de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România,  pe tot parcursul lucrărilor de infrastructură, până la finalizarea acestora, a facturat şi  încasat în perioada  21.10.2009 - 03.12.2012, direct sau prin intermediarul S.C. „DEPROM” S.R.L. Constanţa, pe baza celor două contracte de cercetare arheologică,  suma de  totală de  3.825.779,90 lei, din care:
-  suma  de 1.419.416,00 lei  a fost încasată de  la  S.C. „ DEPROM” S.R.L. Constanţa;
-  suma  de  2.406.363,90  lei  a  fost  încasată  de  la  ASOCIEREA  FCC ASTALDI JV ,
 
 În  acelaşi  timp,  S.C.  „DEPROM”  S.R.L.  Constanţa     a  fost societatea care a încheiat contracte de management arheologic pentru descărcare  de  sarcină  arheologică  a  traseului  autostrăzii  Constanţa   -

Cernavodă şi centurii ocolitoare a municipiului Constanţa şi a acordat asistenţa de specialitate pe tot parcursul lucrărilor de infrastructură constructorilor : ASOCIEREA FCC ASTALDI JV, ASOCIEREA FCC ASTALDI -MAX BOGL JV şi ASTALDI  S p  A  ITALIA, SUCURSALA ROMANIA BUCURESTI, contracte în  baza cărora   a facturat  în perioada
25.02.2009 – 31.07.2012, lucrări  de cercetare arheologică, supraveghere arheologică sau săpături în situri arheologice în   suma de   totală de
7.828.693,11 lei,  din care valoarea fără TVA de 6.336.632,76 lei cu TVA
 
aferentă de 1.492.060,34 lei.
 
 
Astfel cum s-a menţionat anterior în cuprinsul prezentului rechizitoriu (fila 12), în perioada 1988 – 2009, învinuitul (…)a fost angajat al serviciului deconcentrat al Ministerului Culturii în judeţul Constanţa (făcând abstracţie de schimbările de denumire a autorităţii centrale şi respectiv locale).
Prin sentinţa civilă nr.749/21.05.1997 a Tribunalului Constanţa s-a dispus înscrierea Fundaţiei (…) în registrul persoanelor juridice al Tribunalului Constanţa (vol.V, filele 2-10).
Statutul fundaţiei a fost autentificat sub nr. (…) la BNP Eugenia Trifu iar potrivit acestui act, persoana juridică al cărei membru fondator este învinuitul (…) (vol.V, filele 11-12) îşi are sediul la domiciliul acestuia.
Conform statutului, fundaţia organizează şi finanţează simpozioane, expoziţii, lansări-prezentări de carte, festivaluri, realizări de monumente şi edificii culturale, turnee şi deplasări interne şi externe culturale, concursuri de creaţie, tabere de creaţie, târguri şi  alte activităţi cultural-artistice de interes local, zonal, naţional sau internaţional şi sprijină material şi financiar participarea membrilor săi, a oamenilor de cultură şi artă, a instituţiilor de cultură la manifestări cultural artistice, organizate în ţară şi în străinătate
 
(vol. V, filele 2-3).
 
Potrivit relaţiilor comunicate de Fundaţia (...) prin adresa nr.06/18.06.2013, de la înfiinţare şi până în prezent, singurii membri ai fundaţiei sunt: (…), soţia învinuitului (…)şi administratorul SC Deprom SRL şi fiica acestora (…) (vol. V, fila 166).
La solicitarea DNA, inspectorii DGFP Constanţa a efectuat un control
 
fiscal asupra documentelor financiar-contabile ale Fundaţiei (…) (vol.XIV).
 
Pe  această  cale  s-a  stabilit  că  în  anul  2007,  fundaţia  a  încheiat convenţii civile de prestări civile cu mai mulţi angajaţi ai MINAC, în baza cărora aceştia au fost remuneraţi. De asemenea, în contabilitate au fost găsite mai multe înscrisuri care atestă plăţi făcute de către fundaţie către angajaţi ai MINAC sau ai DJCCPCN Constanţa.
Astfel, la data de 27.04.2007, între Fundaţia(…), reprezentată de învinuitul (…)şi MINAC, reprezentat de învinuitul Chera Constantin s-a încheiat un protocol privind organizarea de către muzeu a unui Simpozion şi Expoziţie Fotografică A.Rădulescu, în temeiul căruia cea dintâi a participat cu o contribuţie în cuantum de 1.000 lei (vol.XII, fila 35).
De asemenea, între documentele financiar contabile ale fundaţiei a fost identificat mai multe înscrisuri intitulate Listă de avans chenzinal din care rezultă că martorul (…) a încasat în luna aprilie 2007 suma de 2500 lei, martorul (…) şi învinuiţii Lungu Virgil şi Chera Constantin au încasat în luna martie 2007 câte 1000 lei, iar în luna iulie a anului 2007 martorul (…)a încasat suma de 1107 lei, martorul (…) a încasat suma de 1503 lei, martorul
(…) a încasat suma de 504 lei, învinuitul Chera Constantin a încasat suma de 1107 lei şi învinuitul Lungu Virgil a încasat suma de 1107 lei (vol.XII, filele 57, 78, 224 şi 225).
 
Potrivit convenţiei civile de prestări servicii încheiate între Fundaţia
 
(…) şi învinuitul Chera Constantin la data de 22.03.2007, acesta din urmă a primit de la cea dintâi suma de 1100 lei pentru a prezenta o lucrare la Accademia di Romania – Roma (vol.XII, fila 80).
Potrivit convenţiei civile de prestări servicii încheiate între Fundaţia
 
(…) şi învinuitul Lungu Virgil la data de 22.03.2007, acesta din urmă a primit de la cea dintâi suma de 1100 lei pentru a prezenta o lucrare la Accademia di Romania – Roma (vol.XII, fila 83).
Potrivit convenţiei civile de prestări servicii încheiate între Fundaţia
 
(…) şi martorul (…) la data de 22.03.2007, acesta din urmă a primit de la cea dintâi suma de 1100 lei pentru a prezenta o lucrare la Accademia di Romania – Roma (vol.XII, fila 85).
La data de 28.02.2007, între Fundaţia(…) , reprezentată de învinuitul
 
(…) şi MINAC, reprezentat de învinuitul Chera Constantin s-a încheiat un protocol privind organizarea de către muzeu a Centenarului Răscoalei de la
1907, în temeiul căruia cea dintâi a participat cu o contribuţie în cuantum de
 
2.500 lei (vol.XII, fila 120).
 
La data de 30.11.2007, între Fundaţia (...), reprezentată de învinuitul
 
(…) şi MINAC, reprezentat de învinuitul Chera Constantin s-a încheiat un protocol privind organizarea de către muzeu a unei manifestări intitulate Venus la Dunărea de Jos, în temeiul căruia cea dintâi a participat cu o contribuţie în cuantum de 2.000 lei (vol.XIII, fila 112).

Prin  factura  nr.2306740,  fundaţia  a  achitat  taxa  de  doctorat  a numitului(…) , fiul martorului(…) , în cuantum de 2500 lei (vol.XIII, fila 47).
 
Tot în anul 2007, Fundaţia (…) a achitat contravaloarea unei călătorii în Turcia pentru martorul (…) şi pentru învinuiţii Lungu Virgil şi Chera Constantin  (vol.XIII, filele 58-66).
Prin  factura  nr.251/24.10.2007,  fundaţia  a  achitat  taxa  de  studii  a fiului martorului(…) , în cuantum de 1750 lei (vol.XIII, fila 92).
La data de 01.09.2007, între Fundaţia(…) , reprezentată de învinuitul
 
(…) şi MINAC, reprezentat de învinuitul Chera Constantin s-a încheiat un protocol privind organizarea de către muzeu a unei manifestări intitulate Pontica 2007, în temeiul căruia cea dintâi a participat cu o contribuţie în cuantum de 4.500 lei (vol.XIII, fila 112).
În luna septembrie 2007, fundaţia a suportat cheltuielile ocazionate de o călătorie efectuată de învinuitul Lungu Virgil şi de soţia acestuia în Spania (vol.XIII, filele141, 142).
La data de 01.08.2007, Fundaţia(…) , reprezentată de învinuitul (…) a donat MINAC, reprezentat de învinuitul Chera Constantin un aragaz şi un frigider (vol.XIII, fila 170).
La data de 09.08.2007, Fundaţia (…) a predat MINAC un număr de
 
10.000 pliante reprezentând cetatea Histria (vol.XIII, fila 200).
 
Potrivit convenţiei civile de prestări servicii încheiate între Fundaţia
 
(…) şi martorul (…) la data de 03.07.2007, acesta din urmă a primit de la cea dintâi suma de 1230 lei pentru a prezenta o lucrare la Varna şi Nessebar (vol.XIII, filele 229, 230).

Potrivit convenţiei civile de prestări servicii încheiate între Fundaţia
 
(…) şi martorul (…) la data de 03.07.2007, acesta din urmă a primit de la cea dintâi suma de 1670 lei pentru a prezenta o lucrare la Varna şi Nessebar (vol.XIII, filele 232, 233).
Potrivit convenţiei civile de prestări servicii încheiate între Fundaţia
 
(…) şi învinuitul Lungu Virgil la data de 03.07.2007, acesta din urmă a primit de la cea dintâi suma de 1230 lei pentru a prezenta o lucrare la Varna şi Nessebar (vol.XIII, filele 235, 236).
Potrivit convenţiei civile de prestări servicii încheiate între Fundaţia
 
(…) şi învinuitul Chera Constantin la data de 03.07.2007, acesta din urmă a primit de la cea dintâi suma de 1230 lei pentru a prezenta o lucrare la Varna şi Nessebar (vol.XIII, filele 238, 239).
Potrivit convenţiei civile de prestări servicii încheiate între Fundaţia
 
(…) şi martorul (…) la data de 03.07.2007, acesta din urmă a primit de la cea dintâi suma de 560 lei pentru a prezenta o lucrare la Varna şi Nessebar (vol.XIII, filele 238, 239).
În anul 2008, Fundaţia (…) a suportat contravaloarea unor deplasări în
 
China efectuate de învinuiţii Lungu Virgil şi Chera Constantin (vol.VI, filele 48-51).
 
Pentru prezentarea unei lucrări privind creştinismul timpuriu din Scythia Minor în lumina izvoarelor istoriografice şi arheologice, la cererea sa, învinuitul Lungu Virgil a încasat de la fundaţie suma netă de 10.080 lei (vol.VI, filele 71-103).
Fundaţia  (…)  a  mai  achitat  şi  contravaloarea  unei  deplasări  în
 
Ungaria, efectuată de martorul (…) (filele 108-109).

La data de 01.09.2008, între Fundaţia (…) , reprezentată de învinuitul
 
(…) şi MINAC, reprezentat de învinuitul Chera Constantin s-a încheiat un protocol privind organizarea de către muzeu a unei manifestări intitulate Pontica 2008, în temeiul căruia cea dintâi a participat cu o contribuţie în cuantum de 5.000 lei (vol.VII, fila 50).
Tot din fondurile fundaţiei au fost suportate cheltuielile unei călătorii în Belgia, Franţa şi Italia efectuate de învinuitul Lungu Virgil şi de soţia sa, Lungu Viorica (vol.VII, filele 95-101).
În temeiul convenţiilor nr. 2 şi 3/01.12.2009 încheiate cu Fundaţia (...), învinuitul Lungu Virgil şi martorul (...) au încasat fiecare câte 10.080 lei pentru întocmirea unei lucrări privind patrimoniul imobil important din judeţul Constanţa (vol.VIII, filele 53-59).
La data de 01.09.2011, între Fundaţia (...), reprezentată de învinuitul
 
(…) şi MINAC, reprezentată de martorul(…) , a fost încheiat un protocol în baza căruia cea dintâi se obliga să sprijine desfăşurarea festivalului Pontica
2011, organizat de muzeu, cu o sumă ce va depinde de posibilităţile acesteia de a convinge diferiţi sponsori să susţină proiectul (vol.X, fila 18).
Un  protocol  similar a fost  încheiat şi  la data de 01.12.2011, care privea  festivalul  Pontica  2012,  la  organizarea  căruia  Fundaţia  (...)  a participat cu suma de 3500 lei (vol.XI, fila 16).
În legătură cu aceste plăţi efectuate de Fundaţia (...) către MINAC, către învinuiţii Chera Constantin şi Lungu Virgil, către martorii (...),(…) şi către membrii familiilor acestora, se constată că ele au avut o frecvenţă sporită în anii 2008 şi 2009, perioadă în care SC Deprom SRL, beneficiind de refuzul conducerii MINAC de a contracta lucrările de supraveghere şi cercetare arheologică, a obţinut sume importante de bani în modalităţile descrise anterior.
 
Începând cu finalul anului 2009, de când învinuitul (…) a întrerupt relaţiile de serviciu cu DJCCPCN Constanţa, plăţile făcute către arheologii MINAC, cu sau fără funcţii de conducere în cadrul muzeului au încetat, deşi Fundaţia (...) beneficia de fonduri din contractele de sponsorizare încheiate sau din împrumuturile acordate de preşedintele acesteia, învinuitul Lungu Virgil.
Mai mult, trebuie precizat că începând cu anul 2010, moment de la care  Fundaţia  (...)  a  încetat  plăţile  către  angajaţii  MINAC,  a  intrat  în vigoare Ordinului Ministrului Culturii nr.2562/2010 privind aprobarea Procedurii de acordare a autorizaţiilor pentru cercetare arheologică care a limitat posibilitatea efectuării de cercetări arheologice doar pentru muzee, universităţi şi institute de cercetare (vol.V, fila 154).
Prin urmare, acest ordin al ministrului a împiedicat practicile de genul celor expuse mai sus, prin care diverse societăţi comerciale parazitau activitatea  din   domeniul   arheologiei   a  unităţilor  publice  specializate, încasând sume mari de bani care s-ar fi cuvenit acestora.
Intrarea   în   vigoarea   a   acestui   ordin,   coroborată   cu   părăsirea importantei funcţii publice deţinute de către învinuitul (…) au determinat sistarea plăţilor făcute de Fundaţia (...) către specialiştii MINAC, legătura de cauzalitate dintre această împrejurare şi imposibilitatea SC Deprom SRL de a mai obţine venituri în detrimentul MINAC şi pe baza muncii prestate de specialiştii unităţii muzeale fiind evidentă.

Astfel  cum rezultă din  relaţiile comunicate de MINAC Constanţa, învinuitul Lungu Virgil este şi în prezent angajatul instituţiei, raporturile sale de muncă începând la data de 01.07.1979 (vol.XV, fila 1).
Cu toate acestea, în perioada în care a ocupat o funcţie de conducere în   cadrul   Direcţiei   Judeţene   pentru   Cultură   şi   Patrimoniu   Naţional Constanţa, învinuitul a emis mai multe certificate de descărcare de sarcină arheologică, în baza rapoartelor de cercetare arheologică întocmite de MINAC, după cum urmează:
La data de 08.06.2010, învinuitul Lungu Virgil, în calitate de director executiv al Direcţiei Judeţene pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional Constanţa a emis certificatul de descărcare de sarcină arheologică nr.4/2010, pentru  situl  arheologic de la  Ovidiu,  cod  CT-I-s-A-02723,  în  baza  unui raport  de  cercetare  arheologică  redactat  şi  semnat  de  către  arheologii
(…)şi(…) , responsabil ştiinţificVirgil Lungu, pentru MINAC  (vol.V, filele 230-231).
La data de 13.07.2010, învinuitul Lungu Virgil, în calitate de director executiv al Direcţiei Judeţene pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional Constanţa   a   emis   certificatul   de   descărcare   de   sarcină   arheologică nr.10/2010, pentru situl arheologic Aşezare deschisă (sec.VI p.Chr.), cod CT-I-m-A-02559.08, în baza unui raport de cercetare arheologică redactat şi semnat de către arheologii (…)şi(…) , responsabil ştiinţific Papuc Ghiorghe, pentru MINAC (vol.V, fila 232).

I-s-A-02553.07, în baza unui raport de cercetare arheologică redactat şi semnat de către arheologii (…)şi(…) , responsabil ştiinţific Lungu Virgil, pentru MINAC (vol.V, fila 233).
La data de 13.07.2010, învinuitul Lungu Virgil, în calitate de director executiv al Direcţiei Judeţene pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional Constanţa   a   emis   certificatul   de   descărcare   de   sarcină   arheologică nr.12/2010,  pentru  situl  arheologic  Locuire  romană  timpurie,  cod  RAN
61639.04, în baza unui raport de cercetare arheologică redactat şi semnat de către arheologii (…)şi(…), pentru MINAC (vol.V, fila 234).
La data de 13.07.2010, învinuitul Lungu Virgil, în calitate de director executiv al Direcţiei Judeţene pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional Constanţa   a   emis   certificatul   de   descărcare   de   sarcină   arheologică nr.13/2010, pentru situl arheologic Drum roman, necropolă romană, locuire sporadică,  locuire  romano-bizantină,  cod  RAN  61639.03,  în  baza  unui raport de cercetare arheologică redactat şi semnat de către arheologii(…), pentru MINAC (vol.V, fila 235).
La data de 13.08.2010, învinuitul Lungu Virgil, în calitate de director executiv al Direcţiei Judeţene pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional Constanţa   a   emis   certificatul   de   descărcare   de   sarcină   arheologică nr.15/2010, pentru situl arheologic Drum roman, cod RAN 61639.07, în baza unui raport de cercetare arheologică redactat şi semnat de către arheologul(…), pentru MINAC (vol.V, fila 236).

60712.02, în baza unui raport de cercetare arheologică redactat şi semnat de către arheologul(…) , pentru MINAC (vol.V, fila 237).
La data de 13.08.2010, învinuitul Lungu Virgil, în calitate de director executiv al Direcţiei Judeţene pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional Constanţa   a   emis   certificatul   de   descărcare   de   sarcină   arheologică nr.17/2010,  pentru  situl  arheologic  Locuire  epocă  romană,  cod  RAN
60712.02, în baza unui raport de cercetare arheologică redactat şi semnat de către arheologul(…) , pentru MINAC (vol.V, fila 238).
La data de 28.09.2010, învinuitul Lungu Virgil, în calitate de director executiv al Direcţiei Judeţene pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional Constanţa   a   emis   certificatul   de   descărcare   de   sarcină   arheologică nr.19/2010, pentru situl arheologic Valul de piatră, cod RAN 60428.02, în baza unui raport de cercetare arheologică redactat şi semnat de către arheologul(…), pentru MINAC (vol.V, fila 239).
La data de 28.09.2010, învinuitul Lungu Virgil, în calitate de director executiv al Direcţiei Judeţene pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional Constanţa   a   emis   certificatul   de   descărcare   de   sarcină   arheologică nr.20/2010, pentru situl arheologic necropolă, cod RAN 61639.05, în baza unui raport de cercetare arheologică redactat şi semnat de către arheologul Chera Constantin, pentru MINAC (vol.V, fila 240).
La data de 28.09.2010, învinuitul Lungu Virgil, în calitate de director executiv al Direcţiei Judeţene pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional Constanţa   a   emis   certificatul   de   descărcare   de   sarcină   arheologică

La data de 28.09.2010, învinuitul Lungu Virgil, în calitate de director executiv al Direcţiei Judeţene pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional Constanţa   a   emis   certificatul   de   descărcare   de   sarcină   arheologică nr.22/2010,  pentru  situl  arheologic  Teritoriul  oraşului  Tomis,  cod  RAN
60589.05, în baza unui raport de cercetare arheologică redactat şi semnat de către arheologul(…) , pentru MINAC (vol.V, fila 242).
La data de 28.09.2010, învinuitul Lungu Virgil, în calitate de director executiv al Direcţiei Judeţene pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional Constanţa   a   emis   certificatul   de   descărcare   de   sarcină   arheologică nr.23/2010, pentru situl arheologic Tomis- teritoriu, cod RAN 60428.25, în baza unui raport de cercetare arheologică redactat şi semnat de către arheologul Chera Constantin, pentru MINAC (vol.V, fila 243).
La data de 14.12.2010, învinuitul Lungu Virgil, în calitate de director executiv al Direcţiei Judeţene pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional Constanţa   a   emis   certificatul   de   descărcare   de   sarcină   arheologică nr.29/2010, pentru situl arheologic Aşezare romană, cod RAN 60712.01, în baza unui raport de cercetare arheologică redactat şi semnat de către arheologul (...) şi(…), pentru MINAC (vol.V, fila 244).
La data de 30.03.2011, învinuitul Lungu Virgil, în calitate de director executiv al Direcţiei Judeţene pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional Constanţa a emis certificatul de descărcare de sarcină arheologică nr.5/2011, pentru situl arheologic Valul mic de pământ, cod RAN 62388.02, în baza unui raport de cercetare arheologică redactat şi semnat de către arheologii Chera Constantin şi(…), pentru MINAC (vol.V, fila 245). (…)

Constanţa a emis certificatul de descărcare de sarcină arheologică nr.7/2011, pentru situl arheologic având cod RAN 60589.04, în baza unui raport de cercetare arheologică redactat şi semnat de către arheologul(…), responsabil ştiinţific Chera Constantin, pentru MINAC (vol.V, fila 246).
La data de 30.03.2011, învinuitul Lungu Virgil, în calitate de director executiv al Direcţiei Judeţene pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional Constanţa a emis certificatul de descărcare de sarcină arheologică nr.8/2011, pentru situl arheologic Aşezare deschisă, necropolă medievală timpurie, cod RAN 63134.06, în baza unui raport de cercetare arheologică redactat  şi semnat de către arheologii(…), responsabil ştiinţific(…), pentru MINAC (vol.V, fila 247-248).
Aceste certificate de descărcare de sarcină arheologică au fost emise după ce MINAC, în temeiul contractului încheiat cu societăţile constructoare ale Autostrăzii A2 şi ale Centurii Ocolitoare a mun.Constanţa a depus la instituţia   competentă   rapoartele   de   cercetare   arheologică,   solicitând eliberarea lor.
Tot cu privire la certificatele de descărcare de sarcină arheologică arătate anterior, trebuie precizat că în cazul a două dintre acestea, cu nr.4/2010 şi 11/2010, învinuitul Lungu Virgil a certificat descărcarea de sarcină arheologică a terenului în care se afla situl deşi tot el fusese responsabilul ştiinţific al lucrărilor respective.
 
  2 .  Î n  drept,
 
Fapta  învinuitului  Chera  Constantin  care,  în  luna  noiembrie  Arheologie Constanţa, a refuzat în mod nejustificat încheierea contractului privind efectuarea supravegherii şi cercetării arheologice pe traseul lucrărilor la Autostrada A2 şi la Centura Ocolitoare a mun.Constanţa direct cu beneficiarul   acestor   servicii   (constructorul   autostrăzii   şi   al   centurii ocolitoare), împrejurare care a produs un prejudiciu patrimoniului unităţii pe care o conducea de peste 200.000 lei, respectiv 4.406.056,11 lei, şi a permis pe această cale ca SC Deprom SRL să încheie contractul respectiv, în timp ce Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa a devenit prestator de   servicii   în   beneficiul   societăţii   comerciale   amintite,   întruneşte elementele  constitutive  ale  infracţiunii  de  abuz  în  serviciu  contra
intereselor publice, prevăzută de art.132  din Legea nr.78/2000 raportat
 
la art.248 C.pen. şi art.2481 C.pen.
 
Sub aspectul laturii obiective, elementul material al infracţiunii reţinute în sarcina învinuitului a constat în exercitarea defectuoasă a atribuţiilor de serviciu care decurgeau din funcţia de director al MINAC.
Astfel, potrivit art.9 pct.2 lit.g, i, j şi k din contractul de management, încheiat între Consiliul Judeţean Constanţa, în calitate de angajator şi învinuitul Chera Constantin, în calitate de manager al MINAC, acesta din urmă era obligat să adopte măsuri în vederea îndeplinirii prevederilor bugetului anual de venituri şi cheltuieli ale instituţiei, pentru dezvoltarea şi diversificarea surselor de venituri extrabugetare, în condiţiile reglementărilor legale   în   vigoare,   să   administreze   cu   diligenţa   unui   bun   proprietar patrimoniul instituţiei publice, să reprezinte instituţia în raporturile cu terţii şi să încheie acte juridice în numele şi pe seama instituţiei, conform competenţelor sale.

Deşi învinuitul a întocmit şi comunicat către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale   din România o ofertă pentru încheierea unui contract de cercetare arheologică preventivă precum şi un deviz din care rezultă că, în cazul în care ar fi încheiat contractul respectiv, MINAC ar fi încasat suma de 6.135.380 lei, ulterior acesta a refuzat, fără temei, să contracteze în acest sens deşi atribuţiile de serviciu îl obligau să acţioneze pentru protejarea intereselor economice ale unităţii pe care o conducea, conform celor arătate în paragraful anterior.
Urmarea  imediată  a  faptei  reţinute  în  sarcina  învinuitului  Chera Constantin  a  constat  într-un  prejudiciu  material  în  cuantum  total  de 4.406.056,11 lei, reprezentând sumele încasate în mod nejustificat de SC Deprom SRL, ca urmare a parazitării MINAC, pentru activităţile de supraveghere şi cercetare arheologică care ar fi trebuit prestate de muzeu direct în beneficiul constructorului Autostrăzii şi al Centurii Ocolitoare a mun.Constanţa şi nu prin intermediul SC Deprom SRL.
De altfel, după cum rezultă din înscrisurile aflate la dosarul cauzei şi din rapoartele de constatare tehnico-ştiinţifică, aceste activităţi au fost executate în fapt de angajaţii muzeului însă SC Deprom SRL le-a facturat beneficiarilor, utilizând ca documente justificative certificatele de descărcare de sarcină obţinute de muzeu şi a încasat sumele cuvenite din care a plătit o parte către MINAC.
Diferenţa, în cuantum de 4.406.056,11 lei, dintre sumele încasate efectiv de SC Deprom SRL de la constructorii drumurilor pentru activităţi de supraveghere şi/sau cercetare arheologică, respectiv 5.825.353,84 lei, şi sumele  plătite  de  această  societate  MINAC  pentru  aceleaşi  activităţi

(prestate în fapt de acesta din urmă), respectiv 1.419.297,73 lei, reprezintă prejudiciul produs patrimoniului muzeului.
 
Sub aspectul producerii urmării specifice infracţiunii incriminate de art.132   din  Legea  nr.78/2000,  trebuie  observat  că  SC  Deprom  SRL  a încasat,  în  urma  interpunerii  contractuale  între  MINAC  (ca  urmare  a refuzului conducătorului acestuia de a contracta) şi constructorii drumurilor suma totală netă de 4.406.056,11 lei.
De asemenea, învinuitul Chera Constantin a obţinut personal sume importante de bani atât de la SC Deprom SRL, administrată de martora(…) , cât şi de la Fundaţia (...), al cărei preşedinte era învinuitul(…).
Probele administrate în cauză au demonstrat existenţa unei legături de cauzalitate între exercitarea defectuoasă a atribuţiilor de serviciu de către învinuit şi producerea celor două urmări arătate anterior.
Astfel, dacă învinuitul Chera Constantin şi-ar fi îndeplinit în mod corect atribuţiile de serviciu, angajând MINAC în mod direct în raporturile contractuale cu societăţile constructoare, muzeul ar fi fost încasat toate sumele plătite de beneficiari, inclusiv cele achitate SC Deprom SRL.
De asemenea, o astfel de atitudine ar fi împiedicat SC Deprom SRL să câştige sume importante intermediind în mod nejustificat şi inutil relaţiile contractuale dintre MINAC şi beneficiarii lucrărilor de cercetare şi supraveghere arheologică.
Sub  aspectul  laturii  subiective,  învinuitul  Chera  Constantin  a acţionat  cu  intenţie  indirectă  în  raport  de  prejudicierea  patrimoniului MINAC, acceptând această posibilitate prin refuzul său şi cu intenţie directă în ceea ce priveşte obţinerea de foloase materiale pentru SC Deprom SRL, urmărind favorizarea intereselor economice ale acesteia.

Astfel,  pe  de  o  parte,  în  cercul  specialiştilor  din  care  făcea parte învinuitul era de notorietate împrejurarea că DJCCPCN Constanţa, instituţie care verifica şi aproba activitatea de supraveghere şi cercetare arheologică a MINAC prin emiterea avizelor de descărcare de sarcină arheologică pe baza rapoartelor întocmite de muzeu, sprijinea, prin intermediul directorului (învinuitul Lungu Virgil) şi al consilierului superior (învinuitul(…)) activitatea societăţii comerciale amintite.
În acest sens, trebuie observat că pe uşa compartimentului care elibera avizele menţionate anterior era expus un afiş al cărui scop era furnizarea de clienţi pentru SC Deprom SRL.
Apoi, implicarea învinuitului (…)în activitatea SC Deprom SRL era de asemenea bine cunoscută la nivel local, învinuitul fiind fondatorul ei şi soţul administratorului acestuia.
Pe de altă parte, în perioada săvârşirii faptelor, atât învinuitul cât şi alte persoane din conducerea MINAC au beneficiat de foloase din partea fundaţiei prezidate de soţul administratorului SC Deprom SRL.
Din aceste motive se va concluziona în sensul că, învinuitul Chera
 
Constantin şi-a îndeplinit în mod defectuos atribuţiile de serviciu, refuzând încheierea  contractelor  de  cercetare  arheologică,  cu  scopul  de  a  obţine avantaje patrimoniale în beneficiul SC Deprom SRL.
 
 Fapta  învinuitului  Lungu  Virgil,  director  al  Direcţiei  Judeţene pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional (D.J.C.C.P.C.N.) Constanţa, de a înlesni efectuarea unor activităţi comerciale de către SC Deprom SRL, societate asupra căreia avea atribuţii de control, prin aceea că, la  data  de  26.11.2008,  a  emis  adresa  nr.1052  prin  care  recomanda

persoanelor interesate încheierea de contracte de supraveghere arheologică, cercetare arheologică şi conservare primară cu SC Deprom SRL şi că a întocmit, semnat şi afişat o lungă perioadă de timp în interiorul sediului D.J.C.C.P.C.N. Constanţa, pe uşa compartimentului care elibera avize, un înscris intitulat „Lista persoanelor juridice acceptate de către Ministerul Culturii şi Cultelor să efectueze lucrări de cercetare şi supraveghere arheologică” prin care comunica terţilor împrejurarea că o asemenea persoană juridică este şi SC Deprom SRL, fiind totodată indicate sediul şi numerele de telefon şi fax ale acesteia, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prevăzute de art.11 alin.1 din Legea nr.78/2000.
Sub aspectul laturii obiective, elementul material al infracţiunii reţinute în sarcina învinuitului a constat în multiple acţiuni conjugate, săvârşite în calitatea sa oficială de director al DJCCPCN Constanţa, prin care a înlesnit efectuarea de activităţi comerciale de către SC Deprom SRL.
Aceste acţiuni au constat pe de o parte în  recomandarea scrisă şi verbală făcută societăţilor care solicitau începerea demersurilor pentru eliberarea avizelor de descărcare de sarcină arheologică necesare construirii Autostrăzii  A2  şi  Centurii  Ocolitoare  a  mun.Constanţa  de  a  contracta lucrările de supraveghere şi cercetare arheologică cu SC Deprom SRL, recomandări care, dată fiind calitatea autorului lor, au jucat rolul principal în încheierea contractelor respective, iar pe de altă parte în expunerea, pe o lungă perioadă de timp, pe uşa compartimentului din DJCCPCN Constanţa a unui afiş prin care se comunica celor interesaţi, capacitatea SC Deprom SRL de a efectua lucrări de cercetare şi supraveghere arheologică.

>>>Continuarea document

Ti-a placut articolul?

Comentarii