Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
20:23 25 02 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Bogdan Moșescu, fost administrator public al Medgidiei, a anulat în instanță decizia prin care a fost demis! Cum motivează judecătorii (DOCUMENT)

ro

08 Aug, 2022 00:00 8683 Marime text
Valentin Vrabie, primarul municipiului Constanța.
 
  • Curtea de Apel arată că nu a putut dispune reintegrarea reclamantului (Mosescu Bogdan Marian), „până la data soluţionării cererii contractul încetând prin ajungerea la termen urmare a încetării mandatului primarului cu care a fost încheiat contractul“.
  • Instanta a dispus însă, în sarcina Primarului Medgidia, plata despăgubirilor egale cu drepturile salariale cuvenite lui Moșescu de la data încetării contractului de management (potrivit dispoziţiei această încetare a operat la 24.10.2019) şi până la data încetării mandatului primarului şi, implicit, a contractului de management încheiat pe durata mandatului său.
 
 
Judecătorii de la Curtea de Apel Constanța au motivat decizia prin intermediul căreia Mosescu Bogdan Marian, fost administrator public al oraşului, a anulat în instanță decizia prin intermediul căreia a fost demis! Hotărârea Curții de Apel este definitivă, ea fiind luată la jumătatea lunii februarie 2022 și motivată aproape de finele lunii trecute (august, 2022).
 
Pe scurt, Curtea de Apel arată că nu a putut dispune reintegrarea reclamantului (Mosescu Bogdan Marian), „până la data soluţionării cererii contractul încetând prin ajungerea la termen urmare a încetării mandatului primarului cu care a fost încheiat contractul“.
 
Instanta a dispus însă, în sarcina Primarului Medgidia, plata despăgubirilor egale cu drepturile salariale cuvenite lui Moșescu de la data încetării contractului de management (potrivit dispoziţiei această încetare a operat la 24.10.2019) şi până la data încetării mandatului primarului şi, implicit, a contractului de management încheiat pe durata mandatului său.
 
Motivarea completă a Curții de Apel Constanța poate fi citită accesând secțiunea Documente.
 
Conform portalului instanțelor de judecată, este vorba despre dosarul 7321/118/2019*, cu părți:
 
Mosescu Bogdan Marian  - Recurent - reclamant
Primarul Municipiului Medgidia - intimat pârât
Municipiul Medgidia - prin primar - intimat pârât
Vrabie Valentin - intimat intervenient
Consiliul Local al Municipiului Medgidia - intimat pârât
 
Pe data de 17.02.2022, Curtea de Apel Constanța a luat următoarea decizie:
 
„Dec. 169/CA - Admite recursul formulat de recurentul-reclamant Mosescu Bogdan Marian. Casează în parte sentinţa recurată şi rejudecând, dispune: Admite în parte acţiunea principală. Admite în parte cererea conexă. Dispune anularea în parte a HCL Medgidia nr. 117/14.07.2008 - Anexa nr. 3 în ceea ce privețte dispoziția de la art. 10 din Contractul-cadrul de management. Dispune anularea Dispoziiei nr. 1137/22.10.2019 emisă de Primarul Municipiului Medgidia. Obligă pârâtul la plata către reclamant a drepturilor salariale cuvenite de la data de 24.10.2019 și până la data încetării contractului de management prin ajungerea la termen. Respinge cererea privind repunerea reclamantului în situația anterioară emiterii dispoziției contestate. Obligă pârâții la plata către reclamantă a sumei de 3000 de lei cheltuieli de judecată în fond. Menține restul dispozițiilor din sentința recurată. Obligă intimații la plata către recurent a sumei de 3200 lei cheltuieli de judecată în recurs. Definitivă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei, astăzi, 17.02.2022. (E.Gr.-MDC) Document: Hotarâre  169/2022“.
 
Funcţi de administrator public, înfiinţată prin hotărârea nr. 117 /14.07 .2008
 
În motivarea deciziei, judecătorii Curții de Apel Constanța arată, printre altele, că „în fapt, prin hotărârea nr. 117 /14.07 .2008, Consiliul local Medgidia a aprobat înfiinţarea, la nivelul municipiului Medgidia, a funcţiei de administrator public, criteriile, procedurile şi atribuţiile specifice acestei funcţii, fiind specificat că acestea vor fi cuprinse în anexe care fac parte din hotărâre“.
 
„Cu toate acestea“, mai arată instanța de apel, „la hotărâre se ataşează şi un contract cadru, care însă, aşa cum rezultă din conţinutul hotărârii, nu a făcut obiectul aprobării“.
 
„Termenul de încheiere este 4 ani cu posibilitatea de prelungire“
 
„Mai mult, în timp ce anexele 1 şi 2 au tipărit acest caracter, anexa 3 ce constituie contractul cadru are scrisă de mână menţiunea privind caracterul de anexă.  Hotărârea nr. 117/14.07.2008 a fost modificată şi completată prin Hotărârea nr. 50/21.07.20016 în sensul că aceleasi criterii de atribuire a funcţiei vor fi avute în vedere şi la eliberarea din funcţie. În cadrul acestui contract cadru se menţionează la art. 3 că poate înceta înainte de termenul prevăzut la art. 2 (termenul de încheiere este 4 ani cu posibilitatea de prelungire), prin actul de voinţă unilaterală al primarului, după notificarea, cu cel puţin 30 de zile înainte a administratorului public“, conform motivării.  
 
Art. 10 stabileşte că „Primarul Municipiului Medgidia are dreptul de a denunţa unilateral contractul de management, fără a fi obligat să-şi motiveze acţiunea, după notificarea prealabilă, cu cel puţin 30 de zile înainte“, au mai reținut judecătorii Curții de Apel.
 
Acest contract, în aceeaşi formă, a fost încheiat de către reclamant cu Primarul Municipiului Medgidia, ( ... ), la data de 01.09.2016, din acelaşi contract rezultând numirea reclamantului ca administrator public prin Dispoziţia primarului nr. 812/31.08.2016 începând cu 01.09.2016 .
 
„Contractul, modificat ulterior prin acte adiţionale“
 
„Contractul a fost modificat ulterior prin acte adiţionale, semnificativ în speţă fiind actul adiţional nr. 2/01.09.2019 prin care se modifică, printre altele, art. 2, durata contractului fiind stabilită pentru mandatul primarului, fără posibilitatea de a se depăşi durata acestuia“, după se menționează în motivare.  
 
Încetarea contractului, dispusă prin dispoziţia Primarului
 
„La baza actului adiţional a stat Dispoziţia Primarului nr. 778/30.08.2019 care specifică, printre altele, că administratorului public îi sunt aplicabile prevederile legii nr. 53/2003 şi prevederile OUG 57/2019 privind codul administrativ.
Prin Dispoziţia nr. 1137 /22. l 0.2019 a Primarului Municipiului Medgidia s-a stabilit încetarea contractului începând cu 24.10.2019, dispoziţia având la bază referatul nr. 25854/22.10.2019 al Biroului Resurse Umane. S-a indicat, totodată, art. 3 , capitolul 3, din Contractul încheiat la 01.09.2016 şi faptul notificării reclamantului.  În cuprinsul notificării sunt indicate art. 3 şi 10 din contract“, mai arată instanța.
 
Referitor la excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a Municipiului Medgidia prin Primar, instanţa constată că acesta nu este emitentul niciunuia din actele contestate.
 
„Explicaţia reclamantului recurent potrivit cu care această parte este menită să asigure plata despăgubirilor în caz de admitere a acţiunii este formulată pentru prima oară în recurs. Pe de altă parte, salariile şi modalitatea de plată a acestora este stabilită în cuprinsul contractului de management, actele adiţionale la acesta, Dispoziţii ale Primarului, astfel că modalitatea de executare a plăţii nu justifică soluţionarea acţiunii în contradictoriu cu Municipiul Medgidia“, potrivit motivării Curții de Apel Constanța.
 
Instanţa mai constată şi că „Dispoziţia nr. 1137/22.10.2019 a Primarului Municipiului Medgidia este motivată în fapt şi îndrept, atât prin indicarea în cuprinsul său a elementelor esenţiale, cât şi prin trimiterea la acte care au stat la baza emiterii dispoziţiei“.
 
Când se face eliberarea din funcţie a administratorului public
 
„De altfel, recurentul nu invocă o lipsă a motivării ci susţine că dispoziţia de încetare a contractului de management face referire la prevederi din cuprinsul contractului prin care sunt stabilite modalităţi de încetare a acestuia considerate ca neprevăzute de lege. Ori, acestea aspecte reprezintă elemente de fond şi nu de formă a dispoziţiei atacate, care să atragă nulitatea absolută a acesteia. Referitor la cazurile de încetare a contractului de management al administratorului public, art. 244 alin. 8 din codul administrativ prevede că: „Eliberarea din funcţie a administratorului public se face prin dispoziţia primarului, respectiv a preşedintelui consiliului judeţean, după caz şi intervine în următoarele situaţii: a) în situaţia în care durata contractului de management a expirat; b) ca urmare a condamnării definitive pentru una dintre infracţiunile prevăzute la art. 542 alin. (1) lit. f);
c) în situaţia în care administratorul public nu îşi îndeplineşte obligaţiile stabilite în sarcina sa prin contractul de management; d) în alte situaţii prevăzute de lege“, se mai arată în decizie.
 
Însă, spun magistrații, „potrivit Dispoziţiei Primarului nr. 778/30.08.2019, administratorului public îi sunt aplicabile prevederile legii nr. 53/2003 şi prevederile OUG 57/2019 privind codul administrativ“.
 
Curtea de Apel  - „Codul muncii reglementează un caz de denunţare unilaterală a contractului individual de muncă sub forma concedierii, fiind enumerate cazurile şi condiţiile în care concedierea se poate dispune“.
 
De altfel, chiar şi art. 244 alin. 8 din codul administrativ reglementează denunţarea unilaterală a contractului ce se manifestă prin emiterea unei Dispoziţii de către primar, legea enumerând însă situaţiile în care intervine.
 
În acest sens este şi art. 1276 C.civ. care nu interzice denunţarea unilaterală a unui contract încheiat pe durată determinată, dar şi art.1321 C.civ.
 
„Cauze care duc, în mod logic, la încetarea contractului“
 
Astfel, contractul de management prevede la art. 3 posibilitatea încetării contractului prin actul de voinţă unilaterală al Primarului, cu notificare prealabilă, în timp ce art. 10 nuanţează această posibilitate, stabilind condiţiile în care intervine.
 
La art. I 5 din contract se prevăd şi alte cazuri de încetare a contractului, chiar dacă nu sunt enumerate în art. 244 alin. 8 citat mai sus, dar care rezultă din aplicarea codului muncii, cum ar fi moartea administratorului public sau alte asemenea cauze care duc, în mod logic, la încetarea contractului.
 
În mod clar, în speţă a fost aplicat art. 10 cu referire la art. 3 din contractul de management, Primarul Municipiului Medgidia dispunând încetarea contractului fără nicio motivare, situaţie care nu poate fi încadrată la încetarea contractului pentru neîndeplinirea obligaţiilor stabilite prin contractul de management, în lipsa unei dispoziţii exprese în acest sens şi din interpretarea clauzelor contractuale care identifică acest caz de încetare în mod expres, respectiv voinţa exclusivă a Primarului, fără o motivaţie la baza încetării contractului.
 
Calificativul obţinut în urma evaluării, nesemnificativ
 
În acest caz, judecătorii Curții de Apel Constanța au aprecizat că „nu este necesar a fi administrate probe din care să rezulte modul de îndeplinire a activităţii de către administratorul public, nefiind semnificativ nici calificativul obţinut în urma evaluării“.
 
Sintetizând prevederile legale enunţate, instanţa de apel a concluzionat că „denunţarea unilaterală este permisă, însă ea nu trebuie să fie rezultatul unui abuz, o manifestare arbitrară, ci trebuie să fie raportată la prevederile legale ce reglementează încetarea contractului, prevederi cuprinse în codul muncii ori în codul administrativ“.
 
„Primarul trebuie să motiveze expres motivul denunţării“
 
„Astfel, Primarul, trebuie să motiveze expres motivul denunţării prin raportare la una din situaţiile reglementate de lege, fiind abuzivă încetarea raporturilor contractuale în alte condiţii, respectiv prin stabilirea unei clauze care să excludă obligaţia motivării. În acest caz lipseşte stabilitatea în muncă, administratorul public fiind un instrument al voinţei arbitrare a Primarului. Pentru aceste motive instanţa de recurs apreciază că prima instantă a făcut o aplicare greşită a normelor de drept material, situaţie în care recursul a fost admis potrivit art. 496 C.pr.civ“.
 
„În urma casării în parte a sentinţei şi rejudecării, cererea conexă formulată în contradictoriu cu Consiliul Local Medgidia a fost admisă în parte, HCL Medgidia nr. 117/14.07.2008, cu modificările sale ulterioare, fiind anulată în parte, numai cu privire la art. 10 din contractul cadru prevăzut la anexa 3, instanţa apreciind că art. 3 stabileşte doar o posibilitate legală a Primarului de a dispune încetarea contractului urmare a voinţei sale unilaterale (fără acordul cocontractantului), pe când art. 10 reglementează această posibilitate fără obligaţia de motivare“, se mai arată în decizia magistraților.
 
Pentru considerentele arătate, urmare a anulării clauzei nelegale din contractul cadru de management, pentru că reclamantul nu a negociat clauzele contractuale şi a aderat la contractul cadru care nu mai conţine art. 10 în urma anulării acestuia, a fost anulată şi Dispoziţia Primarului Medgidia nr. l 137/22.10.2019 – spun judecătorii.
 
Instanţa nu a putut dispune reintegrarea reclamantului
 
Aşa cum rezultă din clauzele contractuale privind durata contractului, acesta este încheiat pentru o durată determinată, egală cu durata mandatului Primarului, fără posibilitatea de a se depăşi durata acestuia.
 
„Reclamantul recurent este în eroare atunci când afirmă că, în cazul în care Primarul este reales, contractul nu încetează, clauzele contractuale nelăsând posibilitatea unei interpretări în acest sens. În consecinţă, în cazul în care acelaşi primar este reales, se încheie un nou contract de management cu aceeaşi persoană ori cu o altă persoană, pe durata noului mandat. Pentru aceste motive instanţa nu a putut dispune reintegrarea reclamantului, până la data soluţionării cererii contractul încetând prin ajungerea la termen urmare a încetării mandatului primarului cu care a fost încheiat contractul“.
 
Despăgubiri egale cu drepturile salariale
 
Instanta a dispus însă, în sarcina Primarului Medgidia, plata despăgubirilor egale cu drepturile salariale cuvenite reclamantului de la data încetării contractului de management (potrivit dispoziţiei această încetare a operat la 24.10.2019) şi până la data încetării mandatului primarului şi, implicit, a contractului de management încheiat pe durata mandatului său.
 
Decizia Curții de Apel Constanța este definitivă și a fost luată, potrivit datelor noastre, de judecătoarele Ecaterina Grigore, Roxana Nicoleta Bacu și Ramona Poppa.
 
Motivarea completă a Curții de Apel Constanța poate fi citită accesând secțiunea Documente.
 
PRECIZĂRI:
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.
 
Citește și
 
USR Constanța, acuzații dure la adresa primarului Valentin Vrabie!
 
Condamnat cu executare în primă instanţă!
Curtea de Apel, anunţ important în cazul lui Valentin Vrabie, primarul din Medgidia!

 
 
Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii