Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
08:11 14 04 2021 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Modificări propuse la înscrierea în clasa pregătitoare 2021 Inspectoratul Școlar va putea decide reconfigurarea circumscripțiilor școlare

ro

11 Feb, 2021 00:00 2993 Marime text
Aflat în dezbatere publică, proiectul Metodologiei de înscriere în clasa pregătitoare pentru anul școlar 2021-2022 (pe care îl puteți consulta în secțiunea Documente) a suferit câteva modificări, unele justificate de contextul pandemic pe care îl traversăm.
 
Un exemplu în acest sens este trecerea Zilelor Porților deschise în mediul online, conform art. 12. (4) „Toate unitățile de învățământ în care se va desfășura activitatea clasei pregătitoare în anul școlar 2021-2022 organizează acțiuni de promovare a ofertei școlii pe site sau prin afișare la avizierul școlii”.
 
O nouă prevedere este cea de la art. 4 (4) „Inspectoratele școlare pot decide reconfigurarea circumscripțiilor școlare până la data începerii înscrierilor, astfel încât să asigure optimizarea procesului de cuprindere a copiilor în clasa pregătitoare, în situația în care capacitatea unei unități
de învățământ nu permite cuprinderea în clasa pregătitoare a tuturor copiilor din circumscripția școlară stabilită în anul școlar anterior, precum și în alte situații justificate, cum ar fi eliminarea segregării școlare, rezultată din segregarea pe criteriul mediului de rezidență. De asemenea, în situația unităților de învățământ care au un număr mare de solicitări, inspectoratele școlare pot decide extinderea activității acestora în alte unități de învățământ care au spații disponibile”.
 
Întrucât frecventarea grupei mari a devenit obligatorie din acest an școlar, înscrierea în clasa pregătitoare pentru toamna 2021 nu mai este condiționată, conform art. 5 (1) „Părinții/ tutorii legal instituiți/reprezentanții legali, ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2021 inclusiv, au obligația de a înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare, în conformitate cu prevederile legii și ale prezentei metodologii. Procesul de înscriere în învățământul
primar nu este condiționat de frecventarea grupei mari a învățământului preșcolar”.
Conform aceluiași proiect de metodologie, cererile de înscriere a copiilor în clasa pregătitoare pot fi completate şi depuse online sau la unitatea de învățământ în perioada 15 martie – 29 aprilie, iar părinții vor afla pe 20 mai 2021 unde le-a fost repartizat copilul.
 
Potrivit proiectului, cererea-tip de înscriere în clasa pregătitoare poate fi completată online, transmisă prin e-mail, prin poştă sau poate fi depusă la secretariatul unităţii de învăţământ la care părintele, tutorele legal instituit, reprezentantul legal doreşte înscrierea copilului.
Validarea cererii-tip de înscriere este obligatorie şi se face prin intermediul mijloacelor electronice şi constă în compararea datelor introduse în aplicaţia informatică cu documentele transmise părinţi.
Iată care sunt documentele necesare pentru înscrierea copilului în clasa pregătitoare 2021: Actul de identitate al părintelui care face înscrierea, atât în fotocopie, cât și în original; Certificatul de naștere al copilului – fotocopie și original; O copie a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare, în cazul în care înscrierea se face pentru un copil care împlinește vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2021 inclusiv. În cazul în care înscrierea este cerută la altă școală decât școala de circumscripție, pe lângă documentele de mai sus părinții trebuie să depună sau să transmită pe e-mail sau prin poștă și documente în copie simplă care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare. În cazul în care solicită înscrierea la altă școală decât școala de circumscripție, părintele menționează, prin bifarea acestei opțiuni în cererea-tip de înscriere, dacă este de acord cu înscrierea copilului la școala de circumscripție, în situația în care acesta nu este admis la școala solicitată, din lipsă de locuri libere.

Calendar înscriere în clasa pregătitoare 2021 – Proiect:

10 martie 2021 – Afișarea circumscripțiilor școlare și a planului de școlarizare propus, respectiv numărul de clase pregătitoare alocate, la fiecare unitate de învățământ, inclusiv pe site-ul acesteia, dacă există, și pe site-ul inspectoratului școlar.
Afișarea, la sediul fiecărei unități de învățământ și pe site-ul acesteia, dacă există, sau pe site-ul inspectoratului școlar, pentru unitățile de învățământ care nu au site propriu, a informațiilor care permit părinților să cunoască activitatea specifică clasei pregătitoare din cadrul unității, cum ar fi: posibilitatea organizării procesului de învățământ în cadrul unei grădinițe aflate în structura școlii sau în consorțiu cu școala, posibilitatea organizării programului Școala după școală, fotografii ale spațiului în care se desfășoară activitatea la clasa pregătitoare

11 martie 2021 – Postarea pe site-ul CJRAE/CMBRAE a modelului de cerere – tip (Anexa 4) pentru evaluarea copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2021, inclusiv, care nu au fost evaluați până la data instituirii stării de urgență și care:
– nu au frecventat grădinița;
– s-au întors din străinătate;
Afișarea programului de evaluare a copiilor la avizierul și pe site-ul CJRAE/CMBRAE; Postarea pe site-ul inspectoratelor școlare, respectiv al unităților de învățământ cu nivel preșcolar/primar a modelului de cerere-tip (Anexa 3) pentru evaluarea copiilor care au frecventat grădinița și care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2021, inclusiv, și care nu au fost evaluați;

12 martie 2021 – Anunțarea, prin afișare la sediul unității de învățământ/ pe site-ul acestora, a criteriilor specifice de departajare elaborate de unitățile de învățământ, în urma consultării cadrelor didactice și a partenerilor sociali – sindicate, consiliu reprezentativ al părinților – avizate, din punctul de vedere al legalității, de către consilierul juridic și aprobate în consiliul de administrație al unității de învățământ.
Anunțarea, prin afișare la sediul unității de învățământ/ pe site-ul acestora, a listei documentelor care să dovedească îndeplinirea criteriilor specifice de departajare și a procedurii privind constituirea formațiunilor de elevi.

15 martie – 16 aprilie 2021 – Evaluarea dezvoltării copiilor care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2021 și eliberarea recomandării pentru înscrierea în învățământul primar
20 aprilie 2021 – Transmiterea proceselor-verbale care cuprind listele cu numele copiilor și rezultatele evaluării, respectiv recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare sau în grupa mare, după caz, de la unitățile de învățământ preșcolar sau CJRAE/CMBRAE, către comisiile județene/Comisia Municipiului București.

15 martie –29 aprilie 2021 –
  • Completarea cererilor-tip de înscriere de către părinți/ tutori legali instituiți/ reprezentanți legali, online sau la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor;
  • Depunerea/transmiterea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, inclusiv a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare, după caz, respectiv a declarației pe proprie răspundere și a documentelor necesare în copie simplă;
  • Validarea fișelor de înscriere generate de aplicația informatică;
10 – 11 mai 2021 – Procesarea de către Comisia națională a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice și repartizarea copiilor la școala de circumscripție.
11 – 18 mai 2021 – Procesarea la nivelul unităților de învățământ, pe baza informațiilor din cererile-tip de înscriere și din documentele depuse/transmise de părinți/ tutori legal instituiți/reprezentanți legali, a cererilor prin care se solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție, pe locurile rămase libere.
Admiterea sau respingerea cererilor acestora, la nivelul comisiei de înscriere din unitățile de învățământ, prin aplicarea criteriilor generale și specifice de departajare și validarea de către consiliul de administrație al unității de învățământ a listei candidaților admiși în această fază; Marcarea, în aplicația informatică, a cererilor – tip de înscriere pentru candidații admiși în această fază.

19 mai 2021 – Procesarea de către Comisia națională a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice și repartizarea la școala de circumscripție a copiilor ai căror părinți/tutori legal instituiți/reprezentanți legali au solicitat înscrierea la o altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție, dar nu au fost admiși din lipsă de locuri și care au exprimat în această fază opțiunea pentru înscrierea în școala de circumscripție.
20 mai 2021 – Afișarea în unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului școlar a candidaților înmatriculați, a numărului de locuri rămase libere.
 
Citește și:

Ti-a placut articolul?

Comentarii