Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
03:28 24 04 2019 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Mai multe şcoli din judeţ, în atenţia ISJ Constanţa. Încep inspecţiile şcolare generale. Ce verifică inspectorii şcolari

ro

18 Oct, 2018 00:00 3387 Marime text
Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa a anunţat graficul de monitorizare şi control al unităţilor şcolare din judeţ pentru semestrul I al anului şcolar 2018 - 2019. Acest grafic a fost aprobat în Consiliul de Administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean Constanţa din 8.10.2018.
 
Astfel, vor fi efectuate mai multe feluri de inspecţii: inspecţii şcolare generale, inspecţii tematice; inspecţii de specialitate, inspecţii de validare externă a procesului de autoevaluare în unităţile de învăţământ profesional şi tehnice; inspecţii de evaluare externă în vederea acreditării/autorizării, conform Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar - ARACIP, privind activităţile de evaluare externă pentru anul şcolar în curs.
 
ISJ Constanţa a anunţat inspecţiile cu revenire la unităţile de învăţământ care au beneficiat de inspecţie generală în anul şcolar 2016-2017. Acestea sunt: Şcoala Gimnazială „Spiru Haret“ din Medgidia, Şcoala Gimazială „Mihai Eminescu“ din Costineşti, Grădiniţa cu Program Prelungit „Lucian Grigorescu“ din Medgidia, Liceul Teoretic Internaţional de Informatică Constanţa. În cadrul acestor inspecţii, se va urmări îndeplinirea măsurilor remediate cuprinse în planul de îmbunătăţiri întocmit la finalul inspecţiei generale din anul şcolar 2017-2018 şi revenirea la unitatea de învăţământ, dacă se constată nerespectarea prevederilor din planul de învăţământ. De asemenea, sunt propuse pentru inspecţie generală în semestrul I, anul şcolar 2018-2019: Şcoala Gimnazială nr. 1 Cernavodă, Şcoala Gimnazială nr. 31 Cernavodă.

Inspecţii tematice în toate unităţile de învăţământ din judeţ

În ceea ce priveşte inspecţiile tematice, acestea se vor efectua în toate unităţile de învăţământ din judeţ.  Se vor verifica activitatea zilnică a unităţii de învăţământ, spaţiile şcolare, evaluarea personalului didactic (completarea fişelor de autoevaluare/evaluare, respectarea etapelor şi procedurilor legale), constituirea Consiliului de Administraţie cu respectarea prevederilor legale, tematica şedinţelor, atribuirea responsabilităţilor membrilor Consiliului de Administraţie, constituirea comisiilor cu caracter permanent şi existenţa documentaţiei specifice, a deciziilor şi a cadrului legal invocat în cuprinsul acestora, a contractelor individuale de muncă şi a actelor adiţionale, a fişelor de post pentru toate categoriile de personal; verificarea autorizaţiilor de funcţionare (ISU, ISCIR, ASF), verificarea finalizării completării registrelor matricole pentru anul şcolar anterior, a documentelor manageriale de diagnoză şi de prognoză, schema orară a unităţii de învăţământ, verificarea procedurii de acces în unitatea de învăţământ, pază şi siguranţa elevilor, existenţa graficului de asistenţe la ore a directorului şi a directorului adjunct şi a fişelor de asistenţe efectuate la data inspecţiei tematice, verificarea formaţiunilor de lucru: evective elevi/număr clase/an de studiu şi încadrarea cu personal didactic. La acestea se adaugă verificarea parcurgerii ritmice a materiei şi a modului de comunicare învăţător/profesor - diriginte-părinţi, precum şi a încheierii situaţiei şcolare semestriale; verificarea existenţei planificării concediilor personalului angajat al unităţii de învăţământ; realizarea raportului de activitate pentru semestrul I şi prezentarea acestuia în cadrul şedinţei Consiliului Profesoral; verificarea modului de stabilire şi de implementare a curriculumului la decizia şcolii, la nivelul unităţii de învăţământ; existenţa graficului de asistenţe la ore a directorului şi a directorului adjunct şi a fişelor de asistenţă efectuate la data inspecţiei tematice.
 
Printre obiectivele inspecţiei şcolare se numără: sprijinirea unităţilor şcolare şi a cadrelor didactice în procesul de eficientizare a activităţii de predare, învăţare, evaluare şi a procesului managerial; sprijinirea şi consilierea cadrelor didactice în vederea creşterii calităţii actului didactic, a atingerii standardelor de performanţă de către elevi; evaluarea calităţii aplicării curriculumului naţional şi a curriculumului local, a activităţilor extracurriculare, a calităţii serviciilor educaţionale - a ofertei educaţionale, a managementului şcolar, a activităţii personalului din unităţile de învăţământ; creşterea calităţii serviciilor educaţionale, a calităţii ofertei educaţionale şi a nivelului atingerii standardelor de performanţă de către cadrele didactice şi elevi; identificarea semestrială a factorilor care influenţează performanţa activităţii unităţilor de învăţământ; identificarea semestrială a exemplelor de bună practică privind inovarea în procesul de predare - învăţare, în conducerea şcolii, în abordarea parteneriatelor, în special cu părinţii, comunitatea şcolara, ONG-uri; determinarea concordanţei dintre evaluarea internă (la nivelul unităţii de învăţământ, comisii/catedre metodice), evaluarea externă şi situaţia reală din unitatea şcolară; monitorizarea pregătirii examenelor finale (Evaluare Naţională la finalul clasei a VIII-a, Bacalaureat, evaluări naţionale la clasa a II-a, clasa a IV-a şi clasa a VI-a); evaluarea conlucrării unităţii şcolare cu părinţii/reprezentanţii comunităţii locale, a modului în care aceştia sunt implicaţi în eficientizarea actului educaţional; identificarea şi reglarea disfuncţiilor din sistem, o mai bună circulaţie a informaţiei.
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii