Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
23:27 22 02 2019 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Ordinul ministrului Apărării privind misiunile în străinătate pentru programul de înzestrare Sistem de rachete sol-aer cu bătaie mare

ro

25 Jan, 2019 01:30 3012 Marime text

 
În Monitorul Oficial al României Partea I numărul 58/23.I.2019 a fost publicat Ordinul ministrului Apărării Naţionale nr. 8/2019 privind pregătirea și executarea misiunilor în străinătate de către personalul Ministerului Apărării Naționale în baza Legii nr. 222/2017 pentru realizarea "Capabilității de apărare aeriană cu baza la sol", aferentă programului de înzestrare esențial "Sistem de rachete sol-aer cu bătaie mare (HSAM)"

Prezentăm integral, fără anexe actul normativ la care facem referire, semnat de ministrul de resort, Gabriel Beniamin Leş.
 
Ministrul apărării naționale emite prezentul ordin.
Art. 1. - În scopul realizării și menținerii capabilității de apărare aeriană cu baza la sol, aferentă programului de înzestrare esențial "Sistem de rachete sol-aer cu bătaie mare (HSAM) ", aprobat prin Legea nr. 222/2017 pentru realizarea "Capabilității de apărare aeriană cu baza la sol", aferentă programului de înzestrare esențial "Sistem de rachete sol-aer cu bătaie mare (HSAM) ", cu modificările ulterioare, structurile Ministerului Apărării Naționale - MApN - selecționează personal pentru a fi detașat să execute misiuni în străinătate, denumite în continuare misiuni, în conformitate cu prevederile prezentului ordin.
 
Art. 2. - (1) Misiunile prevăzute la art. 1 constau în participarea la activități de instruire și îndeplinirea atribuțiilor funcțiilor din cadrul Grupei ofițeri de legătură și reprezentare, respectiv ofițeri de legătură și reprezentare - Foreign Liaison Officers/FLO și ofițer de legătură și reprezentare pentru instruire - Country/Course Liaison Officer/CLO.
(2) Misiunile pot să includă și executarea altor activități care vor fi stabilite prin contractele de stat de tip Scrisoare de ofertă și acceptare - Letter of Offer and Acceptance/LOA sau conform procedurilor de Asistență militară de securitate acordată de Guvernul SUA - Foreign Military Sales/FMS.
 
Art. 3. - Departamentul pentru armamente - Dpt. Arm. - este structura responsabilă din MApN pentru derularea contractului de stat de tip LOA și este sprijinit de Statul Major al Apărării - SMAp, prin Statul Major al Forțelor Aeriene - SMFA și Statul Major al Forțelor Terestre - SMFT.
 
Art. 4. - Pentru executarea misiunilor la termenele și în condițiile stipulate în contractul de stat de tip LOA, structurile responsabile de selecția și detașarea pentru misiuni a personalului sunt sprijinite, la solicitările transmise de acestea, de către alte structuri din MApN, conform domeniilor de activitate și atribuțiilor specifice ale acestora din urmă.
 
Art. 5. - (1) Responsabilitatea selecționării personalului pentru executarea misiunilor potrivit prevederilor contractului de stat de tip LOA revine Dpt. Arm. și SMAp, prin SMFA sau SMFT, în funcție de subordonarea structurii care urmează a fi încadrată.
(2) Pentru încadrarea funcțiilor din Grupa ofițeri de legătură și reprezentare, selecția personalului se realizează de către:
a) Dpt. Arm., pentru personalul destinat derulării contractului de stat de tip LOA;
b) SMFA/SMFT, pentru personalul tehnic destinat să asigure reprezentarea națională permanentă în grupurile de lucru din domeniile tehnic și sprijin logistic, în condițiile contractului de stat de tip LOA.
 
(3) În baza contractului de stat de tip LOA încheiat pentru achiziția serviciilor de instruire, SMFA sau SMFT, în funcție de subordonarea structurii care urmează a fi încadrată, selecționează personalul pentru încadrarea funcțiilor CLO și pentru participarea la activități de instruire.
 
Art. 6. - Participarea la activități specifice managementului și derulării contractelor de stat de tip LOA atribuite în baza art. 1 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 222/2017, cu modificările ulterioare, se organizează prin grija Dpt. Arm., cu personal desemnat de către Dpt. Arm., SMFA și/sau SMFT, în funcție de specificul fiecăreia dintre aceste misiuni.
 
Art. 7. - (1) Selecția personalului se reglementează prin procedura operațională, aprobată la nivelul fiecărei structuri prevăzute la art. 5, și cuprinde următoarele etape:
a) preselecția personalului și constituirea grupurilor-țintă, în baza condițiilor și cerințelor stabilite prin contractul de stat de tip LOA, a elementelor rezultate ca urmare a implementării procedurilor FMS și/sau a prevederilor statului de organizare constituit pentru misiune;
b) verificarea deținerii specialității, conform prevederilor anexei nr. 1;
c) verificarea deținerii nivelului de acces la informații clasificate, conform prevederilor contractului de stat de tip LOA și tratatelor încheiate potrivit legii;
d) verificarea respectării condiției instituite la art. 10 alin. (1) din Legea nr. 222/2017, cu modificările ulterioare, conform cerințelor din contractul de stat de tip LOA;
e) selecția persoanelor propuse a fi detașate la misiuni;
f) nominalizarea persoanelor care se detașează la misiuni.
(2) Grupul-țintă pentru încadrarea Grupei ofițeri de legătură și reprezentare este format din membrii echipelor de produs constituite în sprijinul programului.
(3) Pentru derularea etapelor procedurii de selecție prevăzute la alin. (1) lit. a) -e), șefii structurilor prevăzute la art. 5 stabilesc prin ordin de zi pe unitate comisii speciale de selecție și aprobă modul de organizare și funcționare ale acestora, precum și procedurile operaționale specifice fiecărei etape, în baza condițiilor și cerințelor stabilite prin contractul de stat de tip LOA.
(4) Nominalizarea personalului care se detașează la misiuni se realizează cu cel puțin 45 de zile înainte de data detașării, pe baza propunerilor comisiilor speciale de selecție, consemnate în procese-verbale de selecție.
 
Art. 8. - Personalul FLO sau CLO poate fi însoțit pe timpul executării misiunii de către membrii familiei în baza art. 9 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 222/2017, cu modificările ulterioare, cu acordul prealabil al partenerului contractual.
 
Art. 9. - (1) Pentru pregătirea executării misiunilor, SMFA și SMFT elaborează state de organizare pentru misiuni, cu respectarea tipurilor de funcții și a prevederilor specifice, în care va fi prevăzută și Grupa ofițeri de legătură și reprezentare, conform anexei nr. 1.
(2) Elaborarea, aprobarea și modificarea statului de organizare pentru misiune se realizează potrivit prevederilor actelor normative în vigoare, la propunerea SMFA sau SMFT, corespunzător atribuțiilor acestora menționate la art. 5, cu avizul Dpt. Arm.
(3) Numărul maxim de funcții ale căror atribuții se îndeplinesc de către personalul detașat pentru executarea misiunilor este cel agreat cu partenerul contractual, în baza contractului de stat de tip LOA.
 
Art. 10. - Structurile prevăzute la art. 5, fiecare în domeniile lor de responsabilitate, elaborează și aprobă fișele posturilor prevăzute de statul de organizare constituit pentru perioada misiunilor, cu cel puțin 60 de zile înainte de începerea acestora. Fișele posturilor pot fi modificate în urma propunerilor înaintate de către CLO/FLO sau partenerul contractual.
 
Art. 11. - (1) Durata misiunii CLO se stabilește de SMFA sau SMFT, în funcție de prevederile contractului de stat de tip LOA de instruire și programul cursurilor, pe o durată de maximum 2 ani.
(2) Durata misiunii FLO pentru reprezentarea în grupurile de lucru din domeniile tehnic și sprijin logistic se stabilește de SMFA sau SMFT, în funcție de prevederile contractului de stat de tip LOA, pe o durată de maximum 2 ani.
(3) Durata misiunii pentru funcțiile de derulare a contractului de stat de tip LOA din cadrul FLO se stabilește de Dpt. Arm. pe o durată de minimum 1 an și maximum 2 ani.
 
Art. 12. - Șefii structurilor prevăzute la art. 5 propun ministrului apărării naționale, prin raport comun, aprobarea detașării la misiuni a personalului selecționat, pentru îndeplinirea atribuțiilor funcțiilor prevăzute de statul de organizare, constituit pentru perioada misiunilor, precizând totodată data la care încep detașarea, perioada de detașare, data plecării în misiune și data întoarcerii din misiune.
 
Art. 13. - Activitățile de pregătire a misiunii se reglementează prin procedura operațională aprobată la nivelul fiecărei structuri prevăzute la art. 5.
 
Art. 14. - (1) Personalul selecționat să participe la activități de instruire semnează un angajament, conform prevederilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 222/2017, cu modificările ulterioare.
(2) Angajamentul se întocmește în două exemplare. Un exemplar se înmânează personalului în cauză, iar celălalt se trimite la unitatea militară în care acesta este încadrat, pentru a fi anexat la memoriul original.
(3) Modelul angajamentului prevăzut la alin. (1) este prezentat în anexa nr. 2.
 
Art. 15. - (1) Personalul detașat să execute misiunile îndeplinește pe durata acestora atribuțiile înscrise în fișele posturilor din statul de organizare pentru misiune și acționează conform mandatelor emise pentru misiunile de participare la grupuri de lucru în domeniile tehnic și sprijin logistic, în domeniul derulării contractului de stat de tip LOA sau în domeniul instruirii personalului român.
(2) În cadrul duratei executării misiunilor pentru funcțiile de CLO/FLO se include și perioada de predare-primire a funcțiilor. Durata activităților de predare-primire este de maximum 5 zile lucrătoare.
(3) Pe perioada de predare-primire a funcțiilor, atât personalul care predă, cât și personalul care primește beneficiază de drepturi în valută și lei, după caz, în cuantumul și în condițiile stabilite de lege.
(4) Deplasarea în țară la încheierea misiunii, indiferent de modul în care se efectuează, se face începând cu prima zi calendaristică imediat următoare ultimei zile de misiune.
(5) Atribuțiile funcțiilor din cadrul Grupei ofițeri de legătură și reprezentare se reglementează prin proceduri operaționale aprobate la nivelul fiecăreia dintre structurile prevăzute la art. 5.
 
Art. 16. - (1) În situațiile în care, pe durata misiunilor de instruire, partenerul contractual transmite că programul de pregătire se întrerupe, șefii structurilor prevăzute la art. 5 pot propune ministrului apărării naționale prin raport comun repatrierea personalului participant la pregătire, pe perioada de întrerupere, în condiții de eficiență economică.
(2) Personalul poate întrerupe misiunea, în cazul apariției unor evenimente deosebite, cu aprobarea șefilor structurilor prevăzute la art. 5, cu avizul favorabil al partenerilor contractuali, în condițiile prevăzute la art. 126 din R.G.-1, Regulamentul de ordine interioară în unitate, aprobat prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.38/20161, cu modificările și completările ulterioare, pentru situațiile cuprinse în anexa nr. 9 la regulament.
 
1 Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.38/2016 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
 
Art. 17. - Personalul participant la misiunile aprobate primește avans în numerar, pentru minimum 30 de zile, drepturile prevăzute la art. 7 din Legea nr. 222/2017, cu modificările ulterioare, cu cel mult 2 zile lucrătoare înainte de începerea desfășurării activităților.
 
Art. 18. - (1) Planificarea efectuării concediilor de odihnă pentru personalul participant la misiuni se aprobă de către șefii structurilor prevăzute la art. 5, pentru personalul propriu, în conformitate cu programul misiunilor.
(2) Aprobarea concediilor de odihnă pentru personalul participant la misiuni este condiționată de avizul favorabil al partenerilor contractuali.
 
Art. 19. - Din bugetele structurilor prevăzute la art. 5, pentru personalul propriu participant la misiune, se asigură fondurile necesare achiziției de bunuri, lucrări și servicii solicitate de specificul misiunilor în zonele de executare a acestora, determinate de:a) dislocarea personalului din garnizoana de dispunere de pe teritoriul statului român în zona de desfășurare a misiunii, precum și repatrierea acestuia;
b) dislocarea membrilor de familie ai personalului tehnic care asigură funcțiile de conducere, planificare și coordonare a programului, aflat în misiune, din garnizoana de dispunere de pe teritoriul statului român în zona de desfășurare a misiunii, precum și repatrierea acestora;
c) cheltuielile de operare și sprijin logistic necesare bunei desfășurări a misiunilor;
d) încheierea asigurărilor de sănătate, de invaliditate și de deces în condițiile stabilite de MApN, precum și în conformitate cu reglementările specifice fiecărei activități;
e) evacuarea medicală a personalului care nu poate fi tratat în unitățile sanitare din zona de executare a misiunii și asigurarea transportului însoțitorilor acestuia;
f) încheierea contractelor de asigurare pentru invaliditate și deces ale personalului, procurarea materialelor necesare, repatrierea, însoțirea și înhumarea personalului decedat, precum și îndeplinirea formalităților specifice;
g) suportarea altor costuri specifice, inclusiv a celor destinate activităților necesare dezvoltării relațiilor cu autoritățile militare și civile locale, precum și cu populația civilă și asigurarea activităților de protocol.
 
Art. 20. - (1) Personalului FLO și CLO i se asigură spațiu de locuit, precum și dotarea corespunzătoare specificului activității și condițiilor de climă, cu suportarea chiriei și a cheltuielilor de întreținere de către structurile prevăzute la art. 5, în limita prevederilor Ordinului ministrului apărării naționale nr. M.172/20072 pentru aprobarea "Instrucțiunilor privind susținerea activităților personalului din Ministerul Apărării Naționale trimis în misiune permanentă în străinătate", cu modificările și completările ulterioare.
 
2 Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.172/2007 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) La începerea misiunii personalul FLO și CLO beneficiază de asigurarea cazării la hotel pe o perioadă de maximum 30 de zile calculată de la data intrării pe teritoriul statului unde se execută misiunea, până la închirierea unei locuințe, în limitele prevăzute de legislația privind unele drepturi și obligații ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar.
 
Art. 21. - (1) Pe timpul deplasării la și de la misiune, pentru personalul participant la misiuni se încheie asigurări de sănătate, plătite din bugetul Ministerului Apărării Naționale.
(2) Pe durata derulării misiunilor, asistența medicală se asigură conform contractului de stat de tip LOA și a acordurilor bilaterale existente.
 
Art. 22. - (1) Pe timpul misiunii, pentru personalul participant se încheie contracte de asigurare pentru invaliditate și deces.
(2) MApN suportă, pentru personalul aflat în misiune, cheltuieli în legătură cu decesul în străinătate, precum și pentru aducerea în țară a celor decedați, cu recuperarea acestora în baza contractelor de asigurare.
 
Art. 23. - Pentru CLO și FLO se asigură din bugetul structurilor prevăzute la art. 5 închirierea a câte unui autoturism din cel mult clasa medie, segmentul D, pentru fiecare reprezentant, pentru toată perioada misiunii.
 
Art. 24. - (1) FLO și CLO organizează activități de protocol și activități necesare dezvoltării relațiilor cu autoritățile militare și civile locale, precum și cu populația civilă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 222/2017, cu modificările ulterioare, în limita cheltuielilor stabilite prin Ordinul ministrului apărării nr. M.S. 88/20083 pentru aprobarea Normativelor de cheltuieli privind organizarea acțiunilor de protocol în Ministerul Apărării Naționale, cu modificările și completările ulterioare, funcțiile respective fiind asimilate comandanților de divizie, flotă/similare.
3 Ordinul ministrului apărării nr. M.S. 88/2008 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) Activitățile prevăzute la alin. (1), precum și situațiile în care acestea se organizează sunt următoarele:
a) tratații cu ocazia primirii unor oaspeți din cadrul instituțiilor din străinătate și cu ocazia Zilei Naționale a României;
b) invitații, cărți de vizită, felicitări, precum și alte cadouri simbolice - cu ocazia activităților de protocol.
 
Art. 25. - Efectuarea cheltuielilor prevăzute la art. 21-24 se realizează după obținerea prealabilă a aprobării din partea șefului structurii responsabile de executarea misiunii sau, după caz, a ministrului apărării naționale, la solicitarea structurilor prevăzute la art. 5.
 
Art. 26. - (1) Drepturile salariale în lei, în țară, precum și alte drepturi bănești cuvenite personalului se plătesc conform prevederilor art. 6 din Legea nr. 222/2017, cu modificările ulterioare, de către unitățile militare de unde se detașează personalul care asigură îndeplinirea atribuțiilor funcțiilor prevăzute de statul de organizare constituit pentru perioada misiunilor.
(2) Plata drepturilor prevăzute la art. 7 alin. (1) și (2) din Legea nr. 222/2017, cu modificările ulterioare, se efectuează, după caz, de către structurile prevăzute la art. 5.
(3) Plata drepturilor în valută se realizează prin transfer bancar, în conturile deschise de către personalul participant la misiuni.
(4) Deschiderea conturilor personale, în valută, administrarea acestora, precum și costurile operațiunilor specifice se suportă de personalul participant la misiuni, în situația în care acesta optează pentru alte instituții bancare decât cele cu care MApN are încheiate acorduri în acest sens.
(5) Decontarea cheltuielilor de transport prevăzute la art. 8 din Legea nr. 222/2017, cu modificările ulterioare, se efectuează, după caz, de către structurile prevăzute la art. 5.
 
Art. 27. - (1) Plata drepturilor prevăzute la art. 7 alin. (1) și (2) din Legea nr. 222/2017, cu modificările ulterioare, pentru personalul detașat la misiuni, ori sistarea acestora se efectuează pe baza datelor puse la dispoziție de către FLO și CLO.
(2) Formularele justificative necesare transmiterii datelor prevăzute la alin. (1), periodicitatea transmiterii acestora și modul de certificare a lor de către partenerii contractuali se vor detalia prin procedură aprobată la nivelul Dpt. Arm, cu avizul SMFA/SMFT.
 
Art. 28. - (1) Personalul participant la misiuni beneficiază de decontarea cheltuielilor de transport pentru o călătorie în țară și retur, la cel mult clasa economic, la fiecare 3 luni de participare la misiune, cu respectarea cumulativă a următoarelor condiții:
a) persoana solicitantă se află detașată la misiune în străinătate, pentru o perioadă neîntreruptă de cel puțin 3 luni;
b) persoana solicită prin raport personal decontarea cheltuielilor aferente achiziționării biletului, în cel mult 30 de zile de la data deplasării;
c) reprezentantul partenerului contractual certifică neafectarea programului de instruire/misiune ca urmare a efectuării deplasării, după caz;
d) deplasarea se aprobă cu 30 de zile în avans de către șefii structurilor prevăzute la art. 5.
(2) Personalul participant la misiuni poate opta ca soțul/soția și/sau copiii acestuia să beneficieze de drepturile prevăzute la alin. (1), pentru deplasarea la locul misiunii și retur, cu respectarea cumulativă a următoarelor condiții:
a) persoana solicitantă se află în misiune, pentru o perioadă neîntreruptă de cel puțin 3 luni;
b) soțul/soția și/sau copiii persoanei solicitante nu au interdicție de ședere și tranzit pe teritoriul statelor unde se execută misiuni, respectiv al celor prin care se efectuează deplasarea la misiuni;
c) soțul/soția și/sau copiii persoanei solicitante nu au interdicție de părăsire a teritoriului național și nu sunt în stare de urmărire sau cercetare penală, administrativă sau disciplinară;
d) persoana solicită prin raport personal decontarea cheltuielilor aferente achiziționării biletelor, în cel mult 30 de zile de la data deplasării;
e) personalul participant la misiuni care solicită decontarea contravalorii biletelor pentru soție/soț/și/sau copii prezintă o copie după certificatul de căsătorie/certificatele de naștere ale copiilor;
f) deplasarea se aprobă cu 30 de zile în avans de către șefii structurilor prevăzute la art. 5.
(3) Cheltuielile determinate de dislocarea membrilor de familie ai personalului FLO și CLO, aflat în misiune, din garnizoanele de dispunere de pe teritoriul statului român în zona de desfășurare a misiunii, precum și repatrierea acestora se suportă din bugetul MApN. Prin aceste cheltuieli se înțelege contravaloarea biletelor de avion și a asigurării medicale ale tuturor membrilor de familie.
 
Art. 29. - (1) Personalul participant la misiuni cu durata mai mică de 1 an nu beneficiază de concediu de odihnă pe perioada executării misiunii.
(2) Personalul participant la misiuni cu durata mai mare de 1 an beneficiază de concediul de odihnă și concediul de odihnă suplimentar, conform reglementărilor legale, pe perioada executării misiunii. În anul începerii misiunii personalul participant la misiuni efectuează concediul de odihnă înainte de plecarea în misiune.
(3) Pe perioada executării misiunilor cu durata mai mare de 1 an concediul de odihnă și concediul de odihnă suplimentar se efectuează pe baza raportului aprobat de către șefii structurilor prevăzute la art. 5.
 
Art. 30. - Structurile care detașează personal pentru executarea misiunilor completează, prin structura de personal, costurile cursurilor în memoriile originale ale personalului care a încheiat misiunea.
 
Art. 31. - Anexele nr. 1*) și nr. 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 32. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
 
Ministrul apărării naționale,
Gabriel-Beniamin Leș        
București, 7 ianuarie 2019.
Nr. M.8.
 
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii