Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
20:47 17 08 2019 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

MApN. Proiect privind trecerea unor imobile din domeniul public în domeniul privat al statului din judeţele Constanţa şi Tulcea

ro

12 Oct, 2018 05:29 3967 Marime text
Pe pagina oficială de internet a Ministerului Apărării Naţionale, la Secţiunea Transparenţă decizională, a fost postat, pe 5 octombrie, un proiect de Hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al staului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Olt, Constanţa,Galaţi, Tulcea, Ialomiţa, Alba, Ilfov, Buzău, Brăila şi Bistriţa Năsăud în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

Termenul limită pentru care se aşteptate propuneri, sugestii şi opinii este de 10zile de la data anunţului public.

În acest sens potrivit proiectului se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, la care se modifică valorile de inventar ca urmare a reevaluării acestora, în condiţiile legii.
 
Totodată se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor părţi de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, constituite din construcţii şi amenajări la terenuri, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora.

În Nota de Fundamentare se arată că Ministerul Apărării Naţionale are în administrare bunuri imobile proprietate publică a statului înregistrate în Inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, aflat la Ministerul Finanţelor Publice, în temeiul Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare.

În cadrul ministerului au avut loc activităţi specifice, care au determinat actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile din domeniul public al statului aflate în administrarea instituţiei militare, nominalizate în anexa nr. 1, ca urmare a reevaluării acestora conform prevederilor art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare.        

În incinta imobilelor nominalizate în anexa nr. 2 la prezentul proiect de hotărâre a Guvernului sunt unele construcţii şi amenajări la terenuri cu destinaţie specială care au durata normală de funcţionare îndeplinită, au un grad de uzură fizică şi morală avansat, astfel încât continuarea utilizării acestora devine periculoasă. De asemenea, acestea nu mai sunt eficiente din punct de vedere economic şi al scopului pentru care au fost construite, neavând parametrii funcţionali compatibili cu tehnologiile moderne contemporane.

Propunerile care au determinat iniţierea procedurilor de către Ministerul Apărării Naţionale pentru trecerea construcţiilor şi amenajărilor la terenuri în domeniul privat al statului în vederea scoaterii din funcţiune şi casării sunt rezultatul unei analize a aspectelor de ordin tehnic, economic şi funcţional privind starea tehnică actuală a acestora, a îndeplinirii duratelor normale de funcţionare prevăzute de legislaţia în vigoare, precum şi a efortului financiar considerabil necesar repunerii în funcţiune a activelor fixe prin lucrări de reparaţii capitale.

Întrucât avariile şi degradările existente au caracter evolutiv şi agravant privind rezistenţa, stabilitatea şi durabilitatea elementelor structurale, iar prin intervenţii nu se pot corecta viciile specifice uzurii fizice, menţinerea în funcţiune a construcţiilor şi amenajărilor la terenuri respective nu se mai justifică din punct de vedere economic şi funcţional şi, drept urmare, Ministerul Apărării Naţionale a iniţiat prezentul proiect de act normativ pentru trecerea construcţiilor şi amenajărilor la terenuri menţionate în anexă din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora.

Unităţile militare utilizatoare ale construcţiilor şi amenajărilor la terenuri menţionate au propus scoaterea din funcţiune a acestor active fixe în baza unor documentaţii tehnice specifice Ministerului Apărării Naţionale, care se promovează ierarhic şi se avizează de structurile abilitate, conform procedurilor prevăzute la art. 4 şi 5 din Instrucţiunile privind scoaterea din funcţiune şi casarea activelor fixe, precum şi declasarea şi casarea bunurilor materiale, altele decât activele fixe, în Ministerul Apărării Naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 92/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 609 din 01 octombrie 2013, cu modificările ulterioare.

Datele, informaţiile, precum şi aspectele de natură tehnică, economică şi funcţională privind oportunitatea şi necesitatea scoaterii din funcţiune şi casării construcţiilor şi amenajărilor la terenuri, cuprinse în documentaţiile tehnice menţionate mai sus, au fost centralizate la nivelul Ministerului Apărării Naţionale în lista centralizatoare anexată la documentaţia justificativă aferentă proiectului de act normativ, care conţine informaţii neclasificate.

Ca urmare a dezafectării şi retragerii din folosinţa unităţilor militare a construcţiilor şi amenajărilor la terenuri cuprinse în anexa nr. 2 a prezentului proiect de act normativ, acestea nu-şi mai pot menţine destinaţiile cu specific militar, pe cale de consecinţă a încetat uzul şi interesul public al statului. Drept urmare, construcţiile şi amenajările la terenuri nu mai sunt de uz sau de interes public naţional.
În conformitate cu prevederile art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, construcţiile şi amenajările la terenuri care au fost dezafectate şi retrase din folosinţa unităţilor militare nu îşi menţin destinaţia aferentă uzului public şi este necesar ca acestea să fie trecute în domeniul privat al statului, potrivit prevederilor art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998, cu modificările şi completările ulterioare, prin hotărâre a Guvernului.

În prezentul proiect de act normativ au fost propuse pentru trecerea în domeniul privat al statului în vederea scoaterii din funcţiune şi casării unele amenajări la terenuri de natura drumuri, alei, platouri şi platforme, care sunt situate în incintele imobilelor aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, menţionate în anexa nr. 2 la nr. crt. 2, 3, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15 şi 16. Acestea reprezintă căi de acces interioare pentru circulaţia/staţionarea personalului şi tehnicii unităţilor militare, care nu se încadrează în categoria drumurilor publice care fac parte din sistemul naţional de transport.

Se face precizarea că, în extrasele de carte funciară aferente imobilelor 2292 - C.F. 110517 Agigea, 2392 - C.F. 106182 Ovidiu, 2920 - C.F. 102558 Deleni şi 3176 - C.F. 116262 Năvodari, în partea a II-a ,,Proprietari şi acte” a fost menţionat faptul că imobilul se află sub incidenţa art. 3 alin. (1) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările şi completările ulterioare.

Precizările legale menţionate mai sus se referă exclusiv la faptul că „terenurile agricole situate în extravilan pe o adâncime de 30 km faţă de frontiera de stat şi ţărmul Mării Negre, către interior, precum şi cele situate în extravilan la o distanţă de până la 2.400 m faţă de obiectivele speciale pot fi înstrăinate prin vânzare-cumpărare doar cu avizul specific al Ministerului Apărării Naţionale, eliberat în urma consultării cu organele de stat cu atribuţii în domeniul siguranţei naţionale, prin structurile interne specializate menţionate la art. 6 alin. 1 din Legea nr. 51/1991 privind securitatea naţională a României, republicată, cu completările ulterioare.”


Pe cale de consecinţă, rezultă că imobilele Ministerului Apărării Naţionale generează incidenţa aplicării prevederilor legale sus-menţionate asupra unor terenuri aflate în proprietatea persoanelor fizice şi juridice şi nu se află sub incidenţa acestor prevederi, după cum s-a înscris în mod eronat în cărţile funciare ale imobilelor de către oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară.

Pentru îndreptarea erorii materiale, Ministerul Apărării Naţionale a efectuat demersuri la Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, cererile urmând a fi soluţionate pentru toate imobilele ministerului care generează incidenţa aplicării  prevederilor art. 3 alin. 1 din Legea nr. 17/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

În sensul celor prezentate a fost elaborat proiectul de hotărâre a Guvernului privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în  judeţele Olt, Constanţa, Galaţi, Tulcea, Ialomiţa, Alba, Ilfov, Buzău, Brăila şi Bistriţa Năsăud în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pe care îl prezentăm Guvernului în vederea adoptării.

Datele de identificare ale unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unorimobileaflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale,care se trec în domeniul privat al statului în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora din judeţele Constanţa şi Tulcea:

- Imobil 1852 parţial Comuna Corbu, Judeţul Constanţa;
- Imobil 1733 parţial Comuna Limanu - 2 Mai, Judeţul Constanţa;
- Imobil 1300 parţial Comuna Sfântu Gheorghe, Judeţul Tulcea;
- Imobil 1524 parţial Comuna Tuzla, Judeţul Constanţa;
- Imobil 2292 parţial Comuna Agigea, Judeţul Constanţa;
- Imobil 2920 parţial Comuna Adamclisi, Judeţul Constanţa;
- Imobil 3176 parţial Localitatea Năvodari, Judeţul Constanţa.
 
 
 
 
 
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii