Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
14:04 22 04 2021 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Ce deficiențe au fost constatate în timpul verificărilor Curții de Conturi la MAI

ro

03 Mar, 2021 00:00 2173 Marime text
  • La Direcția Generală Anticorupție s-a constatat nerespectarea prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice referitoare la decontarea cheltuielilor din fondurile publice pentru reparațiile auto și achiziția de carburanți.

Ministerul Afacerilor Interne, controlat de Curtea de Conturi! Potrivit raportului public pe anul 2019 au fost constatate unele deficiențe referitoare la înregistrarea în contabilitate a unor operațiuni cu impact asupra exactității și realității datelor reflectate în situațiile financiare, precum și unele deficiențe referitoare la calitatea gestiunii economico-financiare
 

Constatări

Prin auditul desfășurat au fost constatate unele deficiențe referitoare la înregistrarea în contabilitate a unor operațiuni cu impact asupra exactității și realității datelor reflectate în situațiile financiare, precum și unele deficiențe referitoare la calitatea gestiunii economico-financiare, după cum urmează:

• înregistrarea eronată în evidența contabilă extrabilanțieră a garanțiilor de bună execuție aferente contractelor încheiate pentru produse informatice;
• înregistrarea incorectă în evidența contabilă a unor cheltuieli reprezentând despăgubiri stabilite prin hotărâri judecătorești definitive. Abaterea a fost remediată în timpul misiunii de audit, nemaifiind cazul emiterii unei recomandări;
• nerespectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la atribuirea unui contract de furnizare privind achiziția de consumabile pentru imprimante.
 

Recomandări

Asigurarea înregistrării în conturile în afara bilanțului a tuturor garanțiilor de bună execuție constituite de operatorii economici prin instrumentele de garantare prevăzute de legislația în vigoare. Elaborarea unei proceduri operaționale privind urmărirea înregistrării în conturile în afara bilanțului a garanțiilor de participare și de bună execuție constituite de operatorii economici, precum și actualizarea
procedurilor de lucru existente. Elaborarea, aprobarea și implementarea unei proceduri operaționale privind planificarea, inițierea și derularea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare pentru atribuirea
contractelor de achiziţii publice de bunuri, servicii și lucrări, sub aspectul îndeplinirii cerințelor impuse de actele normative în vigoare privind această procedură.


La entitățile din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

La Direcția Generală Anticorupție (DGA), în urma verificărilor efectuate s-a constatat nerespectarea prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice referitoare la decontarea cheltuielilor din fondurile publice pentru reparațiile
auto și achiziția de carburanți. S-a recomandat stabilirea unei proceduri de lucru prin care să se formalizeze modul de realizare a activităților de reparații, revizii și întreținere a mijloacelor de transport aflate în gestiunea proprie.
La Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” (APAIC) s-a constatat neînregistrarea în evidența contabilă extrabilanțieră a garanțiilor de bună execuție aferente contractelor de achiziții publice încheiate în cursul anului 2019, precum și existența unor deficiențe privind inițierea achizițiilor publice, constând în gestionarea defectuoasă a referatelor de necesitate întocmite pentru achiziții publice, desfășurate în anul 2019.

Pentru eliminarea acestor erori, Curtea de Conturi a recomandat elaborarea unui plan de măsuri menit să conducă la stabilirea și exercitarea unor instrumente de control intern adecvate asupra proceselor și activităților specifice organizării și ținerii evidenței garanțiilor de bună execuție.
 

Recomandări

La Direcția Asigurare Logistică Integrată (DALI) au fost constatate mai multe erori, dar și abateri, dintre care enumerăm: neînregistrarea în evidența contabilă extrabilanțieră a garanțiilor de participare aferente derulării procedurilor de achiziții publice în anul 2019; nerespectarea prevederilor Legii nr. 500/2002 cu privire la organizarea, funcționarea și finanțarea Direcției Asigurare Logistică Integrată, ordonator terțiar de credite care se află în subordinea unei direcții de

specialitate a Aparatului Central al Ministerului Afacerilor Interne; neexercitarea corespunzătoare a controlului intern managerial, respectiv a controalelor de supraveghere asupra tuturor operațiunilor efectuate, fapt ce a condus la preluarea în contractele de utilități, încheiate pentru un imobil din domeniul public al statului aflat în administrarea MAI prin DALI, a unor debite restante în valoare de 84,6 mii lei, care nu aparțineau entității; nerespectarea principiilor economicităţii, eficienţei şi eficacităţii în utilizarea fondurilor publice şi în administrarea patrimoniului public şi privat al statului la elaborarea și avizarea documentațiilor tehnicoeconomice aferente obiectivelor de investiții, încheierea și derularea contractelor de lucrări.

Recomandările formulate s-au referit la:

continuarea recuperării tuturor sumelor plătite și nerecuperate de DALI în termenul legal de prescripție, respectiv sumele plătite furnizorilor de utilități, provenite din debite care nu aparțineau entității; elaborarea, aprobarea și implementarea unei proceduri operaționale privind înregistrarea garanțiilor de participare în procesul atribuirii contractelor de achiziții publice, sub aspectul verificării documentelor
prezentate de ofertanți și a înregistrării acestora în evidența contabilă a entității;
reglementarea situației juridice a instituției în raport cu prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificări și completări, conducerea Direcției Generale de Logistică va efectua o analiză cu privire la identificarea cauzelor care au condus la deficiențele constatate privind întocmirea și avizarea documentațiilor tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Arhivă”, prin urmărirea derulării contractului de investiții și decontarea situațiilor de lucrări prezentate la plată.

Precizăm că, la data elaborării prezentului Raport, valorificarea actului de audit întocmit nu este încheiată.


Citește și

Control la Ministerul Justiției
Penitenciarul Poarta Albă - Bunurile interzise confiscate, neînregistrate în contabilitate și abateri în situațiile financiare


Curtea de Conturi, în control la Ministerul Apărării Naționale! Ce s-a descoperit
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii