Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
16:43 21 11 2018 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Cheltuieli nelegale cu deplasări în Franţa şi în Emiratele Arabe Unite Audit Camera de Conturi. Ce abateri au fost constatate la administraţia locală a comunei Tuzla (document)

ro

02 Mar, 2018 00:00 3122 Marime text
Camera de Conturi Constanţa a desfăşurat, în perioada 11.09.2017 - 18.10.2017, o acţiune de audit la nivelul administraţiei locale a comunei Tuzla. Vă prezentăm principalele abateri constatate de inspectorii constănţeni, cuprinse în sinteza rezultatelor acţiunii de audit pentru anul 2016 desfăşurate la nivelul Primăriei Tuzla.
 
În ceea ce priveşte elaborarea şi fundamentarea proiectului de buget pe anul 2016, precum şi autorizarea, legalitatea şi necesitatea modificărilor aduse bugetului aprobat, elaborarea bugetului local pentru anul 2016 nu a fost precedată de o inventariere a masei impozabile, aşa cum prevăd Legea finanţelor publice locale şi Normele Metodologice de aplicare a Codului Fiscal.
 
În ceea ce priveşte exactitatea şi realitatea datelor reflectate în situaţiile financiare, s-a constatat efectuarea unor înregistrări contabile eronate sau neefectuarea unor înregistrări contabile. Plata de 625.352,7 lei, reprezentând despăgubiri câştigate în instanţă de un agent economic şi cheltuielile de judecată şi executare aferente, a fost înregistrată eronat direct pe cheltuieli, şi nu prin contul „Debitori“, în vederea urmăririi şi recuperării de la persoanele răspunzătoare.
 
În balanţa de verificare nu figurează conturile „Credite deschise de repartizat“ - prin intermediul cărora ordonatorii principali şi secundari evidenţiază creditele deschise cu scopul de a fi repartizate instituţiilor subordonate şi „Credite deschise pentru cheltuieli proprii“ cu ajutorul cărora ordonatorii principali de credite ţin evidenţa creditelor deschise de la buget.
 
În privinţa modului de stabilire, evidenţiere şi urmărire a încasării veniturilor bugetare, în cuantumul şi la termenele stabilite de lege, s-a constatat că la finele anului 2016 exista un volum mare de creanţe neîncasate la termenele de scadenţă, pentru care entitatea nu a întreprins toate măsurile legale de urmărire şi executare silită a acestora.
 
S-a constatat că există două societăţi comerciale care au beneficiat nelegal de scutirea la plată a majorărilor de întârziere pentru neplata la termen a redevenţei, respectiv a chiriei. Nu s-a urmărit şi încasat taxa pe teren în cazul terenurilor arendate aparţinând Şcolii Gimnaziale nr.1 Tuzla. Neimpunerea impozitului pe clădiri pentru cele ale căror lucrări de construcţii nu au fost finalizate, dar întrunesc elementele constitutive ale unei clădiri în vederea impozitării.
 
Controlul calităţii gestiunii economico-financiare a relevat următoarele: în perioada august 2016 - septembrie 2017 nu a încasat la bugetul comunei chirie pentru folosirea unui spaţiu din vechiul sediu al Primăriei Tuzla în care funcţionează două cabinete medicale veterinare. Din analiza unui studiu de fezabilitate plătit integral de entitate pentru realizarea proiectului „Extindere canalizare comuna Tuzla“, s-a constatat că acesta nu conţine la Cap. 8 avizele şi acordurile necesare realizării proiectului privind canalizarea comunei, deşi prestatorul s-a obligat prin contract să obţină avizele şi autorizaţiile solicitate de organismele în domeniu şi să acorde servicii de consultanţă.
 
UATC Tuzla a efectuat plăţi nelegale pentru servicii de legătorie arhivă, executate fără respectarea prevederilor legale în domeniu, în sumă de 13.782 de lei, şi pentru servicii de scanare documente, în sumă de 51.227 de lei, fără a exista documente justificative (procese-verbale de predare-primire) din care să rezulte numărul de documente scanate.
 
Entitatea a angajat şi plătit cheltuieli nelegale cu deplasări în Franţa şi în Emiratele Arabe Unite, efectuate în perioada 2015- 2016: cursurile în cauză nu figurau în programul de pregătire profesională a funcţionarilor publici din cadrul aparatului primarului comunei Tuzla şi nu erau legate de activitatea Primăriei.
 
De asemenea, participanţii la cursurile în cauză (primarul, viceprimarul şi funcţionari publici) nu au prezentat obligatoriu în termen de 30 de zile, la prima şedinţă ordinară de Consiliu Local, un raport privind deplasările efectuate sau alt înscris care să dovedească aportul cursurilor menţionate la creşterea eficienţei activităţilor desfăşurate de aceştia.
 
În anul 2015, UATC Tuzla a achitat jumătate din minimul unei amenzi aplicate de ANRMAP, respectiv suma de 20.000 de lei. Deşi sancţiunea contravenţională a fost aplicată ca urmare a încălcării unor prevederi ale legislaţiei privind achiziţiile publice de către persoane cu atribuţii în acest sens din cadrul aparatului primarului comunei Tuzla, la nivelul acesteia nu au fost demarate acţiuni de identificare a persoanelor vinovate de aplicare a sancţiunii în cauză şi de tragere a acestora la răspundere.
 

Măsurile dispuse şi recomandările formulate de Camera de Conturi Constanţa


Pentru abaterile identificate, s-au formulat recomandări cu privire la respectarea prevederilor legale privind încasarea veniturilor, efectuarea cheltuielilor, organizarea evidenţei contabile şi a sistemelor de control intern.
Pentru abaterile care nu au fost remediate în timpul verificării, directorul adjunct al Camerei
de Conturi Constanţa a emis decizie prin care s-a dispus luarea măsurilor legale de către
conducătorul entităţii pentru remedierea deficienţelor constatate, urmărirea şi încasarea veniturilor, stabilirea mărimii şi întinderii prejudiciilor şi recuperarea lor.
 
În secţiunea „Documente“ puteţi lectura sinteza rezultatelor acţiunii de audit pentru anul 2016 desfăşurate la nivelul Primăriei Tuzla.
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii

  • fara nume 02 Mar, 2018 21:08 Da.mi se pare corect