Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
06:42 21 02 2019 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Se modifică regulamentul privind gospodărirea, întreţinerea şi înfrumuseţarea municipiului Constanţa. Cresc amenzile (document)

ro

15 Jan, 2019 00:00 1045 Marime text
Comisia nr. 5 - pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea  drepturilor şi libertăţilor cetăţeanului a Consiliului Local Constanţa va lua în dezbatere la şedinţa de joi, 17.01.2019, ora 12.30, modificarea şi completarea HCL 184/2013 privind unele măsuri ce vizează îmbunătăţirea activităţii de gospodărire, protecţia mediului, întreţinerea şi înfrumuseţarea municipiului Constanţa.
 
Propunerile de modificare aparţin Direcţiei Generale Poliţia Locală din cadrul municipalităţii. Iată câteva modificări care interesează direct locuitorii municipiului Constanţa:
Art. 1 - Se modifică art. 3 pct. 11, care va avea următorul conţinut: „Asociaţiile de locatari/proprietari, operatorii economici, instituţiile sau persoanele fizice sunt obligate să asigure locuri special amenajate dotate cu europubele sau containere speciale pentru colectarea gunoiului, accesibile mijloacelor de transport specializate”;
 
Art. 2 - Se introduce la art. 3 pct. 18, care va avea următorul conţinut: „Depozitarea deşeurilor provenite din activităţile gospodăreşti în alte tipuri de recipienţi decât europubele sau containere speciale, în vederea ridicării şi colectării de către operatorul de salubritate”;
 
Art. 3 - Se modifică art. 4 pct. 1, care va avea următorul conţinut: „Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 3 punctele 1-3,7,13, 14, şi 18 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă contravenţională de la 400 lei la 800 lei pentru persoanele fizice şi de Ia 500 lei Ia 1.000 lei pentru persoanele juridice”;
 
Art. 4 - Se modifică art. 5 pct. 15, care va avea următorul conţinut: „Arderea substanţelor sau a materialelor de orice natură în locuri libere” constituite contravenţie;
 
Art. 6 - Se modifică art. 5 pct. 17, care va avea următorul conţinut: „Aruncarea deşeurilor în alte locuri decât cele special amenajate şi/sau aruncarea deşeurilor în recipiente speciale, cu nerespectarea destinaţiei acestora sau dacă recipienţii nu aparţin depunătorului”, constituie contravenţie;
Art. 21 - Se introduce la art. 5 pct. 33, care va avea următorul conţinut: „Neasigurarea curăţeniei la locurile de parcare pe care utilizatorii le au în folosinţă din domeniul public” se sancţionează cu amendă de la 400 lei la 800 lei pentru persoanele fizice de la 500 lei la 1.000 lei pentru persoanele juridice”;
 
Art. 23 - „Contravenţiile prevăzute la art. 5 punctele 9-12, 15-16, 18, 20, 22-24, 30 se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 1.500 lei pentru persoanele fizice şi de la 1.500 lei la 2.500 lei pentru persoanele juridice”;
 
Art. 24 - Se modifică art. 9, pct. 42, care va avea următorul conţinut: „Expunerea spre vânzare a vehiculelor de către proprietar sau utilizator în spaţii publice sau accesibile publicului, cu excepţia locurilor autorizate/destinate în acest sens”, constituie constravenţie;
 
Art. 25 - Se modifică art. 9, pct. 48, care va avea următorul conţinut: „Nerespectarea semnificaţiei marcajelor de interzicere în zona parcărilor semnalizate prin indicator rutier specific”;
 
Art. 26 - Se modifică titlul capitolului IV, care va avea următorul conţinut: „Întreţinerea şi folosirea construcţiilor de orice fel şi norme privind comportamentul persoanelor fizice în locurile publice şi imobile cu orice destinaţie aparţinând municipiului Constanţa”;
 
Art. 28 - Se modifică art. 11, pct. 2, care va avea următorul conţinut: „Neluarea măsurilor de prevenire şi/sau împiedicare a scurgerii apei sau a altor lichide pe domeniul public/privat al municipiului Constanţa sau al cetăţeanului”;
 
Art. 29 - Se modifică art. 11, pct. 9, care va avea următorul conţinut: „Blocarea accesului pe trotuarul de gardă aferent imobilelor şi/sau montarea de garduri de sârmă ghimpată sau improvizaţii de garduri din diferite materiale, altele decât modelele aprobate prin HCL nr. 45/28.03.2008”;
 
Art. 30 - Se introduce la art. 12 pct. 4, care va avea următorul conţinut: „Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 11A1 se sancţionează cu amendă contravenţionaIă de la 200 - 400 lei pentru persoanele fizice”;
 
Art. 31 - Se modifică art. 20, pct. 1, care va avea următorul conţinut: „Pentru vehiculele sau bunurile care se află în situaţiile prevăzute de art. 5 pct.19, art.9 pct.1, 14, 17 - 24, 28, 29, 31, 32, 35 - 45, 48 si art. 13 pct. 5, se poate dispune de către împuterniciţii Primarului, poliţiştii locali din cadrul Direcţiei Generale Poliţia Locală, ofiţerii şi agenţii Politiei Române cu atribuţii în menţinerea ordinii şi liniştii publice sau circulaţia rutieră, măsura blocării, ridicării, transportării şi depozitării în spaţii special amenajate, până la restituirea acestora proprietarilor sau deţinătorilor legali”.
 
Toate modificările la HCL 184/2013 - privind unele măsuri ce vizează îmbunătăţirea activităţii de gospodărire, protecţia mediului, întreţinerea şi înfrumuseţarea municipiului Constanţa pot fi consultate în secţiunea „Documente”.
 
Comisia nr. 5 - pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţeanului - are următoarele atribuţii:

a) iniţiază şi întocmeşte regulamentul de funcţionare al consiliului, pe baza statutului şi regulamentului - cadru orientativ elaborat de guvern, modificarea, amendarea sau completarea acestora atunci când se impune, în funcţie de condiţiile locale;
 
b) avizează statutul personalului, organigramele şi numărul de personal, la propunerea primarului; 

c) avizează, din punct de vedere juridic, toate proiectele de hotărâre şi iniţiază de comun acord cu Comisiile 1 şi 3 propuneri privind înfiinţarea de instituţii şi agenţi economici de interes local; avizează asupra concesionării sau închirierii de servicii publice, participării la societăţi comerciale, locaţii de activităţi sau servicii ale administraţiei publice;
 
d) avizează asupra propunerilor privind numirea şi eliberarea din funcţie a conducătorilor regiilor autonome şi societăţilor comerciale cu capital de stat de interes local; 

e) urmăreşte şi controlează activitatea societăţilor comerciale de interes local în colaborare cu Comisia nr. 3, pe perioada existenţei lor, primind trimestrial rapoartele acestora despre care informează plenul Consiliului Local;
 
f) avizează normele orientative pentru regiile autonome şi societăţile comerciale înfiinţate de consiliul local, iniţiate de Comisiile 1 şi 3; 

g) urmăreşte activitatea organelor de apărare a ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor din municipiu; 

h) iniţiază propuneri în vederea conferirii persoanelor fizice române sau străine, cu merite deosebite, a titlului de cetăţean de onoare al municipiului; 

i) analizează şi avizează, după caz, în colaborare cu comisiile pe domenii de specialitate, programele privind asocierea cu alte consilii locale, precum şi cu agenţi economici din ţară şi din străinătate, în baza realizării şi explorării unor lucrări de interes comun;
 
j) analizează şi avizează posibilităţile de legături de colaborare, cooperare şi înfrăţire cu localităţi din străinătate; 
 
k) urmăreşte activitatea compartimentului juridic în ceea ce priveşte reprezentarea Consiliului Local în instanţele de judecată şi în relaţiile cu terţii;
 
l) comisia exercită şi alte atribuţii stabilite de lege.
 
Comisia pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor cetăţeanului are următoarea componenţă:

Adriana Arghirescu - PNL - preşedinte
Dede Perodin - PSD - secretar
Costin Avătafului - PNL - membru
Secil Cataragiu - PMP - membru
Cristian Mihăilescu - PSD -membru
Andrei Popescu - consilier independent.
 
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii