Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
05:22 11 12 2018 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Şcoala gimnazială din comuna Saligny va fi reabilitată (document)

ro

09 May, 2018 00:00 916 Marime text
Primăria Saligny va reabilita şi va moderniza şcoala gimnazială din localitate, va reamenaja terenul de sport şi va reface împrejmuirea. În acest scop, va fi organizată şi desfăşurată o procedură publică pentru atribuirea contractului „Servicii de proiectare faza proiect tehnic de execuţie şi asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul investiţional «Reabilitare, modernizare, dotare Şcoala Gimnazială nr. 1 Saligny - C2-1, construire anexă, reamenajarea terenului de sport aferent, precum şi refacere împrejmuire»“, în valoare estimată de 115.000 de lei.
 
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse până pe data de 11.05.2018, ora 15.00, urmând ca acestea să fie deschise în aceeaşi zi. Ofertantul trebuie să facă dovadă că a prestat în ultimii trei ani servicii similare celor care fac obiectul prezentei proceduri de atribuire, constând în servicii de proiectare faza proiect tehnic de execuţie pentru înfiinţare / reabilitare / consolidare / modernizare construcţii civile, a căror valoare cumulată a fost de minimum 90.000 de lei fără TVA, la nivelul a maximum trei contracte.
 

Ce presupune contractul

 
Lucrările aferente obiectivului investiţional „Servicii de proiectare faza proiect tehnic de execuţie şi asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul investiţional Reabilitare, modernizare, dotare Şcoala Gimnazială nr. 1 Saligny - C2-1, construire anexă, reamenajarea terenului de sport aferent, precum şi refacere împrejmuire“ vor fi prestate în două etape, astfel:
 
- etapa I - elaborarea documentaţiei tehnico-economice aferente obiectivului investiţional „Reabilitare, modernizare, dotare Şcoala Gimnazială nr. 1 Saligny - C2-1, construire anexă, reamenajarea terenului de sport aferent, precum şi refacere împrejmuire“, în conformitate cu legislaţia, reglementările tehnice, regulamentele, procedurile, specificaţiile tehnice, normativele, instrucţiunile tehnice, ghidurile şi metodologiile în vigoare la momentul prestării acestor servicii, aplicabile în cazul prezentei investiţii, după cum urmează:
 
a) documentaţii necesare în vederea obţinerii avizelor şi a acordurilor finale prevăzute în certificatul de urbanism, inclusiv depunerea şi susţinerea acestor documentaţii în faţa instituţiilor emitente, în vederea obţinerii acordurilor şi a avizelor (în calitate de împuternicit al achizitorului, în conformitate cu dispoziţiile art. 25, alineatul
(1) din Ordinul MDRL nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii);
b) proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (PAC.);
c) proiect de organizare a execuţiei lucrărilor (POE.);
d) proiect tehnic de execuţie, inclusiv detalii de execuţie, elaborat conform legislaţiei în vigoare privind conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice, faza proiect tehnic, aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice.
 
- etapa a II-a - acordarea de asistenţă tehnică din partea proiectantului pe parcursul implementării proiectului de investiţii, după cum urmează:
 
a) asistenţă tehnică în perioada de planificare, organizare şi desfăşurare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică de lucrări, în special obligaţia de a răspunde oricărei solicitări de clarificări depuse de operatorii economici interesaţi de participarea la procedură (în cazul în care solicitarea se referă la clarificarea unor aspecte din documentaţia tehnică), în termen de o zi lucrătoare de la primirea solicitării din partea autorităţii contractante;
b) asistenţă tehnică pe parcursul execuţiei lucrărilor.
 

Responsabili de atribuirea contractului

 
Persoanele cu funcţie de decizie din cadrul autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicate în procedura de atribuire sunt: Ion Beiu - primar, Nicolae Ţeleneanu - viceprimar / preşedinte comisie de evaluare, Eugenia Victoriţa Drăghici - consultant achiziţii - furnizor de servicii auxiliare SC Ascenta Info Consult SRL, Constanţa Sibisanu - contabil, Irina Miniosu - secretar/membru comisie de evaluare, Florentina Latea - inspector / membru comisie de evaluare, Lenuţa Simion - inspector / membru comisie de evaluare, Iuliana Marinel - inspector / membru comisie de evaluare, Ştefania Mirela Grosu - referent / membru supleant Comisie de evaluare, Aida Ticulan - inspector / membru supleant comisie de evaluare, Cojoc Ştefan - consilier local, Elena Cornelia Crăciunescu - consilier local, Vasile-Viorel Dobrescu - consilier local, Ioan Guţă - consilier local, Ion Marin - consilier local, Iuliana Mihon - consilier local, Mihail Predescu Mircea - consilier local, Vasilica Popa - consilier local, Ştefan Sârbu - consilier local, Fănel Smarandache - consilier local.
 

În secţiunea „Documente“ puteţi consulta anunţul de participare la această licitaţie.

Ti-a placut articolul?

Comentarii