Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
10:25 20 06 2021 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Primăria Constanța acordă reduceri de taxe și impozite pentru prestatorii de servicii turistice. Care sunt condițiile (document)

ro

16 Jul, 2020 00:00 1526 Marime text

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru acordarea reducerilor de la plata impozitului pe clădiri și a impozitului pe teren pentru întreprinderile care activează pe raza administrativ – teritorială a municipiului Constanța, constând în reducerea cu 60% a impozitului pe clădiri și a impozitului pe terenurile aferente acestora, utilizate pentru prestarea de servicii turistice pentru o perioadă de cel puțin 6 luni într-un an calendaristic a fost lansat în dezbatere publică de municipalitate.

Proedura este obligatorie, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, referitoare la participarea la procesul de elaborare a actelor normative,

Proiectul poate fi consultat: pe site-ul Primăriei Municipiului Constanţa www.primaria-constanta.ro şi la sediul acesteia situat pe Bd. Tomis nr. 51; pe site-ul Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local www.spit-ct.ro sau în secțiunea “documente”.

În temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Legea nr. 52/2003, până la data de 27.07.2020 inclusiv se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul supus dezbaterii publice, la Serviciul Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local Constanţa prin următoarele modalități: prin e-mail la adresa  sj@spit-ct.ro, prin poştă la adresa din Constanța, Bd. Tomis nr.112 sau prin fax la numărul 0241/488571.

Potrivit proiectului, perioada de valabilitate a schemei de minimis este 2021-2023.
Facilitățile fiscale se aplică împozitului pe cladiri și impozitului pe terenul aferent acestora datorate în anii fiscali de referință 2021-2023.
Valoarea maximă totală a ajutorului de minimis care va fi acordat în cadrul prezentei scheme, unui număr estimat de 47 de beneficiari, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de 12.264.535,80 lei, respectiv 2.535.461,76 euro defalcate după cum urmează:
Anii 2021/2022/2023 - total impozit pe clădiri - 3.981.331,80 lei/anual, respectiv 823.065,36 euro/anual;
Anii 2021/2022/2023 – total impozit pe teren -106.846,80 lei/anual, respectiv 22.088,56 euro/anual.

 

Cum puteți beneficia de schema de minimis?

Pentru a beneficia de scutirea prevazuta la art. 2, operatorii economici solicitanți vor depune până la primul termen scadent, inclusiv, a fiecărui an din perioada de valabilitate a schemei de minimis, la registratura Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local Constanța, o cerere motivată, astfel încât reducerea sa poata fi aplicată incepand cu data de 01 ianuarie a anului fiscal în curs, însoțită de: situațiile financiar contabile aferente anului fiscal anterior celui în care se aplică reducerea; actul de constituire; statutul societății cu modificările și completările ulterioare; codul unic de inregistrare sau codul de înregistrare fiscal; declarație pe proprie răspundere, dată de reprezentantul legal al întreprinderii beneficiare în formă scrisă și autentificată la notar cu privire la faptul că aceasta nu se află în stare de insolvență, lichidare sau dizolvare; declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al întreprinderii beneficiare în formă scrisă autentificată la notar cu privire la faptul că aceasta nu a făcut obiectul unei decizii a Comisiei Europene de recuperare a unui ajutor de stat sau în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța integral recuperată; declaratie pe propria răspundere autentificată la notar în care să se indice expres dacă societatea desfășoară activități exceptate de prezenta schemă și dacă clădirile și terenurile aferente acestora au fost folosite în stop turistic pentru o perioada de cel puțin 6 luni în cursul unui an calanderistic.


Cuantumul ajutorului de minimis pentru fiecare beneficiar este reprezentat de cota de 60% din impozitul pe clădiri și impozitul pe teren folosite pentru prestarea de servicii turistice pe o perioada de cel puțin 6 luni într-un an calendaristic. În cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei intreprinderi unice (societate comercială/persoană fizică autorizată, întreprindere pe o perioadă de 3 exerciții fiscale consecutive, cumulată cu valoarea alocărrii financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, depăsește pragul de 200.000 de euro echivalent în lei, solicitantul nu poate beneficia de prevederile schemei, nici chiar pentru acea fracțiune din ajutor care nu depășește acest plafon.
Cererile depuse vor fi analizate în termen de 30 zile de la data înregistrării de către serviciile de specialitate din cadrul Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local Constanța.
În urma analizei efectuate, se va întocmi un referat, fără a fi necesară aprobarea fiecarei cereri de ajutor de minimis prin hotărâre a Consiliului local.

 

Cine poate beneficia de schema de minimis?

Prezenta schemă se aplică operatorilor economici, respectiv persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale și persoane juridice, care dețin în proprietate clădiri și terenuri aferente acestora care sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice în municipiul Constanța pe o perioada de cel puțin 6 luni în cursul unui an calendaristic, și care au calitatea de contribuabil ai bugetului local al municipiului Constanța.

În cazul în care operatorii economici dețin mai multe cladiri și terenuri reducerea de impozit se acordă doar pentru clădirile și terenurile care sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice pe o perioadă de cel puțin 6 luni în cursul unui an calendaristic.

Prezenta schemă nu se aplică întreprinderilor care își desfășoara activitatea în sectoarele pescuitului și acvaculturii, în domeniul producției primare sau prelucrării și comercializării de produselor agricole, vezi secțiunea “documente”.
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii