Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
17:43 18 12 2018 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Componenţa şi atribuţiile comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Constanţa

ro

19 Jan, 2017 00:00 2980 Marime text
La nivelul Consiliului Local Municipal funcţionează cinci comisii de specialitate. Vă prezentăm mai jos componenţa acestor comisii şi atribuţiile fiecăreia în parte, pentru ca, în funcţie de problemele pe care le întâmpinaţi, să ştiţi unde să vă adresaţi.
 
Comisia nr. 1 - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Constanţa - are următoarele atribuţii:

a) avizează studii, prognoze orientative şi programe de dezvoltare economico-sociale, în colaborare permanentă cu Comisia nr. 2 şi ori de câte ori intervin studii şi programe specifice altor domenii se va solicita şi implicarea comisiei de specialitate în domeniu; realizează studii şi avizează din punctul de vedere al eficienţei economice orice propunere cu privire la administrarea domeniului public şi privat, în vederea organizării şi asigurării unor strategii de perspectivă care să asigure dezvoltarea acestuia, avându-se în vedere specificul şi tradiţia localităţii;
 
b) analizează şi avizează bugetul local în structura privind formarea, administrarea, întrebuinţarea şi executarea acestuia, avizează eventualele virări de credite şi modul de utilizare a rezervei bugetare, precum şi împrumuturile. După definitivare, odată avizat, supune bugetul local spre aprobare plenului Consiliului Local;
 
c) avizează statutul personalului, organigramele şi numărul de personal, la propunerea primarului;
 
d) avizează şi poate propune impozite şi taxe locale, precum şi taxe speciale pe timp limitat, în condiţiile legii;
 
e) participă la dezbateri comune, la solicitarea comisiilor pe domenii, atunci când se fac eventuale propuneri privind înfiinţarea de instituţii şi agenţi economici de interes local, concesionări sau închirieri de servicii publice, participări la societăţi comerciale, locaţiile de activităţi sau servicii ale administraţiei publice, colaborarea şi interdependenţa cu Comisiile 2, 3, 5 în aceste direcţii fiind inevitabilă, urmând ca acţiunile să fie avizate după caz;
 
f) propune, analizează şi avizează norme orientative pentru regiile autonome sau societăţile comerciale pe care le înfiinţează Consiliul Local;
 
g) întocmeşte studii cu privire la organizarea serviciilor publice în condiţii de operativitate şi eficienţă şi răspunde în acest sens eventualelor solicitări ale celorlalte comisii pe domenii de specialitate, avizându-le, după caz, propunerile, în cadrul colaborării cu Comisiile 3 şi 5;
 
h) analizează şi avizează, după caz, în colaborare cu Comisiile pe domenii de specialitate 2, 3, 4 şi 5, propunerile privind asocierea cu alte consilii locale, precum şi cu agenţi economici din ţară şi din străinătate, în scopul realizării şi exploatării unor lucrări de interes comun (obligatorii fiind dezbaterile iniţiate de comisia care realizează propunerea);
 
i) comisia exercită şi alte atribuţiuni stabilite de lege şi de Consiliul Local.
 
Iată componenţa Comisiei economico-sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat:
Mircea Dobre - PSD - preşedinte
Alexandru Zabara - PMP - secretar
Dumitru Babu - PSD - membru
Cristian-Marius Andreiaş - PSD - membru.

Comisia nr. 2 - Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură - are următoarele atribuţii:

a) întocmeşte şi avizează studii şi programe de dezvoltare urbanistică şi ori de câte ori intervin studii şi programe specifice altor domenii solicită şi implicarea comisiei de specialitate în domeniu; 
 
b) participă la dezbateri comune, la solicitarea Comisiilor pe domenii de specialitate nr. 1, 3, 5, cu privire la înfiinţarea de instituţii şi agenţi economici de interes local, concesionari sau închirieri de servicii publice, participări la societăţi comerciale, locaţii de activitate sau servicii ale administraţiei publice, avizându-le după caz; 
 
c) realizează studii şi programe care să asigure buna funcţionare a serviciilor de gospodărie comunală, transport local şi reţele edilitare. Acţiunea este comună Comisiilor 1, 2 şi 3, fiind vorba de activităţi specifice de urbanism şi servicii publice; 

d) iniţiază şi asigură realizarea programelor de organizare şi dezvoltare urbanistică a localităţii, precum şi de amenajare a teritoriului, cu respectarea tradiţiei locale şi a prevederilor legale, de realizare a lucrărilor publice cu participarea, eventual, a comisiilor pe domenii de specialitate implicate; atunci când este vorba de refacerea şi protecţia mediului înconjurător, protecţia şi conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, a parcurilor şi rezervaţiilor naturale, se va solicita participarea Comisiei nr. 4; 

e) comisia exercită şi alte atribuţii stabilite de lege sau Consiliul Local.
 
Componenţa Comisiei de urbanism, lucrări publice, protecţia mediului şi conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură:

Secil Cataragiu - PMP - preşedinte

Mihaela Andrei - PNL - secretar
Valentin-Gabriel Pîrvulescu - PSD - membru
Costin Răsăuţeanu - PSD - membru
Romeo Rezeanu - PNL - membru.

Comisia nr. 3 - Comisia pentru servicii publice, comerţ, turism şi agrement - are următoarele atribuţii:

a) iniţiază şi avizează studii şi programe în vederea dezvoltării activităţilor regiilor autonome înfiinţate şi societăţilor comerciale de interes local, a creşterii operativităţii şi eficienţei acestora, a implicării lor în administrarea domeniului public al municipiului, cu solicitarea colaborării Comisiei nr. 5; 
 
b) iniţiază propuneri privind înfiinţarea de instituţii şi agenţi economici de interes local; iniţiază sau participă la iniţieri de documentaţii sau propuneri în colaborare cu alte comisii pe domenii de specialitate, pentru concesionări sau închirieri de servicii publice, participări la societăţi comerciale, locaţii de activităţi sau servicii ale administraţiei publice, colaborând în această direcţie nemijlocit cu Comisiile nr. 1 şi 5; 

c) urmăreşte şi controlează activitatea societăţilor comerciale de interes local, pe perioada existenţei lor, primind trimestrial rapoartele acestora despre care informează plenul Consiliului Local, acţiune comună necondiţionat cu Comisia nr. 5; 
 
d) în colaborare cu Comisiile pe domenii de activitate nr. 1 - 5, iniţiază norme orientative pentru regiile autonome sau societăţile comerciale pe care le înfiinţează; 
 
e) avizează asupra propunerilor privind numirea şi eliberarea din funcţii a conducătorilor regiilor autonome şi societăţilor comerciale cu capital de stat de interes local;
 
f) realizează studii şi programe, în colaborare cu Comisia nr. 2, pentru buna funcţionare a serviciilor de gospodărie comunală, transport local şi reţele edilitare; 
 
g) iniţiază şi avizează studii şi programe privind organizarea serviciilor publice în condiţii de operativitate şi eficienţă, în colaborare cu Comisia nr. 1; 
 
h) iniţiază propuneri motivate care să asigure libertatea comerţului şi a concurenţei loiale şi să încurajeze libera iniţiativă, ori de câte ori se impune, în condiţiile legii; 
 
i) iniţiază propuneri motivate privind organizarea de târguri, pieţe, oboare, locuri şi parcuri de distracţii, cu asigurarea bunei funcţionări a acestora;
 
j) analizează, avizează şi iniţiază, după caz, în colaborare cu Comisiile 1 şi 5, propunerile privind asocierea cu alte consilii locale, precum şi colaborarea cu agenţi economici din ţară şi din străinătate, în scopul realizării şi exploatării unor lucrări de interes comun;
 
k) iniţiază propuneri pentru crearea condiţiilor necesare petrecerii timpului liber al cetăţenilor şi asigură desfăşurarea activităţilor de turism şi agrement pe raza municipiului Constanţa; 
 
l) comisia exercită şi alte atribuţii stabilite de lege sau Consiliul Local.
 
Componenţa Comisiei de servicii publice, comerţ, turism şi agrement:
Cătălin Papuc - PMP - preşedinte
Victor Constantin - PNL - secretar
Cristiana Văsii - PNL - membru
Adriana Câmpeanu - PNL - membru
Aurelian Marin - PSD
Ioan Solomon - PNL - membru
Teodor Patrichi - PSD - membru.

Comisia nr. 4 - Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, sport, culte şi protecţie socială - are în componenţă cinci aleşi locali şi următoarele atribuţii:

a) iniţiază studii, prognoze orientative şi programe privind asigurarea condiţiilor necesare bunei funcţionări a instituţiilor locale de învăţământ, sanitare, de cultură şi de tineret, de sub autoritatea Consiliului Local; 
 
b) iniţiază propuneri motivate de înfiinţare a unor instituţii de binefacere de interes local şi instituie norme de funcţionare a acestora; 
 
c) analizează şi, după caz, iniţiază, propune şi ia măsuri în vederea realizării protecţiei sociale, pe baza motivaţiilor rezultate din legislaţia în vigoare; 
 
d) avizează proiectele de hotărâre cu incidenţă asupra atribuţiilor specifice ale comisiei; 
 
e) iniţiază propuneri pentru crearea condiţiilor necesare petrecerii timpului liber al cetăţenilor şi asigură desfăşurarea activităţilor sportive pe raza municipiului Constanţa;
 
f) urmăreşte execuţia bugetară pe domeniile ei de activitate, în colaborare cu Comisia nr. 1;
 
g) soluţionează împreună cu compartimentul de specialitate cererile şi sesizările cetăţenilor pe problematica specifică comisiei;
 
h) comisia exercită şi alte atribuţii stabilite de lege sau de Consiliu Local Municipal Constanţa.
 
Din comisia de învăţământ, sănătate, cultură, sport, culte şi protecţie socială fac parte următorii consilieri:
Raluca Trandafir - PNL - preşedinte
Adriana Câmpeanu - PNL - secretar
Marioara Cojoc - PSD - membru
Irinela Nicolae - PSD - membru
Răzvan Florea - PSD - membru.
 
Comisia nr. 5 - Comisia pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţeanului - are următoarele atribuţii:

a) iniţiază şi întocmeşte regulamentul de funcţionare al consiliului, pe baza statutului şi regulamentului - cadru orientativ elaborat de guvern, modificarea, amendarea sau completarea acestora atunci când se impune, în funcţie de condiţiile locale;
 
b) avizează statutul personalului, organigramele şi numărul de personal, la propunerea primarului; 

c) avizează, din punct de vedere juridic, toate proiectele de hotărâre şi iniţiază de comun acord cu Comisiile 1 şi 3 propuneri privind înfiinţarea de instituţii şi agenţi economici de interes local; avizează asupra concesionării sau închirierii de servicii publice, participării la societăţi comerciale, locaţii de activităţi sau servicii ale administraţiei publice;
 
d) avizează asupra propunerilor privind numirea şi eliberarea din funcţie a conducătorilor regiilor autonome şi societăţilor comerciale cu capital de stat de interes local; 

e) urmăreşte şi controlează activitatea societăţilor comerciale de interes local în colaborare cu Comisia nr. 3, pe perioada existenţei lor, primind trimestrial rapoartele acestora despre care informează plenul Consiliului Local;
 
f) avizează normele orientative pentru regiile autonome şi societăţile comerciale înfiinţate de consiliul local, iniţiate de Comisiile 1 şi 3; 

g) urmăreşte activitatea organelor de apărare a ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor din municipiu; 

h) iniţiază propuneri în vederea conferirii persoanelor fizice române sau străine, cu merite deosebite, a titlului de cetăţean de onoare al municipiului; 

i) analizează şi avizează, după caz, în colaborare cu comisiile pe domenii de specialitate, programele privind asocierea cu alte consilii locale, precum şi cu agenţi economici din ţară şi din străinătate, în baza realizării şi explorării unor lucrări de interes comun;
 
j) analizează şi avizează posibilităţile de legături de colaborare, cooperare şi înfrăţire cu localităţi din străinătate; 
 
k) urmăreşte activitatea compartimentului juridic în ceea ce priveşte reprezentarea Consiliului Local în instanţele de judecată şi în relaţiile cu terţii;
 
l) comisia exercită şi alte atribuţii stabilite de lege.
 
Comisia pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor cetăţeanului are următoarea componenţă:
Adriana Arghirescu - PNL - preşedinte
Dede Perodin - PSD - secretar
Costin Avătafului - PNL - membru
Secil Cataragiu - PMP - membru
Cristian Mihăilescu - PSD -membru
Andrei Popescu - consilier independent.
 
Comisia urmează să fie completată şi cu alesul local care va intra în CLM după încetarea mandatului lui George Vişan, care a devenit deputat în urma alegerilor din 11 decembrie.

Ti-a placut articolul?

Comentarii