Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
12:07 07 08 2020 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

CNSC a decis Consiliul Judeţean Constanţa trebuie să reevalueze oferta referitoare la reabilitarea DJ 223

ro

13 Dec, 2019 00:00 1383 Marime text

În 2018, Consiliul Judeţean Constanţa organiza procedură de achiziţie pentru proiectul „Reabilitarea şi modernizarea drumului judeţean DJ 223, tronsonul Cernavodă - Rasova - Aliman - Ion Corvin“. Sursa de finanţare era FEDR - Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6 - „Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională“, Prioritatea de investiţie 6.1: „Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare şi terţiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale“, Operaţiunea „Creşterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale şi urbane situate în proximitatea reţelei TEN-T prin modernizarea drumurilor judeţene“.

Valoarea proiectului anunţat era de 155.313.444,98 lei din care contribuţia beneficiar este de 3.206.268,90 lei. Durata de implementare era de 33 luni, iar beneficiarii sunt: CJC, Primăria Cernavodă, Rasova, Aliman şi Ion Corvin.


Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor a adoptat decizia nr. 2230/C11/2504 la contestaţia nr. 2139/25.11.2019 formulată de Oyl Company Holding AG SRL, ca lider al asocierii, alături de Global Service Proiect SRL, Elektra Invest SRL, cu sediul în Slobozia, judeţul Ialomiţa, reprezentată legal de Micşa Ion-Sorin – director general, şi convenţional prin avocat Constantin Marius.


Contestaţia vine ca urmare comunicării rezultatului procedurii nr. 31730/13.11.2019, document emis în cadrul procedurii de licitaţie deschisă pentru atribuirea contractului de lucrări având ca obiect „Servicii de proiectare (PT+DDE), Servicii de asistenţă tehnică din partea proiectantului şi Execuţie lucrări pentru obiectivul de investiţie «Reabilitarea şi modernizarea drumului judeţean DJ 223, tronsonul Cernavodă – Rasova – Aliman – Ion Corvin»”, organizată de Consiliul Judeţean Constanţa.


Oyl Company Holding a contestat următoarele: anularea adresei nr. 31730/13.11.2019 înregistrată la sediul subscrisei cu nr. 1956/13,11.2019 şi a documentelor subsecvente acesteia; anularea raportului procedurii nr. 31728/13.11.2019 în partea ce vizează oferta subscrisei; anularea deciziei autorităţii contractante cu privire la anularea procedurii de atribuire şi obligarea autorităţii contractante la continuarea procedurii de atribuire şi la stabilirea ofertei câştigătoare prin aplicarea corectă a criteriului de atribuire stabilit prin documentaţia de atribuire.


Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, asupra cauzei de faţă, a decis: “Admite contestaţia formulată de Oyl Company Holding în contradictoriu cu Consiliul Judeţean Constanţa, anulează raportul procedurii de atribuire nr. 31728/13.11.2019 şi actele subsecvente acestuia în partea ce priveşte evaluarea ofertei Oyl Company Holding şi anularea procedurii de atribuire şi obligă autoritatea contractantă, în termen de 10 zile de la primirea prezentei decizii, pentru considerentele expuse în motivare, la continuarea procedurii de atribuire cu evaluarea propunerii tehnice.


Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi. Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în termen de 10 zile lucrătoare de la comunicare pentru părţile cauzei, respectiv de la data luării la cunoştinţă de către alte persoane vătămate.


Preşedintele CJC Constanţa, Marius Horia Țuţuianu, spune că iniţial licitaţia organizată de Consiliu a fost anulată, comisia considerând inadmisibile cele două oferte depuse. După contestaţia depusă la CNSC de asocierea condusă de Oyl Company Holding,
administraţia judeţeană va continua evaluarea ofertei tehnice a acesteia, mai spune Țuţuianu.


„În data de 13.11.2019 au fost transmise comunicările rezultatului procedurii către ofertanții care au participat la procedură, prin care li s-a adus la cunoștință că ofertele depuse au fost declarate inacceptabile și implicit că procedura a fost anulată. Comisia a declarat ofertele neconforme - ambii ofertanți nu demonstrau prin documentele prezentate îndeplinirea experienței similare aferente serviciului de proiectare, ofertantul contestator nu făcea dovada că produsul predat, respectiv proiectul tehnic cu care a venit ca experiență similară, putea fi utilizat că livrabil independent de către beneficiar conform instrucțiuni ANAP.
Față de cele de mai sus, în data de 25.11.2019, în conformitate cu prevederile Legii nr.101 / 2016, actualizată, unul dinte ofertanți a depus contestație la CNSC. Contestația a fost acceptată și în data de 10.12.2019 a fost emisă Decizia CNSC, în urmă căreia se anulează raportul procedurii de atribuire nr 31728/13.12.2019 și actele subsecvente acestuia în partea ce privește evaluarea ofertei OYL Company Holding AG SRL, Global Service Proiect SRL, Elektra Invest SRL și obligă autoritatea contractantă, în 10 zile de la primirea prezentei, la continuarea procedurii de atribuire. Comisia va pune în aplicare decizia CNSC“, a declarat preşedintele CJC Constanţa, Marius Horia Țuţuianu.


Citeşte şi:

UPDATE. Contractul de finanţare al proiectului „Reabilitarea şi Modernizarea Drumului Judeţean DJ223 semnat la CJC. Se prezintă şi raportul de activitate pe anul 2017

Consiliul Judeţean Constanţa organizează licitaţii pentru DJ 223, tronsonul Cernavodă - Rasova - Aliman - Ion Corvin 

Ti-a placut articolul?

Comentarii