Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
08:56 03 03 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Ședință de Guvern! Se discută despre Oil Terminal Constanța și falezele din Eforie Nord şi Eforie Sud. Lista completă a proiectelor

ro

21 Sep, 2022 08:13 1402 Marime text
Ședință de Guvern
Ședință de Guvern, programată la data de 21 septembrie! 

Iată proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței Guvernului României din 21 septembrie 2022
 
 
I. PROIECTE DE LEGE
1. PROIECT DE LEGE de completare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrative
 
II.  PROIECTE DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
1. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind ajustarea preţurilor contractelor de achiziție publică de produse/servicii, a contractelor sectoriale și a acordurilor cadru atribuite in domeniile apărării și securității
 
III. PROIECTE DE HOTĂRÂRE DE GUVERN
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea plafoanelor alocate schemelor de sprijin cuplat în sectorul zootehnic, precum și pentru stabilirea cuantumului acestora, pentru anul de cerere 2022
2. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Prahova, trecerea acestuia din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Prahova în domeniul public al municipiului - Câmpina, judeţul Prahova şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
3. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea unor bunuri imobile aflate în administrarea Staţiunii de Cercetare - Dezvoltare Agricolă Seculeni, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, valorificării şi casării, după caz
4. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea plăţii contribuţiei voluntare a României către următoarele Fonduri Voluntare ale Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord: Fondul voluntar de consolidare a capacităţii de apărare a Republicii Moldova (Moldova DCB Trust Fund), Fondul voluntar privind Pachetul de Asistenţă Cuprinzătoare pentru Ucraina (NATO-Ukraine Comprehensive Assistance Package Trust Fund), Fondul voluntar de consolidare a capacităţii de apărare a Georgiei (Georgia - DCB Trust Fund), Fondul voluntar de consolidare a capacităţii de apărare a Regatului Haşemit al Iordaniei (Jordan-DCB Trust Fund)
5. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea Procedurii de acces online al salariaţilor sau foştilor salariaţi la datele din registrul general de evidenţă a salariaţilor, a modalităţii de generare şi descărcare a extrasului, precum şi a condiţiilor în care prin extras se poate dovedi vechimea în muncă şi/sau specialitate
6. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea art. 1 alin.(1) din Hotărârea Guvernului nr.884/2020 privind aprobarea cuantumului indemnizaţiei lunare de hrană cuvenite persoanelor diagnosticate cu tuberculoză tratate în ambulatoriu, şi art. 3 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr.1177/2003 privind aprobarea cuantumului indemnizaţiei lunare de hrană cuvenite persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de  SIDA
7. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată, situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ”Autostrada de centură Bucureşti, sector Centura Sud km 52 + 770 - km 100 + 900", aflate pe raza localităţilor Cernica, Glina, Popeşti Leordeni şi Berceni, din judeţul Ilfov
8. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 920/2016 privind transmiterea unei părţi din imobilul 888 Mihail Kogălniceanu, judeţul Constanţa, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Societăţii Naţionale «Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa» - S.A., pe o perioadă de 6 ani, şi pentru actualizarea anexelor nr.4 şi 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
9. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Strategiei Naţionale privind Economia Circulară
10. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru completarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 561/2009
11. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea celui de-al treilea amendament, convenit prin scrisoarea semnată la Bucureşti la 4 iulie 2022 şi la 21 iulie 2022 între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut (Proiectul privind învățământul secundar) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Washington la 17 aprilie 2015
12. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind suplimentarea bugetului Ministerului Economiei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022
13. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Sănătății prin Serviciul de Ambulanță Județean Botoșani
14. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2022 pentru Administraţia Naţională "Apele Române", aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor
15. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind reaprobarea caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiţii ,,Lucrări de consolidare a falezelor în zonele Eforie Nord şi Eforie Sud, judeţul Constanţa"
16. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea imobilului 1108 din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Bucureşti şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
17. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind închirierea unei părţi din imobilul 1950 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale
18. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind darea în administrarea Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, pentru constituirea ca stoc de urgenţă medicală, a unor bunuri mobile ce fac obiectul unei donaţii tăcute statului român de către Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord
19. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea, adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, prevăzute la art. 29 alin.(5) lit.a) din Ordonanţa Guvernului nr.19/2022 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2022
20. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea valorilor de inventar ale unor bunuri aparţinând domeniului public al statului, aflate în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale şi în concesiunea Societăţii ,,Oil Terminal" - S.A. Constanţa, precum şi aprobarea Actului adiţional nr. 6 la Acordul petrolier de concesiune a activităţii de exploatare a rezervoarelor, conductelor de transport al ţiţeiului şi produselor petroliere, a instalaţiilor de pompare şi a celorlalte instalaţii şi echipamente aferente acestora, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială ,,Oil Terminal" - S.A. Constanţa, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 886/2002
21. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea stemei comunei Bărcăneşti, judeţul Ialomiţa
22. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru suplimentarea bugetului Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie
 
IV. MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: Mandatarea Ministerului lnvestiţiilor şi Proiectelor Europene pentru semnarea actului adiţional la Acordul privind contribuţia financiară în conformitate cu art. 23 din Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a Mecanismului de redresare şi rezilienţă, pentru finanţarea Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă a României încheiat între Comisia Europeană şi România, semnat la data de 12 noiembrie 2021 la Bucureşti, respectiv 25 noiembrie 2021 la Bruxelles
2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Memorandumului de Înţelegere privind cooperarea în domeniile educaţiei, culturii, mass-media, tineretului şi sportului între Ministerul Afacerilor Externe al României şi Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Coreea
3. MEMORANDUM cu tema: Negocierea şi semnarea Înțelegerii între Comisia Națională pentru Controlul Activităţilor Nucleare din România şi Comisia pentru Reglementări Nucleare din Statele Unite ale Americii privind schimbul de informații tehnice şi cooperarea în domeniul securității nucleare
4. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea constituirii grupului de lucru interinstituţional pentru înfiinţarea unui Centru de Excelenţă al Biroului Regional pentru Europa al OMS la Bucureşti, în România
5. MEMORANDUM cu tema: Acord de principiu privind contractarea unui împrumut de la Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, pentru susţinerea proiectului privind extinderea eforturilor de prevenire şi reducere a poluării
6. MEMORANDUM cu tema: Memorandum de aprobare a cadrului de analiză a cheltuielilor publice şi a temei analizei în domeniul educaţie, în perioada 2022-2023
7. MEMORANDUM cu tema: Acord de principiu privind contractarea unei asistenţe financiare rambursabile de la Banca Europeană de Investiţii, în vederea acoperirii parţiale a finanţării publice naţionale necesare implementării unor reforme şi/sau investiţii cuprinse în Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă
 
V. NOTE
1. NOTĂ privind aprobarea transmiterii de către Guvern, prin Secretariatul General al Guvernului, a unei cereri către Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind  trecerea imobilelor înscrise în Cărţile funciare nr. 115947, nr. 116084 şi nr. 116345 Alba Iulia din domeniul public al Municipiului Alba Iulia în domeniul public al Statului şi darea în administrarea Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice ,,Transelectrica" S.A., in vederea realizării obiectivului de investiţii ,,deviere linie aeriană de energie electrică LEA 220kV d.c. Mintia -Alba Iulia / Alba Iulia - Şugag, LEA 220kV d.c. Cluj Floreşti -Alba Iulia/ Alba Iulia - Gâlceag"
 
VI. ANALIZE
1. ANALIZA PROIECTULUI DE ORDONAȚĂ DE URGENȚĂ pentru luarea unor măsuri de implementare a Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă
2. ANALIZA PROIECTULUI DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind înființarea unor posturi de personal contractual în schema de personal a Consiliului Superior al Magistraturii
 
 
VII. PUNCTE DE VEDERE
1. PUNCT DE VEDERE cu privire la 7 iniţiative legislative
 
 
 
NOTĂ: Proiectele de acte normative  incluse pe agendă pot fi modificate în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României. Proiectul de act normativ poate fi consultat la adresa: http://bitly.ws/utq4
 
 
Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii