Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
21:31 25 08 2019 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Ralverti Star a reclamat Primăria Constanţa la CNSC. Contestaţia i-a fost admisă

ro

23 Jul, 2019 00:00 709 Marime text
Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor a adoptat în şedinţa din 17.07.2019, decizia nr. 1176/C5/1117. Decizia a avut la bază contestația nr. 435/18.06.2019 transmisă prin mijloace electronice (e-mail) și prin poștă, în original, înregistrată la Consiliu sub nr. 22559/18.06.2019, respectiv sub nr. 22760/19.06.2019, SC Ralverti Star SRL, reprezentată legal de Chirea Nicolae, în calitate de administrator, care a contestat adresa nr. 116210/13.06.2019, reprezentând o informare privind reluarea procedurii de atribuire prin reevaluarea propunerilor financiare, publicată la data de 13.06.2019, în SEAP, document emis în cadrul procedurii de atribuire „simplificată”, online, fără etapă finală de licitaţie electronică, a contractului de achiziţie publică de furnizare având ca obiect „Achiziție furnizare produse de igienă și îngrijire corporală aferentă proiectului «Măsuri integrate pentru o viață mai bună»”, inițiată de municipiul Constanţa, în calitate de autoritate contractantă.
Societatea Ralverti Star a solicitat „anularea adresei nr. 116210/13.06.2019 (...) prin care, autoritatea contractantă solicită subscrisei prelungirea valabilității ofertei depuse pentru participarea la procedură, inclusiv perioada de valabilitate a garanţiei de participare, motivând aceasta solicitare prin dispoziţia nr. 2313/12.06.2019 prin care s-a dispus anularea Procesului verbal nr. 3 de evaluare a propunerilor financiare depuse de ofertanţi înregistrat la sediul Primăriei Municipiului Constanta sub nr. 64944 din data de 28.03.2019, în ceea ce priveşte evaluarea ofertelor financiare depuse de DNS BIROTICA SRL, AZET PREMIUM SRL, RALVERTI STAR SRL și EURICOM TRADE SRL, a proceselor verbale de evaluare documente îndeplinire DUAE înregistrate sub nr. 71781/05.04.2019 și nr. 81290/19.04.2019, a Raportului procedurii înregistrat sub nr. 85588/25.04.2019 și a documentelor subsecvente precum și reluarea procedurii de atribuire prin reevaluarea ofertelor financiare depuse de DNS BIROTICA SRL, AZET PREMIUM SRL, EURICOM TRADE SRL și RALVERTI STAR SRL inclusiv a răspunsurilor la solicitările de clarificări privind justificarea preţului cu respectarea principiilor aplicabile în domeniul achiziţiilor publice, întocmirea unui nou raport al procedurii și aducerea la cunoștința ofertanţilor a rezultatului procedurii”.

Aceeaşi societate vrea „obligarea autorității contractante, municipiul Constanța, să remedieze încălcările legislației privind achiziţiile publice intervenite în legătură cu procedura de atribuire, anunţ de participare simplificat publicat în SICAP sub nr. SCN1022510/25.10.2018 (...), precum şi obligarea autorității contractante să își asume propriile documente emise în cadrul procedurii de achiziţie și să finalizeze procedura prin semnarea contractului de achiziţie publică cu ofertantul desemnat câștigător conform Procesului verbal nr. 85588/25.04.2019 și conform Comunicării nr. 85590/25.04.2019, documente publicate în SICAP în data de 25.04.2019, câștigătorul declarat fiind subscrisa – Ralverti Star SRL”.

Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor admite contestația formulată de SC Ralverti Star SRL, în contradictoriu cu municipiul Constanţa, în calitate de autoritate contractantă. Anulează adresa nr. 116210/13.06.2019 și actele care au stat la baza emiterii acesteia. Obligă autoritatea contractantă ca, în termen de 10 zile lucrătoare, de la data primirii prezentei, să pună în executare decizia autorității contractante luată conform raportului procedurii nr. 85588/25.04.2019 și să finalizeze procedura, în sensul celor dispuse în raportul procedurii, cu respectarea celor din motivare și a dispozițiilor legale în materia achizițiilor publice. Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în termen de 10 zile lucrătoare de la comunicare.

Despre SC Ralverti Star SRL 
 
Firma a fost înregistrată în Registrul Comerţului în data de 20.05.2005 şi are sediul social în municipiul Constanţa. Capitalul social subscris al firmei este de 560.000 de lei, cu 56.000 de părţi sociale, valoarea uneia fiind de 10 lei. Asociaţii firmei sunt Elena Raluca Chirea, născută la 27.07.1987 în Constanţa, cu un aport la capital de 420.000 de lei şi un număr de parţi sociale de 42.000, cota de participare la beneficii şi pierderi fiind de 75%, şi Nicolae Chirea, născut la 11.06.1982, în Constanţa, cu un aport la capital de 140.000 lei şi o cotă de participare la beneficii şi pierderi de 25%.

Asociaţii deţin şi calitatea de administratori cu puteri depline ai societăţii, care are ca domeniu principal de activitate, conform codificării CAEN 4690, comerţ cu ridicata nespecializat.
 
 
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii