Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
11:04 03 03 2021 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Proiectele de acte normative adoptate, aseară, în ședința Guvernului României

ro

08 May, 2020 02:10 1440 Marime text
Potrivit unui comunicat de presă al Cancelariei Guvernului României remis redacției noastre, cu câteva minute înainte de miezul nopții, la încheierea ședinței, a fost făcută publică lista completă a proiectelor de acte normative adoptate în cadrul ședinței Guvernului României din 7 mai 2020
 
Iată despre ce este vorba:  
 
I. PROIECTE DE LEGI
 
1. PROIECT DE LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și munițiilor
 
2. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare
 
II. ORDONANŢE DE URGENŢĂ
 
1. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru adoptarea unor măsuri în domeniul societăților, în vederea desfășurării reuniunilor organelor statutare
 
2. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea și completarea alin.(1) și (5) ale art.8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență
 

3. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind unele măsuri pentru digitalizarea sistemului de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții pentru perioada de programare 2014-2020
 
4. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru organizarea și desfășurarea unor campanii de informare publică în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea COVID-19
 
5. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind modificarea unor acte normative și prelungirea unor termene
 
6. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.47/2020 pentru stabilirea, pe perioada stării de urgență instituită prin Decretul Președintelui României nr.195/2020, a condițiilor de comercializare a benzinei și motorinei în contextul crizei economice generate de pandemia SARS-CoV-2
 
7. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind unele măsuri fiscale, prorogarea unor termene și instituirea unor facilități fiscale
 
III. HOTĂRÂRI
 
1. HOTĂRÂRE pentru prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018
 
2. HOTĂRÂRE privind prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 - 2019, precum şi pentru prorogarea unor termene
 
3. HOTĂRÂRE privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a crescătorilor de porci de reproducție din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa”, pentru perioada 2020 – 2022, precum și a unor măsuri de aplicare a acesteia
 
4. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 pentru Societatea AVIOANE CRAIOVA S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri
 
5. HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar şi a adreselor poştale ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, trecerea unor părţi de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, constituite din construcţii şi amenajări la terenuri, situate în judeţele Bistriţa Năsăud, Olt, Iaşi, Gorj, Timiş şi Dolj din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 
6. HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – UM 0849 Sinaia
 
7. HOTĂRÂRE privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorii de inventar pentru un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – U.M. 0460 Râmnicu Vâlcea
 
8. HOTĂRÂRE privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Instituției Prefectului – Județul Hunedoara din subordinea Ministerului Afacerilor Interne
 
9. HOTĂRÂRE pentru actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului – Judeţul Dâmbovița din subordinea Ministerului Afacerilor Interne
 
10.HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului pentru imobilele înscrise la nr. MFP 40163 şi 152346, aflate în administrarea Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Gorj
 
11.HOTĂRÂRE privind aprobarea Tabelului naţional de atribuire a benzilor de frecvențe radio
 
12.HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil din domeniul public al statului, pentru retragerea calității de reședință oficială atribuită unui imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Regiei Autonome "Administrarea Patrimoniului Protocolului de Stat" și atribuirea acestuia în folosința gratuită a Asociației Casa Majestății Sale
 
13.HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice
 
14.HOTĂRÂRE pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru Ministerul Economiei și Cercetării
 
15.HOTĂRÂRE privind înscrierea unui imobil-teren în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Academiei Naționale de Muzică ”Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca
 
16.HOTĂRÂRE pentru completarea unor acte normative în domeniul ajutoarelor de minimis din sectorul agricol
 
17.HOTĂRÂRE privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național ”Realizarea lărgire DN7 Valea Oltului la 4 benzi de circulație între km 251+475 – km 254+315”
 
18.HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.252/2020 privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății pe perioada instituirii stării de urgență pe teritoriul României
 
19.HOTĂRÂRE pentru aprobarea Metodologiei de ajustare a prețurilor în cadrul devizelor generale aferente proiectelor de infrastructură publică finanțate prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020
 
20.HOTĂRÂRE pentru aprobarea atestării unor localități sau părți din localități, ca stațiuni turistice de interes național, respectiv local și pentru modificarea anexei nr.1 și a anexei nr.5 la Hotărârea Guvernului nr.852/2008 pentru aprobarea normelor și criteriilor de atestare a stațiunilor turistice
 
21.HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.1096/2013 pentru aprobarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii cu gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul național de investiții
 
22.HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru unele unități administrativ-teritoriale afectate de calamitățile naturale
 
IV. MEMORANDUMURI
 
1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea Programului Național de Reformă 2020
 
2. MEMORANDUM cu tema: stabilirea unor măsuri în scopul realizării obiectivelor naționale în domeniul tehnologiilor avansate
 
3. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea participării domnului Cristian Tudor Băcanu secretar de stat în cadrul Ministerului Justiției, în calitate de membru al Consiliului de administrație al Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A.
 
4. MEMORANDUM cu tema: ”Măsuri strategice vizând asigurarea conformării și a funcționalității proiectelor finanțate prin Programul Operațional Sectorial Mediu și din Programul Operațional Infrastructură Mare în sectorul deșeurilor”
 
5. MEMORANDUM cu tema: Criteriile orientative pentru selectarea reprezentanților sindicatelor, patronatelor și societății civile, în vederea desemnării reprezentanților României în cadrul Comitetului Economic și Social European (CESE) pentru perioada 2020-2025
 
V. NOTE
 
1. NOTĂ cu tema: Aprobarea transmiterii de către Guvern, prin Secretariatul General al Guvernului, a unor cereri către Consiliul Local al comunei Semlac, județul Arad, Consiliul Local al orașului Sântana, județul Arad, Consiliul Local al orașului Sebiș, județul Arad, Consiliul Local al comunei Drăgănești-Vlașca, județul Teleorman, Consiliul Local al orașului Sărmașu, județul Mureș, Consiliul Local al orașului Livada, județul Satu Mare, Consiliul Local al orașului Ardud, județul Satu Mare, Consiliul Local al orașului Rupea, județul Brașov, Consiliul Local al Municipiului Gherla, județul Cluj privind emiterea unor hotărâri care au ca obiect transmiterea unor imobile, din domeniul public al respectivelor unități administrativ-teritoriale în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale în scopul construirii unor piloni de radio-comunații
 
VI. PUNCTE DE VEDERE

 
1. PUNCTE DE VEDERE cu privire la 60 inițiative legislative parlamentare aflate în procedură parlamentară (tabelare)
 
2. PUNCTE DE VEDERE ale Guvernului referitoare la 20 propuneri legislative

Sursa foto: Guvernul României

Ti-a placut articolul?

Comentarii