Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
22:13 17 10 2019 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Noua lege a asociațiilor de proprietari intră în vigoare de vineri! Amenzi colosale pentru români. Ce modificări sunt

ro

26 Sep, 2018 00:00 6259 Marime text
La data de 1 septembrie a fost modificată legea privind asociaţiile de proprietari, iar din data de 28 septembrie aceasta intră în vigoare. Amenzile sunt uriaşe pentru cei care nu respectă noua legislaţie, ce aduce modificări semnificative.
 
Principalele modificări sunt: cei care întârzie să îşi plătească întreţinerea sau acumulează datorii se pot trezi cu apartamentul ipotecat, proprietarii vor putea fi executaţi silit pentru neplata datoriilor, asociaţiile de proprietari trebuie să aibă un singur cont bancar, trebuie să facă un regulament al blocului, administratorii nu pot ţine în casă mai mult de 1.000 de lei pe lună, administratorii sunt obligaţi să obţină un certificat de calificare profesională, trebuie să aibă o poliţă de asigurare de răspundere civilă profesională, chiriaşii se vor putea constitui în asociaţii care să le reprezinte interesele.
 
O modificare care îi afectează în mod direct pe proprietari este cea prin care aceştia, dacă nu vor permite accesul în locuinţa pentru reparaţii, lucrări sau în situaţii de urgenţă, după ce au primit preaviz motivat de la asociaţie, vor risca o amendă de la 500 la 3.000 de lei. 

Şedinţele de asociaţii devin obligatorii! 

Proprietarii de apartamente sunt obligaţi prin lege să vină la şedinţele de bloc. Nouă lege prevede că proprietarii nu vor mai putea fi reprezentaţi în adunarea generală de preşedinte, un membru al comitetului de bloc ori de administrator. Dacă totuşi nu pot participa, ei trebuie să mandateze un alt membru al asociaţiei printr-o împuternicire scrisă şi semnată.
 
Orice proprietar care închiriază va trebui neapărat să notifice asociaţia cu privire la prezenţa chiriaşilor în apartamentul sau în cel mult zece zile de la semnarea contractului de închiriere. De asemenea, la bloc vor putea să se înfiinţeze şi asociaţii de chiriaşi, conform noii legi.
 
Nouă reglementare prevede o obligaţie expresă a proprietarilor de a comunică asociaţiei şi organului fiscal local orice schimbare a suprafeţei construite sau utile, în cel mult 30 de zile de la încheierea lucrărilor. Nerespectarea acestei obligaţii va atrage, potrivit actului, o amendă de la 200 la 1.000 de lei.
 
Cotele de contribuţie trebuie plătite în maximum 30 de zile calendaristice de la data afişării listei lunare de plată, conform noii legi, faţă de legea actuală, care prevede 20 de zile. Administratorul va trebui să notifice scris restanţierii, de asemenea.
 
Ca o noutate faţă de legislaţia în vigoare, Legea nr. 196/2018 stabileşte ca structură conducerii unei asociaţii de proprietari să fie diferită, în funcţie de numărul de apartamente din imobilul în care se va înfiinţa asociaţia.
 
Tot această nouă lege prevede expres şi că cei care locuiesc la primul nivel al unei clădiri (şi care nu folosesc liftul aproape niciodată) vor putea fi scutiţi de la plata consumului de energie al liftului.
 
La Constanţa, regulamentul pentru asociaţiile de proprietari se află în dezbatere publică. Constănţenii interesaţi pot transmite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice până la data de 11.10.2018, prin poştă, la sediul Primăriei municipiului Constanţa din str. Amzacea, nr. 13 sau prin email, la adresa asociatiiproprietari@primaria-constanta.ro. 

Ce aduce nou regulamentul privind activităţile de administraţie social-comunitară 

Potrivit regulamentului, se împuterniceşte primarul municipiului Constanţa să ateste persoanele fizice în vederea dobândirii calităţii de administrator de condominii la propunerea Serviciului de sprijinire, îndrumare şi control al asociaţiilor de proprietari.

Administratorul este persoana fizică, persoana fizică autorizată sau persoana juridică specializată angajat în baza unui contract de administrare în scopul administrării şi întreţinerii condominiului prin desfăşurarea unor activităţi de administrare tehnică şi întreţinere a proprietăţii comune, de contabilitate şi de casierie.
 

Administratorul are următoarele obligaţii: 

a) să depună toate documentele necesare sau/şi solicitate pentru preschimbarea atestatului cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea valabilităţii acestuia;

b) să prezinte compartimentului specializat toate documentele solicitate, în original şi copie (inclusiv atestatul, certificatul de calificare profesională, certificatul de cazier judiciar ori certificatul de cazier fiscal),precum şi toate datele sau informaţiile solicitate în vederea efectuării controlului sau
clarificării oricăror situaţii;

c) să întocmească şi să prezinte relaţii scrise la cererea organelor de control, să ia toate măsurile necesare pentru remedierea deficienţelor constatate, cu respectarea îndrumărilor şi încadrarea în termenele dispuse de către organele de control şi să comunice în scris compartimentului specializat modul de îndeplinire a măsurilor dispuse
de către inspectori sau luate ca urmare a controalelor, verificărilor ori sesizărilor;

d) să afişeze lunar, la vedere, lângă lista de plată a cheltuielilor asociaţiei de proprietari, modalitatea de calcul în urma căreia au rezultat sumele lunare de plată ale proprietarilor. Modalitatea de calcul va conţine şi va arăta explicit toate costurile şi sumele care formează totalul de plată al proprietarilor, respectiv modul de calcul şi de repartizare a acestor cheltuieli către proprietari;

e) să afişeze semestrial la avizierul asociaţiei de proprietari un raport referitor la toate veniturile obţinute din exploatarea proprietăţii comune şi cheltuielile aferente acestora aşa cum sunt evidenţiate în registrul unic de venituri şi cheltuieli al asociaţiei de proprietari;

f) să comunice compartimentului specializat situaţia soldurilor elementelor de activ şi pasiv, până la data de 1 martie pentru situaţia existentă la 31 decembrie şi până la data de 1 septembrie pentru situaţia existentă la 30 iunie;

g) dacă asociaţia de proprietari nu are preşedinte, să comunice compartimentului specializat cu ocazia modificărilor survenite în cadrul asociaţiei, în termen de cel mult 30 de zile de la data modificării.

Pentru imobilele aflate în proprietatea municipiului Constanţa asociaţia de proprietari, prin administrator, are obligaţia de a informa în scris atât Primăria Municipiului Constanţa, cât şi RAEDPP despre debitele chiriaşilor/locatarilor produse prin neplata cotelor de contribuţie la cheltuielile asociaţiei mai vechi de 90 zile de la data afişării.

Pentru neîndeplinirea atribuţiilor şi obligaţiilor sau pentru depăşirea acestora, administratorul răspunde personal sau solidar pentru daunele şi prejudiciile cauzate proprietarilor, asociaţiei de proprietari sau terţilor, după caz. Persoanele juridice cu obiect de activitate administrarea condominiilor răspund solidar cu persoanele fizice care au calitatea de angajat al acestora care prestează activitatea de administrare a condominiilor.
 
Citeşte şi: 
 
Noi reguli pentru asociaţiile de proprietari. Regulamentul privind activităţile de administraţie social-comunitară, în dezbatere publică (document)

Ti-a placut articolul?

Comentarii