Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
10:56 22 09 2021 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Exxonmobil a depus un nou document la APM Constanța pentru proiectul de la Tuzla

ro

30 Aug, 2021 00:00 1671 Marime text
  • ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited Nassau (Bahamas) Sucursala Bucureşti și OMV Petrom SA au depus un document pentru avizare la APM Constanța pentru un nou pas în proiectul vizat
  • Proiectul vizează proiectul Neptun Deep, localizat la Tuzla
 
 
Agenția pentru Protecția Mediului Constanța anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul inițiat de Exxonmobil Exploration and Production Romania Limited Nassau (Bahamas) Sucursala București și OMV Petrom SA
 
Este  vorba de proiectul „Neptun Deep – realizare drum de acces, organizare de șantier, asigurarea și racordarea la utilități, căile de acces către acesta, aferente SRM și centrului de control”, în comuna Tuzla, intravilan și extravilan, jud. Constanța. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Constanța: municipiul Constanta, str. Unirii nr. 23 şi la sediul titularului. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecţia Mediului Constanta.
 

Neptun Deep

 
Amintim că în luna iunie 2021, Agenția pentru Protecția Mediului Constanța anunţa publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul deținut de către Exxonmobil Exploration and Production Romania Limited Nassau (Bahamas) Sucursala București și OMV Petrom SA.
 
Una dintre părțile proiectului este „Neptun Deep – instalare conductă și cablu de comunicații, subtraversare plaja, faleză, drumuri și cale ferată; realizare trecere temporară la nivel cu calea ferată; construire stație de reglare și măsurare – SRM, centru de control – CCR, împrejmuire, luminat, parcări, spații verzi, pletforme și drumuri interioare; organizare de șantier, asigurarea și racordarea la utilități”, în comuna Tuzla, intravilan si extravilan, jud. Constanța”.
Cea de-a doua parte a proiectului constă în instalarea de „Infrastructură Domino și Pelican Sud (centre de foraj, sonde, manifolduri, sisteme ombilicale, risere, conducte de alimentare/aducțiune, echipamente auxiliare), platformă de producție localizată în ape puțin adânci – SWP, conductă de producție gaze naturale-CPG, cablu cu fibră optică – CFO, subtraversare țărm, utilități, pe platformă continentală a Mării Negre ”.
 
 
Amintim că ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited Nassau (Bahamas) Sucursala Bucureşti, inițiator al Planului Urbanistric Zonal „Înființare stație măsurare gaze naturale și centru de control la Tuzla, realizare drum și traseu conducte subterane pentru transport gaze naturale“ a organizat o  dezbatere publică, pe 24 iulie 2019, la Centrul pentu Tineret Ion Creangă din comuna Tuzla.
 
La eveniment au participat reprezentați ai ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited Nassau (Bahamas) Sucursala Bucureşti, ai Primăriei Tuzla, ai Agenției pentru Protecția Mediului Constanța, ai ONG-urilor, dar și locuitori din comuna Tuzla.
 

Autorizați de Ministerul Energiei

 

Reamintim că Ministerul Energiei a eliberat, companiei ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited Nassau (Bahamas), Sucursala Bucureşti, autorizaţia pentru executarea unui studiu geotehnic onshore în localitatea Tuzla, judeţul Constanţa, pentru construirea unei staţii de măsurare a gazelor. Amplasamentul în care vor fi realizate forajele şi măsurătorile este alcătuit din trei parcele cu o suprafaţă totală de peste 200.000 de metri pătrați. Autorizaţia a fost emisă în urma solicitării ExxonMobil Exploration and Production Romania iar lucrările pe care compania americană le va derula la Tuzla sunt evaluate la 2,1 milioane de lei, fără TVA.
 

Ce a presupus PUZ-ul

 
Prin PUZ-ul „Înființare stație măsurare gaze naturale și centru de control, realizare drum și traseu conducte subterane transport gaze naturale“ se vor trata următoarele categorii generale de aspecte: organizarea rețelei stradale; zonificarea funcțională a terenurilor; organizarea urbanistic – arhitecturală, în funcție de caracteristicile structurii urbane; indici și indicatori urbanistici (regim de aliniere, regim de înălțime, POT, CUT); dezvoltarea infrastructurii edilitare; statutul juridic și circulația terenurilor; delimitarea și protejarea fondului urbanistic de valoare deosebită (dacă există); măsuri de delimitare, până la eliminare a efectelor unor riscuri naturale și antropice (dacă există);menționarea obiectivelor de utilitate publică; măsuri de protecție a mediului, ca rezultat al programelor specifice;reglementari specifice detaliate – permisiuni și restricții - incluse în regulamentul local de urbanism aferent PUZ. Zona studiată se află la limita administrativă dintre comunele Tuzla și Costinești, investițiile propuse se vor edifica exclusiv pe teritoriul administrativ al comunei Tuzla. În ceea de privește zona dintre faleză și calea ferată Constanța - Mangalia, unde urmează a se amplasa conductele subterane, prin PUG-ul aprobat la data prezentă, terenul este încadrat pentru o potențială viitoare extindere orientativă, preconizată pentru o zonă de locuințe și dotări de deservire turistică. De asemenea, zona plajei este introdusă în intravilanul actual al UAT Tuzla. Parcelele care au generat prezentul PUZ sunt situate în extravilan și au în prezent categoria de folosință „arabil, neproductiv, livadă și drum”, conform extraselor de carte funciară anexate.


Zona studiată se află în partea de sud a comunei Tuzla și a fost aleasă astfel încât să aibă o distanță considerabilă față de zonele locuite adiacente, să genereze un impact minim asupra mediului înconjurător și a zonelor cu valoare turistică, precum și să fie fezabilă din punct de vedere economic, în concordanță cu operațiunile întreprinse în largul platformei continentale a Mării Negre. În momentul de față zona are caracter strict agricol și nu au fost solicitări ale altor investitori pentru a întreprinde alte dezvoltări economice în situl studiat.

 
 

Stație de Reglare-Măsurare GazeAmplasamentul ce a generat prezenta documentație se află în comuna Tuzla și are o suprafață totală de 248.944 mp, din care terenurile aferente S1, S3 și S4 se află în proprietatea OMV Petrom SA (în curs de înscriere în cartea funciara în urma transferului dreptului de proprietate de la Beta Accent SRL și Actual Cubic SRL) și terenurile aferente S2 sunt grevate de servitute în favoarea OMV Petrom SA și Exxonmobil. Zona ce face obiectul prezentei documentații reprezintă o fâșie de teren ce se întinde de la DN 39 (E 87) pană la malul Mării Negre, astfel: zona rezervată drumului de acces - legătura dintre DN 39 și zona unde va fi amplasată stația de Reglare-Măsurare Gaze și Centrul de Control; zona echipamentelor tehnico - edilitare (terenul unde se va construi SRM și centrul de control) 85 000 mp A289/1a Lot1, nr. cad. 109216; zona subtraversată de conducte (între stația SRM și malul Mării Negre); zona de amplasare a Stației de Reglare-Măsurare Gaze (SRM) este delimitată de zona de amplasare a conductelor de linia de cale ferată CF 813 / Constanța – Mangalia. Astfel, stația de reglare-măsurare va fi situată la vest de calea ferată. „Administrația Locală este favorabilă amplasamentului și investiției propuse, acest lucru fiind documentat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Tuzla nr. 47 / 2018 și Avizul de Oportunitate nr.1 / 11.07.2018. Etapele următoare ale procesului de avizare a planului urbanistic zonal propus, se vor desfășura cu respectarea implicării publicului conform normelor legale în vigoare, care prevăd sesiuni de strângere de comentarii și sugestii, precum și dezbateri publice pe tema investiției propuse. Investiția propusă are potențialul de a genera venituri la bugetul de stat, de a crea locuri de munca pe termen mediu și lung, de a stimula dezvoltarea economică și de a întări și securitatea energetică a țării noastre“, se spune în PUZ.
 

Ce presupune procesului tehnologic

 
Gazele naturale vor fi extrase și prelucrate pe o platformă de producție situată în largul Mării Negre, fiind transportate prin conducta submarină pe uscat, unde în conformitate cu reglementările legale în vigoare se va efectua măsurarea volumelor de gaze transferate în sistemul național de transport. Astfel, infrastructura de pe uscat, avută în vedere pentru proiectul Neptun - zona de apă adâncă, va include numai o stație de reglare-măsurare prevăzută cu sisteme de măsurare și echipamente aferente procesului de măsurare. De asemenea, are în vedere și construcția unui centru de control care adăpostește echipamentele cu ajutorul cărora se monitorizează și controlează parametrii de funcționare ai platformei marine de producție situată în largul Mării Negre. Platforma de producție situată offshore este proiectată pentru a fi operată de la distanță – de pe uscat, fără să fie nevoie de personal alocat pe platformă. Drumul de acces propus va deservi realizarea proiectului, în scopul de a evita afectarea infrastructurii de drumuri care deservește comunitatea. În prima etapă, drumul va fi utilizat pentru activitățile necesare construirii obiectivelor propuse, iar în etapa de operare va asigura accesul personalului către centrul de control și stația de măsurare a gazelor naturale. Conductele vor fi pozate subteran atât în zona parcelelor aflate în amplasamentul studiat, cât și în zona de coastă, folosindu-se tehnici avansate de subtraversare a falezei, plajei și a ariilor marine protejate, pentru a asigura integritatea și neafectarea acestora. Singura zonă în care conductele se vor monta la suprafață este perimetrul SRM, pentru a se instala echipamentele de măsurare. Stația de reglare-măsurare gaze naturale și centrul de control vor fi operate în trei schimburi.

Se propune introducerea în intravilan a terenului unde se va amplasa Stația de ReglareMăsurare (85 000 mp A289/1a Lot1, nr. cad. 109216). În zona de echipamente tehnico edilitare (85 000 mp A289/1a Lot1, nr. cad. 109216) se va institui o perdea verde perimetrală (lățime 10 m) ca și subzonă funcțională (SPp – spații plantate de protecție). Această zonă va fi propusă pentru introducere în intravilan. Fâșia de teren destinată drumului de acces va fi încadrată la zona Ccr (Căi de comunicație Rutieră). În zona conductelor de gaze naturale se vor institui zonele de siguranță și de protecție necesare conform legislației în vigoare (20m zonă de protecție / 200m zonă de siguranță). În zona de protecție de 20m se va institui interdicție de construire; iar în zona de siguranță de 200m se va institui obligativitatea obținerii avizului de la operatorul conductelor pentru orice autorizație de construire nouă. Dat fiind amplasarea conductelor de gaze naturale în subteran, în zona de legătură dintre malul Mării Negre și SRM, investiția nu va presupune modificarea Planurilor Generale de Urbanism aprobate pentru ambele comune, cu excepția instituirii zonelor de protecție și siguranță a obiectivelor propuse. Zonificarea funcțională va rămâne la fel pentru ambele comune introducând-se doar obligativitatea obținerii avizului operatorului conductelor, pentru construcțiile noi. Construcțiile se vor amplasa în interiorul edificabilului propus.
 

ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited Nassau (Bahamas) Sucursala Bucureşti, în datele Registrului Comerţului

 
ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited Nassau (Bahamas) Sucursala Bucureşti a fost înfiinţată în anul 2008 şi are sediul social în Bucureşti, pe Calea Floreasca.
 
Reprezentantul societăţii este Richard Henry Tasker, din Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord. Activitatea principală a societăţii constă în extracţia petrolului brut.
 
Conform confidas.ro, firma a raportat în 2020 un număr de 14 angajați, cu un profit de 274.980.960 lei.
 

Despre OMV PetromOMV Petrom este cea mai mare companie de energie din Europa de Sud-Est, cu o producție anuală de țiței și gaze la nivel de grup de 53 milioane bep în 2020. Grupul are o capacitate de rafinare de 4,5 milioane tone anual și operează o centrală electrică de înaltă eficiență de 860 MW. Pe piața distribuției de produse petroliere cu amănuntul, Grupul este prezent în România și țările învecinate prin intermediul a 790 benzinării, la sfârșitul lunii martie 2021, sub două branduri, OMV și Petrom. OMV Aktiengesellschaft, una dintre cele mai mari companii industriale listate din Austria, deține 51% din acțiunile OMV Petrom. Statul român, prin Ministerul Energiei, deține 20,6% din acțiunile OMV Petrom, Fondul Proprietatea deține 7%, iar 21,4% se tranzacționează liber la Bursa de Valori București și la Bursa de Valori Londra. OMV Petrom este cel mai mare contribuabil la bugetul de stat, cu contribuții de aproximativ 32 miliarde de euro reprezentând taxe, impozite și dividende plătite în perioada 2005 – 2020. 2/2 Din 2007, OMV Petrom a integrat în strategia sa de business principiile responsabilității corporatiste. În perioada 2007-2020, compania a alocat aproximativ 72 milioane euro pentru dezvoltarea comunităților din România, concentrându-se pe protecția mediului, educație, sănătate și dezvoltare locală. Pe 29 iulie 2020, OMV Petrom și-a anunțat sprijinul pentru recomandările emise de Task Force on Climaterelated Financial Disclosures (TCFD, Grupul operativ pentru publicarea informațiilor financiare referitoare la schimbările climatice) privind riscurile și oportunitățile asociate schimbărilor climatice.
 
 
Citește și:

Exxonmobil a depus documentația la APM Constanța pentru proiectul de la Tuzla

Ti-a placut articolul?

Comentarii