Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
14:55 21 02 2019 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Dezbatere publică a proiectului Ordinului MAI privind acordarea majorării salariale pentru personalul planificat să asigure continuitatea

ro

23 Jun, 2017 05:40 6614 Marime text
 
Luni, 26 iunie, în conformitate cu prevederile art.7, alin. (9) din Legea nr.52/2003 privind  transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Afacerilor Interne organizează, începând cu ora 9.00, o ședință publică.

Pe ordinea de zi se află dezbaterea publică a proiectului Ordinului ministrului afacerilor interne privind condiţiile de acordare a majorării salariale pentru personalul Ministerului Afacerilor Interne planificat să asigure continuitatea îndeplinirii atribuţiilor specifice, în afara programului normal de lucru, de la domiciliu, precum şi activităţile pentru care se asigură continuitatea îndeplinirii atribuţiilor specific.


La această întâlnire sunt invitați să participe atât reprezentaţi ai M.A.I., cât şi ai societăţii civile care şi-au exprimat interesul faţă de acest proiect.

În acest sens, toţi cei interesaţi pot lua parte la această activitate (estimată a avea loc pe parcursul a două ore), care va fi organizată la sediul Ministerului Afacerilor Interne din Piaţa Revoluţiei nr. 1A, sector 1, Bucureşti, Sala de Marmură.


Întrucât participarea persoanelor interesate la dezbaterea publică se va face în limita locurilor disponibile în sala de şedinţe, doritorii sunt rugați să confirme, până duminică, 25 iunie a.c., ora 14.00, participarea, precum şi numărul de participanţi, la telefon 021.264.86.17 sau e-mail: comunicare@mai.gov.ro.

Iată mai jos Proiectul Ordinului MAI
 

 O R D I N U L MINISTRULUI AFACERILOR INTERNE 

privind condiţiile de acordare a majorării salariale pentru personalul Ministerului Afacerilor Interne planificat să asigure continuitatea îndeplinirii atribuţiilor specifice, în afara programului normal de lucru, de la domiciliu, precum şi activităţile pentru care se asigură continuitatea îndeplinirii atribuţiilor specifice

Având în vedere dispoziţiile art. 1 alin. (32 ) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 115/2017,

În temeiul dispoziţiilor art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

Ministrul afacerilor interne emite următorul O R D I N :

Art. 1. – Prezentul ordin reglementează condiţiile de acordare a majorării salariale, denumită în continuare majorare, precum şi activităţile pentru care se asigură continuitatea îndeplinirii atribuţiilor specifice prevăzute de art. 1 alin. (31 ) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 115/2017, în cazul personalului Ministerului Afacerilor Interne, denumit în continuare M.A.I.

Art. 2. – În sensul prezentului ordin, expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie: a) personalul M.A.I. – personalul militar, poliţiştii şi personalul civil din M.A.I., astfel cum este definit de lege; b) volumul de timp lunar calendaristic – produsul dintre numărul de zile calendaristice ale lunii şi numărul de 24 de ore aferent unei zile calendaristice; c) volumul de timp lunar planificat – numărul de ore aferent perioadei în care personalul M.A.I. a fost planificat în luna respectivă să asigure continuitatea îndeplinirii 2/5 atribuţiilor specifice, în afara programului normal de lucru, de la domiciliu, cu excepţia orelor în care s-au desfăşurat efectiv activităţile pentru care se asigură continuitatea îndeplinirii atribuţiilor specifice.

 Art. 3. – Majorarea se acordă personalului M.A.I. care asigură continuitatea îndeplinirii atribuţiilor specifice, în afara programului normal de lucru, de la domiciliu, pentru următoarele activități: a) intervenţia în mediul rural efectuată de personalul din cadrul secţiilor de poliţie rurală, polițiilor comunale și posturilor de poliție comunală, la sesizările Sistemului Unic Naţional pentru Apeluri de Urgenţă şi alte evenimente semnalate privind apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, a proprietăţii private şi publice, prevenirea şi descoperirea infracţiunilor, respectarea ordinii şi liniştii publice, când nu se poate asigura îndeplinirea atribuţiilor specifice în program de lucru în ture sau schimburi; b) cercetarea la faţa locului efectuată de către personalul M.A.I. din structurile de poliţie judiciară şi de criminalistică, când nu se poate asigura îndeplinirea atribuţiilor specifice în program de lucru în ture sau schimburi.

Art. 4. – (1) Majorarea se acordă personalului M.A.I. dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a) există o planificare a personalului să asigure continuitatea îndeplinirii atribuţiilor specifice, care se încadrează în activitățile prevăzute la art. 3, întocmită conform competenţelor şi regulilor privind circuitul documentului stabilite la nivelul unităţii;

b) se asigură încadrarea în cheltuielile cu salariile aprobate prin bugetul fiecărui ordonator de credite.

(2) Pentru acordarea majorării, personalul M.A.I. prevăzut la alin. (1) lit. a) se nominalizează în ordin/dispoziţie de personal întocmit(ă) în acest scop de structura de resurse umane.

(3) Personalul M.A.I. prevăzut la alin. (1) lit. a) nu beneficiază de majorare în perioada în care desfășoară efectiv activităţile prevăzute la art. 3.
În această situație se acordă drepturile corespunzătoare activităţilor desfăşurate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 5. – Cuantumul majorării se determină prin aplicarea următoarei formule: Vtlc  , în care:´ Sb/ Sf ´ 40%= MVtlp  M = cuantumul majorării acordate lunar; Sb/Sf = cuantumul lunar al salariului de bază sau al salariului de funcţie ori, după caz, al soldei de funcţie; Vtlp = volum de timp lunar planificat; Vtlc = volumul de timp lunar calendaristic. 3/5

Art. 6. – (1) Cuantumul majorării determinat potrivit art. 5 se plăteşte lunar.

(2) Plata se face pe baza centralizatorului lunar al numărului de ore aferent perioadei în care personalul M.A.I. a fost planificat în luna respectivă să asigure continuitatea îndeplinirii atribuţiilor specifice, în afara programului normal de lucru, de la domiciliu, al cărui model este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(3) Centralizatorul lunar se întocmeşte de şeful nemijlocit, se avizează de către persoanele abilitate conform competenţelor şi regulilor privind circuitul documentului stabilite la nivelul unităţii, se aprobă de conducătorul unităţii sau, după caz, de persoanele delegate potrivit competenţelor şi se comunică structurii financiar-contabile, până la data de 5 a lunii pentru luna precedentă.

Art. 7. – (1) Structurile cu atribuţii de control din M.A.I. verifică modul de respectare a dispoziţiilor prezentului ordin, conform competenţelor.
 (2) Conducătorii unităţilor/structurilor centrale şi teritoriale ale M.A.I. dispun măsurile necesare pentru aplicarea dispoziţiilor prezentului ordin.

 Art. 8. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 MINISTRUL AFACERILOR INTERNE
CARMEN DANIELA DA

Ti-a placut articolul?

Comentarii