Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
23:25 26 05 2022 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Consiliul de Administrație al CN Administrația Porturilor Maritime SA, convocat în ședință ordinară și extraordinară

ro

22 Apr, 2022 00:00 590 Marime text
  • Cele două ședințe vor fi la data de 18 mai 2022, de la orele 11, respectiv 13.
 
Compania Naţională „Administraţia Porturilor Maritime“ SA este convocată atât în ședință ordinară, cât și în ședință extraordinară la data de 18 mai 2022. Cele două convocări au fost publicate recent în Monitorul Oficial al României.
 
Convocarea ședinței ordinare
 
În conformitate cu art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile şi art. 15, alin. 1 din Statutul CN APM - S.A., Consiliul de Administraţie al CN APM - S.A., Constanţa, convoacă Adunarea Generală a Acţionarilor Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Maritime“ - S.A., Constanţa, în şedinţă ordinară, în data de 18.05.2022, ora 11.00, la sediul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, Bucureşti.

Ordinea de zi a şedinţei ordinare este următoarea:

1. Aprobarea situaţilor financiare ale C.N. Administraţia Porturilor Maritime - S.A. Constanţa pentru exerciţiul financiar încheiat la 31.12.2021;

2. Propunerea privind repartizarea profitului pe anul 2021;

3. Prezentarea execuţiei bugetare pe anul 2021;

4. Luare act de încetare mandat/revocare membri provizorii;


5. Numire membri provizorii în Consiliul de Administraţie pentru o perioadă de 4 (patru) luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la 6 (şase) luni;

6. Prelungire durată mandat membrii provizorii;

7. Stabilirea indemnizaţiei fixe brute lunare a membrilor provizorii numiţi în Consiliul de Administraţie;

8. Aprobarea formei şi conţinutului contractului de mandat/actului adiţional la contractul de mandat ce urmează a fi semnat cu membrii provizorii;

9. Mandatarea reprezentanţilor acţionarilor Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Maritime“ - S.A. Constanţa să semneze contractul de mandat/actul adiţional la contractul de mandat cu membrii provizorii;

10. Mandatarea Directorului General al societăţii pentru a îndeplini toate formalităţile cerute de lege pentru înregistrarea şi asigurarea opozabilităţii către terţe persoane a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală a Acţionarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităţilor menţionate mai sus.

Orice cerere de completare cu noi puncte a ordinii de zi se va face cu respectarea dispoziţiilor art. 1171 alin. 1-3 din Legea nr. 31/1990, cu modificările şi completările ulterioare.

În conformitate cu art. 45 - (1) din O.U.G. nr. 109/2011, prin derogare de la prevederile art. 125 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu este necesară depunerea procurii înainte de data şedinţei adunării generale a acţionarilor.

Procurile pot fi comunicate şi pe cale electronică, având încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică, până la închiderea şedinţei.

Acţionarii pot să îşi desemneze reprezentanţii şi prin mijloace electronice. În acest caz, procura şi notificarea au încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică.

Sub rezerva îndeplinirii cerinţelor art. 125 alin. (2) şi (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu se poate limita eligibilitatea persoanelor desemnate ca reprezentanţi.

Dreptul de vot se poate exercita direct, prin reprezentant, prin corespondenţă sau prin mijloace electronice, conform statutului companiei.

Începând cu data de 15.04.2022, toate materialele informative aferente problemelor incluse pe ordinea de zi, precum şi regulile privind organizarea şi desfăşurarea adunării generale (care include procedura de vot prin reprezentant şi procedura care permite votul prin corespondenţă) vor fi disponibile la sediul companiei din Incinta Port Constanţa, Gara Maritimă, şi pe website-ul companiei. Acţionarii pot obţine, la cerere, copii ale documentelor referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi.

Situaţiile financiare anuale, raportul anual al consiliului de administraţie, precum şi propunerea cu privire la distribuirea de dividende se pun la dispoziţia acţionarilor la sediul societăţii.

Lista cuprinzând informaţii cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcţia de administrator va fi disponibilă acţionarilor, începând cu data publicării prezentei convocări, putând fi consultată de către aceştia.
Acţionarii companiei, indiferent de participaţia deţinută în capitalul social, pot pune întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi. Acţionarii pot transmite astfel de întrebări şi prin e-mail cu semnătură încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică.

Acţionarii înscrişi în registrul acţionarilor la data de referinţă 10.05.2022 pot participa la AGOA şi vota personal, prin reprezentant sau prin corespondenţă.

Acţionarii îşi pot exercita opţiunea prin transmiterea votului prin corespondenţă până la data de 16.05.2022, ora 09.00, voturile prin corespondenţă fiind transmise la sediul CN APM.

În cazul neîndeplinirii cvorumului necesar pentru prima convocare AGA, se reprogramează şedinţa în data de 19.05.2022, ora 11.00, la sediul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, Bucureşti.
 
 
Convocarea ședinței extraordinare


În conformitate cu art. 117 din Legea societăţilor nr. 31/1990 şi art. 15 alin. 1 din Statutul CN APM - S.A., Consiliul de Administraţie al CN APM - S.A. Constanţa convoacă Adunarea Generală a Acţionarilor Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Maritime“ - S.A. Constanţa în şedinţă extraordinară în data de 18.05.2022, ora 13.00, la sediul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, Bd Dinicu Golescu nr. 38, Bucureşti.

Ordinea de zi a şedinţei extraordinare este următoarea:

1. Propunere pentru adoptarea unei hotărâri având ca obiect aprobarea participării CN APM - S.A. la asocierea cu United Shipping Agency - S.R.L. (USA) şi aprobarea asocierii în participaţiune dintre CN APM - S.A. şi USA.

2. Mandatarea directorului general al societăţii pentru a îndeplini toate formalităţile cerute de lege pentru înregistrarea şi asigurarea opozabilităţii către terţe-persoane a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală a Acţionarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităţilor menţionate mai sus.

Orice cerere de completare cu noi puncte a ordinii de zi se va face cu respectarea dispoziţiilor art. 1171 alin. 1-3 din Legea 31/1990, cu modificările şi completările ulterioare.

În conformitate cu art. 45 - (1) din OUG nr. 109/2011, prin derogare de la prevederile art. 125 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu este necesară depunerea procurii înainte de data şedinţei adunării generale a acţionarilor.
Procurile pot fi comunicate şi pe cale electronică, având încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică, până la închiderea şedinţei.

Acţionarii pot să îşi desemneze reprezentanţii şi prin mijloace electronice. În acest caz, procura şi notificarea au încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică.

Sub rezerva îndeplinirii cerinţelor art. 125 alin. (2) şi (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu se poate limita eligibilitatea persoanelor desemnate ca reprezentanţi.

Dreptul de vot se poate exercita direct, prin reprezentant, prin corespondenţă sau prin mijloace electronice, conform statutului companiei.

Începând cu data de 15.04.2022 toate materialele informative aferente problemelor incluse pe ordinea de zi, precum şi regulile privind organizarea şi desfăşurarea adunării generale (care include procedura de vot prin reprezentant şi procedura care permite votul prin corespondenţă) vor fi disponibile la sediul companiei din Incinta Port Constanţa, Gara Maritimă şi pe website-ul companiei. Acţionarii pot obţine, la cerere, copii ale documentelor referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi.

Acţionarii companiei, indiferent de participaţia deţinută în capitalul social, pot pune întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi. Acţionarii pot transmite astfel de întrebări şi prin e-mail cu semnătură încorporată, având ataşată sau logic asociată semnătura electronică.

Acţionarii înscrişi în registrul acţionarilor la data de referinţă, 10.05.2022, pot participa la AGEA şi vota personal, prin reprezentant sau prin corespondenţă.

Acţionarii îşi pot exercita opţiunea prin transmiterea votului prin corespondenţă până la data de 16.05.2022, ora 09.00, voturile prin corespondenţă fiind transmise la sediul CN APM.

În cazul neîndeplinirii cvorumului necesar pentru prima convocare a AGA, se reprogramează şedinţa în data de 19.05.2022, ora 13.00, la sediul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, Bd Dinicu Golescu nr. 38, Bucureşti.
 
PRECIZĂRI:
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.
 
Citește și:

CN APM SA a cumpărat proiectoare. Detalii din contract (DOCUMENT)

 
 
Urmareste-ne pe Google News

Ti-a placut articolul?

Comentarii