Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
21:25 25 08 2019 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Dezabatere publică pentru proiectul companiei ExxonMobil privind înființarea stației de măsurare a gazelor naturale și centru de control la Tuzla (document)

ro

23 Jul, 2019 00:00 891 Marime text

ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited Nassau (Bahamas) Sucursala Bucureşti, inițiator al Planului Urbanistric Zonal „Înființare stație măsurare gaze naturale și centru de control la Tuzla, realizare drum și traseu conducte subterane pentru transport gaze naturale“ anunță organizarea unei dezbateri publice, pe 24 iulie, ora 16.00, la Centrul pentu Tineret Ion Creangă din comuna Tuzla. La eveniment vor participa reprezentați ai ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited Nassau (Bahamas) Sucursala Bucureşti, ai Primăriei Tuzla, ai Agenției pentru Protecția Mediului Constanța, ai ONG-urilor, dar și locuitori din comuna Tuzla.
 
Reamintim că Ministerul Energiei a eliberat, recent, companiei ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited Nassau (Bahamas), Sucursala Bucureşti, autorizaţia pentru executarea unui studiu geotehnic onshore în localitatea Tuzla, judeţul Constanţa, pentru construirea unei staţii de măsurare a gazelor. Amplasamentul în care vor fi realizate forajele şi măsurătorile este alcătuit din trei parcele cu o suprafaţă totală de peste 200.000 de metri pătrați. Autorizaţia a fost emisă în urma solicitării ExxonMobil Exploration and Production Romania iar lucrările pe care compania americană le va derula la Tuzla sunt evaluate la 2,1 milioane de lei, fără TVA.
 

Ce presupune PUZ-ul

 
Prin PUZ-ul „Înființare stație măsurare gaze naturale și centru de control, realizare drum și traseu conducte subterane transport gaze naturale“ se vor trata următoarele categorii generale de aspecte: organizarea rețelei stradale; zonificarea funcțională a terenurilor; organizarea urbanistic – arhitecturală, în funcție de caracteristicile structurii urbane; indici și indicatori urbanistici (regim de aliniere, regim de înălțime, POT, CUT); dezvoltarea infrastructurii edilitare; statutul juridic și circulația terenurilor; delimitarea și protejarea fondului urbanistic de valoare deosebită (dacă există); măsuri de delimitare, până la eliminare a efectelor unor riscuri naturale și antropice (dacă există);menționarea obiectivelor de utilitate publică; măsuri de protecție a mediului, ca rezultat al programelor specifice;reglementari specifice detaliate – permisiuni și restricții - incluse în regulamentul local de urbanism aferent PUZ. Zona studiată se află la limita administrativă dintre comunele Tuzla și Costinești, investițiile propuse se vor edifica exclusiv pe teritoriul administrativ al comunei Tuzla. În ceea de privește zona dintre faleză și calea ferată Constanța - Mangalia, unde urmează a se amplasa conductele subterane, prin PUG-ul aprobat la data prezentă, terenul este încadrat pentru o potențială viitoare extindere orientativă, preconizată pentru o zonă de locuințe și dotări
de deservire turistică. De asemenea, zona plajei este introdusă în intravilanul actual al UAT Tuzla. Parcelele care au generat prezentul PUZ sunt situate în extravilan și au în prezent categoria de folosință „arabil, neproductiv, livadă și drum”, conform extraselor de carte funciară anexate.

Zona studiată se află în partea de sud a comunei Tuzla și a fost aleasă astfel încât să aibă o distanță considerabilă față de zonele locuite adiacente, să genereze un impact minim asupra mediului înconjurător și a zonelor cu valoare turistică, precum și să fie fezabilă din punct de vedere economic, în concordanță cu operațiunile întreprinse în largul platformei continentale a Mării Negre. În momentul de față zona are caracter strict agricol și nu au fost solicitări ale altor investitori pentru a întreprinde alte dezvoltări economice în situl studiat.
 

Stație de Reglare-Măsurare Gaze

 
Amplasamentul ce a generat prezenta documentație se află în comuna Tuzla și are o suprafață totală de 248.944 mp, din care terenurile aferente S1, S3 și S4 se află în proprietatea OMV Petrom SA (în curs de înscriere în cartea funciara în urma transferului dreptului de proprietate de la Beta Accent SRL și Actual Cubic SRL) și terenurile aferente S2 sunt grevate de servitute în favoarea OMV Petrom SA și Exxonmobil. Zona ce face obiectul prezentei documentații reprezintă o fâșie de teren ce se întinde de la DN 39 (E 87) pană la malul Mării Negre, astfel: zona rezervată drumului de acces - legătura dintre DN 39 și zona unde va fi amplasată stația de Reglare-Măsurare Gaze și Centrul de Control; zona echipamentelor tehnico - edilitare (terenul unde se va construi SRM și centrul de control) 85 000 mp A289/1a Lot1, nr. cad. 109216; zona subtraversată de conducte (între stația SRM și malul Mării Negre); zona de amplasare a Stației de Reglare-Măsurare Gaze (SRM) este delimitată de zona de amplasare a conductelor de linia de cale ferată CF 813 / Constanța – Mangalia. Astfel, stația de reglare-măsurare va fi situată la vest de calea ferată. „Administrația Locală este favorabilă amplasamentului și investiției propuse, acest lucru fiind documentat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Tuzla nr. 47 / 2018 și Avizul de Oportunitate nr.1 / 11.07.2018. Etapele următoare ale procesului de avizare a planului urbanistic zonal propus, se vor desfășura cu respectarea implicării publicului conform normelor legale în vigoare, care prevăd sesiuni de strângere de comentarii și sugestii, precum și dezbateri publice pe tema investiției propuse. Investiția propusă are potențialul de a genera venituri la bugetul de stat, de a crea locuri de munca pe termen mediu și lung, de a stimula dezvoltarea economică și de a întări și securitatea energetică a țării noastre“, se spune în PUZ.
 

Ce presupune procesului tehnologic

 
Gazele naturale vor fi extrase și prelucrate pe o platformă de producție situată în largul Mării Negre, fiind transportate prin conducta submarină pe uscat, unde în conformitate cu reglementările legale în vigoare se va efectua măsurarea volumelor de gaze transferate în sistemul național de transport. Astfel, infrastructura de pe uscat, avută în vedere pentru proiectul Neptun - zona de apă adâncă, va include numai o stație de reglare-măsurare prevăzută cu sisteme de măsurare și echipamente aferente procesului de măsurare. De asemenea, are în vedere și construcția unui centru de control care adăpostește echipamentele cu ajutorul cărora se monitorizează și controlează parametrii de funcționare ai platformei marine de producție situată în largul Mării Negre. Platforma de producție situată offshore este proiectată pentru a fi operată de la distanță – de pe uscat, fără să fie nevoie de personal alocat pe platformă. Drumul de acces propus va deservi realizarea proiectului, în scopul de a evita afectarea infrastructurii de drumuri care deservește comunitatea. În prima etapă, drumul va fi utilizat pentru activitățile necesare construirii obiectivelor propuse, iar în etapa de operare va asigura accesul personalului către centrul de control și stația de măsurare a gazelor naturale. Conductele vor fi pozate subteran atât în zona parcelelor aflate în amplasamentul studiat, cât și în zona de coastă, folosindu-se tehnici avansate de subtraversare a falezei, plajei și a ariilor marine protejate, pentru a asigura integritatea și neafectarea acestora. Singura zonă în care conductele se vor monta la suprafață este perimetrul SRM, pentru a se instala echipamentele de măsurare. Stația de reglare-măsurare gaze naturale și centrul de control vor fi operate în trei schimburi.
Se propune introducerea în intravilan a terenului unde se va amplasa Stația de ReglareMăsurare (85 000 mp A289/1a Lot1, nr. cad. 109216). În zona de echipamente tehnico edilitare (85 000 mp A289/1a Lot1, nr. cad. 109216) se va institui o perdea verde perimetrală (lățime 10 m) ca și subzonă funcțională (SPp – spații plantate de protecție). Această zonă va fi propusă pentru introducere în intravilan. Fâșia de teren destinată drumului de acces va fi încadrată la zona Ccr (Căi de comunicație Rutieră). În zona conductelor de gaze naturale se vor institui zonele de siguranță și de protecție necesare conform legislației în vigoare (20m zonă de protecție / 200m zonă de siguranță). În zona de protecție de 20m se va institui interdicție de construire; iar în zona de siguranță de 200m se va institui obligativitatea obținerii avizului de la operatorul conductelor pentru orice autorizație de construire nouă. Dat fiind amplasarea conductelor de gaze naturale în subteran, în zona de legătură dintre malul Mării Negre și SRM, investiția nu va presupune modificarea Planurilor Generale de Urbanism aprobate pentru ambele comune, cu excepția instituirii zonelor de protecție și siguranță a obiectivelor propuse. Zonificarea funcțională va rămâne la fel pentru ambele comune introducând-se doar obligativitatea obținerii avizului operatorului conductelor, pentru construcțiile noi. Construcțiile se vor amplasa în interiorul edificabilului propus.
 

Exxonmobil Sucursala Bucureşti, în datele Registrului Comerţului

 
ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited Nassau (Bahamas) Sucursala Bucureşti a fost înfiinţată în anul 2008 şi are sediul social în Bucureşti. Reprezentantul societăţii este Richard Henry Tasker, născut pe 16.05.1961, în Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord. Activitatea principală a societăţii constă în extracţia petrolului brut.
 
 
În secțiunea Documente puteți consulta PUZ-ul „Înființare stație măsurare gaze natural și centru de control, realizare drum și traseu conducte subterane pentru transport gaze naturale“.
 
 
 
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii