Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
13:13 18 02 2020 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Acţionarii Transgaz, întruniţi în şedinţa AGOA. Ce decizii au luat

ro

06 Jun, 2019 14:38 720 Marime text
În conformitate cu prevederile legislației privind obligațiile de raportare ale emitenților de valori mobiliare către instituțiile pieței de capital, SNTGN TRANSGAZ SA informează acționarii şi investitorii că în data de 06 iunie 2019 a avut loc, ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor companiei, astfel cum aceasta a fost convocată în temeiul prevederilor art.117 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată cu modificările şi completările ulterioare şi al prevederilor art.16 din Actul Constitutiv actualizat.

HOTĂRÂREA NR. 5 a Adunării Generale Ordinară a Acţionarilor Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale “Transgaz” S.A. Mediaş,
din data de 6 iunie 2019

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale “Transgaz” S.A., societate deschisă, cu sediul social în municipiul Mediaş, Piaţa Constantin I. Motaş, nr. 1, judeţul Sibiu, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Sibiu sub nr. J32/301/2000, având Cod de Înregistrare Fiscală RO13068733, capital social subscris şi vărsat: 117.738.440 RON, împărțit în 11.773.844 acțiuni, având o valoare nominală de 10 lei fiecare, convocată în temeiul prevederilor art.117 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicată cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață şi al prevederilor art.16 din Actul Constitutiv actualizat, adoptă astăzi, în şedinţa din data de 6 iunie 2019, prima convocare, la care au fost prezenți acționari reprezentând 66.8458% din capitalul social și 66.8458% din totalul drepturilor de vot și care a avut loc la sediul Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale “Transgaz” S.A. din municipiul Mediaş, P-ţa C.I Motaş, nr. 1, jud. Sibiu, următoarea:

HOTĂRÂRE
Art.1. Cu 7381075 de voturi Pentru reprezentând 93.783680% din numărul total de voturi exprimate, cu 489224 de voturi Împotrivă reprezentând 6.216060% din numărul total de voturi exprimate și cu 20 de voturi Abținere, reprezentând 0.000250% din numărul total de voturi exprimate, aprobă dividendul brut pe acțiune în valoare de 21.66 lei/acțiune, aferent anului financiar 2018 și a datei de
16 iulie 2019 ca dată a plății dividendelor.

Art.2. Cu 783657 de voturi Pentru reprezentând 9.957120% din numărul total de voturi exprimate, cu 7086642 de voturi Împotrivă reprezentând 90.042630% din numărul total de voturi exprimate și cu 20 de voturi Abținere, reprezentând 0.000250% din numărul total de voturi exprimate, nu aprobă dividendul brut pe acțiune în valoare de 37,89 lei/acțiune, aferent anului financiar 2018.

Art.3. Cu 6888840 de voturi Pentru reprezentând 87.761300% din numărul total de voturi exprimate, cu 632194 de voturi Împotrivă reprezentând 8.053920% din numărul total de voturi exprimate și cu 20 de voturi Abținere, reprezentând 0.000250% din numărul total de voturi exprimate, aprobă repartizarea profitului net al exercițiului financiar 2018, după cum urmează:

1. Repartizarea profitului net după cum urmează:
- Dividende cuvenite acționarilor 255.021.461,04 lei
- Profit destinat constituirii surselor proprii de finanțare 240.653.646,96 lei

2. Participarea salariaților la profit conform prevederilor art. 141 din Contractul Colectiv de Muncă încheiat la nivelul SNTGN Transgaz SA, în vigoare, în sumă de 14.278.572 lei. Cu 489224 de voturi Pentru reprezentând 6.216060% din numărul total de voturi exprimate, cu 7052610 de voturi Împotrivă reprezentând 89.610220% din numărul total de voturi exprimate și cu 20 de voturi Abținere, reprezentând 0.000250% din numărul total de voturi exprimate, nu aprobă repartizarea profitului net al exerciţiului financiar 2018, după cum urmează:

1. repartizarea profitului net după cum urmează:
- dividende cuvenite acționarilor 446.107.597 lei
- profit destinat constituirii surselor proprii de finanţare 49.567.511 lei

Aprobarea este condiționată de realizarea programului de investiții pe anul în curs. În situația în care SNTGN TRANSGAZ S.A. nu realizează programul de investiții aferent anului 2019 până la finele acestui an, societatea are obligația de a convoca Adunarea Generală a acționarilor în vederea redistribuirii și virării ca dividende, până la finele anului 2019, a profitului repartizat și neutilizat pentru investiții, până la concurența sumei ce reprezintă 90% din profitul anului 2018.

Totodată, solicită conducerii administrative și executive a Societății transmiterea către acționari, până la data de 30.09.2019, a unui raport cu privire la gradul de îndeplinire a programului de investiții.

Dividendele vor fi plătite acţionarilor înregistraţi în registrul acţionarilor la data de 25.06.2019.

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (3), alin. (41), precum şi art. 3 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, cu modificările şi completările ulterioare, conducerea operatorului economic are următoarele obligaţii:
a) înştiinţarea Ministerului Economiei – D.P.A.P.S., în termen de 3 zile de la data aprobării repartiţiei profitului, asupra cuantumului dividendelor de virat, în vederea înregistrării acestei creanţe în contabilitatea D.P.A.P.S.;
b) virarea către acţionari a dividendelor cuvenite, în termen de 60 de zile de la termenul prevăzut de lege pentru depunerea situaţiilor financiare anuale;
c) în cazul nerespectării termenului prevăzut la art. 1 alin. (3) din O.G. nr. 64/2001, se datorează dobândă penalizatoare conform art. 67 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

SNTGN TRANSGAZ S.A. va întreprinde toate demersurile necesare în vederea respectării prevederilor art. 43 din Ordonanţa de urgenţă nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4. Cu 7870299 de voturi Pentru reprezentând 99.999750% din numărul total de voturi exprimate și cu 20 de voturi Abținere, reprezentând 0.000250% din numărul total de voturi exprimate, stabilește data de 25 iunie 2019 ca dată de înregistrare a acţionarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.

Art.5. Cu 7870299 de voturi Pentru reprezentând 99.999750% din numărul total de voturi exprimate și cu 20 de voturi Abținere,  reprezentând 0.000250% din numărul total de voturi exprimate, stabilește data de 24 iunie 2019 ca ex date, conform prevederilor legale în vigoare.

Art.6. Cu 7870299 de voturi Pentru reprezentând 99.999750% din numărul total de voturi exprimate și cu 20 de voturi Abținere, reprezentând 0.000250% din numărul total de voturi exprimate, stabilește data de 16 iulie 2019 ca dată a plăţii.

Art.7. Cu 7870299 de voturi Pentru reprezentând 99.999750% din numărul total de voturi exprimate și cu 20 de voturi Abținere, reprezentând 0.000250% din numărul total de voturi exprimate, îl împuternicește pe domnul Lăpușan Remus Gabriel, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și pe domnul Grigore Târsac, în calitate de Director General Adjunct al SNTGN “Transgaz’’ SA pentru semnarea documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu.

Ti-a placut articolul?

Comentarii