Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
00:55 24 03 2018 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Servicii de verificare, intretinere si reparare aparate de aer conditionat - 01.07.2013

ro

01 Jul, 2013 00:00 907 Marime text
CONTRACT NR: 357 / 01.07.2013
OBIECT: Servicii de verificare, intretinere si reparare aparate de aer conditionat zona Constanta
VALOARE: 24.950,00 Moneda: RON Fara TVA
ATRIBUIT: HERBAFLORR 09 SRL
Adresa postala: Str VRANCEI,Nr2,BL F6,SC 2,AP 30,CAM2, Localitatea: Galati, Cod postal: 800415, Romania, Tel. 0755392024, Email: extremeproiectconstruct@yahoo.com, Fax: 0236433333

CONTRACT NR: 357 / 01.07.2013
OBIECT: Servicii de verificare, intretinere si reparare aparate de aer conditionat zona Tulcea
VALOARE: 9.350,00 Moneda: RON Fara TVA
ATRIBUIT: HERBAFLORR 09 SRL
Adresa postala: Str VRANCEI,Nr2,BL F6,SC 2,AP 30,CAM2, Localitatea: Galati, Cod postal: 800415, Romania, Tel. 0755392024, Email: extremeproiectconstruct@yahoo.com, Fax: 0236433333

CONTRACT NR: 357 / 01.07.2013
OBIECT: Servicii de verificare, intretinere si reparare aparate de aer conditionat zona Galati
VALOARE: 9.301,00 Moneda: RON Fara TVA
ATRIBUIT: HERBAFLORR 09 SRL
Adresa postala: Str VRANCEI,Nr2,BL F6,SC 2,AP 30,CAM2, Localitatea: Galati, Cod postal: 800415, Romania, Tel. 0755392024, Email: extremeproiectconstruct@yahoo.com, Fax: 0236433333


Nr. anunt atribuit / Data atribuire: 138141 / 09-07-2013
Nr. anunt participare / Data publicare: 142999 / 2013-04-09 11:20:00


Informatii anunt de participare asociat
Numar anunt: 142999 / 09.04.2013
Denumire contract: Servicii de verificare, intretinere si reparare aparate de aer conditionat


Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" S.A.
Adresa postala: B-dul Al. Lapusneanu, nr. 195 A, Bl. LAV 1, parter, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900472, Romania, Punct(e) de contact: C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. Societate administrata in sistem dualist - Sucursala de Transport CONSTANTA, Tel. +40 241607511, In atentia: Serviciului Comercial – dna Maria Balta, Email: maria.balta@transelectrica.ro, Fax: +40 241607553, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de verificare, intretinere si reparare aparate de aer conditionat
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: Locatiile autoritatii contractante indicate in caietul se sarcini
Codul NUTS: RO22 - Sud-Est
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Serviciile constau in verificarea, intretinerea si repararea aparatelor de aer conditionat din dotarea autoritatii contractante.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50730000-1 - Servicii de reparare si de intretinere a grupurilor de refrigerare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
43.601 RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
DA 2111
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 357
Denumirea: Servicii de verificare, intretinere si reparare aparate de aer conditionat zona Constanta
V.1) Data atribuirii contractului 01.07.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
HERBAFLORR 09 SRL
Adresa postala: Str VRANCEI,Nr2,BL F6,SC 2,AP 30,CAM2, Localitatea: Galati, Cod postal: 800415, Romania, Tel. 0755392024, Email: extremeproiectconstruct@yahoo.com, Fax: 0236433333
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 30.806,00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 24.950,00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 358
Denumirea: Servicii de verificare, intretinere si reparare aparate de aer conditionat zona Tulcea
V.1) Data atribuirii contractului 01.07.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
HERBAFLORR 09 SRL
Adresa postala: Str VRANCEI,Nr2,BL F6,SC 2,AP 30,CAM2, Localitatea: Galati, Cod postal: 800415, Romania, Tel. 0755392024, Email: extremeproiectconstruct@yahoo.com, Fax: 0236433333
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 12.998,00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 9.350,00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 359
Denumirea: Servicii de verificare, intretinere si reparare aparate de aer conditionat zona Galati
V.1) Data atribuirii contractului 01.07.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
HERBAFLORR 09 SRL
Adresa postala: Str VRANCEI,Nr2,BL F6,SC 2,AP 30,CAM2, Localitatea: Galati, Cod postal: 800415, Romania, Tel. 0755392024, Email: extremeproiectconstruct@yahoo.com, Fax: 0236433333
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 11.752,00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 9.301,00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
A.Pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare, solicitate la punctul III.2., operatorul economic are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca îndeplineste criteriile de calificare astfel cum au fost solicitate în documentatia de atribuire (Formular F 10 din Modele de Formulare).B.Ofertele vor fi evaluate prin calificativele: inacceptabila, neconforma sau admisibila conform HGR 925/2006 in vigoare la data prezenta, art.36, art. 36?1, art. 37, art.79.C.Aplicarea criteriului de atribuire se face numai asupra ofertelor declarate „ADMISIBILE”, iar oferta castigatoare va fi stabilita dintre ofertele admisibile.D. In cazul in care doua sau mai multe oferte admisibile, au pretul total cel mai mic egal, autoritatea contractanta va solicita respectivilor operatori economici, in termen de 48 ore, o noua propunere financiara, in plic inchis.In acest caz oferta castigatoare va fi desemnata cea cu pretul cel mai scazut depusa in plic.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. Societate administrata in sistem - Sucursala de Transport Constanta -juridic
Adresa postala: B-dul Al. Lapusneanu, nr 195 A, Bl. LAV1, parter, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900472, Romania, Tel. +40 241607518, Email: nicoleta.sava@transelectrica.ro, Fax: +40 241607550
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
09.07.2013 08:50

Ti-a placut articolul?

Comentarii