Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
03:31 17 01 2019 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Servicii de intretinere si reparare a autovehiculelor lotul 1 - zona Constanta-Tulcea - 25.11.2013

ro

25 Nov, 2013 00:00 736 Marime text
CONTRACT NR: 49.947,74 Moneda: RON Fara TVA
OBIECT: Servicii de intretinere si reparare a autovehiculelor lotul 1 - zona Constanta-Tulcea
VALOARE: 49.947,74 Moneda: RON Fara TVA
ATRIBUIT: UTILNAVOREP S.A.
Adresa postala: Bd. AUREL VLAICU, NR 52, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900055, Romania, Tel. 0241 691079, Email: dcostea@utilnavorep.ro, office@utilnavorep.ro, Fax: 0241 518015, Adresa internet (URL): www.utilnavorep.ro


Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" S.A.
Adresa postala: B-dul Al. Lapusneanu, nr. 195 A, Bl. LAV 1, parter, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900472, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Comercial, Tel. +40 241607579, In atentia: Dulgheru Dragos, Email: dragos.dulgheru@transelectrica.ro, Fax: +40 241607552, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de intretinere si reparatii a autovehiculelor in Sucursala de Transport Constanta
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: Pentru ambele loturi prestarea serviciilor se va efectua in locatiile operatorului economic
Codul NUTS: RO22 - Sud-Est
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de intretinere si reparatii a autovehiculelor in Sucursala de Transport Constanta
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50112100-4 - Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
177.147,74 RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
DA2344_STCTA
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 383
Denumirea: Servicii de intretinere si reparare a autovehiculelor lotul 1 - zona Constanta-Tulcea
V.1) Data atribuirii contractului 25.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
UTILNAVOREP S.A.
Adresa postala: Bd. AUREL VLAICU, NR 52, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900055, Romania, Tel. 0241 691079, Email: dcostea@utilnavorep.ro, office@utilnavorep.ro, Fax: 0241 518015, Adresa internet (URL): www.utilnavorep.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 150.000,00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 127.200,00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Valoare fara TVA: 877,50
Descriere succinta a valorii/procentului din contract care urmeaza sa fie subcontractat
Inspectii tehnice periodice pentru 13 autoturisme
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 384
Denumirea: Servicii de intretinere si reparare a autovehiculelor lotul 2 – zona Galati
V.1) Data atribuirii contractului 25.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC UNIVERSAL AURORA SA
Adresa postala: Str. George Cosbuc nr. 82, Localitatea: Galati, Cod postal: 800385, Romania, Tel. 0236/473440, Email: universal_aurora@yahoo.com, Fax: 0236/314363
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 50.000,00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 49.947,74 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
-Orice operator economic interesat poate solicita clarificari si informatii. Aceste solicitari se adreseaza in scris, inainte de data, specificata in invitatia de participare, pentru depunerea ofertelor lasand posibilitatea autoritatii contractante de a raspunde in termenele prevazute la art.78 si art.79 din OUG 34/2006. (Formularul F19)-Ofertele vor fi evaluate prin calificativele: inacceptabila, neconforma sau admisibila conform HGR 925/2006 in vigoare la data prezenta, art.36, art. 361 si art. 37. Aplicarea criteriului de atribuire se face numai asupra ofertelor declarate „ADMISIBILE”, iar oferta castigatoare va fi stabilita dintre ofertele admisibile.-La momentul finalizarii fazei finale de licitatie electronica, sistemul electronic va pune la dispozitia autoritatii contractante clasamentul final. In cazul in care doua sau mai multe oferte admisibile, dupa finalizarea etapei de licitatie electronica, contin in cadrul propunerii financiare acelasi pret minim al ofertei, autoritatea contractanta va solicita respectivilor ofertanti o noua propunere financiara, in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. Dupa finalizarea etapei de licitatie electronica ofertantii au obligatia de a depune la sediul autoritatii contractante, in maxim 3 zile lucratoare, de la finalizarea etapei de licitatie electronica, in scris, in original, propunerea financiara, in conformitate cu pretul rezultat in urma procesului de licitare electronica.-Pentru vizualizarea fisierelor, incarcate in SEAP, semnate electronic, operatorii economici trebuie sa dispuna de un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizarilor de semnatura electronica).-In cazul in care operatorul economic uzeaza de prevederile art.11, alin.(4) din HG 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, acesta are obligatia de a inscrie in Formular F18 si anexa 1 la acesta numai documentele, pe care nu le-a depus in oferta, dar care urmeaza sa le prezinte la cererea scrisa a autoritatii contractante.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
C.N. Transelectrica S.A. Bucuresti - Sucursala de Transport Constanta - juridic
Adresa postala: B-dul Al. Lapusneanu, nr 195 A, Bl. LAV1, parter, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900472, Romania, Tel. +40 241607518, Email: nicoleta.sava@transelectrica.ro, Fax: +40 241607550
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
07.01.2014 12:31

Ti-a placut articolul?

Comentarii