Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
12:25 23 01 2019 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Retehnologizarea statiei 400 kV Isaccea - 30.09.2013

ro

30 Sep, 2013 00:00 580 Marime text
CONTRACT NR: 375 / 30.09.2013
OBIECT: Retehnologizarea statiei 400 kV Isaccea
VALOARE: 225.000,00 Moneda: RON Fara TVA
ATRIBUIT: INSTITUTUL DE STUDII SI PROIECTARI ENERGETICE S.A.
Adresa postala: B-dul Lacul Tei, nr.1-3, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020371, Romania, Tel. 0212061080, Email: marketing@ispe.ro, Fax: 0212110594, Adresa internet (URL): www.ispe.ro

Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" S.A.
Adresa postala: B-dul Al. Lapusneanu, nr. 195 A, Bl. LAV 1, parter, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900472, Romania, Punct(e) de contact: C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. Societate administrata in sistem dualist - Sucursala de Transport CONSTANTA, Tel. +40 241607511, In atentia: Serviciului Comercial – dna Maria Balta, Email: maria.balta@transelectrica.ro, Fax: +40 241607553, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Retehnologizarea statiei 400 kV Isaccea
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: La sediul operatorului economic
Codul NUTS: RO225 - Tulcea
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Serviciile constau in elaborarea fazelor de proiectare necesare pentru retehnologizarea statiei 400 kV Isaccea.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71323100-9 - Servicii de proiectare a sistemelor de energie electrica (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
225.000 RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
DA 2126
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 375
Denumirea: Retehnologizarea statiei 400 kV Isaccea
V.1) Data atribuirii contractului 30.09.2013
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
INSTITUTUL DE STUDII SI PROIECTARI ENERGETICE S.A.
Adresa postala: B-dul Lacul Tei, nr.1-3, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020371, Romania, Tel. 0212061080, Email: marketing@ispe.ro, Fax: 0212110594, Adresa internet (URL): www.ispe.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 570.000,00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 225.000,00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Valoare fara TVA: 20.250,00
Descriere succinta a valorii/procentului din contract care urmeaza sa fie subcontractat
Studiu geotehnic
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
A.Pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare, solicitate la punctul III.2., operatorul economic are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca îndeplineste criteriile de calificare astfel cum au fost solicitate în documentatia de atribuire (Formular F 12 din Modele de Formulare).B.Ofertele vor fi evaluate prin calificativele: inacceptabila, neconforma sau admisibila conform HGR 925/2006 in vigoare la data prezenta, art.36, art. 36?1, art. 37, art.79.C.Aplicarea criteriului de atribuire se face numai asupra ofertelor declarate „ADMISIBILE”, iar oferta castigatoare va fi stabilita dintre ofertele admisibile.D. In cazul in care doua sau mai multe oferte admisibile, au pretul total cel mai mic egal, autoritatea contractanta va solicita respectivilor operatori economici, in termen de 48 ore, o noua propunere financiara, in plic inchis.In acest caz oferta castigatoare va fi desemnata cea cu pretul cel mai scazut depusa in plic.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. Societate administrata in sistem - Sucursala de Transport Constanta -juridic
Adresa postala: B-dul Al. Lapusneanu, nr 195 A, Bl. LAV1, parter, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900472, Romania, Tel. +40 241607518, Email: nicoleta.sava@transelectrica.ro, Fax: +40 241607550
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
15.10.2013 10:06

Ti-a placut articolul?

Comentarii