Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
12:03 11 12 2018 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Servicii de audit financiar pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2011 / 23.04.2012

ro

23 Apr, 2012 00:00 453 Marime text

CONTRACT NR: 416 / 23.04.2012
OBIECT: Servicii de audit financiar pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2011
VALOARE: 127.800,00 Moneda: EUR Fara TVA / 559.508,4 Moneda: RON
ATRIBUIT: KPMG Audit S.R.L.
Adresa postala: Sos. Bucuresti Ploiesti nr. 69 - 71, et. P, Camera nr. 2, Sector 1 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 013685 , Romania , Tel. 0741 800 735 , Email: kpmgro@kpmg.ro , Fax: 0741 800 700 , Adresa internet (URL): www.kpmg.ro

Anunt de atribuire (utilitati) numarul 124024/27.04.2012

Tip legislatie: OG 34

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.
Adresa postala: Str. Polona, Nr. 65, Sector 1 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 010494 , Romania , Punct(e) de contact: Departament Achizitii , Tel. +40 212038235 , In atentia: Rodica BOBOC - rboboc@nuclearelectrica.ro , Email: araducanu@nuclearelectrica.ro , Fax: +40 212031315 , Adresa internet (URL): http://www.nuclearelectrica.ro/ , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante

- Electricitate

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) Descriere

II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta

Servicii de audit financiar pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2011 si revizuirea limitata a situatiilor financiare consolidate pentru perioada de 6 luni incheiata la 30 iunie 2012 si emiterea scrisorii de confort asupra informatiilor financiare aferente, incluse in prospectul de emisiune

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Servicii

9 - Servicii de contabilitate, de audit si de gestionare a registrelor contabile

Locul principal de prestare: Sediul SNN Executiv si sediul sucursalelor CNE Cernavoda si FCN Pitesti

Codul NUTS: RO321 - Bucuresti

II.1.3) Anuntul implica

II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Servicii de audit financiar pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2011 si revizuirea limitata a situatiilor financiare consolidate pentru perioada de 6 luni incheiata la 30 iunie 2012 si emiterea scrisorii de confort asupra informatiilor financiare aferente, incluse in prospectul de emisiune

II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

79212100-4 - Servicii de auditare financiara (Rev.2)

II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

Nu

II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)

II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor

127.800 EUR

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) Tipul procedurii

IV.1.1) Tipul procedurii

Negociere fara anunt de participare

Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:

  • Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive tehnice

IV.2) Criterii de atribuire

IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica

Nu

IV.3) Informatii administrative

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract

Nu

SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI

Contract nr: 416

Denumirea: Servicii de audit financiar pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2011 si revizuirea

V.1) Data atribuirii contractului 23.04.2012

V.2) Numarul de oferte primite 1

V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul

KPMG Audit S.R.L.
Adresa postala: Sos. Bucuresti Ploiesti nr. 69 - 71, et. P, Camera nr. 2, Sector 1 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 013685 , Romania , Tel. 0741 800 735 , Email: kpmgro@kpmg.ro , Fax: 0741 800 700 , Adresa internet (URL): www.kpmg.ro

V.4) Informatii privind valoarea contractului

Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 136.000,00 Moneda: EUR Fara TVA

Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 127.800,00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea: 559.508,4 Moneda: RON

V.5) Contractul ar putea fi subcontractat

Nu

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare

Nu

VI.2) Alte informatii

VI.3) Cai de atac

VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac

Sectia a VI-a Comerciala a Tribunalului Bucuresti
Adresa postala: Bulevardul Unirii, nr. 37, sector 3 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030823 , Romania , Tel. +40 214083600 , Email: tribunalul-bucuresti@just.ro , Fax: +40 213132815

Organismul competent pentru procedurile de mediere

VI.3.2) Utilizarea cailor de atac

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

SN Nuclearelectrica SA
Adresa postala: Str. Polona, nr. 65, sector 1 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 010494 , Romania , Tel. +40 212031304 , Fax: +40 212031315

VI.4) Data expedierii prezentului anunt

27.04.2012 15:41

 

 

Ti-a placut articolul?

Comentarii