Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
11:32 16 07 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Vrei să lucrezi la DNA? A fost declanșată o procedură de ocupare prin transfer

ro

19 Feb, 2023 11:36 2369 Marime textDirecția Națională Anticorupție declanșează procedura de ocupare prin transfer la cerere a unei funcții publice specifice de execuție vacante de specialist, specializarea cadastru și/sau geodezie, în cadrul Serviciului specialiști al Direcției Naționale Anticorupție, nivel central.
 
Persoanele interesate sunt invitate să depună la sediul Direcției Naționale Anticorupție din str. Valter Mărăcineanu nr. 1-3, sector 1, București, în termen de 20 de zile de la publicarea anunțului (în perioada 17 februarie 2023 - 8 martie 2023), următoarele documente:
▪ cerere de transfer, conform model (se pune la dispoziția candidaților de către Serviciul resurse umane, perfecționare profesională și documentare);
▪ curriculum vitae, modelul comun european;
▪ copia cărții de identitate și a certificatului de naștere;
▪ copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări, după caz;
▪ copia carnetului de muncă și a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă, și, după caz, în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcției sau pentru exercitarea funcției;
▪ adeverință care atestă vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor, din care să rezulte cel puțin următoarele informații: funcția/funcțiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfășurării activității, vechimea în muncă acumulată, precum și vechimea în specialitatea studiilor (anexa nr. 2D a H.G. nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare);
▪ copiile rapoartelor de evaluare a performanțelor profesionale din ultimii 3 ani;
▪ cazier administrativ;
▪ acord de prelucrare a datelor cu caracter personal ( se pune la dispoziția candidaților de către Serviciul resurse umane, perfecționare profesională și documentare).
 
Procedura de transfer la cerere a se va realiza în două etape succesive:
 
•Selecția dosarelor de înscriere;
 
•Interviul, în cadrul căruia se testează criteriile de evaluare prevăzute de art. 55 alin. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare.
 
Candidații admiși la etapa selecției dosarelor de înscriere, se vor prezenta la etapa interviului la data de 20 martie 2023, ora 10,00.
 
Condiții generale de participare:
 
- Să fie funcționar public, consilier, clasa I, grad profesional superior.
 
Condiții specifice de participare:
 
- Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul fundamental Științe inginerești – domeniul de studii universitare Inginerie geodezică;
- Certificat de autorizare ANCPI – categoria C sau D;
- Constituie avantaj deținerea unui certificat de competență – operator de dronă, în conformitate cu legislația în acest domeniu;
- Cunoștințe avansate de utilizare a soft-urilor CAD sau GIS (la alegere), dovedite prin atestate, diplome, etc..
 
Durata normală a timpului de lucru este de 8h/zi, respectiv 40h/săptămână.
 
Atribuțiile prevăzute în fișa postului:
 
1. Din dispoziția scrisă a procurorului, aprobată de procurorul șef serviciu/secție, întocmește constatări tehnico-științifice în dosare penale din domeniul măsurătorilor terestre (cadastru, topografie, geodezie și fotogrammetrie), materializate în rapoarte de constatare. Constatările tehnico științifice se vor efectua în baza documentelor puse la dispoziție de procurorul de caz, iar atunci când se impune, și în baza măsurătorilor efectuate pe teren, în funcție de necesitatea anchetei;
2. În vederea soluționării unitare a cauzei, colaborează permanent cu procurorul, ofițerii de poliție judiciară la instrumentarea dosarului penal;
3. Întocmește note de constatare în dosare cu documentație incompletă și propune ridicarea de documente necesare întocmirii raportului de constatare tehnico-științifică;
4. În cazul investigațiilor care privesc verificări de specialitate, prin intermediul procurorului, stabilește tematici de lucru și obiective pentru echipe de control formate din reprezentanții instituțiilor abilitate;
5. Analizează actele de control și de constatare ale instituțiilor cu atribuții în domeniu;
6. În vederea clarificării aspectelor tehnice privind urmărirea penală, colaborează cu procurorul și ofițerul de poliție judiciară la întocmirea planului de anchetă;
7. Întocmește note de răspunsuri la obiecțiunile formulate de experții tehnici autorizați la rapoartele de constatare întocmite de specialiști, la solicitarea procurorului;
8. Formulează obiecțiuni la expertizele tehnice judiciare întocmite de experții tehnici autorizați, la solicitarea procurorului;
9. Colaborează cu procurorul de instanță în vederea lămuririi aspectelor și fenomenelor tehnice care se regăsesc în rechizitorii și rapoartele de constatare;
 
Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 021.312.14.97/ int. 2658, 2637; persoane de contact: grefier Carmen Ciobanu și consilier Rusu Ion – Serviciul resurse umane, perfecționare profesională și documentare; e-mail de corespondență resurseumane@pna.ro.
 
PRECIZĂRI:
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.
 
 
Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii