Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
10:23 20 11 2018 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Informare de presa privind interviul acordat de primul-ministru Victor Ponta

ro

14 May, 2012 14:31 618 Marime text

Primul-ministru Victor Ponta a acordat un interviu publicaţiei Wall Street Journal, pe baza căruia a fost redactat articolul cu titlul "New Romanian PM Pledges Stability And Responsibility". Articolul poate fi consultat mai jos în varianta originală, precum şi tradus în limba română.

THE WALL STREET JOURNAL: New Romanian PM Pledges Stability And Responsibility, By Gordon Fairclough

BUCHAREST (Dow Jones)-- Romania 's new left-leaning premier pledged to stick to strict spending limits while trying to revive growth, as he seeks to balance the demands of deficit-averse investors with the desires of his austerity-weary constituents.

"I wish to send the markets a signal of stability and responsibility," said Victor Ponta, who became prime minister last week after the collapse of the country's previous government, which had become deeply unpopular because of its budget-cutting policies.

The 39-year-old Social Democrat emphasized in written responses to questions from The Wall Street Journal that Romania would honor the stringent terms of its precautionary loan agreements with the European Union and International Monetary Fund.

But Mr. Ponta also said fiscal prudence must be accompanied by a "sensible policy to promote growth" as well as a "safety net for the most vulnerable," adding that one of his missions is to "undo" what he sees as the mistakes of his predecessors.

(This story and related background material will be available on The Wall Street Journal website, WSJ.com.)

As Europe 's debt crisis sparks political upheaval across the Continent, leaders are looking to chart a course that will assuage public anger and boost flagging economies without running afoul of lenders and investors intolerant of fiscal slippage.

In Romania , the task has now fallen to Mr. Ponta, the country's youngest prime minister yet, who said his role model is Tony Blair, the former British premier who reinvigorated the U.K. 's political left in the 1990s.

On one side, Mr. Ponta faces voters impatient for the government to do more to stimulate growth and speed Romania 's recovery from its worst recession since the fall of communism. National elections are due by November.

"The situation is ugly," said Laurentiu Tudor, a 36-year-old policeman, whose salary, along with those of the rest of the country's civil servants, was slashed by 25% in 2010. State spending cuts "have had a very big effect on people's day-to-day lives."

At the same time, Mr. Ponta's room to maneuver is constrained by EU rules, the IMF deal and jittery markets, which pushed Romania 's currency, the leu, to record lows against the euro in late April amid fears Mr. Ponta's commitment to austerity could waver.

Mr. Ponta said "uncertainty is normal in the first few days of a new government," but predicted "the currency will recover."

He said it is wrong to see Romanians as opposed to austerity measures in general. Instead, he said, it was the specific steps taken by his predecessors that sparked public anger--among them the across-the-board 25% cut in public-sector wages.

Such measures have hit especially hard in Romania , the second-poorest member of the EU after Bulgaria.

Last week, Mr. Ponta secured the agreement of the EU and IMF to restore salaries for state employees to pre-cut levels, a move also backed by his center-right predecessor, Mihai Razvan Ungureanu. The increase will happen in two stages, one this year and one in 2013.

In addition to the state wage adjustment, Romania must also return health-care contributions withheld by the previous government from pension payments, a practice Romania 's Constitutional Court recently ruled illegal. The money will be repaid over 16 months.

With those changes, the 2012 budget deficit in cash terms will rise slightly to 2.25% of gross domestic product from the originally planned 1.9%. The broader public deficit as calculated using EU accounting rules is to remain below the mandated level of 3% of GDP.

For now, Mr. Ponta must govern largely within a budget inherited from his predecessors. But if he is returned to power in the coming elections, he said he would seek broader changes aimed at driving growth.

Among his goals, Mr. Ponta said: Reducing employer-paid payroll taxes to encourage hiring and creating a more "flexible" environment for private enterprise. He also said the government would work harder to tap into EU development funds and to foster foreign-investment projects that will create jobs.

Romania "desperately needs an intelligent mix of economic policies, which stimulate growth, and efficient social policies," Mr. Ponta said.

Liviu Voinea, an economic adviser to Mr. Ponta who is to become a state secretary in the Finance Ministry, said the government intends to move towards a balanced budget both by cutting unnecessary spending and boosting revenue.

Mr. Voinea said it is a question of mobilizing resources and dedicating them to the proper ends. "We aren't going to give up on fiscal discipline," he said. "But you can't stabilize the economy if you destabilize families and individuals."

-By Gordon Fairclough, The Wall Street Journal

WALL STREET JOURNAL: Noul prim ministru român promite stabilitate şi responsabilitate, de Gordon Fairclough

BUCUREŞTI - Noul premier al României, cu convingeri de stânga, a promis să se încadreze în nişte limite stricte ale cheltuielilor, în încercarea de a revigora creşterea economică, împăcând în acelaşi timp şi cerinţele investitorilor care se tem de deficit, şi dorinţele electoratului său obosit de austeritate.

„Aş vrea să transmit pieţelor un semnal de stabilitate şi responsabilitate", a declarat Ponta, devenit prim-ministru săptămâna trecută, după căderea guvernului anterior, care devenise foarte nepopular din cauza politicilor sale de reducere a bugetului.

Social-democratul în vârstă de 39 de ani a subliniat, în răspunsurile scrise la întrebările adresate de Wall Street Journal, că România va onora condiţiile stricte ale acordurilor de împrumut preventiv cu Uniunea Europeană şi Fondul Monetar Internaţional.

Dar dl. Ponta a spus şi că prudenţa fiscală trebuie să fie însoţită de o „politică raţională de promovare a creşterii", precum şi de o „plasă de siguranţă pentru categoriile cele mai vulnerabile", adăugând că una dintre sarcinile sale este aceea de a „repara" ceea ce consideră a fi fost greşeli ale predecesorilor săi.

Pe măsură ce criza datoriilor din Europa declanşează mişcări sociale pe întregul continent, liderii încearcă să stabilească un curs care să potolească mânia publică şi să stimuleze revigorarea economiilor stagnante, fără a-i irita pe creditorii şi investitorii care nu tolerează derapaje fiscale.

În România, sarcina îi revine acum dlui Ponta, cel mai tânăr prim-ministru al ţării de până acum, care declară că modelul său este Tony Blair, fostul premier britanic care a revigorat stânga politică britanică în anii 1990.

Pe de o parte, dl Ponta se confruntă cu electoratul nerăbdător să vadă că guvernul face mai mult pentru a stimula creşterea şi a accelera redresarea României în urma celei mai severe recesiuni de după căderea comunismului. Alegeri la nivel naţional vor avea loc în luna noiembrie.

„Situaţia este urâtă", spune Laurenţiu Tudor, un poliţist în vârstă de 36 de ani, al cărui salariu, ca şi cel al celorlalţi funcţionari publici ai ţării, a fost redus cu 25% în 2010. Reducerea cheltuielilor publice „a avut un efect foarte mare asupra vieţii de zi cu zi a oamenilor".

În acelaşi timp, spaţiul de manevra al dlui Ponta este restricţionat de regulile UE, de înţelegerea cu FMI şi de pieţele sensibile, care au determinat moneda românească, leul, să scadă la nivele record faţă de euro la sfârşitul lunii aprilie, sub influenţa temerii că angajamentul dlui Ponta de a menţine austeritatea ar putea fi ezitant.

Dl Ponta a declarat că „incertitudinea este normală în primele câteva zile ale unui nou guvern", dar a prezis că „moneda îşi va reveni."

El a precizat că este greşit să se considere că românii se opun măsurilor de austeritate în general. În schimb, a spus el, mânia publică a fost declanşată de măsurile luate de predecesorii săi, printre care se numără reducerea generală cu 25% a salariilor din sectorul public.

Asemenea măsuri au lovit foarte puternic România, al doilea cel mai sărac stat membru al UE, după Bulgaria.

Săptămâna trecuta, dl Ponta a obţinut acordul UE şi FMI pentru a aduce salariile angajaţilor de la stat la nivelul de dinaintea reducerilor, o mişcare sprijinită şi de predecesorul său de centru-dreapta, Mihai Răzvan Ungureanu. Creşterea se va produce în două etape, una anul acesta şi cealaltă în 2013 .

Înafara ajustării salariilor din sectorul de stat, România trebuie şi să returneze contribuţiile pentru sănătate reţinute de guvernul precedent din pensii, o măsură pe care Curtea Constituţională a României a declarat-o recent ca fiind ilegală. Banii vor fi înapoiaţi în decurs de 16 luni.

În urma acestor schimbări, deficitul bugetar în 2012 va creşte uşor, la 2,25% din PIB, faţă de 1.9% cât era prevăzut anterior. Deficitul public mai larg calculat pe baza normelor contabile ale UE trebuie să rămână sub nivelul permis de 3% din PIB.

Deocamdată, dl Ponta trebuie să guverneze în mare măsură în limitele bugetului moştenit de la predecesorii săi. Dar dacă va reveni la putere după viitoarele alegeri, a anunţat că va face schimbări mai mari, pentru a impulsiona creşterea economică.

Printre obiectivele sale, dl Ponta a menţionat: reducerea contribuţiilor plătite de angajator, pentru a încuraja angajările şi a crea un mediu mai "flexibil" pentru companiile private. El a spus, de asemenea, că guvernul va face eforturi mai mari pentru a absorbi fonduri de dezvoltare de la UE şi pentru a promova proiectele de investiţii străine, care să creeze locuri de muncă.

România "are mare nevoie de un mix inteligent de politici economice, care să stimuleze creşterea şi de politici sociale eficiente", a declarat dl Ponta.

Liviu Voinea, consilier economic al d-lui Ponta, care va deveni secretar de stat la Ministerul de Finanţe, a declarat că guvernul intenţionează să realizeze un buget echilibrat atât prin reducerea cheltuielilor inutile, cât şi prin creşterea veniturilor.

Dl Voinea a arătat că este o chestiune de mobilizare a resurselor şi de alocare a acestora pentru scopurile cele mai potrivite. "Nu vom renunţa la disciplina fiscală", a spus acesta. "Dar nu poţi stabiliza economia, dacă destabilizezi familiile şi oamenii".

Biroul de Presă

Ti-a placut articolul?

Comentarii