Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
01:43 16 12 2018 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Executatrea luc de reparatii la instalatiile de MT-JT scoase de sub tensiune, ptr Zona Calarasi - 12.07.2012

ro

12 Jul, 2012 01:00 970 Marime text

CONTRACT NR: 101 / 12.07.2012
OBIECT: Executatrea luc de reparatii la instalatiile de MT-JT scoase de sub tensiune, ptr Zona Calarasi
VALOARE: 1.909.702,00 Moneda: RON Fara TVA
ATRIBUIT: ADREM INVEST S.R.L.
Adresa postala: Str. Smaranda Braescu, nr.40A, sect 1 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 014206 , Romania , Tel. 0212335920/21 , Email: daniela.gheorghiu@adrem.ro , Fax: 0212335982 , Adresa internet (URL): www.adrem.ro

Anunt de atribuire (utilitati) numarul 126620/16.07.2012

Informatii anunt de participare asociat

Numar anunt: 135265 / 04.05.2012

Denumire contract: Executarea lucrarilor de reparatii la instalatiile de MT-JT scoase de sub tensiune, pentru zona de retea MT-JT Calarasi

Tip legislatie: OG 34

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A.

Adresa postala: STR. NICOLAE IORGA NR. 89A , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900587 , Romania , Punct(e) de contact: Serv. Achizitii , Tel. +40 0241805309 , In atentia: Dumitra Ulmeanu , Email: achizitii_dobrogea@enel.com , Fax: +40 0372871085 , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante

- Electricitate

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) Descriere

II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta

Executarea lucrarilor de reparatii la instalatiile de MT-JT scoase de sub tensiune, pentru zona de retea MT-JT Calarasi

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Lucrari

Executarea

Locul principal de executare: Zona de retea Calarasi, jud. Constanta

Codul NUTS: RO223 - Constanta

II.1.3) Anuntul implica

Incheierea unui acord-cadru

II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Lucrarile de reparatii se efectueaza în instalatiile MT-JT scoase de sub tensiune. Lucrarile de reparatii sunt lucrari de mentenanta corectiva prin care se elimina un anumit defect detectat in instalatiile de MT-JT, astfel incat acestea sa poata fi readuse in starea normala de functionare.

II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

45315500-3 - Instalatii de tensiune medie (Rev.2)

45315600-4 - Instalatii de joasa tensiune (Rev.2)

II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

Nu

II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)

II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor

1.909.702 RON

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) Tipul procedurii

IV.1.1) Tipul procedurii

Negociere

IV.2) Criterii de atribuire

IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica

Da

IV.3) Informatii administrative

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract

Nu

SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI

Contract nr: 101

Denumirea: Executatrea luc de reparatii la instalatiile de MT-JT scoase de sub tensiune, ptr Zona Calarasi

V.1) Data atribuirii contractului 12.07.2012

V.2) Numarul de oferte primite 9

Numarul de oferte admisibile 7

V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul

ADREM INVEST S.R.L.
Adresa postala: Str. Smaranda Braescu, nr.40A, sect 1 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 014206 , Romania , Tel. 0212335920/21 , Email: daniela.gheorghiu@adrem.ro , Fax: 0212335982 , Adresa internet (URL): www.adrem.ro

V.4) Informatii privind valoarea contractului

Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 3.000.000,00 Moneda: RON Fara TVA

Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1.909.702,00 Moneda: RON Fara TVA

V.5) Contractul ar putea fi subcontractat

Nu

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare

Nu

VI.2) Alte informatii

Acord-cadru s-a incheiat cu 3 operatori economici dupa cum urmeaza: SC DOMAREX 94 SRL clasat pe locul 2, cu sdiul in Comuna Cuza Voda, jud Calarasi,CUI RO 6363471, TEL.0242/316141 si SC AMIRAS C&L IMPEX SRL clasat pe locul 3, cu sediul in Targoviste, str. Ctin Brancoveanu nr 66, jud. Dambovita, CUI RO 917713, tel.0245/215813.

VI.3) Cai de atac

VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac

TRIBUNALUL CONSTANTA- Sectia Comerciala
Adresa postala: str. Traian nr. 31 , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900743 , Romania , Tel. +40 241551345 , Fax: +40 241610241 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere

VI.3.2) Utilizarea cailor de atac

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

SC Enel Distributie Dobrogea SA - Serviciul Juridic
Adresa postala: Str. Nicolae Iorga nr.89A , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900587 , Romania , Tel. +40 0241805999 , Fax: +40 0241616340

VI.4) Data expedierii prezentului anunt

12.07.2012 20:31

 

 

 

 

Ti-a placut articolul?

Comentarii