Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
11:18 26 05 2018 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Activitatea A.P.M. Constanţa în perioada 05.03 - 09.03.2012

ro

12 Mar, 2012 23:03 876 Marime text

În cadrul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Constanţa, în săptămâna 05.03 - 09.03.2012 s-au desfăşurat următoarele activităţi:Compartimentul Proiecte, Relaţii Publice (C.P.R.P.)

S-a asigurat permanent:

- informarea publică directă;

- informarea presei;

- corespondenţa pentru solicitările scrise şi petiţii.

A fost transmisă la ARPM Galaţi Raportarea săptămânală privind acţiunile de mediatizare a activităţii comunicare - apariţii media.

A fost transmisă la ARPM Galaţi Raportarea lunara privind indicatorii pentru valorificarea informatiilor aferente compartimentului prp.

A fost transmisă la Prefectura Constanta Raportarea lunara privind stadiul proiectelor finantate din fonduri UE.

In cadrul Programului Casa Verde pentru persoane fizice, sesiunea 2010 a fost depus un dosar de decontare, in total fiind depuse pana in prezent 305 dosare de decontare.

Serviciul Reglementări (S.R.)

În cadrul Compartimentelor Evaluare Impact (C.E.I.) şi Evaluare adecvată (C.E.A.) s-au eliberat 94 acte de reglementare şi 29 consultaţii tehnice. Participare la dezbaterea publica la sediul Primariei Istria, in vederea emiterii avizului PUZ pentru SC EOLICA DOBROGEA SIX SRL.

Compartimentul Deşeuri şi Substanţe Chimice Periculoase, Sol şi Subsol (C.D.S.C.P.S.S

Au fost transmise la ARPM Galaţi informaţii referitoare la gestionarea deşeurilor din construcţii şi demolari în judeţul Constanţa.

În vederea colectării datelor şi informaţiilor privind generarea şi gestionarea deşeurilor în anul 2010, următorii operatori economici au avut obligaţia să completeze chestionare si să le transmită către APM Constanta:

  • operatorii economici care generează mai mult de 5 t/an deşeuri nepericuloase şi/sau 0,1t/an deşeuri periculoase -completează chestionare GD- PRODDES
  • operatorii de salubritate/unităţile administraţiei publice locale - completează chestionare GD- MUN
  • operatorii instalaţiilor de tratare a deşeurilor/unităţilor administraţiei publice locale -completează chestionare GD -TRAT
  • operatorii economici care desfăşoară activităţi de colectare/tratare deşeuri în vederea reciclării - completează chestionare GD- COLECTARE/TRATARE
  • operatorii staţiilor de epurare orăşeneşti şi industriale -completează chestionare GD- NAMOL

Chestionarele sunt în curs de verificare şi introducere în baza de date MEDIUS.

Au fost aprobate patru Formulare pentru transportul deşeurilor periculoase către operatori economici, din judeţul Constanţa, autorizaţi pentru valorificarea/eliminarea deşeurilor periculoase.

Compartimentul Arii Protejate (C.A.P.)

Se asigură permanent corespondenţa pentru solicitările scrise cu privire la ariile naturale protejate de interes naţional şi din Reţeaua Ecologică Natura 2000.

S-au emis puncte de vedere privind încadrarea, fata de ariile naturale protejate din Judeţul Constanta si impactul asupra biodiversităţii a obiectivelor propuse pentru avizare/autorizare.

Serviciul Monitorizare (S.M)

Compartimentul Monitorizare, Baze de Date (C.M.B.D)

Ca urmare a sarcinilor care revin operatorilor economici care deţin instalaţii care intră sub incidenţa Directivei 94/63/CE transpusă în legislaţia din România prin HG 568/2001 republicată, privind controlul emisiilor de compuşi organici volatili (COV) rezultaţi din depozitarea carburanţilor şi din distribuţia acestora de la terminale la staţiile de distribuţie a carburanţilor s-a monitorizat stadiul conformării instalaţiilor şi echipamentelor cu prevederile Directivei. A fost asigurată corespondenţa cu privire la actualizarea certificatelor de inspecţie tehnică COV referitoare la respectarea cerinţelor tehnice în exploatare a instalaţiilor, in scopul limitării emisiilor de compuşi organici volatili.

S-a realizat validarea zilnică a datelor de calitate a aerului provenite din reţeaua automată de monitorizare. Nu s-au înregistrat depăşiri ale concentraţiilor imisiilor .

S-au transmis la ARPM- Galaţi, ANPM - Bucureşti, Raportarea săptămânală privind Agenda de activităţi a APM Constanţa.

S-a asigurat functionarea corespunzatoare a statiilor automate de monitorizare a calitatii aerului prin validarea datelor rezultate si intocmirea „Buletinului zilnic pentru informarea publicului cu privire la Calitatea aerului în judeţul Constanţa".

Compartimentul Laborator (C.L.)

AER

În cadrul programului de monitorizare zilnică a calităţii aerului, au fost prelevate probe de pulberi in suspensie, fracţiunile PM10 si PM2,5, de la staţiile de monitorizare a calităţii aerului amplasate in judeţul Constanta, respectiv localităţile: Constanta - staţiile Casa de Cultura, Fantasio, str. Liliacului, Mangalia, Năvodari - Tabăra, Medgidia.

Probele sunt in lucru pentru determinarea concentraţiilor de metale grele din aer - plumb, cadmiu, nichel, arsen.

Radioactivitate

Rezultatele analizelor de radioactivitate efectuate în regim continuu prin staţiile de radioactivitate Constanţa şi Cernavodă (măsurători beta-globale şi gamma-spectrometrice pentru factorii de mediu),

s-au situat sub valorile nivelurilor de notificare operaţionale.

Pentru detalii suplimentare şi orice alte informaţii legate de activitatea APM Constanţa, puteţi contacta pe Monica Bucşan sau Oana Stancovici - Bianu din cadrul Compartimentului Proiecte, Relaţii Publice.

Director Executiv

Simona CONSTANTIN

Ti-a placut articolul?

Comentarii