Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
12:09 23 09 2021 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Ședință ordinară a Consiliului Local Constanța Printre proiecte, Clubul Sportiv Municipal, transportul în regim de taxi și prețul local al energiei termice furnizată de către RADET

ro

23 Jul, 2021 20:37 1155 Marime text
 • Se convoacă Consiliul local al municipiului Constanţa în şedinţă ordinară, vineri, 30 iulie 2021, ora 13.00
Proiectul ordinii de zi
 • Depunerea jurământului de către domnul consilier Nicolae Constantin;
 • Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 30.06.2021;
 • Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 3 și anexei nr. 4 din HCL nr. 383/2020 privind constituirea Comisiilor permanente de specialitate ale Consiliului local al municipiului Constanța, modificată prin HCL nr. 37/2021;
iniţiator: primar Vergil Chițac

- aviz Comisia de specialitate nr. 5
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local pe trimestrul II din anul 2021;
iniţiator: primar Vergil Chițac

- aviz Comisia de specialitate nr. 1
 • Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2021;
iniţiator: primar Vergil Chițac

- aviz Comisia de specialitate nr. 1
 • Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 9/2021 privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului Constanța în consiliile de administrație și comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității în unitățile de învățământ preuniversitar din municipiul Constanța, cu modificările și completările ulterioare;
iniţiatori: consilieri locali Mirela Garip, Romeo Stavăr-Vergea, Irinela Nicolae și Liviu Merdinian

- avize Comisiile de specialitate nr. 4 și nr. 5
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului local al energiei termice furnizată de către RADET Constanța în municipiul Constanța începând cu data de 01.07.2021, ca urmare a Deciziei ANRE nr. 1338/2021;
iniţiator: primar Vergil Chițac

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 3
 • Proiect de hotărâre pentru aprobarea organigramei și a statului de funcții al Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local Constanța;
iniţiator: primar Vergil Chițac

- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5
 • Proiect de hotărâre privind Regulamentului de Organizare și Funcționare al Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local Constanța;
iniţiator: primar Vergil Chițac

- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare al CT BUS S.A.;
iniţiator: primar Vergil Chițac

- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța;
iniţiator: primar Vergil Chițac

- avize Comisiile de specialitate nr. 3, nr. 4 și nr. 5
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea ocupării prin concurs a unor posturi vacante și temporar vacante din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța;
iniţiator: primar Vergil Chițac

- avize Comisiile de specialitate nr. 3, nr. 4 și nr. 5
 • Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 din HCL nr. 274/2016 privind aprobarea componenței comisiei de evaluare şi selecţionare a asociațiilor şi fundațiilor care acordă servicii de asistență socială și care solicită subvenţii de la bugetul local, cu modificările și completările ulterioare;
iniţiator: primar Vergil Chițac

- avize Comisiile de specialitate nr. 4 și nr. 5
 • Proiect de hotărâre pentru aprobarea raportului privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor încadrate în gradul de handicap „grav cu asistent personal”, în perioada ianuarie–iunie 2021;
iniţiator: primar Vergil Chițac

- avize Comisiile de specialitate nr. 4 și nr. 5
 
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr. 1 la Documentul de Poziție, avizarea Studiului de oportunitate și fundamentare pentru delegarea gestiunii activităților de colectare, transport, transfer, tratare și depozitare a deșeurilor municipale în județul Constanța și a regulamentului serviciului de salubrizare pentru județul Constanța aferente Proiectului „Sistem Management Integrat al Deșeurilor în Județul Constanța”;
iniţiator: primar Vergil Chițac

- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5
 • Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și executarea transportului de persoane și bunuri în regim de taxi pe raza municipiului Constanța;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5
 
 • Proiect de hotărâre pentru abrogarea HCL nr. 77/2021 privind Regulamentul pentru îmbunătățirea activității de gospodărire, protecția mediului, întreținerea și înfrumusețarea municipiului Constanța ;
iniţiatori: grupul consilierilor locali ai PSD

- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 2, nr. 3 și nr. 5
 • Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 411/2019 privind delegarea gestiunii serviciului public de transport local de persoane către societatea CT BUS SA și atribuirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin concesiune în municipiul Constanța;
iniţiator: primar Vergil Chițac

- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului maxim de autovehicule necesare pentru activități proprii și activități specifice desfășurate de Primăria municipiului Constanța;
iniţiator: primar Vergil Chițac

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5
 • Proiect de hotărâre pentru aprobarea normativului privind consumul lunar de carburanți pentru autovehiculele ce deservesc structuri ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanța;
iniţiator: primar Vergil Chițac

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5
 
 • Proiect de hotărâre pentru aprobarea demarării procedurii privind înființarea Clubului Sportiv Municipal Constanța;
iniţiator: primar Vergil Chițac

- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5
 
 • Proiect de hotărâre privind alocarea unor sume din bugetul local pentru finanțarea activităților sportive ale structurilor sportive în anul competițional 2021 și sezonul competițional 2021-2022;
iniţiator: primar Vergil Chițac

- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5
 
 • Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru acordarea unui sprijin financiar Parohiei „Adormirea Maicii Domnului I”;
iniţiator: primar Vergil Chițac

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4
 
 • Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru acordarea unui sprijin financiar Parohiei „Duminica Tuturor Sfinților” Constanța;
iniţiator: primar Vergil Chițac

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4
 
 • Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru acordarea unui sprijin financiar Parohiei „Sf. Gheorghe” Constanța;
iniţiator: primar Vergil Chițac

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4
 
 • Proiect de hotărâre pentru completarea HCL nr. 125/2012 privind aprobarea sediului social și a punctelor de lucru ale Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public și Privat” Constanța;
iniţiator: primar Vergil Chițac

- avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5
 
 • Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelului chiriei, ca urmare a repartizării locuinței sociale în baza Legii nr. 114/1996, situată pe raza municipiului Constanța, str. Zmeurei nr. 3, bl. 4, ap. 8, parter;
iniţiator: primar Vergil Chițac

- avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5
 • Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 65/2011 privind aprobarea „Programului de construire unități locative modulare în Municipiul Constanța și lucrări tehnico-edilitare aferente – Campus Henri Coandă – str. Ștefăniță Vodă”, cu modificările și completările ulterioare;
iniţiator: primar Vergil Chițac

- avize Comisiile de specialitate nr. 3, nr. 4 și nr. 5
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, conform aviz CTE nr. 121905/18.06.2021, emis de comisia tehnico-economică pentru imobilul situat în Constanța, str. Mercur nr. 10.
iniţiator: primar Vergil Chițac

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5
 • Proiect de hotărâre privind solicitarea către Guvernul României în vederea efectuării demersurilor necesare referitoare la trecerea unor imobile din domeniul public al Statului Român și administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Constanța;
iniţiator: primar Vergil Chițac

- avize Comisiile de specialitate nr. 2 și nr. 5
 • Proiect de hotărâre privind solicitarea către Guvernul României în vederea efectuării demersurilor necesare referitoare la trecerea unor imobile din domeniul public al Statului Român și administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin UM0406 Constanța în domeniul public al municipiului Constanța;
iniţiator: primar Vergil Chițac

- avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5
 
 • Proiect de hotărâre privind dezmembrarea și ieșirea din indiviziune a imobilului situat în municipiul Constanța, str. Industrială nr. 10 în vederea înscrierii în cartea funciară;
iniţiator: primar Vergil Chițac

- avize Comisiile de specialitate nr. 2 și nr. 5
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al municipiului Constanţa a terenului situat în str. Industrială nr. 10, lot 2, în suprafață de 7000 mp;
iniţiator: primar Vergil Chițac

- avize Comisiile de specialitate nr. 2 și nr. 5
 • Proiect de hotărâre privind radierea unor imobile – construcții, situate în municipiul Constanța, Bd. Aurel Vlaicu nr. 254, din inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța;
iniţiator: primar Vergil Chițac

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5
 • Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local din municipiul Constanţa;
iniţiator: primar Vergil Chițac

- avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire locuință individuală cu birou profesiuni liberale la parter, str. Petru Vulcan nr. 81, investitor Iacob Ovidiu;
iniţiator: primar Vergil Chițac

- aviz Comisia de specialitate nr. 2
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire locuință individuală, str. Barbu Ștefănescu Delavrancea nr. 58-58A, investitor Iorgoveanu Sorin;
iniţiator: primar Vergil Chițac

- aviz Comisia de specialitate nr. 2
 • Proiect de hotărâre privind încetarea valabilității planului urbanistic de detaliu aprobat prin HCL nr. 382/2007;
iniţiator: primar Vergil Chițac

- aviz Comisia de specialitate nr. 2
 • Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr. 272/2011, HCL nr. 257/2020, precum și a certificatului de urbanism nr. 1115/2021 emis în baza acestora;
iniţiator: primar Vergil Chițac

- avize Comisiile de specialitate nr. 2 și nr. 5
 • Proiect de hotărâre pentru aprobarea actului adițional privind modificarea protocolului de colaborare nr. 6043 din data de 12.01.2021 încheiat între UAT Municipiul Constanța și Asociația Animal Society aprobat prin HCL nr. 458/2020;
iniţiator: viceprimar Ionuț Rusu

- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate (SF de obiectiv mixt) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea și modernizarea Bazei de supraveghere a animalelor fără stăpân”;
iniţiator: primar Vergil Chițac

- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5
 • Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării HCL nr. 33/2021 privind aprobarea proiectului „Reabilitarea rețelelor termice primare/transport a energiei termice din Municipiul Constanța - Etapa 1” și a cheltuielilor legate de proiect în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020;
iniţiator: primar Vergil Chițac

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5
 • Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării HCL nr. 34/2021 privind aprobarea proiectului „Reabilitarea rețelelor termice primare/transport a energiei termice din Municipiul Constanța - Etapa 2” și a cheltuielilor legate de proiect în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020;
iniţiator: primar Vergil Chițac

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5
 • Proiect de hotărâre privind numirea unui membru provizoriu în Consiliul de administrație al Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța.
iniţiator: primar Vergil Chițac

- avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5

Ti-a placut articolul?

Comentarii