Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
08:29 16 07 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Ședința Consiliului Local Constanța A fost aprobată vânzarea unui teren din stațiunea Mamaia către societatea Marina&Santis a liderului PSD Constanța, Ion Dumitrache

ro

30 Mar, 2023 12:05 2683 Marime text
Consiliul Local Constanța s-a întrunit în ședință ordinară, în format online, miercuri 30 martie,începând cu ora 14:00.

Pe ordinea de zi se află 43 de proiecte de hotărâre.

Ședința a început. Sunt prezenți 26 de consilieri locali. Lipsește consilierul local USR, Dumitru Caragheorghe.

Primarul Chițac anunță retragerea de pe ordinea de zi a proiectelor nr.7 și nr.32.

Grupul consilierilor USR solicită retragerea de pe ordinea de zi a proiectului nr.38.Iată ordinea de zi:

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţeiextraordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 14.02.2023; - aprobat

2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 28.02.2023; - aprobat

3. Proiect de hotărâre nr. 139/2023 privind rectificarea bugetului local pe anul 2023; - aprobat
iniţiator: primar Vergil Chiţac
       -aviz Comisia de specialitate nr. 1
 

4. Proiectul de hotărâre nr. 114/2023 privind numirea auditorului statutar  al societăţiiTermocentrale Constanţa S.R.L. pentru exerciţiile financiare anuale 2022, 2023, 2024;  - aprobat
iniţiator: primar Vergil Chiţac
-avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr.3 şi nr. 5

5. Proiect de hotărâre nr. 113/2023 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al societăţii Termocentrale Constanţa S.R.L.;
iniţiator: primar Vergil Chiţac - aprobat
       -avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5

6. Proiect de hotărâre nr. 100/2023 privind stabilirea preţului local pentru populaţie al energiei termice furnizată de către societatea Termoficare Constanţa S.R.L. şi a subvenţiei unitare acordată populaţiei pentru perioada 01.04.2023-31.12.2023, în municipiul Constanţa; - aprobat
        iniţiator : primar Vergil Chiţac
        -avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 3

7. Proiect de hotărâre nr. 142/2023 privind revocarea dreptului de administrare a societăţiiAdministraţia Fondului Imobiliar S.R.L. asupra unor imobile şi darea în folosinţă gratuită către Direcţia generală de asistenţă socială asupra unor imobile aflate în domeniul privat al municipiului Constanţa; - RETRAS
inițiator: primar Vergil Chițac     ​​​​​​​
-avize Comisiile de specialitate nr. 4 și nr.5

​​​​​​​​8. Proiect de hotărâre nr. 132/2023 privind aprobarea Studiului pentru efectuarea Testului Investitorului Privat prudent necesar procesului decizional privind aprobarea participării UAT municipiului Constanţa la majorarea capitalului social al societăţii Termoficare Constanţa SRL;
      inițiator: primar Vergil Chițac   - aprobat
   -avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5

9. Proiect de hotărâre nr. 137/2023 privind aprobarea proiectului tehnic şi a devizului general pentru obiectivul de investiţitii ”Reabilitarea reţelelor de termoficare din municipiul Constanţa”- etapa III; -aprobat
     inițiator: primar Vergil Chițac   
      -avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5

10. Proiect de hotărâre nr. 135/2023 privind achiziţia serviciilor de consultanţă, asistenţă șireprezentare juridică în domeniul achiziţiilor publice; 
      inițiator: primar Vergil Chițac   - aprobat
      -avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

11. Proiect de hotărâre nr. 102/2023 privind aprobarea unor cheltuieli de reprezentare şi protocol pentru anul 2023;  -aprobat
      inițiator: primar Vergil Chițac  
      -avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

12. Proiect de hotărâre nr. 124/2023 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivului de investiţii „Creşterea siguranţei în municipiu Constanţa – SAFE CITY 20, prin realizarea unui sistem operaţional integrat de monitorizare” ;
      inițiator: primar Vergil Chițac   - aprobat
   -avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 3   

13. Proiect de hotărâre nr. 122/2023 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a principalilor indicatori tehnico-economici  pentru obiectivul de investiţii«Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Grădiniţei cu program prelungit ”Azur”, Constanţa»; - aprobat
    inițiator: primar Vergil Chițac  
      – avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4

14. Proiect de hotărâre nr. 123/2023 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii «Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Grădiniţei cu program prelungit nr. 57, Constanţa»; - aprobat
      inițiator: primar Vergil Chițac  
          -avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4

15. Proiect de hotărâre nr. 140/2023 pentru modificarea HCL nr.203/2018 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a principalilor indicatori tehnico-economici  pentru obiectivul de investiţii „Creşterea eficienţei energetice a imobilului Şcoala Gimnazială nr.38, Dimitrie Cantemir,Constanţa”; - aprobat
       inițiator: primar Vergil Chițac  
          -avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4

16. Proiect de hotărâre nr. 125/2023 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a principalilor indicatori tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Colegiului Comercial Carol I”; - aprobat
           inițiator: primar Vergil Chițac  
        -avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4

17. Proiect de hotărâre nr. 133/2023 privind aprobarea „Actualizării studiului pentru stabilirea modalităţiioptime de gestiune a serviciului public de alimentare în sistem centralizat cu energie termică a municipiului Constanţa”; - aprobat
        inițiator: primar Vergil Chițac  
         -avize Comisiile de specialitate nr.  1, nr. 3 și nr.5

18. Proiect de hotărâre nr. 141/2023 privind aprobarea gestiunii directe a serviciului public de alimentare în sistem centralizat cu energie termică a municipiului Constanţa – activitatea de producere a energiei termice către societatea Termocentrale Constanţa S.R.L; - aprobat
      inițiator: primar Vergil Chițac  
      -avize Comisiile de specialitate nr.1, nr. 3 şi nr. 5

19. Proiect de hotărâre nr. 136/2023 privind aprobarea majorării capitalului social al societăţii Termoficare Constanţa S.R.L.; - aprobat
    inițiator: primar Vergil Chițac  
      -avize Comisiile de specialitate nr.1, nr. 3 şi nr. 5

20. Proiect de hotărâre nr. 108/2023 privind punerea la dispoziţia proiectului „Reabilitarea reţelelor de termoficare din municipiul Constanţa – Etapa III, revizia 2” a unor terenuri din domeniul public al municipiului Constanţa; - aprobat
          inițiator: primar Vergil Chițac  
      -avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5   

21. Proiect de hotărâre nr. 105/2023 privind completarea HCL nr. 91/2023 pentru aprobarea declanşării procedurii de expropriere a imobilelor-terenuri, proprietate privată, situate pe amplasamentul obiectivului de investiţii de utilitate publică şi de interes local ”Bulevardul Madrid” din municipiul Constanţa;   - aprobat
 
       inițiator: primar Vergil Chițac  
      -avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

22. Proiect de hotărâre nr. 115/2023 privind revocarea dreptului de administrare al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase Constanţa asupra imobilului teren în suprafaţă de 25,00 mp identificat cu nr. cadastral 257515, situat în municipiul Constanţa, B-dul Ferdinand nr. 100, lot 2;  - aprobat
       iniţiator: primar Vergil Chițac  
       -avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

23. Proiect de hotărâre nr. 116/2023 privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute, către societatea E-Distribuţie Dobrogea S.A. asupra imobilului teren în suprafaţă de 25,00 mp identificat cu nr. cadastral 257515, situat în municipiul Constanţa, B-dul Ferdinand nr. 100, lot2 pentru amplasarea unui Punct de Conexiuni (PC), în vederea realizării serviciului public de distribuţie a energiei electrice;  -aprobat
       initiator: primar Vergil Chițac
        -avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

24. Proiect de hotărâre nr. 126/2023 privind modificarea şi actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Constanţa;  -aprobat
       inițiator: primar Vergil Chițac  
      -avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5   

25. Proiect de hotărâre nr. 110/2023 privind aprobarea darea în folosinţă gratuită către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Constanţa a imobilului situat în municipiul Constanţa, B-dul 1 Mai nr. 2, Bl. J10, Sc. A, parter;  -aprobat
       inițiator: primar Vergil Chițac
      -avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5  

26. Proiect de hotărâre nr. 127/2023 privind constituirea unui drept de administrare în favoarea Grădiniţei cu  program prelungit „Căsuţa de Turtă Dulce” asupra imobilului Creşa nr. 5, Al. Mimozelor nr. 4, Tomis III, Sp+P+2E, proprietatea publică a municipiului Constanţa;  -aprobat
      iniţiator: primar Vergil Chițac 
      -avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

27. Proiect de hotărâre nr. 128/2023 privind constituirea unui drept de administrare  în favoarea Grădiniţei cu program prelungit „Mugurel” asupra imobilului Creşa nr. 1, Str. Adamclisi nr. 1, Sp+P+2E, proprietatea publică a municipiului Constanţa; - aprobat
iniţiator: primar VergilChițac​​​​​​   ​                     
-avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5​

28. Proiect de hotărâre nr. 112/2023 privind solicitarea către Guvernul României în vederea efectuării demersurilor necesare referitoare la trecerea imobilului ”Pasaj rutier Filimon Sârbu” situat în municipiul Constanţa, din domeniul public al Statului Român şi administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, prin C.N.A.I.R. S.A., în domeniul public al municipiului Constanţaşi administrarea Consiliului local al municipiului Constanţa; -aprobat
        inițiator: primar Vergil Chițac  
      -avize Comisiile de specialitate nr.1 și nr.5  

29. Proiect de hotărâre nr. 138/2023 pentru modificarea şi completarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local din municipiului Constanţa; -aprobat
        inițiator: primar Vergil Chițac  
      -avize Comisiile de specialitate nr.1, nr. 3 şi nr. 5

30. Proiect de hotărâre nr. 130/2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza studiu de fezabilitate (SF) pentru obiectivul de investiții „ Reabilitare urbană a terenurilor situate în zona Aleea Lupeni din municipiul Constanța prin amenajarea de locuri de parcare și spații verzi”; - aprobat
  inițiator: primar Vergil Chițac  
  -avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 3    

31. Proiect de hotărâre nr. 129/2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza studiu de fezabilitate (SF) pentru obiectivul de investiții „Regenerarea spațiilor verzi în zona Spitalului judeţean – bd. Tomis intersecție cu strada Nicolae Iorga și Bd. Tomis – în fața blocurilor A1, A2 și A3 din municipiul Constanţa”; -aprobat
      inițiator: primar Vergil Chițac  
      -avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 3 

 32. Proiect de hotărâre nr.117/2023 pentru aprobarea Planului urbanistic zonal pentru teritoriulextravilan delimitat de DC89, parcela IE 250425 şi parcela IE 219935, iniţiator Dănilă Cristian; - RETRAS
inițiator: primar Vergil Chițac  
-aviz Comisia de specialitate nr. 2

33. Proiect de hotărâre nr. 107/2023 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu-construire imobil P+2E+M – locuire colectivă, zona Baba Novac, lot 74, str. Edmond Deda investitor Iacob Sorin; -aprobat
  inițiator: primar Vergil Chițac  
 -aviz Comisia de specialitate nr. 2

34. Proiect de hotărâre nr. 106/2023 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire locuinţăP+1E cu locuri de parcare la parter, str. Petre Ispirescu nr. 8, investitor Rusu Ionel; -aprobat
      inițiator: primar Vergil Chițac  
    -aviz Comisia de specialitate nr. 2

35. Proiect de hotărâre nr. 134/2023 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu-construire imobil D+P+4-5-7E – locuire colectivă, Palazu Mare, str. Corneliu Coposu nr. 30, investitor GFT IntertradeLogistic SRL; - Proiectul a fost RESPINS
       inițiator: primar Vergil Chițac  
    -aviz Comisia de specialitate nr. 2 

36. Proiect de hotărâre nr. 118/2023 privind aprobareaoportunității vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață de 421 mp situat în municipiul Constanța, str. Industrială nr. 2, proprietatea privată a municipiului Constanța; -aprobat
       inițiator: primar Vergil Chițac  
      -avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

37. Proiect de hotărâre nr. 119/2023 privind aprobarea vânzării prin licitație publică, a caietului de sarcini, a fișei de date a procedurii, precum și a raportului de devaluare ce stabilește prețul minim de pornire a vânzării terenului în suprafață de 578 mp, situat în municipiul Constanța, str. Avram Iancu nr. 3,identificat cu număr cadastral 211948, proprietatea privată a municipiului Constanța, aferent construcției C1-Depozit-Parter, cu respectarea dreptului de preempțiune al societății DORIS TRADING S.R.L; - aprobat
inițiator: primar Vergil Chițac  
– avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

38. Proiect de hotărâre nr. 120/2023 privind aprobarea vânzării prin licitație publică, a caietului de sarcini, a fișei de date a procedurii, precum și a raportului de evaluare ce stabilește prețul minim de pornire a vânzării terenului în suprafață de 854 mp, situat în municipiul Constanța, stațiunea Mamaia identificat cu număr cadastral 230677, proprietatea privată a municipiului Constanța, aferent construcției C1-Bufet Felix-Parter, cu respectarea dreptului de preemțiune al societății MARINA & SANTIS S.R.L; 
    inițiator: primar Vergil Chițac   - aprobat - 19 voturi pentru si 7 voturi impotriva
    -avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5


Marina & Santis SRL, înființată în 1991 și controlată de Ion și Maria Dumitrache a solicitat Consiliului Local Municipal Constanța cumpărarea terenului în suprafață de 854 mp, situat în municipiul Constanța, stațiunea Mamaia, Bufet Felix, în baza contractului de constituire a dreptului de superficie cu titlu oneros.

Ion Dumitrache este președintele organizației PSD municipiu Constanța dar și un prosper om de afaceri.

Viceprimarul Florin Cocargeanu atrage atenția că i se pare ciudată graba cu care acest proiect a fost pus pe ordinea de zi. Doar raportul de evaluare pentru acest proiect, din cele patru votate în ședința din februarie a fost deja finalizat și iată, astăzi intră la vot vânzarea propriu-zisă.

Cocargeanu mai spune că acest proiect a generat foarte multe reacții în spațiul public iar peste 1000 de oameni au semnat o petiție împotriva acestui proiect.

Mirela Garip, consilier local USR spune că proiectul nu este construit în mod legal iar specialiștii susțin că proiectul este abuziv.

Senatorul USR, Remus Negoi roagă să se respecte legea și Codul Administrativ iar ședințele să se desfășoare în format fizic.

În ceea ce privește proiectul în sine, parlamentarul USR spune că în 2019 acest proiect nu a fost aprobat de CLM.

Și consilierul USR, Catalin Iacob intreaba de ce terenul se vinde, cand acesta putea fi amenajat.

Primarul Vergil Chitac spune ca „îi pare rău de unii membri USR de bună-credință, dar din păcate liderii sunt cei mai vocali. Stim cu totii ca acolo nu este o plaja, ci o platforma betonata. Acolo era 4 constructii, dintre care 3 au fost vandute. Eu nu plec pe fenta, am vazut ca liderii dumneavoastra au transmis cetatenilor informatii eronate. Scopul dvs nu este decat ca Primaria sa nu incaseze bani ca sa ne putem continua proiectele. Iesiti din ipocrizie si treceti in opozitie. Scopul Aliantei PNL - USR la Primaria Constanta nu -și mai are rostul", a spus Chițac.

În intervenția sa, deputatul Stelian Ion atrage atenția că plajele nu pot fi vândute și a făcut trimitere la dosarul Retrocedărilor din Constanța.

„Dacă aveți alte date cu privire la acest teren, foarte bine, însă cu toții am trecut pe acolo și am văzut că acolo este nisip, este plaja. Constituția nu vă dă dreptul să aprobați această vânzare decât dacă vreți să faceți astăzi un abuz. În cartea funciară spune clar că avem de a face cu o suprafață de aproape 900 mp din acte și aproape 500 mp din măsurători. Legea spune că atunci când suprafețele nu coincid, prevalează suprafața de măsurători. Eu am încercat alături de colegi să atragem atenția asupra acestor neconcordanțe. Această tranzacție va fi anulată de instanță, în cazul unui vot favorabil dat astăzi. Actele vorbesc si din acest moment nu va mai puteti prevala de faptul ca nu ati stiut", spune Stelian Ion.


39. Proiect de hotărâre nr. 121/2023 privind numirea unui membru provizoriu în Consiliul de administrație al societății Confort Urban S.R.L.;
     inițiator: primar Vergil Chițac    - aprobat  - membrul provizoriu este Stere Hira
    -avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5  

40. Proiect de hotărâre nr. 111/2023 privindnumirea  unor  membri provizorii în Consiliul de administraţie al societăţii CT BUS S.A.;
   inițiator: primar Vergil Chițac  
   -avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5  -aprobat 

41. Proiect de hotărâre nr. 131/2023 privind numirea unui membru provizoriu în Consiliul de administrație al societății Administraţia Fondului Imobiliar S.R.L.;
     inițiator: primar Vergil Chițac  
  -avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5  -aprobat 

 42. Proiect de hotărâre nr. 101/2023 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării anuale a activităţii managerului Spitalului Clinic de Boli Infecţioase Constanţa şi a componenţei comisiei de evaluare şi de soluţionarea contestaţiilor;  
     inițiator: primar Vergil Chițac  
       -avize Comisiile de specialitate nr. 4 și nr. 5  -aprobat cu 26 de voturi pentru

43. Proiect de hotărâre nr. 109/2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă.
     inițiator: primar Vergil Chițac  
     – aviz Comisia de specialitate nr. 5  -aprobat cu 26 de voturi pentru 
Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii