Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
11:06 26 05 2022 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

LIVE TEXT Consiliul Județean Constanța, convocat în ședință ordinară. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi

ro

30 Mar, 2022 13:06 762 Marime text
sedința CJ Constanța. Foto: ZIUA de ConstanțaConsiliul Județean Constanța este convocat în ședință ordinară pentru data de 30.03.2022, ora 13,00 în sala Remus Opreanu din cadrul Palatului Administrativ.

UPDATE: 1

Sunt 24 de proiecte pe ordinea de zi. Proiectul 25 privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Constanța. a fost retras. 

Sunt 33 de consilieri prezenți din 37. 

UPDATE: 2

Primele 2 proiecte au trecut cu 26 de voturi. Consilierii PSD s-au abținut. 

Proiectele 3 și 4 au trecut cu 33 de voturi

Proiectele 5,6,7 trec cu 33 voturi. 

UPDATE: 3

Consilierii județeni au aprobat cu 33 de voturi și proiectele nr 8 și 9. 

La proiectul 10 consilierii PSD s-au abținut dar proiectul a trecut. 

Proiectul 11 a trecut cu 27 de voturi

Proiectele 12 și 13 au trecut cu 33 de voturi. 

UPDATE: 4

La proiectul 14 votul a fost secret. Sunt doua propuneri, una din partea PSD, alta de la PNL. 

Proiectele 15, 16, 17 au trecut cu 33 voturi pentru

Pentru proiectele 18 și 19 au fost înregistrate 31 voturi pentru. 

Pentru proiectul 20 au fost doar 29 de voturi pentru, 4 impotriva. 

La proiectul 21 au fost 23 voturi pentru. 

Au fost înregistrate 29 voturi pentru la proiectul 22. 

UPDATE: 5

Au trecut și proiectele 23 și 24. La punctul 24 este vorba despre un spațiu identificat pentru comandamentul ISU în fostul sediu al BCR de la gara. 

Proiect privind închirierea unui imobil (clădire existentă și terenul aferent) necesar funcționării Inspectoratului pentru Situații de Urgență "Dobrogea" al județului Constanța, precum și aprobarea Documentației privind procedura de atribuire a contractului de închiriere al acestuia.

UPDATE: 6

În ceea ce privește proiectul 14, în urma votului secret s-a decis că Stelian Caprinciu este reprezentantul CJC în CA Centrului școlar Maria Montessori

Proiectul inițial al ordinii de zi
 
I.  Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Constanța din data de 23.02.2022 și a procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Constanța din data de 09.03.2022.
 
      II.   Proiecte de hotărâri
 
1. Proiect de hotărâre nr.76/07.03.2022 privind Organigrama și Statul de funcții pentru Biblioteca Județeană I.N.Roman Constanța.                                                                             Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa
 
2. Proiect de hotărâre nr.77/10.03.2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pe anul 2022, pentru Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Constanța.
                                                                             Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa
 
3. Proiect de hotărâre nr.78/14.03.2022 privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Constanța nr.246/11.11.2021.
                                                                             Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa
 
4. Proiect de hotărâre nr.79/15.03.2022 privind închirierea prin licitație pubică a spaţiului comercial în suprafaţă utilă de 39,60 mp, situat în incinta Spitalului Clinic Județean de Urgență ,,Sf. Apostol Andrei” Constanța – intrare vizitatori.
                                                                             Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa
 
5. Proiect de hotărâre nr.80/15.03.2022 privind modificarea și completarea Anexei nr.1 a HCJC nr.52 din 28.01.2022 cu un post permanent de pază,(24 ore/zi) la imobilul în care a funcționat Secția Clinică Dermatovenerologie, situat în municipiul Constanța, Aleea Portului Nou nr.6, județul Constanța.
                                                                             Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa
 
6. Proiect de hotărâre nr.81/15.03.2022 privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului local al Județului Constanța și al instituțiilor și serviciilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local și a situațiilor financiare la 31.12.2021.
                                                                             Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa
 
7. Proiect de hotărâre nr.82/16.03.2022 privind modificarea și completarea H.C.J. nr.39/2022
                                                                             Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa
 
8. Proiect de hotărâre nr.83/16.03.2022 privind împuternicirea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă ,,Sf. Apostol Andrei" Constanţa pentru încheiere/adiționare contracte de închiriere și adiționare contracte de concesiune încheiate potrivit Hotărârii Guvernului nr.884/2004 pentru cabinetele medicale, proprietate privată a Județului Constanța.
                                                                             Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa
 
 
9. Proiect de hotărâre nr.84/16.03.2022 privind aprobarea transmiterii unei solicitări Consiliului Local al Comunei Nicolae Bălcescu pentru efectuarea demersurilor necesare privind trecerea unui teren, proprietate publică a Comunei Nicolae Bălcescu, din domeniul public al UAT Nicolae Bălcescu în domeniul public al UAT Județul Constanța.
                                                                             Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa
 
10. Proiect de hotărâre nr.85/16.03.2022 privind aprobarea Programului cu obiectivele și lucrările de drumuri și poduri, pe anul 2022, finanțate din bugetul Județului Constanța.
                                                                             Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa
 
11. Proiect de hotărârea nr.86/16.03.2022 privind aprobarea tarifelor, prețurilor și coeficienților ce vor fi aplicate în anul 2022 de către Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Constanța, în calitate de operator, în relația cu Județul Constanța- Consiliul Județean Constanța.
                                                                             Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa
 
12. Proiect de Hotărâre nr. 87/16.03.2022 privind aprobarea transmiterii unei solicitări Consiliului Local al Comunei Băneasa pentru efectuarea demersurilor necesare privind trecerea unui bun imobil, proprietate publică a Comunei Băneasa, din domeniul public al UAT Comuna Băneasa în domeniul public al UAT Județul Constanța.
                                                                             Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa
 
13. Proiect de hotărâre nr. 88/18.03.2022 privind revocarea dreptului de administrare constituit în favoarea Spitalului Clinic Județean de Urgență "Sfântul Apostol Andrei" Constanța, asupra construcțiilor (grupuri sanitare), în suprafață de 7 mp și 8 mp, situate în Bd. Tomis, nr.145, municipiul Constanța, județul Constanța și trecerea acestora din domeniul public al Județului Constanța în domeniul privat al Județului Constanța în vederea desființării acestora prin demolare.
                                                                             Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa
 
14. Proiect de hotărâre nr.89/18.03.2022 privind numirea unui reprezentant al Consiliului Județean în calitate de membru în Consiliul de administraţie al Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă "Maria Montessori” Constanţa.
                                                                             Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa
 
15. Proiect de hotărâre nr.95/22.03.2022 privind modificarea structurii organizatorice a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Constanţa.
                                                                             Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa
 
16. Proiect de hotărâre nr.90/18.03.2022 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei”Constanţa .
                                                                             Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa
 
17. Proiect de hotărâre nr.91/21.03.2022 privind modificarea și completarea anexelor Hotărârea Consiliului Județean nr.304/2021 privind modificarea listei bunurilor proprietate publică și privată a județului Constanța aferente serviciilor delegate și concesionate operatorului SC Raja SA- anexa nr.6 la contractul de delegare de gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare, prin eliminarea pozițiilor reprezentând bunuri de retur care nu mai deservesc serviciul de apă și canalizare.
                                                                           Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa
 
18. Proiect de hotărâre nr.92/21.03.2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare pentru Centrul Cultural Județean Constanța "Teodor T. Burada".
                                                                           Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa
 
19. Proiect de hotărâre nr.93/21.03.2022 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții de la Centrul Cultural Județean Constanța"Teodor T. Burada".
                                                                           Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa
 
Proiect de hotărâre nr.94/22.03.2022 privind plata cotizațiilor și contribuțiilor anuale ale UAT Județul Constanța, în calitate de membru al unor asociații.                                                                           Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa
 
21. Proiect de hotărâre nr.96/23.03.2022 privind prelungirea mandatelor administratorilor provizorii ai Consiliului de administrație provizoriu al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța.
                                                                     Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa
 
22. Proiect de hotărâre nr.97/23.03.2022
                                                                                    Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa
 
23. Proiect de hotărâre nr.98/23.03.2022 privind transmiterea unei solicitări Consiliului Local al Orașului Ovidiu pentru efectuarea demersurilor necesare privind transmiterea unui bun imobil din domeniul public al UAT Orașul Ovidiu în domeniul public al UAT Județul Constanța în vederea punerii la dispoziția Proiectului-Fazarea Proiectului "Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Constanța", cod SMIS 2014+110880.
                                                                           Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa
 
24. Proiect de hotărâre nr.99/23.03.2022 privind închirierea unui imobil (clădire existentă și terenul aferent) necesar funcționării Inspectoratului pentru Situații de Urgență "Dobrogea" al județului Constanța, precum și aprobarea Documentației privind procedura de atribuire a contractului de închiriere al acestuia.
                                                                     Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa
 
25. Proiect de hotărâre nr.100/24.03.2022 privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Constanța.
                                                                           Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa
 
III. Diverse - Plan Strategic cu privire la prioritățile ce vizează siguranța persoanei și ordinea publică, recomandat Inspectoratului de Poliție Județean Constanța pentru anul 2022, de Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Constanța.
Urmareste-ne pe Google News

Ti-a placut articolul?

Comentarii