Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
07:14 13 11 2018 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Consiliului Local al comunei Valu lui Traian, convocat în şedinţă ordinară. 36 de proiecte pe ordinea de zi

ro

08 Mar, 2018 10:20 840 Marime text
Primarul comunei Valu lui Traian, Florin Mitroi, convoacă şedinţă ordinară a Consiliului Local al comunei Valu lui Traian, judeţul Constanţa, în conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare în data de 14 martie 2018, ora- 12.00, ce va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului Local.
 
Ordinea de zi este compusă din urmatoarele puncte:  
            
1.  Proiect  de hotărâre  privind  aprobarea  reactualizării  indicatorilor tehnico- economici  în urma finalizării  achiziţiei  publice  pentru  obiectivul:  „Racorduri canalizare menajeră locuinţe Zona C”.
Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN
    
2.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  reactualizării  indicatorilor tehnico- economici  în urma finalizării  achiziţiei  publice  pentru  proiectul :  „Supraetajare  Şcoala nr.2 Viceamiral Ioan Murgescu, str. Mihai Eminescu nr.157, comuna  Valu lui Traian  şi  construire Sala de Sport”.
Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN
    
3.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  cofinanţării  din bugetul local a  cheltuielilor nefinanţater de MDRAPFE pentru  obiectivul:  „Racorduri canalizare menajeră locuinţe Zona C”.
Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN
    
4.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  cofinanţării  din bugetul local a  cheltuielilor nefinanţater de MDRAPFE pentru  obiectivul:   „Supraetajare  Şcoala nr.2 Viceamiral Ioan Murgescu, str. Mihai Eminescu nr.157, comuna  Valu lui Traian  şi  construire Sala de Sport”.
Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN
   
5.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea   documentaţiei tehnico-economce şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul –ŞCOALĂ.
Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN
   
6.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea   documentaţiei tehnico-economce şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul –Grădiniţă  şi  Creşă.
Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN
   
7.  Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  și completarea  H.C.L. nr.96/16.03.2015 privind   aprobarea  nomenclaturii  stradale  la  nivelul  comunei  Valu  lui Traian, cu  modificările  şi  completările  ulterioare.
Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN
   
8. Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea şi completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat  al comunei Valu lui Traian, pe anul 2018, aprobat prin H.C.L. nr.6/15.01.2018, cu  modificările ulterioare.
Iniţiator- Primar  MITROI  FLORIN
  
9. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea   reţelei  școlare  a  unităţilor  de  învăţământ  de  stat  preuniversitar   organizate  pe  raza  comunei  Valu  lui  Traian,  pentru  anul  şcolar 2018-2019.
Iniţiator- Primar  MITROI  FLORIN
   
10. Proiect  de  hotărâre  pentru  modificarea  art.3  din H.C.L. nr.67/24.06.2005  privind aprobarea  vânzării  unor suprafeţe  de teren  intravilan, stăpânite în fapt  în condiţiile Codului Civil, cu modificările ulterioare.
Iniţiator- Primar  MITROI  FLORIN
   
11. Proiect de  hotărâre privind  aprobarea  listei cu  propunerile  pentru  casare, rezultate  în  urma  inventarierii  bunurilor  ce  aparţin  unităţii  administrativ teritoriale comuna  Valu  lui  Traian,   date  în  administrare  către S “GOSPODĂRIE  COMUNALĂ VALU LUI  TRAIAN”SRL
Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN
  
12. Proiect de  hotărâre privind  aprobarea  retragerii  dreptului  de  folosinţă  asupra  terenului  intravilan, lot 208 zona  Fi,  atribuit  în  baza Legii nr.15/2003, domnului   Precop Ionuţ.
Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN
    
13. Proiect de hotărâre  pentru  modificarea   poz.75  din anexa  la  H.C.L. nr.330/26.09.2017 privind  atribuirea   unor  loturi  de  teren  în  folosinţă  gratuită  către tinerii  sub 35 de ani în  vederea  construirii  de  locuinţă  proprietate personală, în  condiţiile  Legii nr.15/2003, cu modificările  ulterioare.
  Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN
  
14. Proiect de  hotărâre privind  aprobarea  numărului  total  de  burse de merit  ce  se  vor  acorda în  semestrul II   al  anului  şcolar 2017-2018, elevilor  din  unităţile  de  învăţământ  preuniversitar  de  stat  de  pe  raza  comunei  Valu lui Traian
Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN
 
15. Proiect de  hotărâre  pentru  modificarea   anexelelor  nr.1, nr.2 şi nr.3  la H.C.L. nr.366/12.12.2014 privind  înfiinţarea  serviciului de iluminat public la nivelul comunei Valu lui Traian, jud. Constanţa, precvum şi aprobarea delegării  gestiunii serviciului de iluminat public, cu  modificările  ulterioare.
 Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN

16. Proiect  de  hotărâre  pentru  modificarea  şi  completarea  Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul  public al comunei Valu lui Traian, însuşit  şi  aprobat prin  H.C.L. nr.90/19.03.2014, cu  modificările şi  completările   ulterioare.
Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN

17. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  rezilierii   contractului  de  închiriere  ce are ca obiect lotul nr.3, zona microferme  (Gelil Selmii).

     Iniţiator- Primar  MITROI  FLORIN
 
18. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  constituirii  dreptului de  superficie, prin  licitaţie  publică,   asupra   terenului  intravilan  lot nr.85, zona- Afumaţi,   ce  face  parte  din  domeniul  privat  al  comunei
     Iniţiator- Primar  MITROI  FLORI
 
19. Proiect de  hotărâre  privind  aprobarea scutirii  la plata impozitelor şi taxelor locale a unor persoane fizice.
 Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN
 
20. Proiect de  hotărâre  privind  anularea unor obligatii de plata datorate bugetului local  al comunei Valu lui Traian.
 Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN
 
21. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  acordării  unor  ajutoare  de  urgenţă.
Iniţiator- Primar  MITROI  FLORIN
 
22. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  Regulamentului  de Organizare  şi Funcţionare  a  Căminului Cultural Valu lui Traian.
Iniţiator- Primar  MITROI  FLORIN
 
23. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  Regulamentului  de Organizare  şi Funcţionare  a  Sălii  de  Sport.
Iniţiator- Primar  MITROI  FLORIN
 
24. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  RECTIFICARII  BUGETULUI LOCAL pe anul 2018 aprobat  prin  H.C.L. nr.37/14.02.2018.
Iniţiator- Primar  MITROI  FLORIN
  
25. Proiect  de  hotărâre  pentru  modificarea  şi  completarea  anexei  nr.2  la    H.C.L. nr.437/ 15.12.2017  privind  aprobarea  PROGRAMULUI  DE  ACHIZIŢII   şi a  STRATEGIEI  de ACHIZIŢIE  PUBLICĂ, pentru  anul 2018, cu modificările  şi  completările  ulterioare.
Iniţiator-Primar-  MITROI  FLORIN
  
26. Proiect  de  hotărâre  privind aprobarea vânzării, cu plata în rate, a terenului intravilan în suprafaţă de 400 m.p., lot nr. 21,  str.Mujdaba Fichiret  nr.14, concesionat  domnului Duţu  Daniel.
Iniţiator-Primar-  MITROI  FLORIN
 
27. Proiect  de  hotărâre  pentru  completarea  art.2  din H.C.L. nr.29/29.01.2018 privind   aprobarea  dării  în  exploatare  şi  folosinţă  către  S.C.”ENEL  DISTRIBUŢIE DOBROGEA S.A. Constanţa,  a  obiectivului de investiţii: „Extindere alimentare cu energie electrică lotizări locuinţe   str. Poteca, localitatea Valu lui Traian, judeţul Constanţa”.
Iniţiator-Primar-  MITROI  FLORIN
 
28. Proiect  de  hotărâre  privind acordul  Consiliului  Local  Valu  lui  Traian  cu  privire  la  aprobarea  disponibilităţii  terenurilor  comunei  Valu  lui Traian   pe care  sunt amplasate capacităţile energetice  aferente  investiţiei” Extindere alimentare cu energie electrică lotizări locuinţe str. Poteca”   către S.C.”ENEL DISTRIBUŢIE DOBROGEA S.A. Constanţa.
Iniţiator-Primar-  MITROI  FLORIN
 
29. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  acordării  unui  termen  în  vederea  eliberării  unor  autorizaţii  de  construire.
     Iniţiator- Primar  MITROI  FLORIN
 
30. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  acordării  de  pachete  cu  alimente,  cu  ocazia  sărbătorilor  de  Paște.
     Iniţiator- Primar  MITROI  FLORIN
 
31. Proiect  de  hotărâre  privind   aprobarea  încredinţătrii  directe  a  contractului  de  achiziţie- sevicii  de  arhivare.
    Iniţiator- Primar  MITROI  FLORIN
 
32.  Proiect  de  hotărâre  privind   stabilirea   tarifelor  pentru  activitatea  de  salubrizare  prestată  de  operator SC”IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT BUCUREȘTI  FILIALA  COSTINEȘTI”SRL.
Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN
 
33.  Proiect  de  hotărâre  pentru   modificarea  anexei la H.C.L. nr.443/15.12.2018  privind aprobarea  retragerii  dreptului de  folosinţă  asupra  unor terenuri atribuite în baza Legii nr.15/2003.
Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN
 
34. Proiect de hotărâre  pentru  modificarea   poz.73  din anexa  la  H.C.L. nr.330/26.09.2017 privind  atribuirea   unor  loturi  de  teren  în  folosinţă  gratuită  către tinerii  sub 35 de ani în  vederea  construirii  de  locuinţă  proprietate personală, în  condiţiile  Legii nr.15/2003, cu modificările  ulterioare.
  Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN   
 
35. Proiect  de  hotărâre  privind   alegerea  preşedintelui  de  şedinţă al  Consiliului Local  al  Comunei  Valu  lui Traian, pe  perioada  aprilie- iunie   2018.
Iniţiator- consilier local Cadîr Turgai 
  
36.  Diverse :
                 - Cererea  nr. 4.410/ 16.02.2018 -Stîngă  Maria-Isabela   solicită schimb  locuinţă  la  un etaj superior;
                 - adresa nr.4761/ 19.02.2018 a  Consiliului Judeţean Constanţa înregistrată  la Primăria comunei Valu lui Traian sub nr.5.461/02.03.2018, referitor la  Programul  de susţinere  a învăţământului preşcolar, primar şi gimnazial din mediul rural, prin acordarea  fiecărui preşcolar/elev a  unui ghiozdan complet echipat, la fiecare început de an şcolar, pe perioada implementării programului (2018-2022).
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii