Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
14:11 21 07 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Consiliul Local al comunei Valu lui Traian, județul Constanța, convocat în ședință ordinară. Lista proiectelor de pe ordinea de zi

ro

14 Jun, 2024 14:47 2044 Marime text


            Primarul comunei Valu lui Traian  Florin Mitroi, convoacă şedinţă  ordinară  a Consiliului Local al comunei Valu lui Traian, jud.Constanţa, în conformitate cu prevederile  art.133 alin.(1) din  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările uterioare,  în data de  21.06.2024  ora-  12,30, ce va  avea loc în sala de şedinţe a Consiliului Local.
 
   Proiectul  ordinii de  zi  este  compus  din  urmatoarele puncte :   
 
        1. Proiect de hotărâre  privind  constatarea  încetării de drept a  mandatului de consilier local al domnului  BINDELA VASILE,  precum  și  vacantarea  locului  de consilier local.
  Iniţiator- primar FLORIN  MITROI
  Comisii de specialitate ale Consiliului Local:  C (2) și C(3)      

    2. Proiect de hotărâre  privind  anularea  creanțelor fiscale administrate de organul fiscal local Valu lui Traian,  datorate  și neachitate de debitori, aflate în sold  la data de 31 decembrie a anului 2023,  mai mici de  40 lei (inclusiv).
  Iniţiator- primar FLORIN  MITROI
Comisii de specialitate ale Consiliului Local:  C (2) și C(3)

   3. Proiect de hotărâre  privind   aprobarea  alipirii lotului 33  în suprafață de 6.666 m.p.,  cu  lotul  nr.33 A  în suprafața de 3.542  m.p.,  suprafeţe de  teren  intravilan, situate  în comuna Valu lui Traian,  zona industrială,  cefac  parte  din  domeniul  privat  al  comunei Valu lui Traian.
  Iniţiator- primar FLORIN  MITROI
Comisii de specialitate ale Consiliului Local:  C (3) și C(5)   

   4. Proiect de hotărâre  pentru  modificarea  inventarului  bunurilor care alcătuiesc domeniului privat al comunei Valu lui Traian, pe anul 2023, aprobat prin H.C.L. nr.16/19.01.2024, cu modificările  și  completările ulterioare.
Iniţiator- primar FLORIN  MITROI
Comisii de specialitate ale Consiliului Local:  C (3) și C(5)    

   5. Proiect de hotărâre  privind  transformarea  unor  posturi  vacante  din  cadrul  serviciului public de poliție locală Valu lui Traian.
  Iniţiator- primar FLORIN  MITROI
Comisii de specialitate ale Consiliului Local:  C (2) și C(3)

   6. Proiect de hotărâre  privind  stabilirea  salariilor de  bază  pentru  funcţionarii publici  şi  personalul contractual  din cadrul aparatului de specialitate  al primarului  comunei  Valu  lui Traian  şi  din  serviciile  publice  din subordinea  Consiliului Local al  comunei  Valu  lui Traian, începând  cu  data de 01.06.2024 .
  Iniţiator- primar FLORIN  MITROI
 Comisii de specialitate ale Consiliului Local:  C (2) și C(3)

   7. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea   organigramei   şi  a  statului  de  funcţii   pentru   Societatea „GOSPODĂRIE  COMUNALĂ  VALU  LUI  TRAIAN” SRL,  în urma aplicării dispozițiilor  Legii nr.296/2023.
  Iniţiator- primar FLORIN  MITROI
 Comisii de specialitate ale Consiliului Local:  C (2) și C(3)

     8. Proiect de hotărâre  privind   stabilirea  salariilor de  bază  pentru   personalul  S” Gospodărie  comunală Valu lui Traian”SRL, începând  cu  data de 01.07.2024.
  Iniţiator- primar FLORIN  MITROI
 Comisii de specialitate ale Consiliului Local:  C (2) și C(3)

      9. Proiect  de hotărâre  privind  aprobarea  RECTIFICARII  BUGETULUI LOCAL pe anul 2024, aprobat  prin  H.C.L. nr. 8/19.01.2024,  cu   modificările ulterioare.
  Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN

             Comisii de specialitate  ale Consiliului Local:  C (1);  C (2); C (3); C(4) și C(5).
    10 . Proiect de hotărâre  privind  acordul  Consiliului Local  al comunei  Valu lui Traian pentru  autorizarea  construirii  unui   imobil (magazie), de către  domnul Drăghiță Marius, pe  terenul  intravilan situat  pe str. Mihai Eminescu nr.61 G, la   limita de proprietate  din partea de vest.
Iniţiator- primar FLORIN  MITROI
 Comisii de specialitate ale Consiliului Local:  C (3) și C(5)    

    11. Proiect de hotărâre  privind  acordul  Consiliului Local  pentru  vânzarea  construcţiei  realizată  pe  terenul, lot 395, zona F,  în suprafață de   252m.p., situat   în comuna Valu lui Traian, str. Luminii  nr.18  atribuit în folosință gratuită, doamnului  ȚILINCA  DANIEL.
Iniţiator- primar FLORIN  MITROI
Comisii de specialitate ale Consiliului Local:  C (3) și C(5)   
 
   12.  Proiect de hotărâre  privind aprobarea prelungirii termenului de plată pentru achitarea unor terenuri ce fac parte din  domeniul privat al comunei  Valu lui Traian.
Iniţiator- primar FLORIN  MITROI
Comisii de specialitate ale Consiliului Local:  C (3) și C(5)    

   13. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea  dezmembrarii  terenului  intravilan  în  suprafaţă  totală  de  465  m.p.,  situat pe str. Amurgului, nr.24, cu  nr. cadastral-127039, ce face parte  din  domeniul  privat  al  comunei  Valu  lui Traian
Iniţiator- primar FLORIN  MITROI
Comisii de specialitate ale Consiliului Local:  C (3) și C(5)    

    14. Proiect de hoptărâre  pentru modificarea  și completarea art.10 și art.11 din anexa nr.1 la H.C.L. nr.212/ 23.07.2019  privind  reglementarea  circulaţiei  autovehiculelor  destinate  transportului  de  mărfuri  şi  a utilajelor  cu  masa  totală  maximă  autorizată  mai  mare  de 3,5 tone, peraza   U.A.T ComunaValu  lui  Traian, cu  completările ulterioare.
Iniţiator- primar FLORIN  MITROI
Comisii de specialitate ale Consiliului Local:  C (3) și C(5)   

       
    Legenda:
          C (1) – Comisia pentru agricultura, protecţia si refacerea mediului, turism, servicii comunitare  de utilitate publica si comert ;
          C (2) – Comisia pentru munca, protectie sociala, protectie copii, apararea ordinii si linistii publice, situatiile  de  urgenta ;
          C (3) – Comisia  pentru buget-finanţe, activităţie conomico-financiare, administraţie publică locală, juridic, disciplină, relaţii  cu  cetăţenii;
          C (4) – Comisia pentru învăţământ, sănătate şi familie, tineret şi sport, activităţi social-culturale, culte, probleme ale minorităţilor;
          C (5) – Comisia pentru administrarea domeniului  public şiprivat, amenajarea teritoriului şi  urbanism.


Citește și:
Consiliul Local al comunei Valu lui Traian, județul Constanţa, convocat în ședință ordinară! Lista proiectelor de pe ordinea de zi
Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii