Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
16:12 17 09 2019 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Consiliul Local al comunei Valu lui Traian, județul Constanța, convocat în ședință ordinară. 35 de proiecte pe ordinea de zi

ro

21 Feb, 2019 16:46 1116 Marime text
Primarul comunei Valu lui Traian, Florin Mitroi, convoacă şedinţă ordinară a Consiliului Local al comunei Valu lui Traian, județul Constanţa, în conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare în data de 28 februarie 2019, ora 12,00, ce va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului Local.
 
Ordinea de zi este compusă din urmatoarele puncte:       
 
           1.  Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  și completarea  Nomenclaturii  stradale  la  nivelul  comunei  Valu  lui Traian,  aprobată  prin H.C.L. nr.6/23.01.2019.
Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN 
          2.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea   reţelei  școlare  a  unităţilor  de  învăţământ  de  stat  preuniversitar   organizate  pe  raza  comunei  Valu  lui  Traian,  pentru  anul  şcolar 2018-2019.
Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN   
           3.  Proiect  de  hotărâre  privind aprobarea  finanţării  din  bugetul  local  pe  anul 2019,  a  cheltuielilor  ce  se  vor efectua  cu   implementarea  unor  proiecte educaţionale   şi   încheierea  unui acord  de  colaborare  în acest sens  cu  Şcoala Gimnazială nr.1  Valu  lui Traian.
Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN   
          4.  Proiect  de  hotărâre  privind aprobarea  finanţării  din  bugetul  local  pe  anul 2019,  a  cheltuielilor  ce  se  vor efectua  cu  achiziţionarea  unor  licenţe office  de către  Şcoala Gimnazială nr.1  Valu  lui Traian.
Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN   
          5. Proiect de hotărâre  pentru  modificarea  suprafeţei  de  teren intravilan ce face obiectul contractului  de concesiune nr.70/15.12.2003..
 Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN          
          6. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea prelungirii termenului de plată pentru achitarea unui  terenuri ce face parte din domeniul privat al comunei (Lupu Nicuşor).
 Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN
         7. Proiect de hotărâre  privind aprobarea vânzării, terenului intravilan în suprafaţă de 397 m.p., lot nr. 45,  str. Vulturilor, nr.12, ce face parte din domeniul privat al comunei Valului Traian, domnului  Memet Fichiran.
 Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN
        8. Proiect  de hotărâre  privind  însuşirea  unor  rapoarte  de  evaluare asupra unor  terenuri   intravilane ce fac parte din domeniul privat al comunei Valu lui Traian.
  Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN
         9. Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea şi completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat  al comunei Valu lui Traian, pe anul 2019, aprobat prin H.C.L. nr.7/23.01.2019.
Iniţiator- Primar  MITROI  FLORIN     
         10. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea/respingerea   acordării  unui  termen  în  vederea  eliberării  unor  autorizaţii  de  construire.
     Iniţiator- Primar  MITROI  FLORIN
        11. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  acordării  unor  ajutoare  de  urgenţă.
Iniţiator- Primar  MITROI  FLORIN
        12. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  Regulamentului  privind condițiile  în  care  se  realizează  accesul  pe  proprietatea  publică  sau  privată  a  comunei  Valu  lui  Traian  în  vederea  instalării, întreținerii, înlocuirii   sau  mutării  rețelelor  de  comunicații  electronice  sau  elementelor  de  infrastructură  necesare  susținerii  acestora, modul  de  utilizare  partajată  a  elementelor  de  infrastructură, precum  și  măsurile  privind  construirea  de  rețele  de  comunicații  electronice.
Iniţiator- Primar  MITROI  FLORIN
       13. Proiect  de  hotărâre  privind  stabilirea   unor  măsuri   pentru  intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă domestică.
Iniţiator- Primar  MITROI  FLORIN
      14. Proiect de hotărâre privind  aprobarea încredințarii directă a contractului  de achiziţie  - tiparire raport primar  2018 şi  diverse imprimate.
Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN
      15. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  acordării  de  flori   şi   felicitări  în  luna  martie 2019  tuturor  femeilor  din  comuna  Valu  lui Traian.
Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN
     16. Proiect  de  hotărâre  pentru  modificarea  şi  completarea  anexei    nr.2   la    H.C.L. nr.360/ 11.12.2018  privind  aprobarea  PROGRAMULUI  DE  ACHIZIŢII   şi a  STRATEGIEI  de ACHIZIŢIE  PUBLICĂ, pentru  anul 2019.
Iniţiator-Primar-  MITROI  FLORIN
     17. Proiect  de  hotărâre  pentru  modificarea  şi  completarea  Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul  public al comunei Valu lui Traian, însuşit  şi  aprobat prin  H.C.L. nr.90/19.03.2014, cu  modificările şi  completările   ulterioare.
Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN
    18. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  CONTULUI  DE  EXECUŢIE   al  bugetului  local  pe anul 2017.
 Iniţiator-Primar-FLORIN MITROI
    19. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  rezilierii  contractului de concesiune nr.16.962/18.09.2008 ce are ca obiect terenul  în suprafaţă de 326 m.p., lot nr.2, zona 2 Canal, ce face parte din  domeniul privat al  comunei Valu lui Traian.
 Iniţiator-Primar-FLORIN MITROI
    20. Proiect  de  hotărâre  privind  însuşirea  acordului de  cooperare  privind  organizarea  şi  exercitarea  activităţii de audit public intern, ce se va încheia cu  Filiala Judeţeană  Constanţa  a  Asociaţiei Comunelor din România. 
Iniţiator-Primar-  MITROI  FLORIN
    21. Proiect  de hotărâre  privind  aprobarea  reactualizării   indicatorilor  tehnico-economici   pentru   obiectivul: „DRUM  de  CENTURĂ SUD  în  comuna   Valu  lui Traian, judeţul Constanţa”..
  Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN
   22. Proiect  de hotărâre  privind aprobarea  încheierii  unui act adiţional  pentru suplimentarea cheltuielilor pentru obiectivul :„Asfaltare străzi  şi  Trotuare, Comuna  Valu  lui Traian, jud. Constanţa”
  Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN
    23. Proiect  de hotărâre  privind  aprobarea  încheierii  unui act adiţional  pentru suplimentarea cheltuielilor pentru obiectivul: „Racorduri  de canalizare menajeră  locuinţe  zona C”.
  Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN
    24. Proiect  de hotărâre  privind  aprobarea  încheierii  unui act adiţional  pentru suplimentarea cheltuielilor, pentru obiectivul : „Supraetajare  Şcoala cu clasele I-VIII, nr.2,  Viceamiral Ioan Murgescu, str. Mihai Eminescu nr.157, comuna  Valu lui Traian  şi  construire Sala de Sport”.
  Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN
    25. Proiect  de hotărâre  privind  aprobarea  încheierii  unui act adiţional  pentru suplimentarea cheltuielilor pentru obiectivul: “ Proiectare  şi  Execuţie -Reabilitare  drumuri de interes local,  Comuna  Valu  lui Traian, jud. Constanţa”
  Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN
    26. Proiect  de hotărâre  privind  aprobarea  încheierii  unui act adiţional  pentru suplimentarea cheltuielilor pentru obiectivul l: “Proiectare  şi  Execuţie-Amenajare Tramă stradală Extindere Zona C,  Comuna  Valu  lui Traian, jud. Constanţa”
  Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN
    27. Proiect  de hotărâre  privind  aprobarea  încheierii  unui act adiţional  pentru suplimentarea cheltuielilor pentru obiectivul: “ Proiectare  şi  Execuţie -Amenajare Tramă stradală Zona F  Est,  Comuna  Valu  lui Traian, jud. Constanţa”
  Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN
   28. Proiect  de hotărâre  privind  aprobarea  încheierii  unui act adiţional  pentru suplimentarea cheltuielilor pentru obiectivul: “ Proiectare  şi  Execuţie -Amenajare Tramă stradală Zona F  Centrala,  Comuna  Valu  lui Traian, jud. Constanţa”
  Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN
    29. Proiect  de hotărâre  privind  aprobarea  încheierii  unui act adiţional  pentru suplimentarea cheltuielilor pentru obiectivul: “ Proiectare  şi  Execuţie -Amenajare Tramă stradală Zona F  Vest,  Comuna  Valu  lui Traian, jud. Constanţa”
  Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN
    30. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  organizării unui spectacol de muzică  populară susţinut de un singur interpret, cu ocazia zilei de 8 Martie, la  Căminul Cultural Valu lui Traian.
Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN
    31. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  închirierii  prin  licitaţie  publică  a  unor  suprafeţe de teren intravilan ce fac parte din domeniul privat al comunei Valu lui Traian.
Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN
    32. Proiect de hotărâre privind  aprobarea încredințarii directă a contractului  de achiziţie  servicii de evaluare  domeniul  public şi domeniul privat.
Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN
   33. Proiect  de  hotărâre  pentru  modificarea  Regulamentului  finanţărilor  neramburabile  din fondurile  bugetului local, aprobat  prin  H.C.L. nr.308/16.09.2015, cu   modificările  ulterioare.
Iniţiator- Primar  MITROI  FLORIN
   34. Proiect  de  hotărâre  pentru   modificarea  actului  constitutiv  al  S”Gospodărie  Comuna Valu  lui  Traian”SRL  şi  aprobarea cuantumului  indemnizaţiei  membrilor  Consiliului de administrare.
Iniţiator- Primar  MITROI  FLORIN
   35.  Diverse :
                 -Cererea nr.2430/30.01.2019-  Astanei Violeta solicită  acordul Consiliului Local  pentru vânzarea  construcţiei  realizată pe terenul atribuit în folosinţă gratuită.
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii