Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
03:39 20 10 2021 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

C O N V O C A T O R Primarul comunei Valu lui Traian Florin Mitroi, convoacă şedinţă extraordinară a Consiliului Local al comunei Valu lui Traian

ro

12 Jan, 2021 12:17 1351 Marime text

C O N V O C A T O R

 
            Primarul comunei Valu lui Traian  Florin Mitroi, convoacă şedinţă  ordinară  a Consiliului Local al comunei Valu lui Traian, jud.Constanţa, în conformitate cu prevederile  art.133 alin.(1) din  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ,   în data de  18.01.2021ora-  12,00 , ce  va  avea loc în sala  de şedinţe  a  Consiliului Local, cu  luarea măsurilor de siguranţă care se  impun situaţiei actuale (purtarea de măşti) în contextul epidemiei de coronavirus şi  pentru  prevenirea riscului  de răspândire la nivelul comunei Valu lui Traian a infecţiei cu  virusul  CODID-19.
 
 
            Proiectul  ordinii de  zi  este  compus  din  urmatoarele puncte:        
          
    1. Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  și completarea  Nomenclaturii  stradale  organizată  la  nivelul  comunei  Valu  lui Traian, aprobată  prin H.C.L. nr.40/14.02.2020, cu  modificările şi completările ulterioare.
Iniţiator- primar FLORIN  MITROI
    2. Proiect  de  hotărâre  pentru  modificarea  art.12, pct.I  şi art.3 pct II din anexa nr.1 şi a art.5 din anexa nr.2  la  H.C.L. nr.249/10.12.2020 privind stabilirea  impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021.
Iniţiator-Primar-  MITROI  FLORIN
    3. Proiect  de hotărâre  privind aprobarea   reţelei  școlare  a  unităţilor  de  învăţământ  de  stat  preuniversitar   organizate  pe  raza  comunei  Valu  lui  Traian,  pentru  anul  şcolar 2021-2022.
  Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN
    4. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  utilizării  excedentului  anual  al  bugetului  local  rezultat  la  încheierea  exercițiului bugetar  2020.
Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN
    5. Proiect de  hotărâre  privind   aprobarea  Planului  de  pază  al comunei  Valu  lui Traian  pentru  anul 2021.
Iniţiator-Primar- MITROI   FLORIN
    6. Proiect de  hotărâre  privind  aprobarea  Planului  de  Ordine  şi  Siguranţă  Publică  al  Poliţiei  Locale  Valu  lui  Traian, pe  anul  2021.

Iniţiator-Primar- MITROI   FLORIN
    7. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  Planului  de  Acţiuni  şi Lucrări  de interes local, ce vor  fi  executate  de  beneficiarii  de  ajutor  social  potrivit  Legii nr.416/2001  în  anul 2021.
Iniţiator-Primar-  MITROI  FLORIN
    8. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea Planului  de  acţiuni  sau de  lucrări  de interes local, ce vor  fi  executate  de  persoanele  faţă  de  care  s-a  renunţat  la  urmărirea  penală  şi  s-a  stabilit  prestarea   unei  munci  neremunerate  în  folosul comunităţii,  în  anul 2021.
Iniţiator-Primar- MITROI   FLORIN
    9. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea Planului  de  acţiuni  sau de  lucrări  de interes local, ce vor  fi  executate  de  persoanele  faţă  de  care  s-a  stabilit, prin  hotărâri  judecătoreşti,  prestarea   unei  munci   în  folosul comunităţii,  în  baza  Legii nr.272/2004 privind  protecţia  şi  promovarea  drepturilor  copilului, în  anul 2021.
Iniţiator-Primar- MITROI   FLORIN
   10. Proiect  de  hotărâre  privind  stabilirea  chiriei  aferente locuinţelor  pentru tineri, destinate închirierii (ANL), aflate în  proprietatea  privată a  statului şi  în  administrarea Consiliului Local Valu lui Traian, pentru anul 2021.
Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN
   11. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  retragerii  dreptului  de  folosinţă   şi  stabilirea unor măsuri  asupra  unor  terenuri atribuite  în  baza Legii nr.15/2003.
Iniţiator-Primar-  MITROI  FLORIN
    12. Proiect  de  hotărâre  pentru  modificarea  H.C.L. nr.71/19.03.2020  privind  aprobarea  vânzării, prin licitatie, a  unor  suprafeţe de teren intravilan ce fac parte din domeniul privat al comunei Valu lui Traian, cu modificările ulterioare.
Iniţiator-Primar-  MITROI  FLORIN
    13. Proiect  de hotărâre  privind  însuşirea  unor  rapoarte  de  evaluare asupra unor  terenuri   intravilane ce fac parte din domeniul privat al comunei Valu lui Traian.
  Iniţiator- primar FLORIN  MITROI
   14. Proiect  de  hotărâre  privind   însuşirea  şi  aprobarea  inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniului privat al comunei Valu lui Traian, pe anul 2021.
Iniţiator-Primar- MITROI   FLORIN    
   15. Proiect  de  hotărâre  privind   avizarea documentaţiei de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de  salubrizare  pentru activitatea de colectare şi transport al deşeurilor municipale.
Iniţiator-Primar- MITROI   FLORIN   
   16. Proiect  de  hotărâre  pentru modificarea  anexelor nr.1 şi 2 la H.C.L. nr.236/23.11.2020 privind aprobarea radierii din evidentele  financiar  contabile a unor creanţe bugetare conform Codului Fiscal.
Iniţiator-Primar- MITROI   FLORIN     
  17. Proiect de  hotărâre  privind  stabilirea  tarifelor  pentru  activităţile  prestate  de  S”GOSPODĂRIE  COMUNALĂ VALU  LUI  TRAIAN”SRL.
Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN
  18. Proiect de  hotărâre privind  aprobarea  Programului  de  investiții  și  dotări   al S”GOSPODĂRIE  COMUNALĂ  VALU  LUI  TRAIAN”S.R.L., pe  anul 2021.
    Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN
   19. Proiect de  hotărâre privind  aprobarea Programului  de  achiziții de  bunuri  și  servicii pentru  desfășurarea  activității    Societății ”GOSPODĂRIE  COMUNALĂ  VALU  LUI  TRAIAN”S.R.L., pe  anul 2021.
    Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN
  20. Proiect de  hotărâre privind  aprobarea   Planului de  întreţinere  a  domeniului public şi privat de realizat de  către   societatea ”GOSPODĂRIE  COMUNALĂ  VALU  LUI  TRAIAN”S.R.L., în    anul 2021.
    Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN
   21. Proiect de hotărâre  privind aprobarea  Bugetului  de Venituri  și  Cheltuieli  a  Societății ”GOSPODĂRIE  COMUNALĂ  VALU  LUI TRAIAN”SRL  pe  anul 2021
Iniţiator- Primar  MITROI  FLORIN
   22. Proiect de hotărâre  privind actualizarea valorilor unor imobile ce fac parte din domeniul public al comunei Valu lui Traian  şi  stabilirea  apartenenţei  de  domeniul  public  al  comunei  Valu lui Traian  a  unor  bunuri.
Iniţiator- Primar  MITROI  FLORIN
  23. Proiect de hotărâre  privind   alegerea  preşedintelui  de  şedinţă al  Consiliului Local  al  Comunei  Valu  lui Traian, pe  perioada   februarie – aprilie  2021.
Iniţiator- consilier local  BEBEŞELEA  GHIORGHE     
  24.  Diverse :
       - Raportul Primarului pe anul 2020;
       - Rapoarte de activitate  ale  consilierilor locali pe anul 2020;
       - Raport privind activitatea desfăşurată de asistenţii personali  ai persoanelor cu handicap  grav pe sem.II 2020;
       - Stadiu completare Registrul Agricol sem.II 2020.
 
 
        Intocmit:
    Secretar  general comună,
 
    DRAGOE  ILONA-IRINA
P R I M A R,
 
FLORIN  MITROI

Ti-a placut articolul?

Comentarii