Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
16:08 20 04 2019 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Se reuneşte Comisia juridică a CLM. Iată ce proiect vor intra la vot consultativ în şedinţă

ro

17 Mar, 2019 14:11 418 Marime text
 
Comisia nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului a Consiliului Local Municipal Constanţa se reuneşte pe 19 .03.2019.
Aleşii locali municipali vor lua în discuţie următoarea listă de proiecte de hotărâri: 
 
1.Proiect de hotărâre privind împuternicirea  directorului  SC  ECOSAL  SRL Constanţa pentru îndeplinirea unor proceduri de înregistrare documente la Oficiul Registrului Comerţului de  pe lângă Tribunalul Constanţa şi Banca Transilvania;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării
„Centrului pentru persoane fără adăpost Sfânta Filofteia” în subordinea Direcţiei generale de asistenţă socială –Direcţia sprijin comunitar,  în cadrul căruia  vor funcţiona două servicii adresate persoanelor fără adăpost - ”Adăpost de noapte” şi ”Centru de zi pentru integrare/reintegrare socială”;
 
3.Proiect de hotărâre privind planul de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă pentru beneficiarii Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;
 
4.Proiect de hotărâre privind achiziţia serviciilor de consultanţă şi informare juridică,  asistenţă  şi  reprezentare  juridică  în  legătură  cu  organizarea,
funcţionarea, restructurarea şi  integrarea serviciului  public de termoficare în municipiul Constanţa;
 
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor
de  intervenţii  şi  a  principalilor  indicatori  tehnico-
economici  aferenţi obiectivului de investiţii “Reamenajarea spaţiului public din zona Teatrului
Naţional de Operă şi Balet Oleg Danovski” – etapa DALI;
 
6.Proiect  de  hotărâre  privind modificarea   HCL   nr.   261/2017   privind aprobarea metodologiei de vânzare a bunurilor imobile proprietate privată
a municipiului Constanța;
 
7.Proiect  de  hotărâre  privind modificarea   HCL   nr.   262/2017   privind aprobarea componenței și a regulamentului de organizare și funcționare a
comisiei de vânzare a bunurilor imobile proprietate privată a municipiului Constanța;
 
8.Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr. 520/2018 privind aprobarea oportunității  vânzării  prin  licitație  publică  a  imobilului  teren  proprietate
privată a municipiului Constanţa, bd. Mamaia nr. 271, în suprafață de 76 mp;
 
9.Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  raportului   de   evaluare   nr. 37114/22.02.2019  ce  stabilește  prețul  de  vânzare  al  bunului  imobil proprietate privată a municipiului Constanța, situat în stațiunea Mamaia, aferent restaurant Sirena, în suprafață de 1657 mp, în vederea vânzării directe către SC Salvator SRL;
 
10.Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  oportunității  vânzării  directe  a terenului  situat  în  municipiul  Constanța,  stațiunea  Mamaia,  aferent activului ”Bufet Felix”, în suprafață de 854 mp, către SC Marina & Santis SRL;
 
11.Proiect  de  hotărâre  privind aprobarea  oportunității  vânzării  directe  a terenului  situat  în  municipiul  Constanța,  bd.Tomis  nr.1,  în  suprafață  de 384 mp, către SC Doris Trading SRL;
 
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea regularizării suprafeței de teren ce
face  obiectul  contractului de  concesiune  nr.  29005/25.02.2002  încheiat între municipiul Constanța și SC 2x2 Camen Comerț SRL;
 
 
13.Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  raportului  de  evaluare  nr.  52504/14.03.2019 ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a
modificării  reglementărilor  urbanistice  ale  terenului  ce  a  făcut  obiectul contractelor de vânzare cumpărare autentificate sub nr. 248/19.03.2004,
rectificat și sub nr. 249/19.03.2004, rectificat;
 
14.Proiect  de  hotărâre  privind
completarea şi  actualizarea  inventarului
bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Constanța;
 
15.Proiect  de  hotărâre  privind
trecerea  unor  imobile  situate  în  municipiul
Constanța  din  domeniul  privat  în  domeniul  public  al  municipiului Constanța;
 
16.Proiect de hotărâre pentru completarea și actualizarea HCL nr. 451/2017 privind inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Constanța;
 
17.Proiect de hotărâre privind preluarea unor bunuri mobile în administrarea Consiliului   local  al  municipiului  Constanța  din  administrarea  RATC Constanța;
 
18.Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului  de  delegare  a  gestiunii  serviciilor  publice  de  administrare  a domeniului public şi privat din municipiul Constanţa;
 
19.Proiect de hotărâre privind dezmembrarea  unui
imobil aflat în domeniul privat al municipiului Constanța, poligon 3, poligon 4, lot 1/3, în vederea
înscrierii în Cartea funciară;
 
20.Proiect  de  hotărâre  privind acordarea  dreptului  de  uz  și  servitute  în favoarea  E-Distribuție  Dobrogea  S.A.  asupra  unor  terenuri  situate  în
municipiul  Constanța,  pentru  racordarea  la  rețeaua  electrică  de  interes public;
 
21.Proiect  de  hotărâre  privind atribuirea  în  proprietate  domnului  Dana Ștefan, revoluționar, a unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în
baza Legii nr. 341/2004;
 
22.Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate domnului Oprea Dorel, revoluționar, a unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în baza Legii nr. 341/2004;
 
23.Proiect  de  hotărâre  privind constituirea  dreptului    de  superficie  cu  titlu oneros  asupra  terenului  în  suprafață  de  756  mp  situat  în  municipiul Constanța,  str.  Pescarilor  nr.  41,  bloc  FZ12,  scara  C+D,  în  favoarea societății Stejarul SRL;
 
24.Proiect de hotărâre  privind  constituirea  dreptului    de  superficie  cu  titlu oneros  asupra  terenului  în  suprafață  de  733  mp  situat  în  municipiul Constanța,  str.  Pescarilor  nr.  41,  bloc  FZ12,  scara  E+F,  în  favoarea societății Stejarul SRL;
 
25.Proiect de hotărâre  privind constituirea dreptului    de  superficie  cu  titlu oneros  asupra  terenului  în  suprafață  de  1.253  mp  situat  în  municipiul
Constanța, stațiunea Mamaia, Restaurant Vatra, în favoarea societății Agro Sofil SRL;
 
26.Proiect de hotărâre  privind constituirea dreptului  de superficie cu titlu oneros  asupra  terenului  în  suprafață  de  72,12  mp  situat  în  municipiul
Constanța, Aleea Heracleea nr. 7-9, lot 1, în favoarea societății Livani Prod SRL;
 
27.Proiect de hotărâre  privind constituirea  dreptului    de  superficie  cu  titlu
oneros  asupra  terenului  în  suprafață  de  115  mp  situat  în  municipiul Constanța, str.
Suceava nr. 5, în favoarea doamnei Ciolacu Dumitroula-Simona;
 
28.Proiect de hotărâre  privind constituirea  dreptului    de  superficie  cu  titlu oneros  asupra  terenului  în  suprafață  de  501  mp  situat  în  municipiul Constanța, str. Interioară 3 nr. 1, în favoarea doamnei Caluda Elena.
 
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii