Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
21:13 02 04 2020 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Constanţa Se întruneşte Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă

ro

28 May, 2019 10:18 1033 Marime text
Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă se întruneşte marţi, 28 mai 2019, îm şedinţă extraordinară:

Pe ordinea de zi se află următoarele puncte:

Punctul 1. Planul județean de măsuri pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice sezonului cald 2019

Ca în fiecare an, în această perioadă se întocmește și se supune spre aprobare Planul de măsuri pentru gestionarea situațiilor de urgență specifice sezonului cald 2019.

Scopul elaborării, încă din perioada de normalitate, a acestui plan, este de a planifica și adopta un sistem eficient de prevenire, protecţie şi limitare a consecinţelor evenimentelor specifice sezonului cald.

De asemenea optimizarea relaţiilor de conlucrare şi cooperare dintre membrii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Constanţa, constitue un deziderat al planului.

Planul de măsuri pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice sezonului cald 2019, este întocmit în virtutea prevederilor art. 22, lit.b) din O.U.G. nr. 21/2004, privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, modificat şi completat OUG nr. 1/2014, conform cărora comitetele judeţene „evaluează situaţiile de urgenţă produse în unităţile administrativ-teritoriale, stabilesc măsuri şi acţiuni specifice pentru gestionarea acestora şi urmăresc îndeplinirea lor”.

La întocmirea Planului de măsuri pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice sezonului cald 2019, s-a avut în vedere Hotărârea Guvernului nr. 557 din 3 august 2016, privind managementul tipurilor de risc, și Ordinul prefectului privind modificarea componenţei Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă şi a Grupurilor de suport tehnic pe tipuri de riscuri, nr. 7/09.01.2019.

Planul aduce în atenția comitetelor locale pentru situații de urgență, membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, instituțiilor și operatorilor economici, o serie de Măsuri Generale dar și Măsuri Specifice menite să acopere următoarele grupuri de tipuri de riscuri și riscuri asociate (confom Anexei nr. 1 din H.G. nr. 557/2016), ce se pot manifesta cu o frecvență crescută pe perioada sezonului cald:
  • Măsuri pentru prevenirea şi stingerea incendiilor;
  • Măsuri în caz de temperaturi extreme ale aerului (caniculă) şi secetă hidrologică prelungită;
  • Măsuri în caz de ploi abundente însoțite de intensificări ale vântului, furtuni, inundaţii, tornade, accidente sau avarii la construcții hidrotehnice;
  • Măsuri în caz de epidemii, epizootii/zoonoze.Aceste măsuri au fost stabilite pe baza propunerilor primite de la instituțiile membre în Grupurile de Suport Tehnic, cu rol în gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de aceste tipurile de riscuri.

O mare pondere în prevenirea și gestionarea manifestărilor acestor tipuri de riscuri, revine autorităţilor administraţiei publice locale şi anume comitetele locale pentru situații de urgență, care „poartă întreaga răspundere pentru asigurarea condiţiilor de supravieţuire a populaţiei afectate de urmările calamităţilor naturale şi a celorlalte situaţii de protecţie civilă, așa cum prevede art. 21, alin.(3) din Legea. nr. 481/2004, privind protecţia civilă, republicată în 2008.

Având în vedere faptul că informarea şi educarea preventivă a populaţiei privind protecţia civilă și apărarea împotriva incendiilor sunt obligatorii, Inspectoratul pentru Situații de Urgență, prin personalul investit cu atribuţii de îndrumare și control, din cadrul Inspecției de Prevenire, și din cadrul Serviciului Pregătire pentru Intervenție și Reziliența Comunităților, va pune accent pe timpul controalelor pe măsuri de prevenire a situațiilor de urgență generate de manifestarea riscurilor specifice sezonului cald.

După aprobare, prezentul plan, va fi pus la dispoziţia structurilor implicate (membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, membrilor Comitetelor Locale pentru Situaţii de Urgenţă şi operatorilor economici) prin grija Secretariatului Tehnic Permanent.

Punctul 2. Planul județean de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă, pe anul 2019

În conformitate cu prevederile art. 22, lit. d) și art. 25 lit. o), din O.U.G. 21 /2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, C.J.S.U. analizează și avizează Planul pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă, elaborat de I.S.U. „Dobrogea” Constanța, în vederea întocmirii de către Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă a Planului național de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare necesar gestionării situaţiilor de urgență pentru anul în curs.

În acest scop, supunem spre analiză și avizare Planul comitetului judeţean pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă pe anul 2019.

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 1040/2006, pentru aprobarea Planului naţional de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă, planurile comitetelor judeţene includ şi planurile comitetelor locale pentru situații de uregență, iar asigurarea cu resurse umane, materiale şi financiare trebuie să facă referire exclusiv la necesarul concret pentru îndeplinirea activităţilor specifice din cadrul fiecărei funcţii de sprijin pe care o asigură autoritățile responsabile, conform prevederilor Anexei nr. 2 la „Hotărârea Guvernului nr. 557/2016, pentru aprobarea repartizării principalelor funcţii de sprijin".

Machetele cu conţinutul planurilor corespunzătoare asigurării cu resurse umane, materiale şi financiare sunt prezentate în 3 anexe, și anume 1, 1/a şi 1/b, anexe ce au fost transmise pe e-mail-urile instituţiilor, operatorilor economici și primăriilor (C.L.S.U.-urilor).
Anexa nr.1 prezintă planul pentru asigurarea cu resurse financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă pentru anul 2019. Acesta trebuie să fie în deplin acord cu cele înscrise în cadrul anexei nr.l/b, care reprezintă Planul pentru asigurarea cu resurse materiale necesare gestionării situaţiilor de urgenţă pe anul 2019.

În anexa 1/b, nu se iau în calcul cheltuielile de personal, acestea făcând obiectul Anexei 1/a.

În urma analizei efectuate asupra modului de întocmire a acestui plan a scos în evidență următoarele observații:
  • din cele 70 de U.A.T. – uri au răspuns 57 de localităţi;
  • de asemenea, unele planuri transmise nu au respectat prevederile Anexei nr. 2 la „Hotărârea Guvernului nr. 557/2016, pentru aprobarea repartizării principalelor funcţii de sprijin", fiind completate cu funcțiile de sprijin corespunzătoarea H.G. nr. 2288/2004, pentru Aprobarea repartizării principalelor funcții de sprijin pe care le asigură ministerele, celelalte organe centrale și organizațiile neguvernamentale privind prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență, abrogată în 2016.

Ti-a placut articolul?

Comentarii