Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
12:38 17 10 2021 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Situație la Mircea Vodă, județul Constanța Curtea de Conturi, dată în judecată de primărie. Cum s-a soluționat procesul

ro

30 Sep, 2021 00:00 764 Marime text
  • Curtea de Conturi, dată în judecată de Primăria Mircea Vodă, județul Constanța
  • Dosarul a fost înregistrat pe 12 februarie
  • Judecătorii au decis admiterea în parte a cererii reclamantelor, și au dispus anularea Deciziei nr. 50/29.12.2020 și a Încheierii nr. 2/20.01.2021 emise de către pârâtă, sub aspectul măsurilor dispuse la punctele II.2 si II.3.
 
 
Judecătorii de la Tribunalul Constanța au avut pe rol un dosar, care avea ca obiect anularea unui act administrativ – suspendare executare act administrativ, unde reclamanți au fost Comuna Mircea Vodă prin Primar și Primarul comunei Mircea Vodă, împotriva Camerei de Conturi Constanța.
 
Dosarul a fost înregistrat pe 12 februarie a.c., iar instanța s-a pronunțat în aprilie, motivarea fiind recent publicată.
 
Soluția pe scurt a instanței a fost: „Respinge cererea de suspendare a executării Deciziei nr. 50/29.12.2020 emisă de către pârâtă, sub aspectul măsurilor dispuse la punctele II.1, II.2 si II.3, formulată de către reclamanții Comuna Mircea Vodă prin Primar și Primarul comunei Mircea Vodă, în contradictoriu cu parata Curtea de Conturi a României - Camera de Conturi Constanţa, ca nefondată. Cu recurs în 5 zile de la comunicare.
Admite în parte cererea formulată de către reclamanții Comuna Mircea Vodă prin Primar și Primarul comunei Mircea Vodă, în contradictoriu cu parata Curtea de Conturi a României - Camera de Conturi Constanţa. Dispune anularea Deciziei nr. 50/29.12.2020 și a Încheierii nr. 2/20.01.2021 emise de către pârâtă, sub aspectul măsurilor dispuse la punctele II.2 si II.3.
Respinge restul pretențiilor ca nefondate. Cu recurs în 15 zile de la comunicare. Pronunțată în data de 14.04.2021, prin punerea soluției la dispoziția părților, prin mijlocirea grefei instanței”.
 
De unde a pornit
 
Potrivit Rolii.ro, prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Constanța reclamanții Comuna Mircea Vodă prin Primar și Primarul comunei Mircea Vodă, în contradictoriu cu parata Curtea de Conturi a României - Camera de Conturi Constanţa a formulat, în termen legal, cerere de chemare în judecată, solicitând, suspendarea executării Deciziei nr. 50/29.12.2020, emisă de Camera de Conturi Constanța, sub aspectul măsurilor dispuse la punctele: II.1 Cu privire la angajarea, ordonanțarea și plata nelegală a unei părți din tariful serviciilor de ecarisaj aferent câinilor adoptați sau revendicați; II.2 Cu privire la acordarea nelegală a indemnizației de hrană pentru luna decembrie 2018, achitată ȋn luna ianuarie 2019; II.3 Cu privire la depășirea indemnizației viceprimarului, ȋn cazul unei persoane, desemnată ȋn echipele de derulare a proiectelor finanțate din fonduri europene, până la soluționarea definitivă și irevocabilă a cauzei; anularea ȋn parte a Deciziei nr. 50/29.12.2020, emisă de pârâtă, numai ȋn ce privește măsurile dispuse la punctele: II.1 Cu privire la angajarea, ordonanțarea și plata nelegală a unei părți din tariful serviciilor de ecarisaj aferent câinilor adoptați sau revendicați; II.2 Cu privire la acordarea nelegală a indemnizației de hrană pentru luna decembrie 2018, achitată ȋn luna ianuarie 2019; II.3 Cu privire la depășirea indemnizației viceprimarului, ȋn cazul unei persoane, desemnată ȋn echipele de derulare a proiectelor finanțate din fonduri europene; anularea Încheierii nr. 2/29.01.2021 emisă de pârâtă prin care s-a respins contestația administrativă formulată de reclamantă și ȋnregistrată sub nr. 36/08.01.2021, ȋmpotriva măsurilor dispuse la pct. II.1, II.2 și II.3 din Decizia nr. 50/29.12.2020.
 
Motivându-și în fapt cererea, reclamanta a arătat, în esență, că prin Decizia nr. 50/29.12.2020, Camera de Conturi Constanța a constatat, referitor la câteva aspecte care privesc funcționarea U.A.T. Mircea Vodă că acestea au un caracter nelegal, impunându-se măsurile prevăzute în Decizie. Pe larg, motivarea nelegalității aspectelor constatate se regăsește în cadrul Procesului verbal de constatare din 27.11.2020, ȋnregistrat la sediul reclamantei. Împotriva acestei Decizii, reclamanta a formulat Contestație administrativă, care a fost respinsă conform Încheierii nr. 2/29.01.2021.
 

Reclamanta a precizat că, de la momentul controlului și până în prezent, mare parte a măsurilor dispuse de către pârâtă au fost deja aduse la îndeplinire, situație în care prezenta Cerere de chemare în judecată vizează doar măsurile expres prezentate în partea introductivă a cererii.
 
Referitor la suspendarea executării Deciziei nr. 50/29.12.2020, emisă de Camera de Conturi Constanța până la soluționarea definitivă și irevocabilă a cauzei, sub aspectul măsurilor dispuse la punctele: II.1 cu privire la angajarea, ordonanțarea și plata nelegală a unei părți din tariful serviciilor de ecarisaj aferent câinilor adoptați sau revendicați; II.2 cu privire la acordarea nelegală a indemnizației de hrană pentru luna decembrie 2018, achitată ȋn luna ianuarie 2019; II.3 Cu privire la depășirea indemnizației viceprimarului, ȋn cazul unei persoane, desemnată ȋn echipele de derulare a proiectelor finanțate din fonduri europene.
 
Pentru motivele pe care le prezintă în continuare, reclamanții solicită să se constate admisibilitatea și temeinicia prezentului capăt de cerere și să se dispună suspendarea executării deciziei contestate, în condițiile art. 15, alin. (1) din legea nr. 554/2004, până la soluționarea definitivă și irevocabilă a cauzei.
 
Referitor la capetele de cerere 2 și 3, prin care au solicitat: să se anuleze ȋn parte Decizia nr. 50/29.12.2020, emisă de pârâtă, numai ȋn ce privește măsurile dispuse la punctele: II.1 Cu privire la angajarea, ordonanțarea și plata nelegală a unei părți din tariful serviciilor de ecarisaj aferent câinilor adoptați sau revendicați; II.2 Cu privire la acordarea nelegală a indemnizației de hrană pentru luna decembrie 2018, achitată ȋn luna ianuarie 2019; II.3 cu privire la depășirea indemnizației viceprimarului, ȋn cazul unei persoane, desemnată ȋn echipele de derulare a proiectelor finanțate din fonduri europene; și să se anuleze actul administrativ - Încheierea nr. 2/29.01.2021 emisă de pârâtă prin care s-a respins contestația administrativă formulată de reclamantă și ȋnregistrată sub nr. 36/08.01.2021, ȋmpotriva măsurilor dispuse la pct. II.1, II.2 și II.3 din Decizia nr. 50 / 29.12.2020.
 
Ce a spus Camera de Conturi Constanța
 
Camera de Conturi Constanța a efectuat misiunea „Audit financiar asupra contului anual de execuție bugetară al unității administrativ teritoriale a comunei” pentru anul 2019, la UAT Mircea Vodă, constatările fiind consemnate în Procesul verbal de constatare, anexă la Raportul de audit financiar.
 
În speță, la data auditului financiar, pentru măsura prevăzută la pct. II.1 din Decizia nr.50/2020, valoarea abaterii a fost estimată la suma de 4.550 lei și reprezintă servicii ecarisaj aferente procedurii de adopție/revendicare a câinilor.
 
Pentru măsura de la pct. II.2 din Decizia nr. 50/2020 a Camerei de Conturi Constanța, valoarea abaterii a fost estimată la suma de 13.505 lei, reprezentând indemnizație de hrană în valoare brută de 13.208 lei, acordată pentru luna decembrie 2018, la care se adaugă contribuția asiguratorie pentru muncă în procent de 2,25 %, în valoare totală de 297 lei.
 
În ceea ce privește măsura prevăzută la pct. II.3 din Decizia nr.50/2020, valoarea abaterii a fost estimată la suma de 88.629 lei, reprezentând venituri salariale acordate peste limita prevăzută de Legea 153/2017, respectiv indemnizația viceprimarului.
 
Pârâta a solicitat ca, prin hotărârea care se va pronunța, să se dispună respingerea acțiunii și, pe cale de consecință, menținerea actelor administrative contestate, ca legale și temeinice.
 
Un act administrativ va putea fi suspendat din executarea sa numai în situația în care instanța va constata în mod temeinic îndeplinirea cumulativă a celor două condiții: existența unui caz bine justificat și necesitatea evitării unei pagube iminente ireparabile sau dificil de reparat. Existența unui caz bine justificat nu presupune prezentarea unor dovezi de nelegalitate evidentă a actului administrativ atacat, fiindcă o astfel de cerință și o astfel de interpretare ar echivala cu prejudecarea fondului cauzei – analiză pe care instanța nu are abilitarea să o realizeze în cadrul unei cereri având ca obiect suspendarea executării actului administrativ atacat.
 
Ce a decis instanța
 
Echipa de audit a apreciat că, prin efectuarea de plăți din bugetul local în vederea acordării unor venituri salariale mai mari decât cele prevăzute de lege, care au condus la depășirea indemnizației viceprimarului, au fost încălcate prevederile art. 11 alin (4) din Legea nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice și art. 5 din OG nr. 119/1999, privind controlul intern și controlul financiar preventiv.
În speță, la data auditului financiar, pentru măsura de la pct. II.3 din Decizia nr. 50/2020 a Camerei de Conturi Constanța, valoarea abaterii a fost estimată la 88.629 lei, reprezentand venituri salariale acordate peste limita prevăzută de Legea 153/2017, respectiv indemnizația viceprimarului, exclusiv majorările prevăzute la art. 16 alin (2) din Legea 153/2017.
În acord cu susținerile reclamantei, pe care le găsește întemeiate, instanța apreciază că limitarea la indemnizația viceprimarului prevăzută de art. 11, alin. (4) din Legea nr. 153/2017 se referă la veniturile stabilite ȋn condițiile alin. (1) și (3) ale aceluiași articol, potrivit cărora: „(1) Pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale «Administrație» din aparatul propriu al consiliilor județene, primării și consilii locale, din instituțiile și serviciile publice de interes local și județean din subordinea acestora, salariile de bază se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, a consiliului județean sau a Consiliului General al Municipiului București, după caz, ȋn urma consultării organizației sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a reprezentanților salariaților. (3) Stabilirea salariilor lunare potrivit alin. (1) se realizează de către ordonatorul de credite, cu respectarea prevederilor art. 25”.
 
Instanța reține că salariile experților implicați ȋn derularea proiectului cu fonduri europene “FORTIN pentru Satu Nou – transformarea unei comunități marginalizate ȋntr-o comunitate prosperă” au fost stabilite prin bugetul proiectului și nu conform art. 11.
 
În speță, salariata ȋndeplinește funcția de secretar general al UAT, fiind numită coordonator ȋn proiect prin Dispoziția nr. 41/16.02.2018 (anexată prezentei) iar potrivit art. 3 reiese clar că „este retribuită conform buget proiect”, iar salariul acesteia nu a fost stabilit de ordonatorul de credite ȋn conformitate cu dispozițiile art. 11 din Legea nr. 153/2017, plata făcandu-se din bugetul proiectului și nu din bugetul local, din cheltuielile de personal aprobate ȋn bugetele de venituri și cheltuieli.
 
Câtă vreme plata salariatei s-a făcut din fonduri europene, din sume prevăzute ȋn bugetul proiectului și virate ȋn bugetul local cu destinația de salarii experți implicați ȋn derularea proiectului, instanța apreciază că nu există un prejudici provocat bugetului local.
 
Instanța apreciază, astfel, că acordarea drepturilor pentru implementarea proiectului „FORTIN pentru Satu Nou, Mircea Vodă - transformarea unei comunități marginalizate ȋntr-o comunitate prosperă”, s-a făcut legal, conform buget proiect.
 
PRECIZĂRI:
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii