Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
18:45 21 10 2021 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Primăria Pecineaga, la judecată cu fostul primar Lili Pîslaru. Iată motivul

ro

16 Jan, 2021 00:00 1393 Marime text
  • Fostul edil al localității constănțene Pecineaga se judecă cu primăria pe care a condus-o
  • Obiectul îl face niște contracte încheiate în timpul mandatului său și verificate de Curtea de Conturi
  • Firmele cu care s-a semant contractele au fost radiate
  • Astfel, UAT Pecineaga îl consideră bun de plată pe fostul primar
  • În fond, Tribunalul Constanța a admis doar o parte din prejudiciul care ar fi fost creat să fie recuperat
  • Apelurile celor două părți au fost înregistrate la Curtea de Apel Constanța
 
 
Pe rolul Curții de Apel Constanța a fost înregistrat dosarul cu numărul 1253/118/2019, la Secția I civilă, având ca obiect acțiune în răspundere patrimonială. Apelanții reclamanți sunt UAT Comuna Pecineaga prin primar și Primarul comunei Pecineaga, în timp ce apelant pârât este fostul edil al localității, Lili Pîslaru.
 
Apelurile au fost înregistrate în urma deciziei luate de către judecătorii de la Tribunalul Constanța, în data de 9 decembrie. Soluția pe scurt, la momentul respectiv, a fost: „Admite în parte acţiunea formulată de reclamanţii Comuna Pecineaga prin Primar şi Primarul Comunei Pecineaga în contradictoriu cu pîrîtul Pîslaru Lili. Respinge excepţia prescrierii dreptului material la acţiune în ceea ce priveşte suma de 22.320 lei. Obligă pârâtul la plata către reclamanţi a sumei de 22.320 lei reprezentând contravaloare prejudiciu. Respinge acţiunea privind obligarea pîrîtului la plata sumei de 153.738 lei ca fiind prescrisă. Cu apel în 10 zile de la comunicare. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei azi, 9.12.2020”.
 

De unde a pornit totul

 
În motivarea acțiunii reclamanții arată că pîrîtul a detinut functia de Primar al localității Pecineaga, în perioada iunie 2012-iunie 2016, având totodată calitatea de ordonator principal de credite. La data de 05.07.2012 s -a incheiat Contractul de prestări servicii nr. 2744, intre primărie și o societate privată, contract semnat de paratul Lili Pîslaru. Obiectul contractului a fost de: "efectuare servicii audit intern conform Legii 672/2002; verificarea contractelor de achiziție publice derulate în perioada 2008-2012",contract cu o valoare de 40.000 lei, achitată integral, prin ordinul de plata avizat de către fostul edil.
 
Tot cu aceeași firma, la data de 28.09.2012 s-a încheiat Contractul de prestări servicii nr. 4147. Obiectul contractului a fost de "prestare servicii privind implementarea codului controlului intern cuprinzând standardele de management/contra intern în conformitate cu OMFP 946/2005", contract cu o valoare de 24.800 lei, achitat integral de catre primărie.
 
La data de 26.03.2013 s-a încheiat Contractul de prestări servicii nr. 1768. Obiectul contractului a fost reprezentat de "implementarea standardelor de control intern managerial și Procedura operațională privind elaborarea procedurilor operaționale", contract în baza căruia UAT Pecineaga a achitat integral suma de 66.960 lei.
 
La data de 10.01.2011 s-a încheiat Contractul de prestări servicii nr. 84. În conformitate cu prevederile art 1 din contractul mai sus mentionat, se obligă să asigure prestarea următoarelor activități: "raport privind: angajarea, lichidarea, ordonantarea și plata cheltuielilor bugetare efectuate în cadrul UATC Pecineaga pentru anul 2014 privind eficiența și eficacitatea activității desfășurate; verificarea respectării prevederilor legale privind aplicarea DUG nr 34/2006-achiziții publice cu modificările și completările ulterioare; raport privind modul de încasare a veniturilor bugetare și depunerea acestora; verificarea operațiunilor înregistrate prin registrul de casa cu respectarea prevederilor legale în vigoare", contract in baza caruia s-a achitat suma de 11.160 lei, prin ordinul de plata avizat de catre Lili Pîslaru.
 

Curtea de Conturi, în control

 
Conform rolii.ro, reclamanții arată că, raportat la situația de fapt expusă mai sus, debitul de 176.058 lei, solicitat prin acțiune, este compus din: suma de 64.800 lei debit și 22.536 lei majorări de întârziere, suma de 66.960 lei și 10.379 lei majorări de întârziere, majorări de întarziere 10.379 lei; suma de 11.160 lei și 223 lei majorări de întârziere.
 

În aprilie 2014, UAT Pecineaga a facut obiectului unui control al Camerei de Conturi Constanța, iar prin obiectivele vizate a fost și activitatea desfașurata de firmele cu care au fost încheiate contractele menționate. Echipa de control a apreciat că nu se impunea angajarea acestor firme în efectuarea de lucrări cu caracter financiar-contabil, în acest sens fiind emisa Decizia nr.40/26.05,2014 de către Camera de Conturi Constanța, prin care ordonatorul de credite a fost obligat să recupereze prejudiciul creat de aceaste societăți comerciale.
 
În urma controlului efectuat de Curtea de Conturi — Camera de Conturi Constanța, conform mențiunilor inserate în Decizia nr.40/26.05.2014 s-a retinut în sarcina Ordonatorului principal de credite luarea măsurilor de stabilire a întinderii și mărimii prejudiciului creat de plata unor servicii de elaborare a unor proceduri aferente sistemului de management și control intern, precum și recuperarea integrala a prejudiciului. Totodată, auditul Curții de Conturi a calculat și majorările de întârziere în baza Legii 270/2013 pentru sumele de bani considerate drept prejudiciu.
 
Decizia Curții de Conturi nr 40/2014 a fost contestată la instanță, însă Curtea de Apel Constanța a respins definitiv contestația.
 
Ulterior, în urma emiterii actului administrativ menționat anterior, au inceput demersurile administrative în vederea recuperării sumelor mai sus menționate (reținute de către Curtea de Conturi drept prejudiciu) și a majorarilor de întârziere aferente. Pentru aceasta au înaintat notificări către administrator și societățile comerciale deținute de acesta, însă nu au primit nici un răspuns la nici o notificare.
 
În timpul demersurilor administrative au constatat că firmele respective au fost radiate din registrul comerțului la solicitatea administratorului, situație în care recuperarea preiudiciului de la firma dizolvată și radiată devine imposibilă.
 

Al doilea control al Curții de Conturi

 
La data de 21.09.2016, la sediul primăriei din Pecineaga, revine controlul Curții de Conturi, în vederea verificării măsurilor pe care le-au întreprins în vederea recuperării prejudiciului constatat în dauna bugetului UAT Pecineaga. În acest sens se înaintează catre primărie, raportul de follow up emis de către Curtea de Conturi și totodată se emite și decizia nr. 4011 din 14.10.2016, prin care se prelungesc măsurile de ducere la îndeplinire a deciziei 40/2014, acordându-se termen în acest sens la data de 29.11.2016.
 
Prin actele administrative menționate anterior, se pune în vedere ordonatorului principal de credite să duca la îndeplinire măsurile dispuse prin decizia nr 40/2014.
 
Prin contractarea serviciilor societăților comerciale, pârâtul Lili Pîslaru a adus un prejudiciu in sarcina UAT Pecineaga, iar instituția este îndrituită să îl recupereze, astfel încât să se circumscrie măsurilor dispuse de către Curtea de Conturi.
 
Avand în vedere faptul ca pârâtul a contractat în numele primăriei și personal a semnat contractele prin care s-au angajat serviciile societăților comerciale, apreciază reclamanții că prin demersurile efectuate s-a creat un prejudiciu în sarcina UAT Pecineaga, iar prin constatările efectuate de către auditul Curții de Conturi sunt obligați să recupereze prejudiciul de la persoanele responsabile.
 
În drept au fost invocate dispozițiile art 278, alin 2 Codul Muncii în ref la art 55 din Legea 393/2004 privind statutul aleșilor locali — dispoziții legale în ref la art. 1531,1532,1547 Cod Civil și art 1349 Cod Civi1,1357 Cod Civil, temeiuri de drept în referire la dispuse de către Curtea de Conturi.
 

Înâmpinarea fostului edil

 
Lili Pîslaru a formulat întâmpinare prin care a invocate excepția lipsei calității procesuale active a Primarului și exceptia prescripției dreptului material la acțiune; pe fond a solicitat respingerea acțiunii ca neîntemeiata, cu obligarea la plata cheltuielilor de judecată.
 
 
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii