Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
21:39 14 06 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Municipiul Constanța prin Primar, proces cu BRD pentru terenul de pe strada Arhiepiscopiei, din Zona Peninsulară

ro

07 Jan, 2024 17:00 3222 Marime text
Vergil Chițac, primarul municipiului Constanța
  • Municipiul Constanța prin Primar se judecă la instanțele din oraș cu BRD Groupe Société Générale SA prin Sucursala Constanța în legătură cu terenul de 500 de metri pătrați de pe strada Arhiepiscopiei, adresă unde se afla sediul BRD din Zona Peninsulară.
  • Dosarul are indicativul 23139/212/2021, iar părți sunt Municipiul Constanța prin Primar, în calitate de reclamant și BRD Groupe Société Générale SA prin Sucursala Constanța, în calitate de pârât.
  • În proces, primăria a cerut inclusiv obligarea băncii „la plata contravaloarea lipsei de folosinţă aferentă imobilului teren în suprafaţa de 550 mp, situat în Constanța, str. Arhiepiscopiei, nr. 7, pentru o perioadă de 3 ani, anterior introducerii prezentei acţiuni“.
Municipiul Constanța prin Primar se judecă la instanțele din oraș cu BRD Groupe Société Générale SA prin Sucursala Constanța în legătură cu terenul de 500 de metri pătrați de pe strada Arhiepiscopiei, adresă unde se afla sediul BRD din Zona Peninsulară.
 
Cazul a fost deschis inițial la Judecătoria Constanța, în 2021, dar, în primă instanță, magistrații au respins acțiunea municipalității, apreciind că este inadmisibilă.
 
Pe de altă parte, recent, judecătorii instanței de apel, respectiv Tribunalul, au admis apelul declarat de Municipiul Constanța prin Primar și au decis rejudecarea la prima instanță.
 
Decizia de rejudecare poate fi însă atacată în recurs, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia.
 
Dosarul are indicativul 23139/212/2021, iar părți sunt Municipiul Constanța prin Primar, în calitate de reclamant și BRD Groupe Société Générale SA prin Sucursala Constanța, în calitate de pârât.
 
Obiectul dosarului este reprezentat de o acțiune în răspundere delictuală.
 
Ce a cerut primăria
 
În Hotărârea 2207/2022 a Judecătoriei Constanța, casată recent de judecătorii de la Tribunal, se precizează că municipalitatea a solicitat în proces „constatarea inexistenței dreptului de folosinţă al pârâtei (nr., BRD GSG) asupra terenului identificat în suprafaţă de 550 mp, situat în Constanța, str. Arhiepiscopiei, nr. 7; obligarea pârâtei la plata contravaloarea lipsei de folosinţă aferentă imobilului teren în suprafaţa de 550 mp, situat în Constanța, str. Arhiepiscopiei, nr. 7, pentru o perioadă de 3 ani, anterior introducerii prezentei acţiuni, urmând a fi actualizată până la data rămânerii definitive a hotărârii pronunţate în cauză; obligarea pârâtei la plata dobânzii legale aferente sumei, menţionate la capătul de cerere anterior al prezentei cereri de chemare în judecată, pentru o perioadă de 3 ani, anterior introducerii prezentei acţiuni, urmând a fi actualizată până la data rămânerii definitive a hotărârii pronunţate în cauză; obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.
 
Astfel, în proces, avocații municipiului au arătat că societatea bancară „a încheiat contractul de concesiune nr. 10307/03.08.1993, având ca obiect terenul situat în Constanța, str. Arhiepiscopiei nr., 7, însă acest contract a fost reziliat potrivit notificării transmisă sub nr, 26952/0.02.2002, necontestată“.
 
„Terenul a fost inventariat în domeniul privat al Municipiului Constanța conform HCL (...) anexa 1. Prin adresa nr.5871/11.02.2019 s-a comunicat pârâtei necesitatea reglementării situaţiei juridice imobilului teren, având în vedere că nu are constituit un drept real asupra acestuia. Solicitarea transmisă în vederea constituirii unui drept de superficie s-a formulat în acord cu prevederile HCL. nr. 19/30.01.2018 privind aprobarea regulamentului de constituire a dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenurilor aflate în domeniul privat al Municipiului Constanța“, au mai precizat reprezentanții primăriei.
 
Aceștia au mai punctat că „astfel cum rezultă din raportul de expertiză extrajudiciară ataşat cererii, pretenţiile se raportează la veniturile pe care reclamanta le-ar fi obţinut din exploatarea bunului, dacă ar fi avut folosinţa acestuia“.
 
Ce au spus reprezentanții băncii
 
În replică, reprezentanții unității bancare au solicitat instanței respingerea acțiunii promovate de municipalitate, arătând că și-a îndeplinit obligațiile contractuale, achitând la termen toate sumele datorate, cu excepția unor facturi din 2001, ce au fost refuzate la plată.
 
Prin respectivele facturi, băncii i se pusese în vedere să achite sume reprezentând contravaloarea taxei de contesiune începând cu anul 1996, recalculată în ceea ce privește debitele și majorările de întârziere, în temeiul unei decizii a Curții de Conturi.
 
Avocații băncii au arătat că „ulterior refuzului la plată a celor două facturi și contestării actelor de executare, acţiuni prin care pârâta şi-a exprimat în mod incontestabil poziţia în sensul că obligaţiile contractuale nu au fost niciodată încălcate, la data de 27.02.2002, Municipiul Constanta a transmis băncii prin intermediul notificarea nr. 522/27.02.2002 privind rezilierea contractului de concesiune, ca urmare a nerespectării obligaţiilor contractuale, respectiv plata redevenţei“.
 
A urmat un proces în instanță în care, „instanţa de judecată a constatat cu putere de lucru judecat faptul că banca nu a încălcat niciodată obligaţiile rezultate din contractul de concesiune“.
 
În urma acestei decizii, banca a continuat să achite redevențele, conform avocaților, care au precizat că „mai mult decât atât, prin adresa nr. 132786/27.10.2015, Primăria Municipiului Constanta - Direcţia Patrimoniu Serviciul Cadastru și-a exprimat acordul pentru intabularea dreptului de folosinţă pentru terenul în suprafaţa de 497 mp (din măsurători) aferent imobilului din Constanta, str. Arhiepiescopiei, nr. 7, în favoarea BRD GSG S.A - care deţine imobilul în baza Contractului de Concesiune nr. 10307/03.08.1993 încheiat cu Consiliul Local Municipal Constanța, în acest fel recunoscând încă o dataă valabilitatea contractului de concesiune și existenta dreptului de folosinţă în favoarea pârâtei“.
 
„Singurul argument al reclamantei, în ceea ce priveşte presupusa inexistență a dreptului de folosinţă, este cel potrivit căruia prin notificarea emisă la data de 27.02.2002 pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale, contractul de concesiune a fost reziliat“, au spus avocații băncii.
 
Au mai spus avocații că „la data de 04.01.2017 în Cartea funciară 246522 a UAT Constanța a fost intabulat dreptul de concesiune în favoarea BRD GSG S.A, în temeiul contractului de concesiune, reclamanta din prezenta cauza exprimându-şi acordul în acest sens prin adresa nr. 132786/27.10.2015, fapt ce vine să confirme încă o data valabilitatea Contractului de concesiune și implicit existența dreptului asupra terenului situat în Constanța, str. Arhiepiscopiei, nr. 7“.
 
După deliberări, magistrații Secției Civile a Judecătoriei Constanța au respins acțiunea, ca inadmisibilă.
 
În motivarea deciziei, instanța a arătat că „prin acţiunea formulata, reclamanta în calitate de proprietar invocă lipsa oricărui drept al băncii asupra terenului ce face obiectul contractului de concesiune, or, în această situaţie, aceasta are la îndemână o acţiune în realizare prin care să revendice dreptul asupra imobilului, mecanism procedural pentru a îşi realiza efectiv dreptul. În aceste împrejurări, în raport de existența unei acţiuni în realizarea dreptului reclamantei, acţiunea promovată apare ca inadmisibilă“.
 
Decizia aceasta a Judecătoriei a fost casată în parte de Tribunalul Constanța, care a decis rejudecarea.
 
Iată minuta deciziei Tribunalului:
 
„Admite apelul. Anulează în parte sentinţa apelată. Dispune trimiterea cauzei spre rejudecare primei instanţe pentru soluţionarea capetelor de cerere referitoare la obligarea pârâtei la plata contravaloarea lipsei de folosinţă a imobilului teren situat în Constanţa, str. Arhiepiscopiei nr 7 şi a dobânzii legale aferente acestei sume. Menţine restul dispoziţiilor sentinţei apelate în măsura în care nu contravin dispoziţiilor prezentei decizii. Cu recurs în 30 de zile de la comunicare. Recursul se depune la Tribunalul Constanţa“.
 
Astfel, decizia Tribunalului poate fi atacată în termen de 30 de zile de la comunicarea hotărârii motivate, urmând ca, în această situație, procesul să continue la Curtea de Apel.
 
Sursa documentare: Portalul Național al Jurisprudenței www.rejust.ro, Portalul Instanțelor de Judecată
 
PRECIZĂRI:
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.
 
Citește și
Proces pentru terenul din Piața Ovidiu
Banca Națională a României cheamă la judecată Primăria Constanța

 
 
Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii