Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
16:04 21 05 2022 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Înalta Curte, decizie definitivă în legătură cu concesiunea Portului Tomis! (DOCUMENT)

ro

20 Jan, 2022 00:00 4979 Marime text
  • Curtea Supremă a decis marți, 18 ianuarie 2022, să respingă cererea formulată de Tomis Marina Management pentru suspendarea hotărârii Curții de Apel Constanța prin care fusese practic respinsă prelungirea concesionării Portului Tomis.
  • Hotărârea Înaltei Curți de Casație și Justiție a fost pronunțată în dosarul 2982/1/2021, de Completul nr. 1 – CC-NCPC al Secției a II-a Civile a instanței, format din magistrații Mărioara, Isailă, Diana Manole și Bela Csaba Nasz.
  • Tomis Marina Management a declarat și recurs împotriva hotărârii Curții de Apel Constanța, urmând ca această cale de atac să fie judecată tot de Înalta Curte de Casație și Justiție a României.
  • Surse avizate au declarat pentru ZIUA de Constanța că, la acest moment, contractul de concesionare a Portului Tomis nu mai este în vigoare, valabilitatea acestuia încheindu-se la data prevăzută în document, respectiv 30 iunie 2021.
  • În Secțiunea Document puteți consulta Hotărârea nr. 4/2021 a Curții de Apel Constanța.
 
Înalta Curte de Casație și Justiție a României a pronunțat o deciziei definitivă în legătură cu concesiunea Portului Tomis către compania Tomis Marina Management, deținută în parte de Aterina Global, acționar majoritar al firmei pe care funcționează parcul Aqua Magic, din Mamaia.
 
Curtea Supremă a decis marți, 18 ianuarie 2022, să respingă cererea formulată de Tomis Marina Management pentru suspendarea hotărârii Curții de Apel Constanța prin care fusese practic respinsă prelungirea concesionării Portului Tomis.
 
Hotărârea Înaltei Curți de Casație și Justiție a fost pronunțată în dosarul 2982/1/2021, de Completul nr. 1 – CC-NCPC al Secției a II-a Civile a instanței, format din magistrații Mărioara, Isailă, Diana Manole și Bela Csaba Nasz.
 
Părâi în proces sunt SC Tomis Marina Management SRL, în calitate de petent, și, respectiv, Compania Națională Administrarea Porturilor Maritime SA Constanța, Municipiul Constanța prin Primar și Primarul Municipiului Constanța, în calitate de intimați.
 
Se arată în decizia Curții Supreme că instanța „respinge cererea formulată de petenta Societatea Tomis Marina Management SRL privind suspendarea executării sentinței civile nr. 4 din 3 noiembrie 2021, pronunțată de Curtea de Apel Constanța – Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul 281/36/2021“.
 
Totodată, instanța supremă „dispune restituirea către petentă a cauțiunii în sumă de 14.568,20 de lei“.
 
Decizia Înaltei Curți este definitivă.
 
Sentința a cărei executare Curtea Supremă a refuzat să o suspende a fost pronunțată de Curtea de Apel Constanța, în dosarul 281/36/2021, de către completul C1 Fond, prezidat de magistratul Francisc Nemeth.

 
De altfel, Tomis Marina Management a declarat și recurs împotriva acestei hotărâri, urmând ca această cale de atac să fie judecată tot de Înalta Curte de Casație și Justiție a României.
 
Practic, prin hotărârea Curții de Apel, s-a anulat prelungirea contractului de concesiune a Portului Tomis până în anul 2024, astfel cum stabilise Curtea de Arbitraj Comercial și Maritim.
 
Din hotărârea Curții de Apel
 
Mai exact, se arată în Hotărârea nr. 4/2021 a Curții de Apel Constanța, document citat pe Jurindex, că „pârâta Tomis Marina Management SRL (în continuare TMM) a formulat acțiunea arbitrală ce a format obiectul dosarului nr. 1/2021 al Curții de Arbitraj Comercial și Maritim de pe lângă Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța solicitând obligarea CNAPM SA la încheierea unui act adițional privind modificarea art. 3.1. din contractul de închiriere nr. CNAPM-_____-CHI-01/17.12.2004, în concordanță cu caietul de sarcini, în sensul modificării valabilității contractului ca fiind 16.12.2024 în loc de 30.06.2021“.
 
Cu alte cuvinte, Tomis Marina a solicitat ca valabilitatea contractului de încheiat pentru concesionarea Portului Tomis să fie până în 2024, în loc de iunie 2021, cum era menționat inițial în contractul încheiat în anul 2004.
 
În continuare, Curtea de Apel Constanța a arătat că „prin Sentința Arbitrală nr.1/11.05.2021, pronunțată de Curtea de Arbitraj Comercial și Maritim de pe lângă Camera de Comerț, Industrie, Navigație șt Agricultură Constanța în dosarul nr.1/2021, a fost admisă acțiunea TMM și a fost obligată CNAPM SA la încheierea unui act adițional privind modificarea art. 3 alin. (1) din contractul de închiriere nr. 3849-CHI-01/17.12.2004, în concordanță cu caietul de sarcini, în sensul modificării valabilității contractului ca fiind 16.12.2024 în loc de 30.06.2021“.
 
Au explicat judecătorii că „în motivarea sentinței s-a reținut că există o neconcordanță între contract și caietul de sarcini cu privire la termenul închirierii, respectiv între art. 3 alin. 1 din contract și cap. 5 din caietul de sarcini, iar contractul trebuie interpretat în sensul că ar fi fost încheiat pe termen de 20 ani până la 16.12.2024 în raport de prevederile art. 44 alin. 1 și 2 din contract“.
 
Totuși, magistrații Curții de Apel au explicat: „Curtea reține că sentința arbitrală este dată încălcarea dispozițiilor imperative ale legii, astfel că acțiunea în anulare întemeiată de reclamantă pe prevederile art. 608 alin. 1 lit. h Cod procedură civilă sunt admisibile“.
 
Data limită 30.06.2021
 
„Curtea reține că în caietul de sarcini era prevăzut un termen al închirierii de 20 ani. (capitolul 5 - Durata închirierii). În contract, la art. 3 alin. 1, era prevăzut un termen al închirierii până la 30.06.2021, deci de aproximativ 17 ani. Data limită pentru valabilitatea contractului de închiriere de 30.06.2021 a fost stipulată întrucât la această dată expira termenul din contractul de concesiune nr. MM/2714/2001 încheiat între Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței și CNAPM Constanța S.A., iar concedentul CNAPM Constanța S.A. nu putea închiria după data de 30.06.2021 Portul Constanța întrucât după această dată nu mai avea dreptul de concesiune având acest obiect“, a explicat Curtea de Apel.
 
Mai exact, Curtea de Apel a arătat că Administrația Porturilor Maritime nu putea închiria Portul Constanța după data de 30 iunie 2021 întrucât doar până atunci avea, la rândul său, dreptul de concesiune asupra portului, de la Ministerul Transporturilor.
 
În continuare, Curtea de Apel a mai explicat că „trebuie reținut că în cauză nu are relevanța data de TMM faptul că ulterior încheierii contractului de închiriere nr. 3849-CHI-01/17.12.2004 între Ministerul Transporturilor și CNAPM Constanța S.A. s-a încheiat contractul de concesiune nr. 4113/31.10.2008 prin care s-a extins durata concesiunii până în anul 2057, întrucât acțiunea de față nu privește modificarea duratei contractului de închiriere în baza prevederilor inițiale ale contractului, de vreme ce în contract nu s-a prevăzut că în cazul extinderii duratei concesiunii se va extinde și durata închirierii, ci privește interpretarea contractului, susținându-se că s-a convenit chiar de la data semnării acestuia un termen de închiriere de 20 ani, până la 16.12.2024, iar după data extinderii concesiunii s-a născut dreptul TMM de a cere formalizarea acestui aspect“.
 
„Modificarea contractului dispusă prin sentința arbitrală nu reprezintă o prelungire a acestuia în baza art. 3 alin. 2 contract, ci, în viziunea Curții de Arbitraj o formalizare a dispozițiilor art. 44 alin. 1 și 2 din contract, în sensul de a se considera închirierea până la termenul de 20 ani prevăzut în caietul de sarcini. Această formalizare impusă prin sentința arbitrală încalcă însă prevederile imperative ale art. 35 alin. 2 din OG nr. 22/1999, întrucât contractul de închiriere nu se putea încheia inițial decât până la data de 30.06.2021 (când înceta dreptul de concesiune al CNAPM Constanța S.A.) După aceasta dată, părțile se puteau prevala doar de art. 3 alin. 2 din contract pentru a prelungi valabilitatea contractului, ceea ce nu se discută în speță“, se mai arată în hotărârea pe care Tomis Marina Management a încercat să o suspende, la Înalta Curte.
 
„Motivele de anulare, fondate“
 
În continuare, instanța din Constanța a mai explicat: „Curtea reține că prevederile art. 3 alin. 1 din contractul de închiriere sunt foarte clare, contractul de închiriere fiind valabil până la 30.06.2021. Nu reiese din nicio prevedere contractuală faptul că durata închirierii ar putea să se extindă până la 16.12.2024. Dispozițiile art. 44 alin. 1 și 2 din contract prevăd faptul că în cazul neconcordanței între dispozițiile contractului și caietului de sarcini contractul va fi modificat conform caietului de sarcini, însă nu este cazul și a dispozițiilor art. 3 alin.1 din contract întrucât aceste dispoziții contractuale au fost stipulate pentru respectarea unor norme imperative ale legii. Libertatea contractuală nu se poate întinde decât peste dispozițiile supletive ale legii, nu și cele imperative, astfel că modificarea art. 3 alin. 1 în sensul caietului de sarcini nu se poate realiza contrar dispozițiilor imperative ale legii în baza căruia a fost încheiat contractul de închiriere“.
 
„Astfel, Curtea reține că în privința contractului de închiriere sunt aplicabile dispozițiile OG nr. 22/1999, cu referire la dispozițiile art. 35 și imposibilitatea legală a CNAPM Constanța S.A. de a închiria infrastructură de transport naval peste perioada pentru care are la rândul său dreptul de concesiune“, potrivit hotărârii.
 
„Dispozițiile imperative de la art. 35 alin. 2 din OG nr. 22/1999 au fost încălcate de către Curtea de Arbitraj, prin modificarea duratei închirierii inițiale peste termenul pentru care se putea valabil încheia contractul, astfel că motivele de anulare ce privesc acest aspect invocate de către reclamantă sunt fondate“, au spus magistrații Curții de Apel Constanța.
 
„Pentru toate aceste considerente, Curtea va admite acțiunea în anulare, va dispune anularea hotărârii arbitrale și, judecând în fond, va respinge cererea formulată de Tomis Marina Management SRL ca nefondată“, potrivit deciziei instanței.
 
Întreaga hotărâre a Curții de Apel Constanța privind Portul Tomis este disponibilă în Secțiunea Document.
 
Aceasta este supusă recursului, compania Tomis Marina Management declarând recurs la data de 17 noiembrie 2021. În această situație, dosarul urmează să fie înregistrat pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție.
 
Scurt istoric
 
Potrivit datelor oficiale, Portul Tomis a fost dat în folosință societății Sisteme Internaționale de Afaceri S.A. București, prin contractul de închiriere nr. 3849/17.12.2004, semnat în baza licitației publice ce s-a finalizat prin semnarea procesului verbal de adjudecare la licitație din 26.12.2004.
 
Contractul a fost cesionat ulterior către Sisteme Integrate de Afaceri S.R.L, care și-a schimbat în anul 2007 denumirea în Tomis Marina Management S.R.L.
 
Surse avizate au declarat pentru ZIUA de Constanța că, la acest moment, contractul de concesionare a Portului Tomis nu mai este în vigoare, valabilitatea acestuia încheindu-se la data prevăzută în document, respectiv 30 iunie 2021.
 
Cifrele Tomis Marina Management
 
Compania Tomis Marina Management Constanța a fost înființată, potrivit Registrului Comerțului, în 2010, existând o firmă Tomis Marina Management și cu sediul în București, cu același CUI, înființată în 2007 și radiată ulterior.
 
Potrivit Confidas.ro, platformă consultată la data de 19 ianuarie 2022, Tomis Marina Management are sediul social în Constanța, pe strada Lebedei, nr. 1.
 
Firma se ocupă de „activități de servicii anexe transportului pe apă“ și are ca acționari cu procente egale companiile Aterina Global (al cărei nume se leagă de Aqualand, pe care funcționează parcul Aqua Magic, Blue Beach, I & C Development și MM Recycling) și Euromarina SRL.
 
Tomis Marina Management este administrată de Sürmen Șeref, ce figurează și în Alfabe Construction SRL.
 
În anul 2018, firma a avut zece angajați, profitul a fost 431.172 de lei, iar cifra de afaceri a fost 3.183.459 de lei.
 
În 2019, firma a avut zece angajați, profitul a fost 740.829 de lei, iar cifra de afaceri a fost 3.772.518 lei.
 
În 2020, au fost zece angajați, profitul a fost 918.075 de lei, iar cifra de afaceri a fost 4.301.692 de lei.
 
În aceste momente, se așteaptă înregistrarea recursului declarat de Tomis Marina Management la Înalta Curte de Casație și Justiție.
 
În Secțiunea Document puteți consulta Hotărârea nr. 4/2021 a Curții de Apel Constanța.
 
Sursa motivare: www.rolii.ro
 
PRECIZĂRI:
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.
 
Citește și
Asociat nou în societatea Tomis Marina Management, antreprenorul general al Portului Turistic Tomis

 
Urmareste-ne pe Google News

Ti-a placut articolul?

Comentarii