Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
01:11 25 09 2021 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Titularizare 2021 Mâine are loc proba scrisă din cadrul concursului național de ocupare a posturilor didactice din învățământul preuniversitar

ro

20 Jul, 2021 08:23 1212 Marime text
  • Pe data de 27 iulie vor fi comunicate primele rezultate, urmând ca în perioada 27-28 iulie să poată fi depuse contestații.
  • Candidații eliminați din concurs pentru fraudă sau tentativă de fraudă nu sunt repartizați pe posturi didactice/catedre în anul şcolar 2021-2022.

Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației, proba scrisă din cadrul concursului național de ocupare a posturilor didactice din învățământul preuniversitar (Titularizare) va avea loc în data de 21 iulie 2021. Titularizarea este concursul de angajare în învățământ la care candidații care iau medii peste 7 se pot angaja pe perioadă nedeterminată și cei care iau peste media 5, pe perioadă determinată, dacă există posturi disponibile, scoase la concurs.
 
Pe data de 27 iulie vor fi comunicate primele rezultate, urmând ca în perioada 27-28 iulie să poată fi depuse contestații. Pe data de 3 august vor fi comunicate rezultatele finale, iar în zilele de 4 și 5 august are loc repartizarea cadrelor didactice.
 
Calendarul examenului de titularizare:
 
Termen: 21 iulie 2021 – desfășurarea probei scrise;
Termen: 27 iulie 2021 – comunicarea rezultatelor iniţiale;
Perioada: 27-28 iulie 2021 – înregistrarea contestațiilor la inspectoratele școlare și transmiterea acestora la centrele de evaluare;
Perioada: 29 iulie-2 august 2021 – soluţionarea contestațiilor;
Termen: 3 august 2021 – comunicarea rezultatelor finale;
Termen: 4 august 2021 – repartizarea cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei care au participat la concursul naţional, sesiunea 2021, conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. a) sau 80 alin. (9), după caz; repartizarea candidaţilor conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. b) sau 80 alin. (9), după caz;
Termen: 5 august 2021 – ședință de repartizare, în ordine, a:
cadrelor didactice titulare, conform prevederilor 74 alin. (3), lit. c);
cadrelor didactice titulare, conform prevederilor 74 alin. (3), lit. d);

cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei rămase cu norma didactică de predare incompletă, conform prevederilor 74 alin. (3), lit. e);
cadrelor didactice titulare, conform prevederilor 74 alin. (3), lit. f) sau 80 alin. (9), după caz;
Termen: 6 august 2021 – reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate;
Perioada: 9-23 august 2021 – emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră.
 
Examen în pandemie
 
Organizarea examenului scris de titularizare, în contextul pandemic actual, se va face, potrivit Ministerului Educaţiei, cu respectarea condițiilor speciale de distanțare socială și de securitate sanitară, în conformitate cu prevederile documentelor legislative specialle instituite în România, pentru combaterea riscului de infecție cu Coronavirus SARS-CoV-2.

În data de 19 iulie 2021, la avizierul centrului de concurs, se afişează lista candidaților înscrişi pentru susținerea lucrării scrise, precum şi repartizarea acestora pe săli. Pe uşa fiecărei săli de concurs se afişează instrucțiunile prevăzute şi tabele nominale cuprinzând candidații repartizați în respectiva sală şi disciplina la care susțin proba scrisă în cadrul concursului. În fiecare sală de concurs se recomandă săfie repartizați candidați care susțin concursul la cel puțin două discipline diferite.
 
În toate sălile de multiplicare a subiectelor, în toate sălile de concurs şi în sălile în care îşi desfăşoară activitatea comisia de concurs se instalează camere audio-video de supraveghere, funcționale. Supravegherea audio-video în centrele de concurs se realizează conform prevederilor Procedurii operaționale privind activitatea de supraveghere audio-video, prin intermediul sistemelor de supraveghere audio-video, în unitățile şcolare din sistemul naţional de învăţământ, pe perioada desfăşurării probelor şi activităților specifice din cadrul examenului național de definitivare în învăţământ și a concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunea 2021, nr. 29409/31.05.2021.
 
Desfăşurarea probei scrise
 
După descărcarea subiectelor transmise de C.N.P.E.E., preşedintele comisiei din centrul de concurs verifică dacă informaticianul a descărcat și a tipărit toate subiectele necesare pentru toate disciplinele arondate centrului de concurs. Membrii comisiei din centrul de concurs realizează multiplicarea subiectelor în număr epal cu numărul de candidați şi le introduc în plicuri sigilate pe care se aplică ştampila circulară
cu diametrul de 35 mm „Concurs de ocupare a posturilor didactice”.
 
Accesul candidaţilor în centrele de concurs este permis până la ora 8.15. Transmiterea plicurilorsigilate cu subiecte în sălile de concurs se realizează de către preşedinte şi secretarul comisiei din centrul de concurs sau de membrii desemnați de preşedintele comisiei din centrul de concurs, astfel încât la ora 9:00 acestea să se poată desface în prezența candidaților.
 
Candidaţii au obligaţia de a redacta lucrarea scrisă cu cerneală sau pix de culoare albastră; desenele/graficele se pot realiza şi cu creion negru. Este interzisă utilizarea instrumentelor de scris (stilou, pix) a căror cerneală se poate şterge. Candidații care doresc să corecteze o greşeală taie fiecare rând din pasajul greşit cuo linie orizontală, iar schemele/desenele cu o linie oblică. Pe foaia tipizată, candidații completează, cu_majuscule, denumirea disciplinei de concurs, copiind formularea din subiectul primit.
 
Pe parcursul desfăşurării probei scrise se asigură supravegherea fiecărei săli de către 2-3 profesori asistenți. Unul dintre profesorii asistenți este desemnat responsabil de sală. Candidații şi profesorii asistenți nu pot avea asupra lor, în sala de examen, obiecte sau materiale din următoarele categorii: genţi, poşete, ziare, reviste, cărți, caiete, mijloace electronice de calcul, telefoane mobile sau orice alte dispozitive/mijloace care intermediază/facilitează comunicarea la distanță, precum şi alte obiecte/materiale a cărorutilizare afectează desfăşurarea concursului în condiții de legalitate, echitate şi obiectivitate. Candidaţii pot avea dicţionare pentru disciplinele latină sau greacă veche (elină) şi planurile de conturi pentru disciplina „economic, administrativ, poştă”. Materialele şi/sau obiectele nepermise vor fi depuse în sala de depozitare a obiectelor personale, înainte de intrarea în sala de concurs.
 
Candidații eliminați din concurs pentru fraudă sau tentativă de fraudă nu sunt repartizați pe posturi didactice/catedre în anul şcolar 2021-2022.

La finalizarea probei scrise, candidaţii nu au dreptul de a părăsi sălile de concurs având asupra lor subiecte de concurs, foi tipizate, coduri de bare sau ciorne. Până la ora 13.30 va fi raportată situația candidaților retraşi și eliminați.
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii