Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
09:14 21 04 2018 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

În atenţia cadrelor didactice Metodologia de acordare a gradaţiei de merit, sesiunea 2016, publicată în Monitorul Oficial (document)

ro

04 Dec, 2015 00:00 2393 Marime text

Ministerul Educaţiei si Cercetării Ştiinţifice a publicat în Monitorul Oficial din 3 decembrie Metodologia şi criteriile privind acordarea gradaţiei de merit profesorilor, sesiunea 2016. Gradaţia de merit se atribuie pe o perioadă de cinci ani, începând cu data de 1 septembrie 2016.
 
Numărul maxim de gradaţii care pot fi acordate se calculează astfel: din numărul stabilit prin aplicarea a 16% din totalul posturilor didactice auxiliare şi a 16% din totalul posturilor didactice de predare, de conducere, de îndrumare şi control existente la nivelul inspectoratului şcolar se scade numărul de gradaţii acordate personalului didactic aflate în plată la 1 septembrie 2016, având în vedere că gradaţia de merit se acordă pe o perioadă efectivă de cinci ani, fără a fi luate în calcul perioadele de suspendare a plăţii gradaţiei de merit din motive neimputabile angajatului sau ca urmare a rezervării postului didactic/catedrei în baza prevederilor art. 255, alin. (1)-(6), din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, cu încadrarea în numărul maxim de gradaţii de merit aprobate la momentul revenirii pe post. În situaţia în care personalului didactic i se modifică locul de muncă, cu păstrarea calităţii de personal didactic calificat, la nivelul aceluiaşi judeţ/al municipiului Bucureşti, acesta îşi păstrează gradaţia de merit.

Cine poate participa la concursul pentru acordarea gradaţiei de merit

La concursul pentru acordarea gradaţiei de merit poate participa:
 
· Personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar de stat, cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată sau pe perioadă determinată, cu o vechime în învăţământul preuniversitar de cel puţin patru ani, cu performanţe deosebite în inovarea didactică, în pregătirea preşcolarilor sau a elevilor, în pregătirea elevilor distinşi la concursuri şcolare şi calificativul „Foarte bine“ în fiecare an şcolar din perioada evaluată.
 
· Personalul didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar de stat, cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată sau pe perioadă determinată, cu o vechime în învăţământul preuniversitar de cel puţin patru ani, cu performanţe în activitate, în perioada 1 septembrie 2010 - 31 august 2015, şi calificativul „Foarte bine“ în fiecare an şcolar din perioada evaluată.
 
· Cadrele didactice care, în perioada 1 septembrie 2010 - 31 august 2015, au îndeplinit şi funcţii de conducere, de îndrumare şi control pot participa la concursul de acordare a gradaţiei de merit fie ca personal didactic de conducere, de îndrumare şi control, fie ca personal didactic de predare, iar evaluarea se realizează conform grilei specifice opţiunii exprimate în scris la depunerea dosarului. Cadrele didactice care optează pentru evaluare ca personal didactic de conducere, de îndrumare şi control depun calificativele primite în urma evaluării activităţii pe perioada în care au ocupat aceste funcţii şi sunt evaluate numai pentru activitatea desfăşurată în funcţia respectivă.
 
· Personalul didactic prevăzut la alin. (1) care, în perioada 1 septembrie 2010 - 31 august 2015, a avut contractul de muncă suspendat este evaluat doar pentru perioada în care şi-a desfăşurat activitatea, din intervalul 1 septembrie 2010 - 31 august 2015.
 
· Cadrele didactice încadrate pe două sau mai multe specializări pe perioada evaluării pot participa la concursul de acordare a gradaţiei de merit la oricare dintre discipline, exprimându-şi opţiunea în scris odată cu depunerea dosarului. Cadrele didactice care au desfăşurat activitate metodică şi ştiinţifică pe două sau mai multe specializări sunt evaluate pentru întreaga activitate.

Criterii pentru acordarea gradaţiei de merit 

Inspectoratul şcolar evaluează activitatea candidaţilor înscrişi pentru acordarea gradaţiei de merit, inclusă în raportul de autoevaluare, susţinută prin documente doveditoare, din perioada 1 septembrie 2010 - 31 august 2015. Fişa în baza căreia se realizează (auto)evaluarea se elaborează ţinându-se seama de criteriul activităţilor complexe cu valoare instructiv-educativă - pondere de 80%, criteriul privind performanţe deosebite în inovarea didactică/managerială - pondere de 10%, criteriul privind participarea la proiecte - pondere de 5% şi criteriul privind contribuţia la dezvoltarea instituţională - ponderea de 5%.

Procedura de acordare a gradaţiei de merit 

Candidatul întocmeşte şi depune dosarul în vederea participării la concursul pentru obţinerea gradaţiei de merit la conducerea unităţii de învăţământ/conexe/instituţiei de învăţământ în care este titular/detaşat/angajat la acea dată. Candidatul care, ulterior obţinerii gradaţiei de merit în alt judeţ decât cel în care este titular, revine la postul pe care este titular sau se detaşează în alt judeţ îşi păstrează gradaţia de merit, cu încadrarea în numărul maxim de gradaţii de merit pentru anul respectiv la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti în care a revenit sau s-a detaşat.
 
Candidaţii care îşi desfăşoară activitatea în două sau mai multe unităţi de învăţământ depun documentele la conducerea uneia dintre aceste unităţi de învăţământ. Candidatul îşi prezintă raportul de autoevaluare în plenul consiliului profesoral. Consiliul profesoral al unităţii de învăţământ/conexe, pe baza dezbaterilor asupra modului în care raportul reflectă realizările candidatului potrivit fişei de evaluare şi documentelor doveditoare, formulează o apreciere sintetică asupra activităţii candidatului, consemnată în procesul-verbal de şedinţă.
 
În secţiunea „Documente“, puteţi consulta Metodologia privind acordarea gradaţiei de merit, sesiunea 2016. 

Ti-a placut articolul?

Comentarii