Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
02:45 24 03 2018 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

​Gradaţia de merit în învăţământ, sesiunea 2016 Care sunt criteriile şi calendarul acordării gradaţiei de merit

ro

26 Jan, 2016 00:00 3274 Marime text


Ministerul Educaţiei a publicat Metodologia şi criteriile privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat, sesiunea 2016. Este vorba despre Anexa la ordinul nr. 5557/2015.
 
Criteriile pentru acordarea gradaţiei de merit în sesiunea 2016, dar şi noua formulă de calcul al numărului maxim de gradaţii au fost publicate de Ministerul Educaţiei. Profesorii care au rezultate deosebite în pregătirea elevilor îşi pot depune la şcoală dosarele pentru gradaţie în perioada 1-18 martie 2016, iar rezultatele finale vor fi afişate de către inspectoratele şcolare în luna mai.
 
Gradaţia de merit reprezintă 25% din salariul de bază şi se acordă pe o perioadă de cinci ani, începând cu data de 1 septembrie 2016. Numărul maxim de gradaţii care pot fi acordate se calculează astfel: din numărul stabilit prin aplicarea a 16% din totalul posturilor didactice auxiliare şi a 16% din totalul posturilor didactice de predare, de conducere, de îndrumare şi de control existente la nivelul inspectoratului şcolar se scade numărul de gradaţii acordate personalului didactic aflate în plată la 1 septembrie 2016, având în vedere că gradaţia de merit se acordă pe o perioadă efectivă de cinci ani, fără a fi luate în calcul perioadele de suspendare a plăţii gradaţiei de merit din motive neimputabile angajatului sau ca urmare a rezervării postului didactic/catedrei, cu încadrarea în numărul maxim de gradaţii de merit aprobate la momentul revenirii pe post.
 
Gradaţia de merit se atribuie începând cu data de 1 septembrie 2016. Pentru fiecare candidat, gradaţia de merit se calculează conform art. 264 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, raportat la norma didactică de bază conform actului de numire/transfer/repartizare. Personalul didactic din învăţământul preuniversitar beneficiază de gradaţie de merit, acordată prin concurs.

Cine poate participa la concurs

Personalul didactic din învăţământ care beneficiază de gradaţie de merit până la 31 august 2016 poate participa la un nou concurs.
La concursul pentru acordarea gradaţiei de merit poate participa:
 
- Personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar de stat, cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată sau determinată, cu o vechime în învăţământul preuniversitar de cel puţin patru ani, cu performanţe deosebite în inovarea didactică, în pregătirea preşcolarilor sau a elevilor, în pregătirea elevilor distinşi la concursuri şcolare, faza judeţeană şi a municipiului Bucureşti, interjudeţeană, faza naţională şi internaţională, în perioada 1 septembrie 2010 - 31 august 2015, şi calificativul „Foarte bine“ în fiecare an şcolar din perioada evaluată;
 
- Personalul didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar de stat, cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată sau determinată, cu o vechime în învăţământul preuniversitar de cel puţin patru ani, cu performanţe în activitate, în perioada 1 septembrie 2010 - 31 august 2015, şi calificativul „Foarte bine“ în fiecare an şcolar din perioada evaluată.
 
- Cadrele didactice care, în perioada 1 septembrie 2010 - 31 august 2015, au îndeplinit şi funcţii de conducere, de îndrumare şi control pot participa la concursul de acordare a gradaţiei de merit fie ca personal didactic de conducere, de îndrumare şi control, fie ca personal didactic de predare, iar evaluarea se realizează conform grilei specifice opţiunii exprimate în scris la depunerea dosarului.
 
- Cadrele didactice încadrate pe două sau mai multe specializări pe perioada evaluării pot participa la concursul de acordare a gradaţiei de merit la oricare dintre discipline, exprimându-şi opţiunea în scris odată cu depunerea dosarului.
 
- Cadrele didactice care au desfăşurat activitate metodică şi ştiinţifică pe două sau mai multe specializări sunt evaluate pentru întreaga activitate.
 
Graficul desfăşurării concursului pentru acordarea gradaţiilor de merit - sesiunea 2016
 
Detalierea punctajelor aferente criteriilor de către comisia paritară de la nivelul inspectoratului şcolar şi stabilirea ponderii gradaţiilor de merit pe categorii de personal şi pe discipline de învăţământ sunt programate pentru perioada 8 februarie - 19 februarie 2016. Urmează, între 22 şi 26 februarie, comunicarea fişelor de evaluare şi a ponderii gradaţiilor de merit pe categorii de personal şi pe discipline de învăţământ de către inspectoratul şcolar, în teritoriu. În perioada 1-18 martie, cadrele didactice vor întocmi şi depune dosarele şi vor obţine avizele la nivelul unităţii de învăţământ. Depunerea dosarelor care conţin documentele justificative privind activitatea candidatului respectiv la secretariatul/registratura inspectoratului şcolar este programată pentru intervalul 21 - 30 martie.
 
Ulterior, între 1 şi 22 aprilie, sunt programate analiza dosarelor de către inspectorul şcolar care coordonează disciplina, cu avizul consiliului consultativ, şi elaborarea raportului referitor la activitatea candidatului în specialitate. Verificarea dosarelor şi acordarea punctajelor de către comisia de evaluare a dosarelor depuse în vederea acordării gradaţiei de merit este planificată pentru perioada 25 aprilie - 13 mai. Între 16 şi 17 mai urmează să fie aprobată lista cu punctaje acordate în urma evaluării, de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar.
 
Pe data de 18 mai va fi afişată lista cu punctajele acordate în urma evaluării, la avizierul inspectoratului şcolar. Contestaţiile pot fi depuse între 19 şi 20 mai, acestea urmând să fie soluţionate între 23 şi 25 mai. În perioada 26-27 mai, rezultatele finale ale concursului vor fi validate de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar şi afişat la inspectoratele şcolare. Listele cu personalul didactic din unităţile de învăţământ, validat în vederea acordării gradaţiei de merit, vor fi înaintate către Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice între 30 - 31 mai. Pe data de 11 august va fi emis ordinul ministrului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice.

Ti-a placut articolul?

Comentarii